Bai 5 Hinh chieu truc do

22 480 6
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Bài 05 1.Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. 2.Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản I.Khái niệm: 1.Thế nào là hình chiếu trục đo: Để dễ biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình ba chiều như hình chiếu trục đo hoặc như hình chiếu phối cảnh để bổ sung cho các hình chiếu vuông góc Hình chiếu trục đo được xây dựng như sau 1.Thế nào là hình chiếu trục đo: X Y Z O A B C O / X / Y / Z / C / A / B / (p / ) I.Khái niệm: 1.Thế nào là hình chiếu trục đo: I.Khái niệm: 1.Thế nào là hình chiếu trục đo: Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu song song  X Y Z O A B C O / X / Y / Z / C / A / B / (p / ) 2.Thông số cơ bản của HCTĐ a/Góc trục đo Các trục toạ độ O’X’, O’Y’, O’Z’ là các trục đo  Z / O / X / Y / 120 0 120 0 120 0 Các góc X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’ là các góc trục đo 2.Thông số cơ bản của HCTĐ a/Góc trục đo  KS Cường 7 X Y Z O A B C O / X / Y / Z / C / A / B / (p / ) 2.Thông số cơ bản của HCTĐ a/Góc trục đo b/Hệ số biến dạng O’A’ OA O’B’ OB O’C’ OC =p là hệ số biến dạng theo trục O’X’ = q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’ = r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’  KS Cường 8 1.Thông số cơ bản II.Hình chiếu trục đo vuông góc đều: Z / O / X / Y / 120 0 120 0 120 0 a.Góc trục đo X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120 0 b.Hệ số biến dạng: p = q = r = 1  KS Cường 9 II.Hình chiếu trục đo vuông góc đều: 1.Thông số cơ bản 2. Hình chiếu của hình tròn Hình chiếu trục đo vuông góc đều của những hình tròn nằm trong các mặt phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ là các hình elíp Các elip đó có trục dài bằng 1,22 d, trục ngắn bằng 0,71 d ( d: đường kính hình tròn)  KS Cường 10 III.Hình chiếu trục đo xiên góc cân: 1. Góc trục đo X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135 0 Z / X / Y / O / 135 0 135 0 90 0 X’O’Z’ = 90 0 2. Hệ số biến dạng p = r = 1 q = 0,5  [...]... hệ số biến dạng theo trục O’Z’ HCTĐ xiên góc cân(p = r = 1, q = 0 .5) HCTĐ vuông góc đều(p = r = q = 1)Z/O/X/Y/1 35 0120012001200Z/X/Y/O/1 35 0900 CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOHCTĐ xiên góc cân(p = r = 1, q = 0 .5) HCTĐ vuông góc đều(p = r = q = 1)O/X/Y/Z/X/Y/Z/O/ KS Cường 22 Bài 05 1.Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo.2.Biết cách vẽ hình chiếu... giản KS Cường 10III.Hình chiếu trục đo xiên góc cân:1. Góc trục đoX’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1 35 0Z/X/Y/O/1 35 01 35 0900X’O’Z’ = 9002. Hệ số biến dạngp = r = 1q = 0 ,5  O/X/Y/Z/X/Y/Z/O/CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOHCTĐ vuông góc đều(p = r = q = 1)HCTĐ xiên góc cân(p = r = 1, q = 0 .5) ... XYZOABCO/X/Y/Z/C/A/B/(p/)2.Thông số cơ bản của HCTĐa/Góc trục đoCác trục toạ độ O’X’, O’Y’, O’Z’ là các trục đo O/X/Y/Z/X/Y/Z/O/CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOHCTĐ xiên góc cân(p = r = 1, q = 0 .5) HCTĐ vuông góc đều(p = r = q = 1) KS Cường 9II.Hình chiếu trục đo vuông góc đều:1.Thông số cơ bản2. Hình chiếu của hình trònHình chiếu trục đo vuông góc đều của những hình tròn nằm trong các... song với các mặt phẳng toạ độ là các hình elípCác elip đó có trục dài bằng 1,22 d, trục ngắn bằng 0,71 d ( d: đường kính hình tròn) CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐOHCTĐ xiên góc cân(p = r = 1, q = 0 .5) HCTĐ vuông góc đều(p = r = q = 1) I.Khái niệm:1.Thế nào là hình chiếu trục đo:Để dễ biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình ba chiều như hình chiếu trục đo hoặc như hình . Góc trục đo X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1 35 0 Z / X / Y / O / 1 35 0 1 35 0 90 0 X’O’Z’ = 90 0 2. Hệ số biến dạng p = r = 1 q = 0 ,5  IV. Cách vẽ hình chiếu trục. goùc caân (p = r = 1, q = 0 .5) HCTÑ vuoâng goùc ñeàu (p = r = q = 1) Z / O / X / Y / 1 35 0 120 0 120 0 120 0 Z / X / Y / O / 1 35 0 90 0 CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 Hinh chieu truc do, Bai 5 Hinh chieu truc do, Bai 5 Hinh chieu truc do

Bình luận về tài liệu bai-5-hinh-chieu-truc-do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP