Giáo án lớp 4 - tuần 11

55 208 1
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/55 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Tuần 11 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2007 Tập đọc Ông Trạng thả diều A.mục tiêu : -HS đọc đúng các từ ngữ khó ,dễ lẫn do ảnh hởng của phơng ngữ,đọc đúng bài ,đọc diễn cảm toàn bài ,thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung . -Rèn kĩ năng đọc đúng ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu,nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả gợi cảm -Giáo dục đọc hay và học tập ở cậu bé Hiền thông minh chịu khó và đạt đợc Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi . B.Chuẩn bị: - Bảng phụ đoạn đọc diễn cảm. C.Hoạt động dạy học : 1. Bài cũ -Kiểm tra kiến thức bài cũ. 2 HS ye 2. Bài mới a.Giới thiệu bài :Gv nêu tên bài b.Giảng bài: -Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài *Luyện đọc GV yêu cầu HS đọc thầm và chia đoạn HS luyện đọc theo bài lần 1 GV nhận xét sửa cho HS GV cho HS đọc lần 2 có giải nghĩa một số từ khó . HS đọc theo cặp.HS đọc cá nhân +GV đánh giá nhận xét chung. GV đọc mẫu. *Tìm hiểu bài GV giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc thầm và tìm hiểu nội dung bài Đọc đoạn 1,2 và trả lời câu hỏi.Tìm hiểu đọa 3, 4. GV nhận xét. Nêu nội dung của bài *Hớng dẫn HS đọc diễn cảm GV nhận xét chung sửa cho HS HS mở sách giáo khoa. HS luyện đọc cá nhân ,đọc theo đoạn. HS nhận xét HS thực hiện HS nghe Các nhóm nghiên cứu và trả lời câu hỏi SGK theo từng bài. Đại diện nhóm baó cáo kết quả HS trả lời câu hỏi SGK. -HS luyện đọc diễn cảm. HS thi đọc diễn cảm. 3 .Củng cố,nhận xét Nhắc lại nội dung chính của bài. -GV đánh giá -HS thực hiện. Toán Nhân với 10 ,100, 1000 .Chia cho 10,100,1000 . A.mục tiêu: -HS biết đợc thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10,100,1000.Chia cho 10,100,1000 một câch chính xác. -Rèn kĩ năng tính toán thành thạo và vận dụng vào tính nhanh . -HS áp dụng làm các bài tập. B.Chuẩn bị: -Bảng phụ bài 2 C.Hoạt động dạy học : 1. Bài cũ -Kiểm tra kiến thức cũ. - Gv nhận xét . -HS làm bài tập trên bảng lớp. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài b.Giảng bài GV cùng HS tìm hiểu ví dụ và đa ra nhận xét chung. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Nhà toán học nhỏ tuổi. GV nêu luật chơi GV nêu nhận xét c.Luyện tập -Bài 1: Đọc yêu cầu bài tập GV nêu vấn đề,làm mẫu GV nhận xét và chữa bài. Bài2: Đọc yêu cầu bài tập GV hớng dẫn cách làm. GV nhận xét và chữa bài. HS mở vở. HS thực hiện và báo cáo kết quả. HS thực hiện cá nhân. HS nháp HS thực hiện vào nháp và báo câo kết quả. HS làm vở. HS chữa bài HS nhận xét . 3.Củng cố,nhận xét -GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài. -GV đánh giá tiết học. -HS thực hiện. Kể chuyện Bàn chân kì diệu A.mục tiêu : -HS kể lại đợc câu chuyện dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa của HS,nắm đợc nội dung câu chuyện. -Rèn cho học sinh có kĩ năng kể chuyện một cách thành thạo. -Giáo dục HS có thói quen ham đọc sách. B.Chuẩn bị: -Tranh minh họa. CHoạt động dạy học : 1. Bài cũ -Kiểm tra kiến thức bài cũ. - GV nhận xét . HS trả lời . 2. Bài mới a.Giới thiệu bài :Gv nêu tên bài b.Giảng bài: *Kể chuyện Gv kể lần 1 GV kể lần 2 HS kết hợp quan sát tranh minh họa GV tổ chức cho HS đọc thầm lời trích dới tranh. GV nhận xét *GV hớng dẫn kể: GV chia nhóm. GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 5 *GV tổ chức cho HS thi kể trớc lớp Kể theo đoạn dựa vào từng bức tranh -*Gv tổ chức cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện GV nêu các tiêu chí đánh giá GV nhận xét GV tuyên dơng ,khen những HS làm bài tốt. *GV yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa truyện GV liên hệ rút ra bài học ghi nhớ HS mở sách giáo khoa. HS đọc bài HS luyện đọc . HS nghe và nhận xét các bạn đọc. HS thực hiện theo nhóm. HS nhận xét. HS nhận xét bạn các nhóm , HS có thể hỏi một số tình tiết trong nhóm. 3. Củng cố,nhận xét -GV nêu câu hỏi HS nhắc lại nội dung chính của bài. -GV đánh giá tiết học. -HS thực hiện. Thứ t ngày 8 tháng 11 năm 2006 Tập đọc Có chí thì nên A.mục tiêu : - HS đọc đúng các tiếng ,từ ngữ ,hiểu đợc nội dung bài . -Rèn kĩ năng đọc đúng các từ ngữ gợi tả gợi cảm ,thuộc bài đọc và đọc ngắt nghỉ ở các dấu câu ,nhấn giọng ở các từ ngữ một cách thành thạo . -Giáo dục HS vận dụng các câu tục ngữ vào cuộc sống hàng ngày. B.Chuẩn bị: - SGK C.Hoạt động dạy học : 1 .Bài cũ -Kiểm tra kiến thức bài học trớc. -HS trả lời. 2 .Bài mới a.Giới thiệu bài :Gv nêu tên bài b.Giảng bài: -Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài *Luyện đọc: GV yêu cầu HS đọc bài Đọc nối tiếp câu tục ngữ GV nhận xét sửa cho HS GV cho HS đọc lần 2 có giải nghĩa từ khó. +GV đánh giá nhận xét chung. Luyện đọc theo cặp Đọc toàn bài GV đọc mẫu. *Tìm hiểu bài: Đọc thầm và tìm hiểu nội dung bài Đọc to và trả lời câu hỏi SGK. GV nhận xét Nêu nội dung bài *Luyện đọc diễn cảm GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc bài GV nhận xét chung sửa cho HS HS mở sách giáo khoa. HS luyện đọc tiếp nối theo các câu tục ngữ. HS nhận xét HS luyện đọc theo cặp 1-2 em Các nhóm nghiên cứu và trả lời câu hỏi.Đại diện nhóm baó cáo kết quả làm việc. HS trả lời câu hỏi SGK. HS thực hiện yêu cầu của giáo viên. 3 .Củng cố,nhận xét Nhắc lại nội dung chính của bài. -GV đánh giá, nhận xét . -HS thực hiện. toán Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 A .mục tiêu: -HS biết cách thực hiện phép nhân với các số có tận cùng là chữ số 0 một cách chính xác. - Rèn kĩ năng thực hiện áp dụng các bài toán tính nhanh ,tính nhẩm một cách thành thạo. - HS áp dụng làm các bài tập có liên quan. B.Chuẩn bị: - Bảng phụ chép bài tập 3 C.Hoạt động dạy học : 1.Bài cũ -Kiểm tra kiến thức cũ. - GV nhận xét -HS làm bài tập trên bảng lớp. 2.Bài mới : a.Giới thiệu bài b.Tìm hiểu kiến thức GV cùng HS tìm hiểu qua 2 ví dụ a,b. GV nhận xét và yêu cầu HS so sánh. c.Luyện tập Bài 1 GV giao nhiệm vụ GV nhận xét Bài 3: GV giao nhiệm vụ GV gọi HS chữa bảng lớp GV nhận xét. Bài 2 : GV yêu cầu HS thực hiện vào vở GV chấm nhận xét Bài 4: GV gọi hS đọc đầu bài toán và nghiên cứu bài GV gọi HS chữa bài và nhận xét. HS thực hiện cùng GV HS thực hiện . HS nháp và chữa bảng HS nhận xét. HS thực hiện vào vở HS nộp bài chấm HS nháp và chữa bảng lớp. 3. Củng cố,nhận xét -GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài. -GV đánh giá tiết học. -HS thực hiện. Luyện từ và câu Luyện tập về động từ A.mục tiêu : - HS hiểu đợc một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ,biết sử dụng các từ một cách chính xác. - Rèn kĩ năng cho HS biết sử dụng từ một cách thành thạo. -Giáo dục h/s yêu tiếng việt và vận dụng tiếng việt trong giao tiếp. B.Chuẩn bị: Giấy to ,bút dạ C.Hoạt động dạy học : 1.Bài cũ: -Kiểm tra kiến thức cũ của HS -HS trả lời 2. Bài mới a.Giới thiệu bài : b.Giảng bài GV nêu yêu cầu bài học c.Luyện tập Bài 1: GV giao nhiệm vụ Gv chia nhóm thảo luận GV phát phiếu, bút dạ GV nhận xét Bài 2 GV yêu cầu HS thực hiện vào vở Bài 3: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài và Gv tổ chức làm việc theo nhóm đôi. GV nhận xét. HS mở vở HS thảo luận theo nhóm, báo cáo kết quả làm việc. HS nhận xét HS làm vào vở. HS chữa bài HS nhận xét bài. HS làm việc theo nhóm đôi HS báo cáo kết quả làm việc. HS nhận xét 3.Củng cố, nhận xét -Nhắc lại nội dung tiết học -GV đánh giá tiết học. -HS nhắc lại ghi nhớ Thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2006 Luyện từ và câu Tính từ A.mục tiêu : - HS hiểu thế nào là tính từ ,tìm đợc tính từ trong đoạn văn một cách chính xác. -Rèn cho HS có kĩ năng xác định tính từ vận dụng trong khi nói và viết một cách thành thạo. - HS thêm yêu tiếng việt và sự phong phú của tiếng việt. B.Chuẩn bị: -Giấy to ,bút dạ C.Hoạt động dạy học : 1.Bài cũ : GV kiểm tra kiến thức cũ GV nhận xét. 2.Bài mới : a.GV giới thiệu bài : b.Giảng bài : GV cùng HS tìm hiểu bài qua phần nhận xét GV giao nhiệm vụ thực hiện qua bài tập 2 GV chia nhóm thảo luận theo nhóm và báo cáo kết quả làm việc. Bài 3: GV yêu cầu HS nêu miệng Nêu ghi nhớ c.Luyện tập Bài 1 GV cho HS dùng chì gạch chân các từ thuộc tính từ. GV nhận xét Bài 2: GV yêu cầu HS viết vào vở GV chấm nhận xét. GV nhận xét . HS thực hiện HS mở SGK 1 HS đọc to, HS thực hiện theo nhóm. HS trả lời miệng. 3-4 HS HS làm việc cá nhân HS báo cáo kết quả làm việc. HS thực hiện vào vở HS chữa bài tập 3.Củng cố ,nhận xét. -GV yêu cầu nhắc lại nội dung bài -GV đánh giá tiết học. HS thực hiện nhiệm vụ. toán Đề xi mét vuông. A .mục tiêu: HS biết thực hiện đổi các đơn vị đo đề xi mét vuông ,biết quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích một cách chính xác. -Rèn kĩ năng tính toán một cách thành thạo. - HS vận dụng giải các bài tập. B.Chuẩn bị: - Bảng phụ C.Hoạt động dạy học : 1. Bài cũ -Kiểm tra kiến thức cũ. GV nhận xét -HS thực hiện. 2. Bài mới a.GV giới thiệu bài b.Giảng bài. GV nêu và cùng HS tìm hiểu ví dụ. GV yêu cầu HS thực hiện theo yêu cầu bài. Gv nhận xét 3.Luyện tập: Bài 1 GV giao nhiệm vụ GV nhận xét Bài 2 Đọc và nghiên cứu bài tập Gv yêu cầu HS làm vào nháp Bài 3: GV giao nhiệm vụ GV nhận xét Bài 4:GV cho HS nghiên cứu bài và làm vở ,GV thu chấm GV nhận xét và chữa bài Bài 5: GV giao nhiệm vụ HS thực hiện. GV nhận xét HS thực hiện nháp HS thực hiện vào bảng lớp. HS thực hiện và nêu kết quả. HS nhận xét. HS nháp và kết hợp làm bảng 1 HS đọc to bài tập.HS làm vở nộp bài chấm.1 HS chữa bài vào bảng lớp. HS nhận xét bài làm . HS thực hiện. HS chữa bảng. 4. Củng cố và nhận xét. -GV yêu cầu nội dung chính của bài. -GV đánh giá tiết học. -HS thực hiện. Tập làm văn Luyện tập trao đổi ý kiến với ngời thân A.mục tiêu : - HS xác định đề tài ,nội dung ,hình thức trao đổi ,biết đóng vai trao đổi một cách tự nhiên ,biết cách nói thuyết phục đối tợng đang thực hiện trao đổi với mình và ngờig nghe một cách hay chính xác. -Rèn kĩ năng học sinh luyện tập trao đổi một cách thành thạo. -Giáo dục các em vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. B.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ C.Hoạt động dạy học : 1. Bài cũ -Kiểm tra kiến thức cũ. HS trả lời. 2.Bài mới: a.Giới thiệu bài : Gv nêu tên bài b.Giảng bài: GV chép đề bài vào bảng *Hớng dẫn trao đổi a, Phân tích đề bài GV nêu một số câu hỏi Kiểm tra việc chuẩn bị truyện ở nhà của HS. Gv dùng phấn gạch chân những từ trọng tâm của đề bài b.Hớng dẫn tiến hành trao đổi GV gọi HS đọc gợi ý .GV gọi HS đọc tên các truyện mà HS đã chuẩn bị. GV lần lợt gọi HS tìm hiểu qua 3 gợi ý SGK C, Thực hành trao đổi GV giao nhiệm vụ.Thảo luận theo nhóm GV đến giúp đỡ các nhóm GV gọi các nhóm trao đổi trớc lớp. GV nhận xét chung HS thực hiện HS thực hiện. HS thực hiện 3. Củng cố,nhận xét. -GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài. -GV đánh giá tiết học. -HS thực hiện Luyện viết Bài 11: Khua chiêng ,gióng trống A.mục tiêu: -HS viết đúng ,viết đẹp theo hai kiểu chữ. - Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp - HS có ý thức giữ vở sạch chữ đẹp. B.Chuẩn bị: -Vở luyện viết. C.Hoạt động dạy học : 1. Bài cũ -Kiểm tra vở của HS. -GV nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: GV nêu yêu cầu bài viết GV yêu cầu HS đọc thầm bài viết. GV nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết. Gv nhận xét Gv hớng dẫn HS viết các tiếng khó HS hay viết lẫn. GV yêu cầu HS viết vào bảng con Viết lần 2 vào vở nháp. GV cho HS luyện viết thử 1 câu vào vở nháp. GV giúp đỡ HS viết đúng. GV yêu cầu HS viết bài vào vở. GV giúp đỡ HS. GV hớng dẫn HS viết kiểu chữ in nghiêng. GV nhắc nhở HS cách viết. GV thu bài chấm. -GV nhận xét. - HS chuẩn bị. HS mở vở. -HS thực hiện nhiệm vụ HS thực hiện luyện viết. +HS thực hiện viết bài. HS thu bài 3. Củng cố và nhận xét. -GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài. -GV đánh giá tiết học. HS thực hiện. Ôn tiếng việt Luyện tập theo chủ đề : ớc mơ A.mục tiêu: [...]... chuyện) - Thi kể trớc lớp. - Lớp nhận xét, bình chọn.-HS tập kể -2 HS kể trớc lớp -NX3. Củng cố, dặn dò: (3') - Nhắc lại cách kể chuyện theo trình tự thời gian ? - NX giờ học. Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2006SángTiết 1 Toán Tính chất kết hợp của phép nhânI. Mục tiêu: - Giúp HS nhận biết đợc tính chất kết hợp của phép nhân. - Rèn kỹ năng vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính toán. -. .. biểu, NX-HS tự làm -2 HS chữa bài- lớp nx - HS nêu y/c - HS tự làm - 1 số HS chữa- lớp nhËn xÐt. - Nêu ví dụ về tính từ? 3. Hớng dẫn HS luyện tập (17')Bài 1 . - GV treo bảng phụ * GV chốt ý đúng Bài 2 - GVNX.5. Củng cố , dặn dò (3') - GV NX giờ học . - Về nhà tìm ví dụ về tính từ (10 từ) Đặt câu với 5 TT .Cb bài sau. - Vài HS nêu - HS làm VBT - Hai HS chữa bài :gạch chân dới TT - HS... hay. -3 . Củng cố, dặn dò:(3')-Truyện đọc này giúp em hiểu ra điều gì ? - NX giờ học. Dặn HS về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau. - HS đọc thầm cả bài, chia đoạn . - HS nối tiếp đọc 4 đoạn: 2 lợt - HS luyện đọc theo cặp. - 1 HS đọc cả bài. - HS lần lợt trả lời các câu hỏi. - HS nêu nội dung, ý nghĩa truyện. - HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn. - HS luyện đọc diễn cảm. - HS thi đọc. - HS bình chọn. -. .. Củng cố, dặn dò:(3') - Nhắc lại cách trao đổi ý kiến với ng-ời thân.NX giờ học. GDHS. - CB bài sau. - HS đọc đề . - Em và ngời thân . - HS nêu - Đóng vai - HS lần lợt nói nhân vật mình chọn - HS đọc gợi ý 2 - HS giỏi làm mẫu . - HS đọc gợi ý 3 - HS giỏi làm mẫu - HS chọn bạn đóng vai ngời thân - Thực hành trao đổi, lần lợt đổi vai NX góp ý . - Thi đóng vai trớc lớp. Tiết 3 H ớng dẫn thực... chính tả(nh - viết)( 14& apos;) 4. Chấm- chữa bài: (5') - GV chấm 1 số bài,NX, chữa lỗi phổ biến. 5. Hớng dẫn HS làm bài tập (5')Bài 2a.GV treo bảng phụ.Bài36. Củng cố, dặn dò:(3') - Nhắc HS lu ý tiếng có âm đầu s/x. - NX giờ học.CB bài sau. - 1HS đọc thuộc 4 khổ thơ. - HS nêu. - Xuống, sao. - Vì sao; lao xao, - HS nêu. - HS tự nhớ lại và viết bài. - HS tự soát lỗi, sửa. - HS đọc thầm... dò:(3').-GV tóm tắt nội dung ôn. - NX giờ học.CB bài sau. - HS nêu yêu cầu.-HS phân tích bài toán - HS nêu. HS tự làm,. - 1 HS chữa- lớp nhận xét. ____________________________________________Tiết 3 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam.I.Mục tiêu: - HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ nói về nhà trờng, thầy cô giáo. II.Hoạt động trên lớp: 1.Tìm... chuyện:( 24& apos;) - Kể chuyện theo cặp. - Kể chuyện trớc lớp. -GV NX , đáng giá. - Các em học đợc điều gì ở anh Nguyễn Ngọc Ký?GV hớng dẫn HS NX bình chọn. 4. Củng cố, dặn dò:(3') - NX giờ học. - Kể lại cho ngời thân nghe câu chuyện này.CB bài sau. - HS lắng nghe.-HS nghe và theo dõi tranh, đọc phần lời dới mỗi tranh. - HS kể theo nhóm 3 em, mỗi em tiếp nối nhau kể theo 2 tranh. - Vài tốp... đọc mẫu cả bài - GV hớng dẫn luyện đọc toàn bài. - GV HD NX, bình chọn.3. Củng cố, dặn dò:(3') - NX giờ học. - Về nhà học thuộc bài, chuẩn bị bài sau. - HS nêu:Nhóm 1: (câu1 ,4) Nhóm2:(câu2,5); Nhóm 3:(câu3,6,7) - Ngắn ngọn ít chữ, có vần có nhịp, có hình ảnh. - Vợt khó, khắc phục thói quen xấu - HS nêu - HS luyện đọc theo cặp. - Thi đọc diễn cảm-HS nhẩm HTL và thi đọc TL - HS nhận xét, bình... đọc TL - HS nhận xét, bình chọn.Chiều : (nghỉ) GV chuyên dạy.Sáng Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2006Tiết 1 ToánĐ - xi- mét vuôngI. Mục tiêu: - Giúp HS hình thành biểu tợngvề đơn vị đo diện tích đề-xi- mét vuông. - HS biết đọc, viết so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo dm2. - HS có tính cẩn thận, chính xác.II. Đồ dùng dạy học: - Hình vuông cạnh 1 dm đà chia thành 100 ôvuông, mỗi ô 1cm2(bằng... ") - HS quan sát tranh trang 28và TLCH - Một số HS trình bày .*Tranh Gội đầu : Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn - Tên bức tranh ? Tác giả ? - Tranh vẽ về đề tài nào ? - HS quan sát tranh - Một số HS trả lời - Xếp 7 câu tục ngữ vào 3 nhóm? - Cách diễn đạt các câu tục ngữ ? - HS phải rèn luyện ý chí gì ? - Ví dụ về HS không có ý chí?c, HS đọc diễn cảm- HTL: (10')-GV đọc mẫu . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - tuần 11, Giáo án lớp 4 - tuần 11, Giáo án lớp 4 - tuần 11

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-4-tuan-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP