BÀI 3 TỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬTTỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬT

64 147 0
  • Loading ...
Loading...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:37

BÀI TỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬT TS Phạm Văn Hùng Hà nội 9/2013 MỤC TIÊU Trình bày khái niệm bệnh khái niệm mã hoá bệnh tật Trình bày số nguyên tắc mã hoá lại bệnh Vận dụng nguyên tắc chọn bệnh mã hoá số bệnh NỘI DUNG BUỔI HỌC Một số khái niệm Những quy định cho chọn lại bệnh Thực hành MỘT SỐ KHÁI NIỆM Mã hoá bệnh hay mã hoá nhiều bệnh? - Nếu thực mã hóa bệnh phải chọn bệnh để mã - Mã hóa nhiều bệnh: - tất bệnh ghi nhận sổ khám bệnh mã hóa - bệnh cần xác định ghi nhận trước Định nghĩa “bệnh chính”  Bệnh “bệnh chẩn đoán vào cuối đợt khám chữa bệnh, lý khiến cho người bệnh đến khám chữa bệnh”  Nếu có nhiều bệnh bệnh phải sử dụng nguồn nhân lực nhiều chọn bệnh  Nếu không chẩn đoán đưa triệu chứng chính, dấu hiệu hay vấn đề bất thường chọn bệnh  Nếu mã hóa bệnh  số thông tin bị Vì thế, WHO khuyến cáo cần tiến hành mã hoá nhiều bệnh cần phân tích bổ sung số liệu Bệnh xác định dựa vào yếu tố nào? - Lý vào viện - Phương pháp điều trị - Thời gian kết điều trị - Những phát bệnh lý khác thời gian điều trị NHỮNG QUY ĐỊNH CHO VIỆC CHỌN LẠI BỆNH CHÍNH KHI TRẠNG THÁI CHÍNH KHÔNG ĐƯỢC GHI ĐÚNG QĐ1 Bệnh nhẹ ghi nhận bệnh chính, bệnh quan trọng lại ghi nhận bệnh thứ yếu  chọn bệnh quan trọng bệnh QĐ1 BT1: Bệnh chính: Đau khớp gối phải Bệnh khác: Ho có đờm, khó thở Điều trị: Kháng sinh, long đờm Bệnh = ? Mã ICD 10 = ? ◦ Bệnh chính: “Viêm phổi” ◦ Mã ICD10: J18.9 10 Conduct Protocol Introduction Historical Backdrop ICD-10:salient features Mortality classification-an overview Morbidity classification-an overview Some illustrative cases Conclusion Introduction Principle: “People forget, but records remember” Importance of MR is undisputed esp in light of CPA Newer legislationRight to info Act, MOCRA Historical Backdrop  18th century- stats classification of COD  1948-(6R)-non fatal morbidity added  1975-(9R)- suppl classifications added  1984-87-(10R)-to develop a family with main ICD as core; alpha-numeric code accepted(1L3N) ICD-10; Salient Features Alphanumeric coding- doubled size Unique letter for majority of chapters Each of these capable of 100 3ch categories Letter U kept aside for additions/changes Chapter titles changed as per contents New chapters added at appropriate place Exclusion notes, overviews more lucid Creation of post procedural condn in some Mortality classificn: overview L1-Gen mort (103) L2-Gen mort (80) L3-Infant & child mortality (67) L4-Infant & child mortality (51) TOTAL= 301 causes Morbidity classificn overview Arranged in 21 major chapters Arranged in 21 major chapters Letter D is associated with Chapter 2&3 Letter H is associated with Chapter 6&7 Chapters 1,2,19 & 20 have letters Each chapter has enough character categories, not all are numbered Most ch categories are subdivided by a 4rth numeric ch after decimal point Morbidity classfn overview…  Ch I=Infectious & parasitic ds(A00-B99) Ch II= Neoplasms (C00-D48) Ch III= Ds in blood & blood forming organs & immune status(D50-89) Ch IV=Endo, metab & nutrn ds(E00-90) Ch V=Mental & Behav disorder(F00-99) Ch VI= Ds of nervous system(G00-99) Ch VII=Ds of eye & adnexa(H00-59) Morbidity classfn overview…  Ch VIII=Ds of ear & mastoid(H60-95) Ch IX=Ds of circulatory system(I00-99) Ch X=Ds of respiratory system(J00-99) Ch XI=Ds of digestive system(K00-93) Ch XII=Ds of skin & subcutaneous (L0099) Ch XIII=Ds of musculoskeletal system & connective tissue(M00-99) Ch XIV= Ds of Genitourinary system(N0099) Morbidity classfn overview… Ch XV=Preg, delivery & puerperium (O00-99) Ch XVI= Condns in perinatal period(P00-96) Ch XVII=congenital diseases(Q00-99) Ch XVIII=S/s & abn clin/lab findings(R00-99) Ch XIX= Injury, poisoning & consequences of external causes(S00-T98) Ch XX=External causes of morbidity & mortality (V01-Y98) Ch XXI= Factors influencing health status & contact with health services(Z00-99) ICD 10- illustrative cases Aplastic anemia with mucosal bleed: ◦ D64.9-anemia, NOS ◦ D61.9-AplasticA NOS Fibroid uterus(intra mural fibroid) ◦ D25.9- leiomyoma of uterus unspecified ◦ D25.2- intramural L ICD 10- illustrative cases…  Infertility with tubal block ◦ N97.9- female infertility unspecified ◦ N97.1- female infertility-tubal origin  PG at 35 wks with Gestational DM ◦ O00.0- abd pregnancy ◦ O24.4-DM in pregnancy ICD 10- illustrative cases… Partial sensory simple seizure (left) ◦ R56.8-Convulsions NOS ◦ G40.1-focal/partial symptomatic epilepsy with simple partial seizure Gross hydronephrosis with NFK with UPJO ◦ N13.8-other obstructive & reflux uropathy ◦ N13.2hydronephrosis with ureteropelvic junction obstruction ICD 10- Problems faced Incomplete/prov diagnosis by doctors Use of unfamiliar terminology/ abbrev Temptation to use NOS category Lack of exposure to basic tenets Conclusion  Sensitization to key staff about ICD10  Training of trainerscascading effect  Start phased implementation  Regular monitoring & evaluation “A journey of thousand miles starts with a single step.” ... chính: Vỡ ối sớm (trạng thái ghi nhận đầu tiên) ◦ Mã ICD10: 042 14 Q 3 Bệnh ghi nhận bệnh triệu chứng bệnh chẩn đoán bệnh CĐ bệnh 15 BT5: Q 3 - Bệnh chính: Đau bụng - Bệnh khác: Tiêu chảy nhiễm trùng...  12 QĐ2 BT3: Bệnh chính: Viêm da tiếp xúc Tiêu chảy nhiễm trùng Điều trị: Oresol, Klion Bệnh chính: ? Mã ICD 10 = ? ◦ Bệnh chính: Tiêu chảy nhiễm trùng ◦ Mã ICD10: A09 13 QĐ2 BT4: Bệnh chính:... bàng quang Bệnh chính: ? Mã ICD 10 = ? ◦ Bệnh chính: Viêm bàng quang ◦ Mã ICD10: N30.9 (VBQ cấp=N30.0; VBQM= N30.2) 18 QĐ5 Các chẩn đoán tương tự - Khi triệu chứng dấu hiệu ghi nhận bệnh với định
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 TỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬTTỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬT, BÀI 3 TỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬTTỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬT, BÀI 3 TỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬTTỔNG QUAN VỀ MÃ HOÁ BỆNH TẬT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập