Kỹ năng giao tiếp công vụ

76 628 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 08:52

TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO PHỤ NỮ THAM CHÍNH Chương trình cấp vùng Thúc đẩy bình đẳng giới Tham nước Bangladesh, Campuchia, Philipine, Đông Timo Việt Nam Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham2chính2 NỘI DUNG I II TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ    Vai trò giao tiếp công vụ Các nguyên tắc giao tiếp công vụ Các yếu tố ảnh hưởng hiệu giao tiếp công vụ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham Phần 2: CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN        Kỹ lắng nghe Giao tiếp phi ngôn từ Quản trị xung đột Một số nghi thức xã giao công sở Kỹ nói trước đám đông thuyết trình Kỹ thuyết phục Kỹ phê bình có tính xây dựng Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính5 CÂU HỎI THẢO LUẬN  Vai trò giao tiếp đời sống làm việc  Các nguyên tắc giao tiếp hiệu  Các yếu tố ảnh hưởng hiệu giao tiếp công vụ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính6 VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP CÔNG VỤ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính7 QUAN NIỆM VỀ GIAO TIẾP   Giao tiếp trình bên tham gia tạo chia sẻ thông tin cảm xúc với để đạt mục đích giao tiếp Giao tiếp ứng xử Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính8 BẢN CHẤT CỦA GIAO TIẾP   Là trình truyền thông điệp Là trình luôn tiếp diễn để tiếp nhận thông tin mang tính hai chiều Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính9 CÁC CÔNG CỤ GIAO TIẾP  Ngôn từ  Phi ngôn từ  hiệu Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính10 KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham62 NỘI DUNG    Vai trò nói trước đám đông thuyết trình Các lỗi phổ biến nói trước đám đông thuyết trình Các nguyên tắc nói trước đám đông thuyết trình  Quy trình thuyết trình  Thuyết phục  Phê bình có tính xây dựng Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 63 VAI TRÒ CỦA NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  Được sử dụng phổ biến  Mài sắc tư  Thiết lập quan hệ  Chia sẻ thông tin, quan điểm  Thuyết phục  … Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 64 “Khả trình bày ý tưởng quan trọng gần thân ý tưởng đó.” (Benard Baruch) Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham CÂU HỎI THẢO LUẬN    Các lỗi phổ biến nói trước đám đông thuyết trình? Các nguyên tắc nói trước đám đông thuyết trình? Các bước quy trình thuyết trình Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 66 CÁC LỖI THƯỜNG MẮC TRONG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH         Lạm dụng từ địa phương Phát âm không chuẩn Xúc phạm, coi thường người khác Khoác lác Nói “thật đến mức thô thiển” Nói vòng Nói không lúc Tốc độ không phù hợp Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 67 NGUYÊN TẮC S TRONG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH Sát Sâu 5S Sáng Sinh Sắc Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 68 QUY TRÌNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH Trước thuyết trình Trong thuyết trình … … … … … Sau thuyết trình … … Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 69 TRƯỚC KHI NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  Chuẩn bị nội dung nói  Lựa chọn phong cách ngôn từ  Lựa chọn hình kỹ thuật hỗ trợ (máy tính, máy chiếu, bảng, bút viết bảng, giấy A0, giấy A4, băng dính giấy, biểu bảng, mô hình, thiết bị âm thanh, hình ảnh…)  Chuẩn bị hình thức, trang phục  … Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 70 TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  Bắt đầu phù hợp với bối cảnh đối tượng Có thể bắt đầu bằng:  Ổn định trật tự  Giới thiệu mục tiêu  Giới thiệu trình tự trình  Giới thiệu quan điểm  Kêu gọi cam kết      bày Học cách kiềm chế cảm xúc Phản ứng nhanh với tình Kết hợp ngôn từ phi ngôn từ Kết hợp ngôn từ hỗ trợ kỹ thuật … Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 71 TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  Đối mặt với căng thẳng hồi hộp cách:  Tự nhủ hội  Đến sớm  Làm quen với thính giả  Uống ngụm nước nhỏ  Hít thật sâu, thở thư giãn  Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật  Nhìn bao quát toàn thính giả  Cầm tay Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH  Kết thúc thuyết trình: Nhắc lại mục đích thuyết trình  Điểm lại kết đạt  Điểm lại cách thức tiến hành  Ghi nhận tham gia  Cảm ơn  Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 73 RÚT KINH NGHIỆM SAU THUYẾT TRÌNH    Đối chiếu mục tiêu, trông đợi, khả với kết Đánh giá về:  dung lượng nội dung  thời gian  chi phí  mức độ hài lòng “Thất bại mẹ thành công” Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 74 THUYẾT PHỤC  Đặt vào tâm trạng người khác  Chọn thời điểm  Chọn cách nói phù hợp  Cân lợi ích Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 75 PHÊ BÌNH CÓ TÍNH XÂY DỰNG      Chọn thời điểm Thông tin đầy đủ xác Chọn cách nói phù hợp Không phán xét, không báng bổ Thể sẵn lòng giúp đỡ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ tham 76 ...KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham2chính2 NỘI DUNG I II TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP CÔNG VỤ CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN Tập huấn Kỹ Giao tiếp. .. GIAO TIẾP CÔNG VỤ    Vai trò giao tiếp công vụ Các nguyên tắc giao tiếp công vụ Các yếu tố ảnh hưởng hiệu giao tiếp công vụ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham Phần 2: CÁC KỸ... trường kỹ thuật, công nghệ Các quan niệm sai lầm giao tiếp giao tiếp công vụ Tập huấn Kỹ Giao tiếp Thuyết trình cho Phụ nữ Tham chính15 Phần 2: CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG VỤ CƠ BẢN        Kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp công vụ, Kỹ năng giao tiếp công vụ, Kỹ năng giao tiếp công vụ, CÁC LỖI THƯỜNG MẮC KHI NGHE, GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ, CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT, CÁC NGHI THỨC XÃ GIAO PHỔ BIẾN, VAI TRÒ CỦA NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH, TIẾN HÀNH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG VÀ THUYẾT TRÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn