Trau dồi vốn từ - Lớp 9

35 3,967 5 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

(?) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống (?) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống ------------------------------- ------------------------------- . là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. . là hiện tượng trong đó sinh ra chất mới. . là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa. . là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại điểm giữa của đoạn thẳng ấy. . là tập hợp năm đường kẻ song song cách đều nhau để ghi nốt và dấu nhạc. - Trường từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa - (Ngữ văn). - Phản ứng hoá học là hiện tượng trong đó sinh ra chất mới - (Hoá học). - Di chỉ là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa – (Lịch sử). - Đường trung trực là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại điểm giữa của đoạn thẳng ấy – (Toán học). - Khuông là tập hợp năm đường kẻ song song cách đều nhau để ghi nôt và dấu nhạc – (Âm nhạc). (?) Em hiểu tác giả muốn nói điều gì (?) Em hiểu tác giả muốn nói điều gì ------------------------------ ------------------------------ “Trong tiếng ta, một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý; hoặc ngược lại, một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả. Vì vậy, nếu nói tiếng Việt của ta có những khả năng rất lớn để diễn đạt tư tưởng và tình cảm trong nhiều thể văn thì điều đó hoàn toàn đúng. Không sợ tiếng ta nghèo, chỉ sợ chúng ta không biết dùng tiếng ta”. (?) Ý kiến của cố Thủ tướng, (?) Ý kiến của cố Thủ tướng, nhà văn hoá Phạm Văn Đồng nhà văn hoá Phạm Văn Đồng ------------------ ------------------ • Tiếng Việt là một ngôn ngữ có khả năng rất lớn để đáp ứng nhu cầu diễn đạt của người Việt. • Muốn phát huy tốt khả năng sẵn có của tiếng Việt, mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi ngôn ngữ của mình mà trước hết là trau dồi vốn từ. STT Từ dùng sai Giải thích Cách sửa Câu a “thắng cảnh đẹp” Từ Hán Việt: “thắng” có nghĩa là đẹp bỏ từ “đẹp” Câu b “dự đoán” “dự đoán” - sự việc trong tương lai thay bằng từ “phỏng đoán” Câu c “đẩy mạnh” “đẩy mạnh” không đi với “quy mô” thay bằng từ “mở rộng” Kết luận 1 Kết luận 1 (ghi nhớ tr.100/sgk) (ghi nhớ tr.100/sgk) -------------------------- -------------------------- + Muốn sử dụng tốt Tiếng Việt -> trau dồi vốn từ. + Muốn trau dồi vốn từ -> rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ, cách sử dụng từ. (?) Em hiểu ý kiến sau đây như thế nào? (?) Em hiểu ý kiến sau đây như thế nào? --------------------------------- --------------------------------- “Từ lúc chưa có ý thức, cho tới lúc có ý thức, chúng ta đã học chữ của Nguyễn Du. Chắc ai cũng đồng ý với tôi rằng nếu chữ nghĩa “Truyện Kiều” mà xoàng xĩnh thôi thì chắc “Truyện Kiều”, dù tư tưởng sâu xa đến đâu cũng chưa thể thành sách của mọi người. Tôi càng phục tài học với sức sáng tạo của nguyễn Du trong chữ nghĩa, khi tôi đọc đến câu thơ viết ông đã “ở trong ruộng bãi để học câu hát hay của người trồng dâu”. Đó không phải là một câu nói bóng, mà đó là một tâm sự, một kế hoạch học chữ, hay là nói theo cách nói của chúng ta ngày nay: Nguyễn Du đã đi vào học lời ăn tiếng nói nhân dân, cơ sở sáng tạo ngôn ngữ của nhà thơ thiên tài đã dựa thẳng vào đấy. Xin kể hai ví dụ. Câu thơ Nguyễn Du có chữ “áy” (cỏ áy bóng tà .). Chữ “áy” ấy, tài giỏi đến độ dù ta không hiểu nghĩa, nó cũng hiện lên sự ảm đạm. Cho tới năm trước, có dịp đi Thái Bình, về huyện Thái Ninh, tôi được biết chữ “áy” là tiếng vùng quê đấy. Quê vợ Nguyễn Du ở Thái Bình, Nguyễn Du đã ở lâu đất Thái Bình, “cỏ áy” có nghĩa là cỏ vàng úa. Tiếng “áy” ở Thái Bình đã vào văn chương “Truyện Kiều” và trở thành tuyệt vời. Ví dụ nữa, ba chữ “bén duyên tơ” ở “Truyện Kiều”. Thông thường, ta hiểu “bén duyên” có thể gần gũi với câu tục ngữ “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Nhưng không phải. Trong nghề ươm tơ, lúc tháo con tằm lấy tơ thì người ta ngâm tằm vào nồi nước nóng, rồi đem guồng ra, vớt tơ lên quay vào guồng, [...]... nhân phải không ngừng trau dồi ngôn ngữ của mình mà trước hết là trau dồi vốn từ. Kết luận 1Kết luận 1 (ghi nhớ tr.100/sgk)(ghi nhớ tr.100/sgk) + Muốn sử dụng tốt Tiếng Việt -& gt; trau dồi vốn từ. + Muốn trau dồi vốn từ -& gt; rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ, cách sử dụng từ. (?) Để (?) Để llàm tăng vốn từ, cần phải làm gì àm tăng vốn từ, cần phải làm gỡ... trở thành tuyệt vời. Tng ktTng kt ãMun s dng tt Ting Việt -& gt; trau dồi vốn từ. + Muốn trau dồi vốn từ -& gt; rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ, cách sử dụng từ (ghi nhớ 1/sgk,tr.100).+ Muốn trau dồi vốn từ -& gt; rèn luyện để làm tăng vốn từ (ghi nhớ 2/sgk,tr.101). (?) Điền từ thích hợp(?) Điền từ thích hợpa/ Đồng nghĩa với “nhược điểm” là (yếu điểm, điểm yếu,... thích nghĩa - bất - đa - hồi - khai - tư - vô - yếu - thủ - -& gt; không, chẳng -& gt; nhiều -& gt; về, trở về -& gt; mở, khơi -& gt; riêng -& gt; không, không có -& gt; quan trọng -& gt; đầu, đầu tiên, đứng đầu -& gt; Phân biệt nghĩaPhân biệt nghĩa - “nhuận bút” là tiền trả cho người viết một tác phẩm - “thù lao” là khoản tiền trả công để bù đắp vào công sức đã bỏ ra - “tay trắng”... tích của nhà văn Tô Hoài - Việc trau dồi vốn từ thông qua quá trình rèn luyện để biết đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ. - Việc trau dồi vốn từ theo hình thức học hỏi để biết thêm những từ mà mình chưa biết. Từ có chứa yếu tố Hán ViệtGiải thích nghĩa - tuyệt chủng - tuyệt giao - tuyệt tự - tuyệt thực -& gt; bị mất hẳn nòi giống -& gt; cắt đứt mọi quan hệ -& gt; không có con trai... loạn Yếu tố Hán việt Từ chứa yếu tố Hán Việt - bất - đa - hồi - khai - tư - vô - yếu - thủ - -& gt; bất biến, bất công, bất mãn -& gt; đa cảm, đa nghĩa, đa khoa -& gt; hồi tỉnh, hồi xuân, hồi hương -& gt; khai bút,khai giảng,khai chiến -& gt; tư lợi, tư hữu, tư thù -& gt; vô bổ, vô can, vô chủ -& gt; yếu điểm, yếu nhân, yếu lược -& gt; thủ đô, thủ khoa, thủ lĩnh -& gt; STT Từ dùng sai Giải thích... Từ ghép Từ láy+ ca ngợi - ngợi ca+ đấu tranh - tranh đấu+ bảo đảm - đảm bảo+ thương yêu - yêu thương+ đợi chờ - chờ đợi+ vui buồn - buồn vui+ đơn giản - giản đơn+ khổ cực - cực khổ+ kỳ diệu - diệu kỳ+ + mờ mịt – mịt mờ+ ngại ngần - ngần ngại+ dào dạt - dạt dào+ khát khao – khao khát+ ngào ngạt - ngạt ngào+ thiết tha – tha thiết+ tối tăm – tăm tối+ vương vấn - vấn vương+... chút vốn liếng, của cải gì - “trắng tay” là bị mất hết cả tiền bạc, của cải, hoàn toàn không còn gì - “lược khảo” là nghiên cứu một cách khái quát về những cái chính, không đi vào chi tiết - “lược thuật” là kể, trình bày tóm tắt - Trường từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa - (Ngữ văn). - Phản ứng hoá học là hiện tượng trong đó sinh ra chất mới - (Hoá học). - Di... Việt: “tuyệt” “tuyệt” cócó nghĩa là nghĩa là cực kỳ, nhấtcực kỳ, nhất * Yêu cầu về nhà* Yêu cầu về nhà - Xem lại kiến thức lớp 6 (Sgk NV 6, tập I): + Cấu tạo từ (Từ đơn, từ phức) + Nghĩa của từ + Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ - Xem lại kiến thức lớp 7 (Sgk NV 7, tập I): + Thành ngữ khi tôi đọc đến câu thơ viết ông đã “ở trong ruộng bãi để học câu hát hay của... q/n phong kiến) -& gt; nhịn đói không chịu ăn Vớ dVớ d ãVic li hc ó li hu qu cho nú.ãNú ó ot gii Nht mụn thi c vua.ãTrờn bu tri ờm, nhng vỡ tinh tỳ đã bắt đầu xuất hiện”. Kết luận 2Kết luận 2 (ghi nhớ tr.101/sgk)(ghi nhớ tr.101/sgk) + Muốn trau dồi vốn từ -& gt; rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, thường xuyên làm tăng vốn từ của bản thân. (?) Tìm từ thích hợp điền... trên cơ sở công việc của người hái dâu chăn tằm. Nguyễn Du đã trau dồi ngôn ngữ, đêm ngày mài giũa chữ nghĩa kì khu biết chừng nào!” - “kiểm điểm” là xem xét, đánh giá lại từng cái hoặc từng việc để có được một nhận định chung.+ Ví dụ: “Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm”. - “kiểm kê” là kiểm lại từng cái, từng món để xác định số lượng và chất lượng của chúng.+ Ví dụ: . Hoài) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Bài tập 2 Phân tích của nhà văn Tô Hoài - Việc trau dồi vốn từ thông qua quá. (?) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống (?) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - . là
- Xem thêm -

Xem thêm: Trau dồi vốn từ - Lớp 9, Trau dồi vốn từ - Lớp 9, Trau dồi vốn từ - Lớp 9

Bình luận về tài liệu trau-doi-von-tu-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP