Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11616 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 2314
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Mô tả: CHÀO MỪNG C CHÀO MỪNG C ÁC EM HỌC ÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC MÔN GDCD MÔN GDCD BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ? đạo đức và vi phạm pháp luật ? Hiện tượng xã hội Hiện tượng xã hội Vi phạm đạo đức Vi phạm đạo đức Vi phạm Vi phạm pháp luật pháp luật 1. Giới trẻ nhuộm tóc 1. Giới trẻ nhuộm tóc 2. Chạy theo mode (thời trang) 2. Chạy theo mode (thời trang) 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 4. Bạo hành gia đình 4. Bạo hành gia đình 5. Kẹt xe 5. Kẹt xe 6. Hành chính quan liêu 6. Hành chính quan liêu 7. Đưa và nhận hối lộ 7. Đưa và nhận hối lộ 8. Lãng phí 8. Lãng phí Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ? đạo đức và vi phạm pháp luật ? Hiện tượng xã hội Hiện tượng xã hội Vi phạm đạo đức Vi phạm đạo đức Vi phạm Vi phạm pháp luật pháp luật 1. Giới trẻ nhuộm tóc 1. Giới trẻ nhuộm tóc 2. Chạy theo mode (thời trang) 2. Chạy theo mode (thời trang) 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 4. Bạo hành gia đình 4. Bạo hành gia đình X X X X 5. Kẹt xe 5. Kẹt xe 6. Hành chính quan liêu 6. Hành chính quan liêu X X X X 7. Đưa và nhận hối lộ 7. Đưa và nhận hối lộ X X X X 8. Lãng phí 8. Lãng phí X X X X BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI * NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Khái niệm Tệ nạn xã hội: Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. . X 8. Lãng phí 8. Lãng phí X X X X BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI * NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Khái niệm Tệ nạn xã hội: . TIẾT HỌC MÔN GDCD MÔN GDCD BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8, Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8, Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Ngân Vũ
Ngân Vũ Vào lúc 08:32 am 10/01/2014

hay lắm đóa các bn ơi

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-13-phong-chong-te-nan-xa-hoi-lop-8

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.11747217178345 s. Memory usage = 18.57 MB