tiết 8 . Đoàn kết, tương trợ

25 241 0
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về tôn sư trọng đạo? A. ăn quả nhớ kẻ trồng cây. B. Không thầy đố mày làm nên. C. Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. D. Lá lành đùm lá rách. E. Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy . F. Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn. G. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. B B E E G G Bài tập trắc nghiệm Bài tập tình huống Lân thường không thích học môn Ngữ văn và ghét luôn cả cô giáo dạy Ngữ văn. Mỗi khi có giờ Ngữ văn, Lân thường làm việc riêng hoặc mất trật tự. Mặc dù được cô giáo nhắc nhở nhiều lần nhưng Lân vẫn chứng nào tật ấy. Em có nhận xét gì về thái độ và việc làm của Lân? Nếu là bạn của Lân, em sẽ khuyên bảo bạn thế nào ? 1 2 3 4 §oµn kÕt, t­ ¬ng trî. TiÕt 8 - Bµi 7: I. T×m hiÓu bµi TruyÖn ®äc : " M t bu i lao đ ng "ộ ổ ộ C¸c em ®äc truyÖn b»ng c¸ch ph©n vai: - 1 em ®äc lêi dÉn. - 1 em ®äc lêi tho¹i l p tr ng l p 7B.ớ ưở ớ - 1 em ®äc lêi tho¹i l p tr ng l p 7A.ớ ưở ớ Khi lao động san sân bóng, lớp 7A đã gặp phải khó khăn gì ? Những khó khăn mà lớp 7A gặp phải khi lao động. Khu đất có nhiều m« ®Êt cao, nhiÒu rÔ c©y ch»ng chÞt, líp cã nhiÒu b¹n n÷. Đến trưa, lớp 7A vẫn chưa hoàn thành công việc. Khi th y cấ ông vi c c a l p 7A ch a hoàn ệ ủ ớ ư thành, l p 7B đ làm g×? ớ · [...] .. . ca dao, tục ngữ, câu nói nào sau đây nói về đoàn kết, tương trợ? A. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm. B. Có công mài sắt, có ngày nên kim. C. Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.( Ca dao) D. Đói cho sạch, rách cho thơm. E. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công.( HCM ) G. Lá lành đùm lá rách.AACCEEGG - Các cậu nghỉ một lúc sang .. . tinh thần đoàn kết, tưÃơng trợ chưa? Vì sao? III. Bài tập Bài tập 1 .Vở bài tập giáo dục công dân / 3 5. Em hiểu thế nào là đoàn kết, tương trợ ? Đoàn kết, tương trợ là sự cảm thông, chia sẻ, có những việc làm cụ thể để giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về tôn sư trọng đạo? A. ăn quả nhớ kẻ trồng cây. B. Không thầy đố mày làm nên. C. Công cha .. . Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. D. Lá lành đùm lá rách. E. Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy . F. Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn. G. Nhất tự vi sư, bán tự vi s . BBEEGG Bài tập trắc nghiệm III.Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị tiết sau : - Häc ghi nhí sgk - 22 - Làm bài t p d / sgk - 2 2.. . Ãsức để cùng làm. Em có suy nghĩ gì về việc làm của hai bạn đó? Bài tập c sgk - 22 Dựng tiÓu phÈm - 3 phót. Các bạn lớp 7B có tinh thần đoàn k t, tương tr . Tìm những hình ảnh,câu nói thể hiện sự giúp đỡ nhau của hai lớp ? III. Bài tập Bài tập a sgk/ 22Hoạt động độc lập - 2 phút Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy. Trung bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu là Thủy ,.. . thực hiện phần việc còn lại.Cả hai lớp, người cuốc, người đào, người xúc đất đổ đi- Cảm ơn các cậu đ giúp đỡ bọn Ãmình. 1 234 Bài tập tình huống Lân thường không thích học môn Ngữ văn và ghét luôn cả cô giáo dạy Ngữ văn. Mỗi khi có giờ Ngữ văn, Lân thường làm việc riêng hoặc mất trật t . Mặc dù được cô giáo nhắc nhở nhiều lần nhưng Lân vẫn chứng nào tật ấy. Em có nhận xét gì v .. . luận nhóm đôi - Thời gian 2 phút Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi còn Hưng lại học Tuấn học giỏi còn Hưng lại học kém toán; mỗi khi có bài tập về kém toán; mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm xấu. Hưng khỏi bị điểm xấu. Em có tán thành việc làm của Em có tán thành việc làm của . đoàn kết, tương trợ ? - Sống đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập , hợp tác, được mọi người yêu quí. - Đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng. E. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công.( HCM ) G. Lá lành đùm lá rách. A A C C E E G G Nêu ý nghĩa của đoàn kết, tương
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 8 . Đoàn kết, tương trợ, tiết 8 . Đoàn kết, tương trợ, tiết 8 . Đoàn kết, tương trợ

Bình luận về tài liệu tiet-8-doan-ket-tuong-tro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP