Tiết 31 - Chương trình địa phương

John Bardeen
John Bardeen(11537 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1423
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:25

Mô tả: Ngày soạn : 14-10-2008 Ngày dạy Tiết 31 Tiếng việt Chơng trình địa phơng ( Phần Tiếng Việt) A/ Mục tiêu - Giúp HS hiểu đợc thế nào là từ địa phơng, phân biệt đợc từ ngữ địa phơng và từ ngữ toàn dân. - Rèn kỹ năng giải nghĩa từ dịa phơng B/ chuẩn bị -GV: Su tầm 1 sô từ địa phơng tiêu biểu - HS: Hoàn thành trớc bảng hệ thống từ địa phơng( Sgk) C/ Tiến trình hoạt động 1. ổn định 2. Kiểm tra ?/ Thế nào là tình thái từ? Lấy ví dụ? 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS ?/Em hãy phân biệt từ địa phơng và từ toàn dân? - Từ toàn dân là từ dùng chung trong xã hội . HS trao đổi theo tổ ?/ Tìm các từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt , thân thích đợc dùng ở địa phơng? HS hoạt động theo tổ - Đại diện các tổ phát biểu ý kiến : trình bày kết quả điều tra của tổ - Gv nhận xét kết quả - cho diểm đối với những từ tìm đợc hay. Cá nhân lập lập bảng diều tra vào vở ghi của mình ( trên cơ sở điều tra của các tổ) Nội dung cần đạt I/ Phân biệt từ địa ph ơng và từ toàn dân -Từ địa phơng : chỉ dùng ở 1 sốđịa phơng nhấtđịnh II/ Hoạt động tổ Các từ địa phơng - Cha : bố - Chị gái bố: cô, bá . - Chị gái mẹ: già , bá III/ Hoạt động cá nhân ?/Hãy phân tích ý nghĩa của các câu sau? a, Con chị nó đi , con dì nó lớn - Quan hệ chị em ruột , chị gái , em gái. b, Phúc đức tại mẫu - mẫu: mẹ c, Anh em nào phải ngời xa Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân - bác: cha IV/ Luyện tập - Phân tích ý nghĩa của các câu ca dao , thành ngữ , tục ngữ D/ Củng cố -HDVN -Su tầm thêm từ địa phơng ở Trung bộ và Nam bộ -Rèn ý thức sử dụng từ địa phơng đúng chỗ . Ngày soạn : 1 4-1 0-2 008 Ngày dạy Tiết 31 Tiếng việt Chơng trình địa phơng ( Phần Tiếng Việt) A/ Mục tiêu - Giúp HS hiểu đợc thế nào là từ địa phơng, phân. từ địa ph ơng và từ toàn dân -Từ địa phơng : chỉ dùng ở 1 s địa phơng nhấtđịnh II/ Hoạt động tổ Các từ địa phơng - Cha : bố - Chị gái bố: cô, bá . - Chị

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 31 - Chương trình địa phương, Tiết 31 - Chương trình địa phương, Tiết 31 - Chương trình địa phương

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-31-chuong-trinh-dia-phuong

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.254958868027 s. Memory usage = 18.45 MB