Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

6 767 9
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu tổ 4 + 5 năm học 2008 2009 __________________________ I/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2008 2009 của trờng tiểu học đồng lý - Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ 4 và 5 II/ Đặc điểm tình hình 1) Đội ngũ giáo viên Tổng số có : 6 đ/c trong đó + Cao đẳng s phạm : 5 đ/c + S phạm 10 + 2: 1 đ/c 2) Đội ngũ học sinh : + Tổng số : 6 lớp + Tổng số học sinh : h/s Trong đó : Khối 4 : h/s Khối 5: h/s 3) Những thuận lợi và khó khăn a)Thuận lợi: - Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và năng lực, nhiệt tình bồi dỡng h/s giỏi. - Trong nhiều năm liền nhà trờng đạt thành tích cao trong phong trào bồi dỡng h/s giỏi b) Khó khăn - Cha có giáo viên dạy chuyên, mỗi lớp chỉ có 1 giáo viên vừa dạy đại trà vừa bồi dỡng chơng trình nâng cao - Các em học sinh hầu hết sống ở nông thôn, cuộc sống còn khó khăn nên việc quan tâm, bồi dỡng ở gia đình hầu nh không có. c) Ph ơng h ớng và nhiệm vụ của việc bồi d ớng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém tổ 4 + 5 năm học 2008 2009. 1. Ph ơng h ớng Phát huy kết quả của công tác bồi dỡng học sinh giỏi của những năm học trớc. Năm học 2007 2008 tổ 4 + 5 tiếp tục lựa chọn những thầy cô giáo có năng lực, lựa chọn các em học sinh khá giỏi để bồi dỡng hoàn thành kế hoạch của tổ đã đề ra. Đồng thời kết quả bồi dỡng còn để thừa kế cho các năm học tiếp theo. Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém ở các lớp. 2. Nhiệm vụ - Bồi dỡng tất cả các em học sinh khá giỏi ở các khối lớp học chơng trình nâng cao ở cả hai môn toán và tiếng việt. 1 - Bồi dỡng và chọn lựau các em học sinh giỏi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi học sinh giỏi khối 5 và học sinh mũi nhộn khối 4. Tạo điều kiện cho các em tiếp tục bồi dỡng đI thi học sinh giỏi ác cấp. - Bồi dỡng các em hoc sinh ở năm học này làm nền tảng cho các năm học kế tiếp. - Song song với việc bồi dỡng học sinh giỏi, cá đồng chí giáo viên chủ nhiệm tích cực phụ đạo học sinh yếu nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu của các lớp đảm bảo tỉ lệ của nhà trờng đề ra. d) Các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể trong côngtác bồi d ỡng học sinh giỏi tổ 4 và 5: 1) Chỉ tiêu: - Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch của tổ trong năm học 2007 2008 - Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, tình hình thực tế của đội ngũ giáo viên và học sinh. - Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn của tổ: Tổ 4 và 5 đề ra chỉ tiêu sau : + Học sinh giỏi khối 5 Xếp thứ : + Học sinh giỏi khối 4 Xếp thứ : 2. Các biện pháp thực hiện a) Lựa chọn đội ngũ giáo viên bồi d ỡng : - Dạy học sinh mũi nhọn khối 4 : Đ/c Hà, đ/c Hợp b) Thời gian thực hiện - Mỗi tuần 2 buổi bắt đầu tuần 3 của tháng 9 ( một buổi dạy toán, một buổi dạy tiếng việt ) e) Nội dung ch ơng trình của từng khối lớp ; *) Đối với lớp 4 1) Môn toán : a) Tài liệu : Toán nâng cao lớp 4, sách giáo khoa bài tập về số và chữ số, các bài toán về dãy số, các đề toán trắc nghiệm 4 b) Nội dung ch ơng trình Tháng Nội dung Ghi chú 9 - Ôn tập về diện tích hình vuông và hình chữ nhật - Bài tập về số và chữ số - Bài tập về dãy số tự nhiên - Đo khối lợng và đo thời gian 2 10 - Bài toán về số trung bình cộng - Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệ của hai số - Ôn tập 4 phép tính - Đờng thẳng vuông góc, đờng thẳng song song - Kiểm tra lần 1 11 - Ôn 4 phép tính - Bài tập về dãy số - bài toán về số trung bình cộng, tổng hiệ - Đờng thẳng song song - Đờng thẳng vuông góc 12 - Ôn 4 phép tính - Bài tập về dãy số - Tính thành phần cha biết - Bài tập về chữ số - Diện tích hình chữ nhật và hình vuông - Kiểm tra lần 2 1 - Dấu hiệu chia hết : 2,3,5,9 - Diện tích hình bình hành - Bài tập về số chữ số - Kiểm tra kết quả lâng 3 2 - Các bài toán về phân số - Bài toán về số chữ số - Các bài toán về tìm số trung bình cộng - Các bài toán tổng hiệ - Kiểm tra lần 4 3 - Các bài toán về phân số - Diện tích hình thoi - Các bài toán dãy số - Bài toán về tổng tỉ 3 4 - Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số, hiệu và tỉ số của hai số - Ôn tập dự kiến thi cấp huyện Môn tiếng việt 1) Tài liệu giảng dạy : Tiếng việt nâng cao lớp 4, sách giáo khoa tiếng việt 4 và các tài liệu khác có liên quan. 2) Nội dung ch ơng trình : Tháng Phân môn Nội dung 9 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Cấu tạo của tiếng - Từ ghép và từ láy - Mở rộng vốn từ nhân hậu, đoàn kết - Nhân vật trong truyện - Tả ngoại hình nhân vật - Luyện tập xây dựng cốt truyện - Viết th 10 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Danh từ chung, danh từ riêng - Mở rộng vốn từ - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - Luyện tập phát triển câu chuyện - Kiểm tra lần 1 11 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Mở rộng vốn từ: ớc mơ, ý trí nghị lức - Luyện tập về động từ, tính từ - Mở bài trong bài văn kể chuyện , kết bài trong bài văn kể chuyện 4 - Kiểm tra bài văn kể chuyện 12 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Mở rộng vốn từ: ớc mơ, ý trí nghị lức - Luyện tập về động từ, tính từ - Mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện - Luyện tập văn miêu tả đồ vật - Kiểm tra lần 2 1 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Câu kể Ai làm gì? - Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai làm gì ? - Mở rộng vốn từ tai năng - Văn miêu tả đồ vật - Văn cảm thụ 2 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Câu kể ai thế nào ? - Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai làm gì ? - Mở rộng vốn từ tai năng - Văn miêu tả cây cối - Cảm thụ thơ văn 3 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Câu kể Ai là gì ? - Chủ ngữ - vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? - Mở rộng vốn từ dũng cảm - Câu cầu khiến - Văn miêu tả loài vật 4 *) Liên từ và câu *) Tập làm văn - Ôn tập - Ôn tập 5 *) Các chỉ tiêu, biện pháp phụ đạo học sinh yếu tổ 4 và 5 1) Chỉ tiêu: - 100% học sinh yếu ở các lớp đều đợc phụ đạo - Giảm tỉ lệ học sinh yếu xuống còn 0,5 % 2) Biện pháp Sau khi khảo sát chất lợng đầu năm học nhà trờng đã có ké hoạch cụ thể cho từng khối lớp trong việc kèm cặp học sinh yếu nh sau - Giáo viên chủ nhiệm lớp phảI kèm cặp các em trong giờ lên lớp một cách nhiệt tình - Phối hợp cùng gia đình học sinh trao đổi các phơng pháp học ở nhà cho học sinh yếu - Giáo viên phân công cho các em học sinh khá giỏi kèm cặp các em khi ở nhà ( các em học nhóm ) - Mỗi tuần giành một buổi chiều kèm riêng học sinh yếu - Đối với những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho học sinh mợn sách giáo khoa của nhà trờng tạo điều kiện để các em hoạc tập tốt hơn. Đồng lý, ngày 10 tháng 10 năm 2008 Tổ trởng 6 . việc bồi d ớng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém tổ 4 + 5 năm học 2008 2009. 1. Ph ơng h ớng Phát huy kết quả của công tác bồi dỡng học sinh giỏi. Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu tổ 4 + 5 năm học 2008 2009 __________________________ I/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-hoc-sinh-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP