GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP

37 305 3
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/37 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Chủ đề tháng 9 : THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ : “BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC?” I MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Hiểu được nội dung cơ bản của CNH,HĐH đất nước và bày tỏ ý kiến của mình về CNH, HĐH. - Xác đòng rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh là tích cực, chủ động, tự giác học tập và rèn luyện để sau này góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH. - Tin tưởng ở sự thành công của sự nghiệp CNH,HĐH đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG -Vì sao đất nước ta phải tiến hành CNH,HĐH? -Nội dung của CNH,HĐH. -Vài trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước -Quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong học tập, rèn luyện để phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Đònh hướng cho học sinh thảo luận về các nội dung với những câu hỏi sau: + Em hiểu thế nào là CNH, HĐH? + Vì sao đất nước phải tiến hành CNH,HĐH? + Hãy nêu mục tiêu của CNH,HĐH ở nước ta? + CNH,HĐH đất nước bao gồm những nội dung gì? + Để phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, thanh niên học sinh phải học tập và rèn luyện như thế nào? + Hãy nêu vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. - Giao trách nhiệm cho cán bộ lớp, BCH chi đoàn. Chuẩn bò và triển khai tổ chức thảo luận. - Duyệt kế hoạch của cán bộ lớp và BCH chi đoàn, cho học sinh tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm. 2. Học sinh - Cán bộ lớp,BCH chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận và gợi ý nội dung thảo luận cho các bạn chuẩn bò. - Hướng dẫn lớp tìm hiểu tài liệu và xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện của bản thân, chuẩn bò chọn nghề nghiệp và hướng tới sự phát triển trong tương lai. - Phân công theo tổ. - Phân công trang trí lớp, người dẫn chương trình và mời đại biểu. -Chuẩn bò các tiết mục văn nghệ, trò chơi. IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG 1.Hoạt động 1 - Hát tập thể: Nối Vòng Tay Lớn của Tròng Công Sơn. - Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 1. Hoạt động 2: Thảo luận câu hỏi Câu 1.Mục tiên của CNH,HĐH ở nước ta? Câu 2 . Nội dung CNH,HĐH ? Trò chơi Câu 3. Qúa trính CNH,HĐH đất nước đang đặt ra những yêu cầu gì? Trang 1 Câu 4.Yêu cầu của quá trình CNH,HĐH đất nước đối với thanh niên? Văn nghệ. - Các tổ lần lượt cử đại diện trình bày vấn đề đặt ra. 3.Kết thúc hoạt động - Mời GVCM nhận xét - Trao quà cho các nhóm Hoạt động 2: THI HÙNG BIỆN VỀ “TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN HỌC SINH TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC” (2 tiết) I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Hiểu sâu sắc về vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. - Xác đònh được trách nhiệm cụ thể của mình khi đang ngồi trên nghế nhà trường, từ đó biết lập kế hoạch phấn đấu cho mình trong học tập và rèn luyện. - Rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin khi trình bày một vấn đề trước tập thể; sẵn sàng tham gia các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao. II .NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1.Nội dung: Thi hùng biện cới các nội dung sau: - Vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. - Yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đối với thanh niên học sinh - Nhiệm vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 2. Hình thức: - Tổ chức cuộc thi hùng biện. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1.Giáo viên -Thông qua nôi dung buổi sinh hoạt cho học sinh - Họp cán bộ lớp, BCH chi đoàn, giao trách nhiệm cho lớp, chi đoàn chuẩn bò các bước để tiến hành cuộc thi hùng biện. - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu Điều 12, Điều 29 công ước LHQ về Quyền trẻ em để học sinh hiểu rõ quyền được bày tỏ ý kiến, quyền được thể hiện ước mơ, khát vọng của mình khi hùng biện. - Giải đáp những vướng mắc về kiến thức của học sinh. -Kiển tra sự chuẩn bò của học sinh. 2 Học sinh - Thành lập ban tổ chức cuộc thi gồm: Cán bộ lớp,BCH chi đoàn ( thi theo hình thức hùng biện cá nhân hoặc thi theo đội). + Nếu thi theo đội thì có 4 nội dung: Màn chào hỏi; hùng biện theo nội dung chuẩn bò: trình diễn tiểu phẩm về vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước; văn nghệ. Thời gian của mỗi đội từ 20- 25 phút. + Nếu thi cá nhân thì xen kẽ các tiết mục văn nghệ, mỗi cá nhân dự thi trong vòng 5- 7 phút - Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban tổ chức. - Từng nhóm chuẩn bò các kiến thức co ùliên quan đến nội dung của hội thi. - Phân công người điều kiển chương trình hoạt động. - Chuẩn bò:  Cơ sở vật chất và trang trí phù hợp với yêu cầu của diễn đàn  Giấy mời đại biển  Quà tặng (nếu có) Trang 2 IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG - Người dẫn chương trình cho tập thể chơi trò chơi hoặc hát - Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu các đội tham gia. - Giới thiệu ban giám khảo cuộc thi 1. Khởi động - Người dẫn chương trình hát một số bài hát (1 đoạn) và yêu cầu các đội đoán xem đó là bài hát gì? - Các đội giành quyền trả lời bằng cách giơ tay - Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm 2. Thi hùng biện: Thể lệ: - Ba đội bốc thăm câu hỏi và thảo luận - Các bạn đại diện nhóm tham gia hùng biện đứng lên phía trước và lần lượt thi - Sau mỗi phần thi Ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ để chất vấn. Các đội có 1 phút thảo luận và trả lời câu hỏi trong vòng tối đa 2 phút - Cách tính điểm: Câu hỏi chính tối đa 10 điểm Câu hỏi phụ tối đa 5 điểm - Yêu cầu :Nội dung phải trình bày ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn. - Câu 1: Vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước? - Câu 2 : Yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đối với thanh niên học sinh? - Yêu cầu:  Thanh niên phải có hoài bão lớn.  Thanh niên học sinh phải có năng lực tiếp thu, sáng tạo trong khoa học và công nghệ; biết kế thừa và phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc.  Thanh niên học sinh phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, rèn luyện tinh thần yêu lao động và tác phong công nghiệp.  Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng.  Thanh niên học sinh phải có sức khoẻ.  Thanh niên học sinh phải luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ chứ không phải ai khàc là lực lượng xung kích trong sự nghiệp CNH, HĐH. Câu 3: Nhiệm vụ của thanh niên học sinh với CNH, HĐH đất nước? - Yêu cầu: Thi đua học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học, công nghệ. Là lực lượng nòng cốt của phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 3.Thi tài năng - Mỗi đội sẽ thể hiện tài năng của mình ( tiểu phẩm,hát,kể chuyện,…) - Điểm do Ban giám khảo quyết đònh trên thang điểm 10 4. Kết thúc - Công bố điểm của các đội. -Mời GVCN nhận xét. - Trao qua cho các đội tham gia. Chủ đề tháng 10: THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH Trang 3 Hoạt động 1: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN “VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU” (1 tiết) I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vò thành niên,ý nghóa quan trọng của những tình cảm đó trong việc hình thành nhân cách của các em. - Hiểu được thanh niên học sinh có quyền được bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình về tình bạn,tình yêu và trong quan hệ gia đình. - Biết cách giao tiếp có văn hoá và cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bình đẳng trong tình bạn, tình yêu. - Có thái độ đúng đắn trong việc xây dựng tình bạn, tình yêu trong sáng và bình đẳng. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. 1. Nội dung: -Giới và vẻ đẹp trong tình bạn, tình yêu của tuổi vò thành niên. -Làm gì để xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp , trong sáng và bình đẳng. -Quyền và trách nhiện của người thanh niên học sinh trong việc xây dựng tình banï, tình yêu. 2. Hình thức: -Tổ chức diễn đàn để học sinh có cơ hội tranh luận , thảo luận về các nội dung trên. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Hội ý cán bộ lớp và BCH chi đoàn để thống nhất về nội dung và phương pháp tổ chức diễn đàn. - Chuẩn bò tài liệu để đònh hướng giúp học sinh tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chủ đề của diễn đàn. - Lưu ý học sinh khi soạn thảo câu hỏi, tình huống ứng xử phải nhẹ nhàng, sát với nội dung chủ đề và phù hợp đặc điểm học sinh của lớp. - Gợi ý cho cán bộ lớp cách thức tổ chức diễn đàn và để cử người điều kiển diễn đàn - Kiển tra công việc chuẩn bò của học sinh. 2. Học sinh: - Soạn thảo các câu hỏi hoặc tình huống cho diễn đàn có nội dung về” Vẻ đẹp trong tình bạn, tình yêu” - Cán bộ lớp phổ biến nội dung diễn đàn, phân công các tổ chuẩn bò ý kiến chính để phát biểu tại diễn đàn. Giợi ý tài liệu tham khảo cho các bạn. - Từng học sinh chuẩn bò ý kiến để thảo luận và chuẩn bò các tình huống mà các em đã chứng kiến có liên quan đến nội dung của diễn đàn. - Phân công người điều kiển chương trình hoạt động - Chuẩn bò:  Cơ sở vật chất và trang trì phù hợp với yêu cầu của diễn đàn. Giấy mời đại biểu, GVCM, giáo viên bộ moan GDCD. Quà tặng ( nếu có). IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG 1.Khởi động: - Hát tập thể - Tuyên bố lí do – giới thiệu đại biểu, ban cố vấn. 2. Hoạt động: Tổ chức diễn đàn  Tình huống 1: Bạn Nam trong lớp nhờ bạn Hùng đưa thư tỏ tình cho bạn Hương mà bạn Hùng cũng thích. Bạn Hùng đang băn khoăn không biết có nên đưa hay không? - Thảo luận tình huống: Trang 4 Theo bạn, bạn sẽ xử lý như thế nào? Trò chơi  Tình huống 2:Hai bạn A và B trong một lần đi picnic, đã quan hệ và làm cho bạn nữ có thai.hai bạn đang rất lo lắng, hoảng sợ, bối rối và không biết xử lí như thế nào? - Thảo luận tình huống: Tác hại của việc làm của hai bạn? Trong tình huống đó bạn sẽ xử lí như thế nào? -Văn nghệ  Tình huống 3:Có ý kiến cho rằng không thể có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ, ngược lại có ý kiến cho rằng hoàn toàn có thể có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ. Bạn đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?  Tình huống 4:Theo bạn yếu tố quan trọng trong tình bạn và tình yêu là gì?  Tình huống 5:Khi có những nỗi niềm trong tình bạn, tình yêu bố mẹ có phải là người đầu tiên bạn tìm đến để tâm sự không? Vì sao? - Văn nghệ 3.Kết thúc - Mới GVCM phát biểu ý kiến. -Người điều khiển thông qua biên bản diễn đàn - Trao quà . HOẠT ĐỘNG 2 THI VĂN NGHỆ: “ HÁT VỀ TUỔI 17” (1 tiết) I MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Nhận thức sâu sắc về vẻ đẹp tâm hồn, trong sách của tình bạn, tình yêu tuổi học trò. Biết xây dựng tình bạn gắn bó giữa những người bạn. - Biết cách tổ chức và điều kiển một chương trình hội diễn văn nghệ ớ cấp chi đoàn. - Có thái độ tích cực, sẳn sằng tham gia các hoạt động tập thể cũng như tham gia phong trào văn hoá văn nghệ của lớp, của trường. II. NÔI DUNG HOẠT ĐỘNG - Ca ngợi vẻ đẹp “thiên thần” của tuổi học trò. - Ca ngợi tình cảm gắn bó của học trò với thầy cô và mái trường . - Ca ngợi tình bạn trong sáng, vô tư, chân thành của tuổi 17. - Ghi nhận cả những trò tinh nghòch, hiếu động “ nhất quỷ nhì ma”….những dỗi hờn đáng yêu của tuổi 17. - Hình thức thể hiện:sưu tầm, sáng tác tất cả các thể loại: bài hát, bài thơ, hò ve, kòch câm…. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Cùng học sinh xây dựng chương trình và chuẩn bò cho buổi hội diễn văn nghệ. - Họp cán bộ lớp và BCH chi đoàn để trao đổi thống nhất nội dung và phương pháp tổ chức: + Nêu mục tiêu và yêu cầu hoạt động +Phổ biến các chủ đề, thể loại cho các nhóm và từng học sinh chuẩn bò. +Giao cho BCH chi đoàn phát động phong trào thi đua hướng về hoạt động “ Hát về tuổi 17” của chi đoàn. + Cùng cán bộ lớp và BCH chi đoàn lựa chọn hình thức thi phù hợp với điều kiện của lớp. + Giao cho ban cán sự chuan bò cơ sở vật chất, đòa điểm, trang trí. + Giao cho BCH chi đoàn đôn đốc các tổ tập luyện và lập danh sách các tiết mục, phân loại các tiết mục theo từng thể loại. - Kiểm tra sự chuẩn bò và vận động, khích lệ tính sáng tạo của học sinh. 2. Học sinh Trang 5 - Họp cán bộ lớp và BCH chi đoàn để thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động. - Phát động phong trào thi đua giữa các tổ hướng về hoạt động “Hát về tuổi 17” với tâm thế sôi nổi, hào hứng, sẵn sàng tham gia. - Giao chi tiêu cho mỗi tổ sưu tầm hoặc sáng tác từ 3-4 tiết mục. Thể loại:đơn ca, tam ca, kòch, thơ,đồng ca…. - Xây dựng thể lệ thi, các thức tham gia hoạt động và phổ biến cách chấm thi đua giữa các tổ trong hoạt động. Điển thi đua gồm các tiêu chí sau: + Chất lượng tiết mục. + Số người tham gia. + Đa dạng thể loại. + Hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo. +Trang phục đẹp, phù hợp, cộng thêm điểm sáng tạo cho các tiết mục tự biên. - Các tổ tiến hành luyện tập. - Chuẩn bò cơ sở vật chất, phầnt hưởng…. - Thiết kế chương trình hội diễn theo một cấu trúc chặt chẽ về nội dung và hình thức thể hiện. - Sắp xếp lớp theo yêu cầu của hoạt động. - Viết giấy mời đại biểu. - Cử người dẫn chương trình. IV.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG. - Người dẫn chương trình ra mắt, tự giới thiệu + Tuyên bố lí do. +Giới thiệu đại biểu. 1. Hoạt động 1: Khởi động bằng một bài hát: Đông Tay Vỗ Nên Kêu của Trần Long Ẩn. 2. Hoạt động 2: Thi hát - Người dẫn chương trình công bố thể lệ cuộc thi. - Giới thiệu ban giám khảo: GVCM, cán sự lớp…. - Các học sinh tập trung ngồi theo nhóm, cử đại diện lên bốc thăm thứ tự thi. - Thi theo từng thể loại đã được phổ biến trước, xem kẽ từng nhóm tham gia. - Ban giám khảo nhận xét và công bố kết quả và trao phần thưởng cho nhóm đạt giải nhất. 3. Kết thúc hoạt động GVCM hoặc người dẫn chương trình nhận xét chung về hoạt động. ] HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÍ LỨA TUỔI (2 tiết) I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Học sinh hiểu được ý nghóa của tình bạn, tình yêu trong cuộc sống gia đình và xã hội.hiểu thanh niên học sinh có quyền được tư vấn về tâm lí, tình cảm và các vấn đề có liên quan đến sự phát triển lứa tuổi, phát triển nhân cách, có quyền đảm bảo bí mật về các thông tin cần tư vấn. - Có khả năng vận dụng những thông tin được tư vấn để xử lí tình huống trong quan hệ hàng ngày, nhằm phòng tránh có hiệu quả các vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm lí vò thành niên. - Cởi mở lắng nghe và mạnh dạn trao đổi với các chuyên gia tư vấn tích cực tự điều chỉnh thái độ và hành vi của mình sao cho có trách nhiện hơn đối với các hoạt động có liên quan đến Giới tính và sức khoẻ sinh sản nhằn xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp, trong sáng. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG A.Tư vấn về tâm lí, tình cảm vò thành niên liên quan đến tình yêu,đến quyền của các em được bảo vệ, không bò xâm phạm và lạm dụng tình dục. Trang 6 B.Tư vấn về quyền được tìm hiểu, giúp đỡ và được cung cấp kiến thức, thông tin về bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản và những vấn đề tâm lí liên quan đến sự phát triển của vò thành niên. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Cùng học sinh xây dựng kế hoạch và chuẩn bò cho hoạt động tư vấn. - Họp với cán bộ nêu rõ mục đích, yêu cầu của hoạt động. - Đòng hướng và cung cấp cho học sinh những nội dung can được tư vấn. 2. Học sinh - Chuẩn bò tư thế, câu hỏi, tình huống và những thắc mắc của bản thân có liên quan đến nội dung của hoạt động. - Chuẩn bò trang trí và bố trí phòng thích hợp với hoạt động tư vấn. IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG Nội dung tư vấn : chia thành 2 tiết 1. Hoạt động 1: - Chơi trò chơi tập thể. - Giới thiệu nhóm tư vấn: giáo viên môn Sinh học… Học sinh đặt câu hỏi bằng cách viết vào giấy , chia nhóm nan, nữ riêng .v 2. Hoạt động 2: A. Tư vấn về tâm lí, tình cảm vò thành niên liên quan đến tình yêu và quyền được bảo vệ của các em khỏi sự xâm hại, lạm dụng tình dục: - Người tư vấn dẫn chuyện để nêu lên chủ đề cần tư vấn. - Người tư vấn có thể đưa ra một số tình huống để khuyến khích học sinh trả lời: Tình huống 1: Em chơi rất thân với một bạn trai cùng lớp.Hiện bạn đó đang giận nhau với bạn gái của mình và có lẽ dẫn đến chia tay.Bạn ấy rất đau khổ và hỏi ý kiến em, mong em cho lời khuyên về chuyện bạn ấy.Em phải làm gì khi mà em cũng rất có cảm tình với bạn ấy? Tình huống 2: Một người bạn trai thân của anh trai em nói rằng rất yêu em và thường xuyên đón em ở cổng trường để đua em về nhà hoặc rủ đi chơi. Em không thích nhưng lại nể anh. Em phải làm thế nào? Xin cho một lời khuyên. + Tại sao có khái niệm “mối tình đầu” ? Như vậy phải có mối tình thứ 2 ? Em nghe nói phần lớn mối tình đầu đều tan vở. Xin cho biết vì sao? B.Tư vấn về quyền được tìm hiểu, giúp đỡ và được cung cấp kiến thức, thông tin về bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản và những vấn đề tâm lí liên quan đến sự phát triển của vò thành niên. +Tuổi dậy thì là gì? ? Có những vấn đề gì đặc biệt và những vấn đề gì cần chú ý ở vấn đề này? +Nếu thường xuyên xuất tinh thì có bò giảm trí nhớ và giảm chiều cao không? + Kinh huyệt do đâu mà có? Hiện tượng này có lúc ra ít, có lúc ra nhiều, gây mệt mỏi.Phải làm thế nào? +Thế nào là bệnh lây qua đường tình dục? Ngồi gần người mắc bệnh đó có bò lây bệnh không? +Em nghe chỉ dùng bao cao su mới tránh được các bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS. Điều đó có đúng không? Tình huống: Năm nay em 17 tuổi, em muốn biết bao nhiêu tuổi thì có quyền được yêu,vì bố mẹ, thầy, cô giáo luôn luôn ngăn cấm và nhắc nhở chúng em không được yêu? Lưu ý : Khuyến khích các em cùng trao đổi. 3. Kết thúc hoạt động: Đại diện nhóm tư vấn nhận xét. Chủ đề tháng 11: THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌN ĐẠO Trang 7 Hoạt động 1: GIAO LƯU VỚI CÁC THẦY, CÔ GIÁO DẠY Ở LỚP MÌNH ( 2 tiết) I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Hiểu biết đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về thầy, cô giáo dạy ở lớp mình như: lao động sư phạm của thầy, cô giáo, sự nghiệp giáo dục của ngưởi thầy. Từ đó nhận thức được vai trò to lớn của thầy, cô giáo đối với thế hệ trẻ, đối với xã hội nói chung và đối với sự trưởng thành, phát triển của mỗi học sinh nói riêng. - Hiểu sâu hơn về kinh nghiệm và phương pháp học tập các môn học cụ thể mà các thầy, cô giảng dạy. - Có thái độ kính trọng, tự hào đối với các thầy, cô giáo. - Có phương pháp học tập và rèn luyện tích cực, không ngừng tiến bộ để đền đáp công ơn của các thầy cô. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG - Giao lưu giữa các học sinh trong lớp với các thầy, cô giáo đang dạy lớp mình với nội dung là: + Được nói lên tình cảm vàlòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của thầy, cô giáo. +Hiểu biết thêm về công việc, lao động sư phạm của thầy, cô giáo và yêu cầu của thầy, cô giáo đối với học trò. +Được trao đổi với thầy, cô giáo về vai trò của người giáo viên trong xã hội, về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. +Được trao đổi, tâm tình với thầy, cô giáo về những kỉ niện vui, buồn trong tình cảm thầy –trò. +Hiểu biết thêm về các kinh nghiệm, phương pháp học tập các môn cụ thể. - Trong quá trình giao lưu, có các tiết mục văn nghệ của thầy và trò. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Giao cho ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động giao lưu của lớp với các thầy, cô giáo. - Liên hệ mời các giáo viên dạy ở lớp mình tham gia hoạt động giao lưu của lớp; nêu rõ nôi dung và yêu cầu giao lưu đổ họ chuẩn bò. - Giao cho cán bộ lớp chuẩn bò các câu hỏi, các nội dung giao lưu, các tiết mục văn nghệ. 2. Học sinh - Chuẩn bò các nội dung câu hỏi và giao lưu. - Yêu cầu mỗi học sinh chuẩn bò sẵn các câu chuyện, các câu hỏi, lời phát biểu, các tiết mục văn nghệ… để sẵn sàng giao lưu với thầy, cô giáo . - Lớp cử người dẫn chương trình. - Nếu có điều kiện , nên chuẩn bò hoa tặng các thầy, cô giáo. IV.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1. Người dẫn chương trình tuyên bố lí do và mời các thầy cô giao lưu với lớp. + Giới thiệu các thầy cô giáo hoặc các thầy cô giáo tự giới thiệu về mình. + Hát một bài hát tập thể. Hoạt động 2. Người dẫn chương trình lần lượt nêu câu hỏi giao lưu hoặc đề nghò các bạn trong lớp giao lưu với các thầy cô như:  Các thầy cô mong muốn ở học sinh của mình những điều gì?  Chúng em muốn biết về truyền thống hiếu học của dân tộc ta? Văn nghệ: Người giáo viên nhân dân  Chúng em muốn biết cụ thể hơn về vai trò của người giáo viên đối với xã hội?  Chúng em muốn biết nỗi vất vả , khó khăn và hạnh phúc trong lao động sư phạm của người giáo viên? Trang 8 Văn nghệ : Bụi phấn  Chúng em muốn được nghe các thầy, cô giáo kể lại những kỉ niện sâu sắc về tình cảm thầy- trò.  Chúng em muốn được thầy cô chỉ bảo về cách học tốt các môn?  Thầy cô giáo nêu vấn đề để học sinh cùng trao đổi, giúp các em hiểu sâu hơn các vấn đế đặt ra: + Bạn hãy kể một kỉ niện về tình thầy- trò của mình.  Văn nghệ: Người thầy + Bạn hiểu câu “không thầy đố mày làm nên” như thế nào? +“Muốn sang phải bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” Bạn hiểu ý nghóa của hai câu thơ này như thế nào? 3.Kết thúc - Phát biểu cảm tưởng của thầy, cô Giáo - Phát biểu cảm tưởng của học sinh Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ VIỆC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO (1 tiết) I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Hiểu rõ nội dung và ý nghóa của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc - Có thái độ kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo. - Có hành vi ứng xử đúng mục, tôn trọng các thầy cô giáo. Ra sức học tập rèn luyện và phát huy truyền thống hiếu học để đền đáp công ơn của thầy, cô giáo và trở thành người có ích cho xã hội. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG - Truyền thống hiếu học trong lòch sử và hiện nay của dân tộc ta. - Các biểu hiện của truyền thống hiếu học. - Ý nghóa của truyền thống hiếu học đối với xã hội, đất nước và đối với mỗi học sinh. - Khái niệm “Tôn sư trọng đạo”. - Các biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo - Ý nghiã của truyền thống tôn sư trọng đạo. - Người học phải làm gì để phát huy truyền thống hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo? III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nêu vấn đề, đòng hướng nội dung, kế hoạch tổ chức hoạt động cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh sưu tầm và nội dung truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng .đạo: bài hát, mẫu chuyện, ca dao….về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc, của nhà trường, của đòa phương… - Giúp học sinh xây dựng câu hỏi thảo luận. 2. Học sinh - Cán bộ lớp, BCH chi đoàn hội ý bàn bạc kế hoạch thực hiện tổ chức hoạt động với các công việc cụ thể như: + Lựa chọn câu hỏi thảo luận. +Thống nhất hình thức tiến hành, chương trình văn nghệ hoặc kòch xen kẽ. +Thốnh nhất chương trình và cử người dẫn chương trình. +Viết giấy mời các thầy cơ tham dự và làm cố vấn. + Cử nhóm trang trí phòng. III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1. Người điều kiển chương trình : Trang 9 + Nêu lí do, mục đích hoạt động. + Giới thiệu các thầy, cô giáo đến dự. Hoạt động 2. Thảo luận theo tổ. - Người dẫn chương trình mời các tổ trưởng lên bốc thăm câu hỏi thảo luận ( mỗi tổ 2 câu). Quy đòng thời gian thảo luận. Câu hỏi: +Bạn hiểu thế nào là truyền thống hiếu học? +Bạn hiểu thế nào là truyền thống tôn sư trọng đạo? +Bạn hãy nên biểu hiện của truyền thống hiếu học? +Bạn hãy kể một tâm gương hiếu học mà bạn biết. + Bạn hãy giải thích câu ca dao: “Dốt kia thì phải cậy thầy Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên” + Bạn hãy trình bày một bài thơ ( hay bài hát) về truyền thống hiếu học hoặc tôn sư trọng đạo. +Bạn hãy nêu một câu ca dao hay tục ngữ về truyền thống hiếu học . hãy giảo thích câu ca dao hay câu tục ngữ đó. + Bạn hãy cho biết câu nói này của ai và cho biết ý nghóa của câu nói đó: “Tiên học lễ, hậu học văn”. - Các tổ tiến hành thảo luận và cử đại diện trình bày - Lưu ý: Với ý kiến gây nhiều tranh luận hoặc chưa rõ thì người điều khiển nên mời thầy, cô giáo giúp đỡ. 3. Kết thúc - Mời thầy cô phát biểu ý kiến - Trao quà cho tổ nào xuất sắc Hoạt động 3: KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (1 tiết) I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG - Nhận thức sâu sắc ý nghóa của ngày Nhà giáo Việt Nam. Hiểu rõ hơn về vò trí, vai trò của các thầy, cô giáo đối với xã hội, đối với sự nghiệp giáo dục. - Có thái độ biết ơn và kinh trọng đối với thầy, cô giáo, trân trọng nghề dạy học trong xã hội. - Không ngừng học tập và rèn luyện bản thân để đền đáp công ơn thầy, cô giáo. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG - Nội dung và ý nghóa ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. - Vò trí và vai trò của thầy, cô giáo đối với xã hội, đối với thế hệ trẻ và sự phát triển của đất nước. - Công ơn của thầy, cô giáo đối với mọi thế hệ học sinh. - Những tâm tư, tình cảm và lòng biết ơn của học sinh đối với thầy, cô giáo. - Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm thầy trò. - Những vần thơ, bài hát, truyện kể… ca ngợi thầy, cô giáo. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Liên hệ với ban đại diện cha mẹ học sinh, yêu cầu phối hợp với lớp tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. - Đòng hướng nội dung hoạt động, nêu kế hoạch thời gian, hướng dẫn học sinh chuẩn bò. - Giao cho cán bộ lớp, BCH chi đoàn, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. 2. Học sinh Trang 10 [...]... tập.- Sưu tầm tài liệu liên quan đến nghề nghiệp.- Mời Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên,…2. Học sinh- Mỗi tổ sưu tầm ảnh về ngành nghề, tự trang trí một bức ảnh lên giấy khổ A0, đặt tên cho bức ảnh.- Ban cán sự sưu tầm tư liệu có liên quan đến hoạt động, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trang trí lớp bànnghế….- Bảng kẻ hàng chữ “TƯƠNG LAI LÀ Ở BẠN”- Mời ban cố vấn, lập ban tổ chức- Chuẩn bị khẩu... trình giao lưu, có các tiết mục văn nghệ của thầy và trò.III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ1. Giáo viên- Giao cho ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động giao lưu của lớp với các thầy, cô giáo.- Liên hệ mời các giáo viên dạy ở lớp mình tham gia hoạt động giao lưu của lớp; nêu rõ nôi dung và yêu cầu giao lưu đổ họ chuẩn bị.- Giao cho cán bộ lớp chuẩn bị các câu hỏi, các nội dung giao lưu,... của UNESCOTên tiếng Anh:United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.Tên tiếng Việt : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của LHQ.Ngày 16/11/1945 được coi là ngày ra đới UNESCO.Câu 4.LHQ gồm bao nhiêu cơ quan chính?6 cơ quan chínhThông tin thêm: + Đại hội đồng+ Hội đồng Bảo an + Hội đồng kinh tế & xã hội+ Hội đồng Quản thác+ Toà án quốc tế+ Ban thư kíCâu 5. Tính... loại cho các nhóm và từng học sinh chuẩn bị. +Giao cho BCH chi đoàn phát động phong trào thi đua hướng về hoạt động “ Hát về tuổi 17” của chi đoàn.+ Cùng cán bộ lớp và BCH chi đoàn lựa chọn hình thức thi phù hợp với điều kiện của lớp.+ Giao cho ban cán sự chuan bị cơ sở vật chất, địa điểm, trang trí.+ Giao cho BCH chi đoàn đôn đốc các tổ tập luyện và lập danh sách các tiết mục, phân loại các tiết mục... với học sinh cũ:Các câu hỏi phỏng vấn: Câu 1.Anh hãy cho biết anh đang học ngành nghề gì?Câu 2. Tại sao anh lại chọn nghề đó?Câu 3. Anh có gặp khó khăn, hoặc lúng túng nào không trước khi quyết định chọn nghề theo học?e. Chơi ô chữ ( 10 phút)- Từ khóa : Lập nghiệpÔ chữ của chúng ta gồm 9 kí tự khóa nằm tron 8 hàng ngang. Mỗi hành ngang là chỉ một ngành trong xã hội, nhiệm vụ của các bạn là giải... của thanh niên học sinh trongsự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc- Học sinh trình bày các vấn đề mình hiểu về vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niện học sinh trongsự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là thanh niên trong thời đại mới em cần làm gì để đóng góp sức mình trong việc bảo vệ vững chắc độclập, chủ quyền, thống nhất toànvẹn lãnh thổ.+ Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an t an xã... -Bạn sẽ tranh luận với Hoa như thế nào?Văn nghệ:Tình huống 2: Hôm này là ngày 10-3 âm lịch một nhóm bạn học cùng trường rủ nhau hành hương về đấtTổ. Trong nhóm, Lan là một hoa khôi và thường thay đổi mốt liên tục. Hôm nay, Lan mặc bộ váy ngắnkhoe cặp chân dài, trông Lan thật hấp dẫn.nhưng khi đến chỗ tập trung, một số bạn đề nghi Lan không nênmặc như thế để đi lễ hội, mộtsố bạn lại bảo vệ Lan. Cả... tin:quan sát ảnh, tư liệu Mỗi nhóm sẽ tham khảo 3 bức ảnh của đội bạn ( 6 phút) để tìm hiểu thêm một số ngành nghề trong xã hội và ban cố vấn chấm điểm cho từng nhóm.Hỏi:Sau khi xem ảnh , bạn có suy nghó gì? Bạn có cảm nhận gì? Mời học sinh quan sát thêm tranh ảnh tư liệu đã chuẩn bị sẵnChơi trò chơi: vẽ hình đoán nghề ( 5 phút)d. Giao lưu với học sinh cũ:Các câu hỏi phỏng vấn: Câu 1.Anh hãy... CHUẨN BỊ1. Giáo viên- Liên hệ với ban đại diện cha mẹ học sinh, yêu cầu phối hợp với lớp tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.- Địng hướng nội dung hoạt động, nêu kế hoạch thời gian, hướng dẫn học sinh chuẩn bị.- Giao cho cán bộ lớp, BCH chi đoàn, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.2. Học sinh Trang 10 Có thái độ quyết tâm trong... được coi là quan trọngnhất hiện nay và cần được chú trọng quan tâm .- Từ nhận thức, học sinh liên hệ với thực tiễn cuộc sống ở trong trường, ở gia đình, cộng đồng xã hộivề các biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc mà chúng ta cần giữ gìn và phát huy như: đạo đức, lốisống, giao tiếp, trang phục, những giá trị tinh thần khác của đời sống văn hóa,…- Vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên học . kiện của lớp. + Giao cho ban cán sự chuan bò cơ sở vật chất, đòa điểm, trang trí. + Giao cho BCH chi đoàn đôn đốc các tổ tập luyện và lập danh sách các tiết. thắng cuộc Trang 12 Chủ đề tháng 12 THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Trang 13 Họat động 1 : DIỄN ĐÀN THANH NIÊN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP, GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP, GIAO AN NGOAI GIO LEN LOP

Bình luận về tài liệu giao-an-ngoai-gio-len-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP