Thuc hanh ban ve xd nguyen tien tuan

18 26 0
  • Loading ...
Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:04

Câu 1: Đọc mt s quy ớc vẽ? Ca s kộp c nh Cửa đơn cách Cầu thang mặt băng Cõy ci Cửa đơn hai cánh Cu thang trờnmt ct Câu 2: Thế mặt tổng thể, mặt bằng, mặt đứng, mặt Công dụng? hình chiếu tất -cắt? Mặt tổng thể: - Mặt bằng: Mặt đứng: - - Mặt cắt: công trình khu đất xây dựng Thể vị trí công trình hình cắt nhà đợc cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ Mặt thể vị trí, kích thớc tờng, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang Là hình chiếu vuông góc nhà lên mặt phẳng thẳng đứng, thể hình dáng, vẻ đẹp bên nhà Là hình cắt tạo mặt phẳng cắt song song với mặt đứng nhà Thể kết cấu phận nhà kết cấu tầng theo chiều cao, kích thớc cửa đi, cửa sổ, kích thớc cầu thang 10000 Bi 12 Bản vẽ xây dựng 10000 Mục tiêu thực hành: Đọc đợc vẽ mặt tổng thể đơn giản Đọc đợc vẽ mặt nhà Tính đợc diện tích sử dụng phòng I c bn v mt bng tng th: Mặt tổng thể trờng THPT Thanh Hà (Hình vẽ để đơn giản) Hớng nhìn nhận đựơc vẽ trên? Ghi chú: 1.Phòng bảo vệ I c bn v mt bng tng th: Nhà để xe học sinh Lớp học tạm 4.Khu nhà hiệu 5.Lớp học Mặt tổng thể trờng THPT Thanh Hà Lớp học tạm Có a Khu trờng học vẽ có Nhà để nhàngôi nhà? nhà? Nêu chức xe giáo viên b Đánh số nhà hình chiễu phối cảnh theo ghi mặt tổng thể? I c bn v mt bng tng th: Đánh số thứ tự nhà hình chiếu phối cảnh a b Mặt tổng thể trờng THPT Thanh Hà c e d f g d f a b c e g b Mặt đứng có hớng chiếu từ đâu? a c b Mặt đứng có hớng chiếu từ a đâu? c Tơng tự đọc vẽ mặt tổng thể trạm xá (Hình 12.1-12.3 SGK) B Mằng tổng thể trạm xá Trm xỏ bao nhiờu ngụi nh? Nờu chc nng ca tng ngụi nh? - Cú ngụi nh Nh khỏm bnh Nh iu tr Nh k hoch hoỏ gia ỡnh Khu v sinh ỏnh s th t cỏc ngụi nh trờn hỡnh chiu phi cnh theo ghi chỳ trờn mt bng tng th b a b c d d c a Ch rừ hng quan sỏt nhn c mt ng cỏc ngụi nh ca trm xỏ? c d a b II Đọc vẽ mặt Các kích thớc có liên quan: Tờng bao dày 0.22m, tờng ngăn phòng dày 0.11m, cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2.2m, cửa sổ khác rộng1.4m, cửa rộng 0.8m Tính toán ghi kích thớc thiếu vẽ Tính diện tích phòng ngủ, phòng chung(m sinh hoạt ) 940 10000 2400 Phũng ng 1400 1400 Phũng ng Tầng hai có cửa sổ? Cửa i đơn cánh? - Có cửa sổ 4000 1300 1400 - Có cửa đơn cánh Phũng v sinh 940 10000 2400 800 Phũng sinh hot chung 1500 2200 1400 Các kích thớc có liên quan: Tờng bao dày 0.22m, tờng ngăn phòng dày 0.11m, cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2.2m, cửa sổ khác rộng1.4m, cửa Điền phần kích th rộng 0.8m ớc thiếu Phũng ng 1400 1400 Phũng ng Din tớch phũng ng 2: Phũng v sinh (4,0m 0,22m/2 0,11m/2) X (4,0m 0,22m/2 0,22m/2) = 14,4963m2 940 10000 Tính diện tích phòng (Ngủ 1, ngủ 2, phòng sinh Din hoạt tớch chung) phũng ng 1: (4,2m 0,22m/2 0,11m/2) X (4,0m 0,22m/2 0,22m/2) = 15,2523m2 2400 800 Phũng sinh hot chung 1500 4000 1300 1400 2200 1400 Din tớch phũng sinh hot chung: (5,2m 0,22m/2 0,22m/2) X (3,8m 0,22m/2 0,22m/2) = 17,8284m2 1400 1400 1400 10000 Din tớch phũng khỏch: (4,8m 0,22m/2 0,22m/2) X (3,8m 0,22m/2 0,22m/2) = 16.4m2 1000 1400 2000 48 1400 1400 3400 1000 ... đợc vẽ mặt nhà Tính đợc diện tích sử dụng phòng I c bn v mt bng tng th: Mặt tổng thể trờng THPT Thanh Hà (Hình vẽ để đơn giản) Hớng nhìn nhận đựơc vẽ trên? Ghi chú: 1.Phòng bảo vệ I c bn v mt bng... tng th: Nhà để xe học sinh Lớp học tạm 4.Khu nhà hiệu 5.Lớp học Mặt tổng thể trờng THPT Thanh Hà Lớp học tạm Có a Khu trờng học vẽ có Nhà để nhàngôi nhà? nhà? Nêu chức xe giáo viên b... thể? I c bn v mt bng tng th: Đánh số thứ tự nhà hình chiếu phối cảnh a b Mặt tổng thể trờng THPT Thanh Hà c e d f g d f a b c e g b Mặt đứng có hớng chiếu từ đâu? a c b Mặt đứng có hớng chiếu từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc hanh ban ve xd nguyen tien tuan , Thuc hanh ban ve xd nguyen tien tuan , Thuc hanh ban ve xd nguyen tien tuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập