Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

Cảnh 1: Người con thấy hết đồ ăn nói với bố mẹ đi mua đồ.Ngọc:妈妈,爸爸 . 东西没了。 Māmā, bàba. Dōngxi méiliǎo. : Mẹ ơi, bố ơi. hết đồ ăn rồi Ly : 那 今天下午我们去市场买东西吧。Nà Jīntiān xiàwǔ wǒmen qù shìchǎng mǎi dōngxi ba. : Thế chiều nay cả nhà chúng ta đi chợ mua đồ nhé. Cảnh 1: Người thấy hết đồ ăn nói với bố mẹ mua đồ Ngọc:妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈 Māmā, bàba Dōngxi méiliǎo : Mẹ ơi, bố hết đồ ăn Ly : 妈! 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Nà! Jīntiān xiàwǔ wǒmen qù shìchǎng mǎi dōngxi ba : Thế chiều nhà chợ mua đồ Lý:妈妈妈妈妈妈 Wǒ yào chī júzi? : Con muốn ăn quýt cơ? Nam:妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Hǎo de Jīntiān xiàwǔ quánjiā dōu qù : Chiều nhà Lý:妈妈妈妈妈妈 妈妈妈 Shì a, ài bàba ài māmā yeah, yêu bố, yêu mẹ Ngọc : 妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈 kuài qù mǎi dōngxile Xièxiè bà mā yeah mua đồ Cảnh 2: Gặp vợ chồng bạn, hỏi thăm lẫn nhau, nhờ đường đến cửa hàng Hẹn ăn sau Quân:妈妈妈妈妈 ! 妈妈妈妈 妈 Péi xiānshēng nǐ hǎo! Hǎojiǔ bùjiàn Chào ông Bùi Đã lâu không gặp ông Nam:妈妈妈妈妈妈妈 , 妈妈妈 ? Ó, fàn xiānshēng nǐ hǎo, nǐ hǎo ma? Ô, chào ông Phạm Ông khoẻ Quân:妈妈妈妈妈妈 ? Wǒ hěn hǎo, nǐ ne? Tôi khoẻ, ông? Nam:妈妈妈妈妈妈妈妈? Wǒ yěshì Fàn fūrén ne? Tôi Thế bà Phạm sao? My:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈,妈妈妈妈妈 Xièxiè Wǒ hěn hǎo Nǐ de háizi tài dàle, zhēn piàoliang a? Cảm ơn ông Tôi ổn Hai cháu nhà bác lớn nhỉ? Ly:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Zhè shì zuì gǔlǎo de nǚ'ér, zhè shì tā de mèimei Đây gái lớn (chỉ vào Ngocj), em gái (chỉ vào Lý), chào hai bác Ngọc+lý: 妈妈 Nín hǎo Chúng cháu chào hai bác My:妈妈, 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Guāiguāi, dànshì jīntiān nǐmen dǎsuàn qù nǎ'er? Ngoan, hôm nay, gia đình ông bà đâu thế? Ly:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Wǒmen yào qù de shìchǎng, dànshì bù huì lù Nǐmen héyǐ gàosu wǒmen ma? Chúng chợ,(nhưng đường ) ông bà đường giúp không? My:妈妈妈妈妈妈妈 Nǐmen xiǎng mǎi shénme? Ông bà định mua gì? Ly:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Wǒmen xiǎng mǎi yīxiē shuǐguǒ yīfú Chúng muốn mua chút hoa quần áo My:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈,妈妈妈妈 Nǐmen zǒu lù de jìntóu ránhòu yòu guǎi, shì shìchǎng Thế bà đến cuối đường rẽ phải đến Nam:妈妈妈 Xièxiè Cảm ơn ông bà Quân:妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈 ? 妈妈妈妈妈妈妈 ? Bùyòng xiè Jīn wǎn nǐmen yǒu kòng ma? Wǒ xiǎng qǐng nǐmen yòngfàn? Không có gì, tối gia đình ông có rảnh không ? muốn mời gia đình ông ăn không? Nam:妈妈妈妈,妈妈妈妈妈 Wǒmen yǒu kòng, nà jīn wǎn jiàn ba rảnh tối gặp Quân:OK 妈妈妈 妈妈妈妈 OK zhèyàng ba Bùjiàn bú sàn ok , không gặp không Nam妈妈妈妈妈 Bùjiàn bú sàn không gặp không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá, Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá, Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập