Giáo án địa lý 5 học kì 1 chuẩn KTKN

17 12 0
  • Loading ...
Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 16:22

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ VIỆT NAM-ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA Đề bài: I/Mục tiêu: Học xong này, HS: +Chỉ vị trí địa lí giới hạn nước Việt Nam đồ +Mô tả vị trí địa lí giới hạn nước ta +Nhớ diện tích lãnh thổ Việt Nam Nhớ nước giáp phần đất liền với nước ta +Biết thuận lợi số khó khăn vị trí địa lí nước ta đem lại II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra Đ D H T môn Địa lí HS để bàn 2.Bài mới: Việt Nam -Đất nước HS mở sách *Hoạt động 1.Vị trí địa lí giới hạn: Nhóm B1: -HSQS hình sgk HS tự thâm nhập kiến thức +Đất nước Việt Nam nằm bán Bán đảo Đông Dương, Khu vực Đông đảo nào? Thuộc khu vực nào? Nam Á +Chỉ vị trí phần đất liền nước ta lược đồ HS đồ +Phần đất liền nước ta giáp Trung Quốc – Lào – Cam -pu-chia nước nào? +Biển bao bọc phía nước ta? Tên Phía đông Biển Đông biển gì? +Kể tên số đảo, quần đảo nước Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Côn Lôn, Phú ta? Quốc Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa **Kết luận: *Hoạt động 2: 2.Hình dạng diện tích: Nhóm +Phần đất liền nước ta có đặc điểm Chạy dài từ Bắc vào Nam , bờ biển gì? hình cong chữ S +Từ bắc vào nam theo đường thẳng, phần đất liền nước ta dài 1650km km? +Nơi hẹp km? khoảng 50km +Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng km2? 330 000km vuông +So sánh diện tích nước ta với số Nhỏ Trung Quốc , Nhật Bản nước có bảng số liệu Lớn Lào , Cam-pu-chia 3.Củng cố: Đất liền nước ta giáp với nước: A Lào, Thái Lan Cam-pu-chia C.Lào, Trung Quốc, Thái Lan B Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia D.Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia Chốt lại Bài học 4.Dặn dò: *Chuẩn bị bài: Địa hình khoáng sản KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ sáu ngày tháng năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I/Mục tiêu: +Nêu số đặc điểm địa hình +Chỉ vị trí dãy núi, đồng lơn nước ta đồ +Nêu tên tên số loại khoảng sản nước ta đồ vị trí mỏ than, sắt, a-pa-tit, bô-xít, dầu mỏ II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam-Bản đồ khoáng sản III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Việt Nam-Đất nước hs 2.Bài mới: Địa hình khoáng sản HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Địa hình: Nhóm +Chỉ vị trí vùng đồi núi đồng HS đồ hình +Kể tên lược đồ vị trí Bắc bộ, Nam Duyên hải miền đồng lớn? Trung +Kể tên lược đồ dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc núi , dãy núi hướng Tây BắcĐông Nam? Dãy núi có hình cánh cung? Sông Gâm, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Đông Triều, Trường Sơn Nam *Hoạt động 2: 2.Khoáng sản: Nhóm4 Dựa vào hình sgk vốn hiểu biết: HS thảo luận trả lời câu hỏi +Kể tên số loại khoáng sản nước ta? Dầu mỏ;khí tự nhiên;than; sắt; thiết; đồng; a-pa-tit; vàng;bô-xít; +Nêu kí hiệu, nơi phân bố Than: Cẩm Phả; Vàng Danh Qủang công dụng số khoáng sản: Ninh Than; a-pa-tit; sắt; bô-xít; dầu mỏ Sắt: Yên Bái ; Thái Nguyên ; Thạch Khê (Hà Tĩnh) A-pa-tit: Cam Đường ( Lào Cai) Mỏ dầu: Hồng Ngọc; Rạng Đông; **Kết luận: sgk Bạch Hổ; Rồng biển Đông 3.Củng cố: Hãy khoanh tròn trước ý Trên phần đất liền nước ta: HS bảng Khoanh câu A Đồng chiếm diện tích lớn C 1/4 diện tích đồng bằng; 3/4 đồi núi diện tích đồi núi B 1/2diện tích đồng ; 1/2 D 3/4 diện tích đồng bằng; 1/4 diện tích đồi núi diện tích đồi núi 4.Dặn dò: *Chuẩn bị bài: Khí hậu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: KHÍ HẬU I/Mục tiêu: Học xong này, HS: +Nêu số đặc điểm khí hậu nước ta +Nhận biết ảnh hưởng khí hậu tới đời sống sản xuất nhân dân ta +Chỉ đồ ranh giới hai miền khí hậu Bắc Nam +Nhận xét bảng số liệu khí hậu mức độ đơn giản II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Bản đồ khí hậu Việt Nam.Quả địa cầu III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Địa hình khoáng sản HS trả lời 2.Bài mới: Khí hậu HS mở sách *Hoạtđộng 1: 1.Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió Nhóm4 mùa HS thảo luận nhóm +Chỉ vị trí VN địa cầu Nhiệt đới gió mùa cho biết nước ta nằm đới khí hậu nào? + Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu Nói chung nóng nóng hay lạnh? +Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa nước ta? mùa +Chỉ hướng gió tháng 1và tháng Tháng 1=> Đông Bắc đồ Tháng 7=> Đông Nam **Kết luận: => Tây Nam *Hoạt động 2: 2.Khí hậu miền có khác Cá nhân nhau: Chỉ dãy núi Bạch Mã đồ +Giới thiệu dãy núi Bạch Mã ranh HS lắng nghe giới khí hậu miền Bắc Nam +Sự khác khí hậu miền Bắc MB: Mua hạ trời nong có nhiều miền Nam mưa Mùa đông lạnh mưa -Về chênh lệch nhiệt độ MN: Khí hậu nóng quanh năm tháng tháng **Kết luận: sgk 3.Củng cố: 3.Ảnh hưởng khí hậu: Khoanh vào chữ có ý A Nhiệt độ cao, có nhiều gió Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mưa mùa nước ta là: B Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa C Nhiệt độ thấp, gió mưa thay đổi theo mùa D Nhiệt độ cao, gió mưa 4.Dặn dò: *Chuẩn bị bài: Sông ngòi không thay đổi theo mùa KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: SÔNG NGÒI I/Mục tiêu: Học xong này, HS: +Chỉ đồ số sông Việt Nam +Nêu số đặc điểm vai trò sông ngòi Việt Nam + HSG + KHÁ Giải thích sông Miền Trung ngắn dốc +Xác lập đựơc mối quan hệ địa lí đơn giản khí hậu với sông ngòi II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh sông mùa lũ III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Khí hậu HS trả lời 2.Bài mới: Sông ngòi HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Nước ta có mạng lưới sông ngòi Nhóm đôi dày đặc: HS dựa vào hình sgk: +Kể tên hình vị trí số HS đồ sông VN +Ở miền Bắc miền Nam có MB:Sông Hồng, sông Đà, s Thái sông lớn nào? Bình, MT:sông Mã, sông Cả, sông Đà +Nhận xét sông ngòi miền Trung Rằng, +Chỉ đồ sông chính: MN:sông Tiền, sông Hậu, s Đồng **Kết luận: Nai *Hoạt động 2: 2.Sông ngòi nước ta có lượng nước Cá nhân thay đổi theo mùa Sông có nhiều phù sa HS thảo luận trả lời câu hỏi +Màu nước sông địa phương em vào mùa lũ mùa cạn có khác không? Tại sao? HS trả lời + Câu hỏi sgk GV giải thích thêm sgv *Hoạt động 3: 3.Vai trò sông ngòi: Làm việc lớp +HS đồ vị trí đồng lớn HS trả lời, đồ sông bồi đắp nên chúng Vị trí nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y- Đồng Bắc Bộ:Sông Hồng , sông a-ly Trị An Thái Bình +Nêu vai trò sông ngòi? Đồng Nam: Bộ sông Tiền , sông **kết luận: sgk Hậu 3.Dặn dò: Chuẩn bị bài: Vùng biển nước ta Sản xuất, giao thông, thủy điện, Thủy sản KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 25 tháng năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: VÙNG BIỂN NƯỚC TA I/Mục tiêu: Học xong này, HS: +Nêu số đặc điểm vùng biển nước ta +Chỉ đồ vùng biển nước ta số điểm du lịch, bãi biển tiếng +Biết thuận lợi khó khăn người dân vùng biển II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ khu vức Đông Nam Á Tranh ảnh nơi du lịch III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Sông ngòi HS trả lời 2.Bài mới: Vùng biển nước ta HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Vùng biển nước ta: Làm cá nhân +GVchỉ vùng biển cho HS biết HS quan sát,trả lời vùng biển nước ta rộng thuộc biển Đông +Biển Đông bao bọc phần đất liền Phía đông, phía nam phía tây nam nước ta phía nào? *Hoạt động 2: 2.Đặc điểm vùng biển nước ta: Làm việc +Nêu đặc điểm biển ? - không đóng băng nhóm đôi +Kể vài hậu bảo gây - hay có bão má em biết ? - có thủy triều *Hoạt động 3: 3.Vai trò biển: Nhóm Dựa vào hiểu biết đọc sgk, HS nhóm thực nhóm thảo luận nêu “vai trò biển khí hâu, đời sống sản xuất” Kể Một số bãi biển mà em biết **Kết luận: sgk 3.Trò chơi 1/Hướng dẫn viên du lịch 2/Tiêtp sức viết tên số hải sản HS thực GV nêu luật chơi, cách đánh giá 4.Dặn dò: +Lớp nhận xét-GV tổng kết chung *Ôn: Vùng biển nước ta HS lắng nghe Chuẩn bị bài: Đất rừng KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: ĐẤT VÀ RỪNG I/Mục tiêu: Học xong này, HS: +Biết loại đất nước ta +Nêu số đặc điểm đất phe-ra-lít đất phù sa; +Phân biệt rừng rậm nhiết đới rừng ngập mặn +Nhận biết nơi phân bố đất phù sa, đất phe-ra-lit Rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn + HSKG :Thấy cần thiết phải bảo vệ khai thác đất, rừng cách hợp lí II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ phân bố rừng VN.Tranh thực vật động vật rừng VN III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Vùng biển nước ta HS trả lời 2.Bài mới: Đất rừng HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Đất nước ta: HS nhóm đôi, điền phiếu Làm việc +Nước ta cá loại đát nào? +đất phe-ra-lít đất phù sa; nhóm đôi +Nêu số đặc điểm đất +SgK phe-ra-lít đất phù sa +Nêu số biện pháp bảo vệ cải tạo +bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc đất địa phương thang, rửa mặn, GV: Đất nguồn tài nguyên quí giá có hạn Vì viếc sử dụng đất cần đôi với bảo vệ cải *Hoạt động 2: 2.Rừng nước ta: tạo Làm việc B1:-HS quan sát hình 1, 2, 3, đọc sgk nhóm +Chỉ vùng phân bố rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn lược đồ + So sánh khác rừng HS làm bảng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn Kết luận: *Hoạt động 3: 3.Vai trò rừng đời sống Cả lớp người +Rừng có vai trò đời sông Lâm sản , thú quí , điều hòa khí hậu người? Khai thác rừng hợp lý bảo vệ +Để bảo vệ rừng nhà nước người rừng dân phải làm gì? Khuyến khích trồng rừng +Địa phương em làm để bảo vệ rừng? GV phân tích thêm: 3.Củng cố: Hệ thống lại toàn 4.Dặn dò: Chuẩn bị bài: Ôn tập KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: ÔN TẬP I/Mục tiêu: Học xong này, HS:- Xác định mô tả vị trí nước ta đồ - Biết hệ thống hóa kiến thức học địa lý tự nhiên Việt Nam mức độ đơn giản: đặc điểm yếu tố tự nhiên địa hình , khí hậu, đất, rừng - Nêu tên số dãy núi đồng bằng, sông lớn, đảo, quần đảo nước ta đồ II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đô Địa lí tự nhiên Việt Nam Phiếu học tập có vẽ lược đồ trống VN III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Đất rừng HS trả lời, lên bảng 2.Bài mới: Ôn tập *Hoạt động 1: 1.Ôn: Vị trí, giới hạn nước ta HS mở sách Làm việc cá - Quan sát lược đồ Việt Nam nhân Khu Vực ĐNÁ -Gọi HS lên mô tả vị trí, giới hạn nước ta - Tô màu vào lượt đồ VBT -Giúp HS hoàn thành phần trình bày *Hoạt động 2: Tổ chức trò 2.Trò chơi: Đối đáp nhanh -chia lớp đội nhau, đội chơi - Một em nêu tên sông, núi , đảo em cử em lượt chơi lại lượt đồ Một lần ghi 10 đ Thời gian : phút cho lần chơi *Hoạt động 3: Đúng nhiều thắng Nhóm4 3.Hoàn thành câu hỏi sgk -HS nhóm thảo luận hoàn thành câu hỏi sgk -Đại diện nhóm trình bày -Kẻ bảng thống kê câu sgk lên HS bảng bảng, giúp HS điền kiến thức -Chốt lại đặc điểm nêu 3.Củng cố: bảng Dãy sông Gâm Phát phiếu ht cho học sinh Dãy Ngân Sơn Dãy Bắc Sơn Viết lược đồ số 1, 2, 3, 4, 5, Dãy Đông Triều vào vị trí dãy núi Dãy Hoàng Liên Sơn Dãy Trường Sơn 4.Dặn dò: Chuẩn bị bài: Dân số nước ta KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: DÂN SỐ NƯỚC TA I/Mục tiêu: Học xong này, HS : - Sử dụng số liệu, biểu đồ để nhận biết số đặc điểm dân số gia tăng dân số - Biết tác động dân số đông tăng nhanh - Biết sơ lược dân số, gia tăng dân số Việt Nam: II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bảng số liệu dân số nước Đông Nam Á Biểu đồ tăng dân số VN Tranh ảnh thể hậu tăng dân số nhanh III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Ôn tập 2.Bài mới: Dân số nước ta HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Dân số: Nhóm đôi +HS quan sát bảng số liệu dân số *82 triệu người nước Đông Nam Á năm 2004 trả *vị thứ lời câu hỏi mục sgk +HS trình bày.**Kết luận: sgv *Hoạt động 2: 2.Gia tăng dân số: HS trả lời Làm việc cá +HS quan sát biểu đồ dân số qua nhân năm, trả lời câu hỏi mục 2sgk +Đây biểu đồ ? có tác dụng ? +Nêu giá trị biểu trục ngang trục dọc biểu đồ +Như số ghi đầu cột biểu cho giá trị ? **Kết luận: sgv *Hoạt động 3: 3.Hâu quả: Làm việc +HS dựa vào tranh ảnh vốn hiểu nhóm biết nêu số hậu dân số tăng HS lắng nghe nhanh +HS trình bày.**Kết luận: sgv 3.Củng cố: Khoanh vào chữ có ý a)Năm 2004 nước ta có số dân là: A 76,3 tr người B 82,0 tr người C 80,2 tr người D 81,2 tr người b)Nước ta có dân số tăng: A Rất nhanh B.Trung bình C Nhanh D Chậm -Liên hệ thực tế : Em biết tình hình tăng dân số địa phương tác động đến đời sống nhân dân 4.Dặn dò: Chuẩn bị bài: Các dân tộc, phân bố HS chuẩn bị KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I/Mục tiêu: -Biết sơ lược phân bố dân cư Việt Nam: - Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, đồ, lược đồ dân cư mức độ đơn giản để nhận biết số đặc điểm phân bố dân cư HS khá, giỏi: Nơi đông dân, thừa lao động; nơi dân, thiếu lao đông II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Mật độ dân số VN Tranh ảnh số dân tộc, làng đồng bằng, miền núi đô thị VN III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra: Dân số nước ta HS trả lời 2.Bài mới: Các dân tộc, phân bố dân cư HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Các dân tộc: Làm việc Dựa vào tranh, kênh chữ sgk trả lời: HS trả lời nhóm4 +Nước ta có dân tộc? 54 dân tộc +Dân tộc có số dân đông nhất? Kinh ( việt) Sống chủ yếu đâu? Đồng bằng, ven biển Các dân tộc người sống đâu? Vùng núi cao nguyên +Kể tên số dân tộc người Mỗi em kể tên nước ta *Hoạt động 2: 2.Mật độ dân số: Làm việc -Dựa vào sgk cho biết mật độ dân số Là số dân trung bình sống trenn nhóm đôi gì? 1km2 diện tích đất tự nhiên -So sánh mật độ dân số nước ta với Lớn gấn lần mật độ DS mật độ dân số số nước Châu Á giới, > lần DS Campuchia -Kết so sánh chứng tỏ điều Mật độ dân số cao mật độ DSVN -GV giải thích thêm kết luận: sgv *Hoạt động 3: 3.Sự phân bố dân cư: Cá nhân -HS quan sát lược đồ mật độ dân số, -HS trình bày, đồ tranh ảnh làng đồng bằng, vùng đông dân, thưa dân miền núi trả lời câu hỏi mục sgk Để khắc phục tình trạng cân đối -Điều chỉnh phân bố dân cư giữa dân cư vùng, Nhà Nước phải vùng làm ? **Kết luận: sgv 3.Dặn dò: Chuẩn bị bài: Nông nghiệp KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 10 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: NÔNG NGHIỆP I/Mục tiêu: Học xong này, HS:- Nêu số đặc điểm bật tình hình phát triển phân bố nông nghiệp nước ta: - Biết nước ta trồng nhiều loại cây, lúa gạo trồng nhiều - Nhận xét đồ vùng phân bố số loại trồng, vật nuôi nước ta( lúa gạo, cà phê, cao su,chè,trâu , bò , lợn) - Sử dụng lược đồ để bước đầu nhận xét cấu phân bố nông nghiệp HS , giỏi: + Giải thích số lượng gia súc, gia cầm ngày tăng: đảm bảo nguồn thức ăn + Giải thích trồng nước ta chủ yếu xứ nóng:vì khí hậu nóng ẩm II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Kinh tế VN Tranh ảnh vùng trồng lúa, công nghiệp, ăn III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Các dân tộc, phân bố dân cư HS trả lời 2.Bài mới: Nông nghiệp HS mở sách *Hoạt động1: 1.Ngành trồng trọt: Làm việc + ngành trồng trọt có vai trò +Trồng trọt ngành sản xuất nhóm2 sản xuất nông nghiệp nước ta.? nông nghiệp -Nước - HS quan sát hình kết hợp vốn hiểu biết, ta trồng trọt phát triển mạnh trả lời câu hỏi cuối mục sgk chăn nuôi -HS trình bày, đồ vùng phân +Cây lúa trồng nhiều nhất.Cây bố số trồng chủ yếu nước ta c/nghiệp, ăn ngày trồng nhiều -Vì trồng nước ta chủ yếu +Khí hậu nhiệt đới xứ nóng? - Nước ta dã đạt thành tựu việc + Đủ ăn , dư gạo xuất khẩu, trồng lúa đứng giới 1.Ngành chăn nuôi: *Hoạt động 2: -Kể tên số vật nuôi nước ta ? +Trâu bò nuôi nhiều miền núi Cá nhân -Trâu, bò, lợn nuôi chủ yếu v/nào ? +Lợn gia cầm nuôi nhiều -Những điều kiện giúp cho ngành chăn đồng nuôi phát triển ổn định vững ? + Ngành Nông nghiệp p/ triển -Vì số lượng gia súc, gia cầm ngày + Đảm bảo nguồn thức ăn tăng? 3.Củng cố: Khoanh tròn vào chữ ứng với ý A Chăn nuôi B Trồng rừng a)Ngành sản xuất nông nghiệp C Trồng trọt D Nuôi đánh nước ta là: bắt cá tôm b)Loại trồng nhiều nước ta: A Cà phê B.Lúa, gạo C Cao su D Chè 4.Dặn dò: *Chuẩn bị bài: Lâm nghiệp thuỷ sản KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 11 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN I/Mục tiêu: - Nêu số đặc điểm bật tình hình phát triển phân bố lâm nghiệp thủy sản nước ta - Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét cấu phân bố lâm nghiệp thủy sản HS , giỏi: + Biết nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản: vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc, người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu thủy sản ngày tăng + Biết biện pháp bảo vệ rừng II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Kinh tế VN Tranh ảnh trồng bảo vệ rừng, khai thác nuôi trồng thuỷ sản III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Nông nghiệp HS trả lời 2.Bài mới: Lâm nghiệp thuỷ sản HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Lâm nghiệp: Làm việc lớp -HS quan sát hình trả lời câu hỏi sgk - Lâm nghiệp gồm hoạt động **Kết luận: trồng bảo vệ rừng, khai thác -HS quan sát bảng số liệu trả lời câu hỏi gỗ lâm sản khác sgk -GV gợi ý sgk -HS trình bày **Kết luận: sgv Giới thiệu H2 H3 *Hoạt động2: 2.Ngành thuỷ sản: Làm việc -Hãy kể tên số loài thuỷ sản mà em biết? HS đại diện nhóm2 -Nước ta có điều kiện thuận lợi + Vùng biển rộng để phát triển ngành thuỷ sản? + Sông ngòi dày đặc + Người dân có kinh nghiệm *Hoạt động 3: - Dựa vào biểu đồ so sánh sản lượng thủy Khai thác nhiều nuôi trồng Làm việc sản năm1990 năm 2003 nhóm4 -Em kể tên loại thủy sản nuôi Cá nước ngọt: nhiều nước ta Cá nước lợ: Cá nước măn: Củng cố: Các hoạt động trồng rừng , khai thác rừng Vùng núi trung du vá phấn có đâu? ven biển Ngành Thủy sản pháy triển mạnh Vùng ven biển nơi có nhiều nơi nào? sông hồ 3Dặn dò: *Chuẩn bị bài: Công nghiệp KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 12 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: CÔNG NGHIỆP I/Mục tiêu: - Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp thủ công nghiệp: - Nêu tên số sản phẩm ngành công nghiệp thủ công nghiệp - Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận xét cấu công nghiệp HS , giỏi:+ Nêu đặc điểm ngành thủ công truyền thống nước ta II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Hành VN Tranh ảnh số ngành CN TCN III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra : Lâm nghiệp thuỷ sản HS trả lời 2.Bài mới: Công nghiệp *Hoạt động 1: Các ngành công nghiệp HS mở sách Làm việc -Kể tên ngành công nghiệp sản nhóm phẩm số ngành công nghiệp mà Hs trao đổi, trả lời em biết dựa theo sách giáo khoa -Quan sát h chơi trò chơi đố vui đối a/ khí b/ điện đáp sản phẩm ngành công c d sản xuất hàng tiêu dùng nghiệp *Hoạt động 2: -Ngành CN có vai trò Cung cấp máy móc cho sản xuất, Làm việc đời sống sản xuất? đồ dùng cho đời sống sản nhóm xuất - Kể tên số mặt hàng công nghiệp xuất Dầu mỏ, than, quần áo , giày nước ta? dép, tôm cá đông lạnh *Hoạt động 3: Nghề thủ công: Cặp đôi -HS trả lời câu hỏi mục 2-sgk HS trả lời -HS trình bày Có thể cho HS đồ địa phương có sản phẩm ngành thủ cộng tiếng **Kết luận: Nước ta có nhiều nghề thủ công *Hoạt động 4: -Nghề thủ công nước ta có vai trò đặc - Tận dụng lao động, nguyên nhóm điểm gì? liệu, tạo nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống sản xuất xuất * Phát triển dựa vào khéo léo người thợ nguồn tài nguyên sẵn 4.Dặn dò Công nghiệp (TT) KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 13 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO) I/Mục tiêu: - Nêu tình hình phân bố số ngành công nghiệp: - Sử dụng đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét phân bố công nghiệp - Chỉ có số trung tâm công nghiệp lớn đồ Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng., …HS khá,giỏi: + Biết số điều kiện để hình thành trung tâm công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh - Giải thích ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều vùng đồng ven biển II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Kinh tế VN Tranh ảnh số ngành công nghiệp III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra cũ: Công nghiệp HS trả lời 2.Bài mới: Công nghiệp (tiếp theo) HS mở sách a.Vào bài: Phân bố cac ngành công nghiệp: *Hoạt động 1: -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 3-sgk HS trao đổi trả lời Làm theo -HS trình bày kết quả, đồ nơi phân bố HS đồ nhóm ngành công nghiệp **Kết luận: sgv *Hoạt động 2: -HS dựa vào sgk hình xếp ý cột A với cột B HS thảo luận trả Làm việc cá lời câu hỏi A Ngành công B Phân bố nhân nghiệp 1.Điện (nhiệt điện) a.Ở nơi có khoáng sản 2.Điện (thuỷ điện) b.Ở gần nơi có than, dầu khí 3.Khai thác khoáng c.Ở nơi có nhiều lao động, sản nguyên liệu, người mua hàng 4.Cơ khí, dệt may, d.Ở nơi có nhiều thác ghềnh thực phẩm *Hoạt động 3: 4.Các trung tâm CN lớn nước ta: Nhóm4 HS thực -HS làm tập mục 4-sgk -HS trình bày, đồ trung tâm CN nước ta **Kết luận: sgv 3.Củng cố: Đánh dấu x trước ý đúng: HS làm theo nhóm a)Các ngành CN nước ta phân bố tập trung +Vùng núi cao nguyên +Vùng núi trung du +Đồng ven biển b)Nhà máy thuỷ điện xây dựng +Các sông miền núi +Các sông đồng +Tất sông nước ta 3.Dặn dò: *Bài sau: Giao thông vận tải KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 14 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: GIAO THÔNG VẬN TẢI I/Mục tiêu: Học xong này, HS:- Nêu số đặc điểm bật giao thông nước ta - Tuyến đường sắt Bắc – Nam quốc lộ 1A tuyến đường sắt đường dài đất nước - Chỉ số tuyến đường đồ đường sắt thống nhất, quốc lộ 1A Sử dụng đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét phân bố giao thong vận tải HS giỏi: + Nêu vài đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông nước ta II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Giao thông VN Tranh ảnh loại hình phương tiện giao thông III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra cũ: Công nghiệp (t t) HS trả lời 2.Bài mới: Giao thông vận tải HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Các loại hình giao thông vận tải: Làm việc căp -HS trả lời câu hỏi mục 1-sgk Đường ô tô, đường sắt, đường sông, -HS trình bày kết đường biển, đường hàng không **Kết luận: sgv *Hoạt động 2: 2.Phân bố số loại hình giao thông: Làm việc cá -HS làm tập mục 2-sgk nhân -Gợi ý: Khi nhận xét phân bố, ý quan sát mạng lưới giao thông nước ta phân bố toả khắp đất nước hay tập trung số nơi -HS trình bày, đồ vị trí HS đồ đường sắt Bắc-Nam quốc lộ 1A, sân bay, cảng biển **Kết luận: sgv 3.Củng cố: Em xếp thứ tự khối lượng hàng HS làm bảng hoá vận chuyển loại hình vận tải theo thứ tự từ lớn đến nhỏ a)Thứ nhất: đường b)Thứ hai: đường c)Thứ ba: đường d)Thứ tư: đường 4.Dặn dò: *Bài sau: Thương mại du lịch HS lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 15 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH I/Mục tiêu: Học xong này, HS: - Nêu số đặc điểm bật thương mại du lịch nước ta -Nhớ tên số điểm du lịch HS khá, giỏi: + Nêu vai trò thương mại phát triển kinh tế + Nêu điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch: II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Hành VN Tranh ảnh chợ lớn, trung tâm thương mại III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra cũ: Giao thông vận tải HS trả lời 2.Bài mới: Thương mại du lịch HS mở sách *Hoạt động 1: 1.Hoạt động thương mại: Làm việc -Thương mại gồm có hoạt động nào? -Nội thương ngoại thương nhóm đôi -Những địa phương có hoạt động thương -Hà Nội TP Hồ Chí Minh mại phát triển nước ta? -Nêu vai trò ngành thương mại -Cầu nối sản xuất tiêu dùng -Kể tên mặt hàng xuất khẩu, nhập -SGV chủ yếu nước ta +HS trình bày, đồ trung tâm thương mại lớn nước **Kết luận: sgv *Hoạt động 2: 2.Ngành du lịch: Làm việc +HS dựa vào sgk, tranh ảnh vốn hiểu biết nhóm4 để trả lời câu hỏi mục 2-sgk -Vì năm gần đây, lượng khách du -Nước ta có nhiều điều kiện lịch đến nước ta tăng lên? phát triển du lịch -Kể tên số trung tâm du lịch lớn - Hà Nội - TP HCM- Hạ Longnước ta Huế -Đà Nẵng- Nha Trang +HS trình bày, đồ vị trí trung Vũng Tàu tâm du lịch lớn **Kết luận: sgv 3.Củng cố: Đánh dấu mũi tên nối ô sơ đồ sau cho hợp lý: Học sinh thực Các dịch vụ du lịch cải thiện Đời sống nâng cao Du lịch phát triển 4.Dặn dò: *Bài sau: Ôn tập KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 16 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: ÔN TẬP I/Mục tiêu: - Biết hệ thống hóa kiến thức học dân cư, ngành kinh tế nước ta mức độ đơn giản - Chỉ đồ số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nước ta - Biết hệ thống hóa kiến thức học địa lí tự nhiên Việt Nam mức độ đơn giản: đặc điểm yếu tố tự nhiên địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất , rừng - Nêu tên vị trí số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, đảo, quần đảo nước ta đồ +II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Phân bố dân cư, Kinh tế VN Bản đồ trống VN III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra cũ: Thương mại du lịch HS trả lời 2.Bài mới: Ôn tập HS mở sách *Hoạt động 1: -Nước ta có dân tộc? 54 dân tộc anh em Làm việc cá -Dân tộc có số dân đông sống chủ Kinh Sống đồng bằng, ven nhân yếu đâu? biển -Các dân tộc người sống chủ yếu đâu? Miền núi *Hoạt động 2: Trong câu câu đúng, câu HS thảo luận trả lời câu Làm việc sai: hỏi theo nhóm a)Dân cư nước ta tập trung đông đúc vùng núi cao nguyên ( ) b)Ở nước ta lúa gạo loại trồng nhiều nhất.( ) c)Trâu, bó nuôi nhiều vùng núi, lợn gia cầm nuôi nhiều đồng ( ) d)Nước ta có nhiều ngành CN thủ CN ( ) e)Đường sắt có vai trò quan trọng việc vận chuyển hàng hoá hành khách nước ta ( ) g)Thành phố Hồ Chí Minh vừa Trung tâm CN lớn, vừa nơi có hoạt động thương mại phát triển nước ( ) HS thảo luận trả lời câu *Hoạt động 3: Kể tên sân bay quốc tế nước ta Những hỏi Cả lớp thành phố có cảng biển lớn nước ta? HS đồ Chỉ đồ VN đường sắt Bắc-Nam, quốc lộ 1A -HS trình bày- Lớp bổ sung +Trò chơi: Tiếp sức Ghi vào bảng đồ trống VN vị trí tên thành Tổ chức hs chơi phố cảng biển lớn nước ta HS lắng nghe 3.Dặn dò: *Bài sau: Châu Á ... LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: ÔN TẬP I/Mục tiêu: Học xong này, HS:- Xác định mô tả vị trí nước ta đồ - Biết hệ thống hóa kiến thức học địa lý tự... lịch HS lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 15 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH I/Mục tiêu: Học xong này, HS: - Nêu số đặc điểm bật... luận: sgv 3.Dặn dò: Chuẩn bị bài: Nông nghiệp KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 10 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Môn : ĐỊA LÝ Đề bài: NÔNG NGHIỆP I/Mục tiêu: Học xong này, HS:- Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 5 học kì 1 chuẩn KTKN , Giáo án địa lý 5 học kì 1 chuẩn KTKN , Giáo án địa lý 5 học kì 1 chuẩn KTKN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập