Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8

18 2,340 10
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

CHÀO MỪNG C CHÀO MỪNG C ÁC EM HỌC ÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC MÔN GDCD MÔN GDCD BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ? đạo đức và vi phạm pháp luật ? Hiện tượng xã hội Hiện tượng xã hội Vi phạm đạo đức Vi phạm đạo đức Vi phạm Vi phạm pháp luật pháp luật 1. Giới trẻ nhuộm tóc 1. Giới trẻ nhuộm tóc 2. Chạy theo mode (thời trang) 2. Chạy theo mode (thời trang) 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 4. Bạo hành gia đình 4. Bạo hành gia đình 5. Kẹt xe 5. Kẹt xe 6. Hành chính quan liêu 6. Hành chính quan liêu 7. Đưa và nhận hối lộ 7. Đưa và nhận hối lộ 8. Lãng phí 8. Lãng phí Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật ? đạo đức và vi phạm pháp luật ? Hiện tượng xã hội Hiện tượng xã hội Vi phạm đạo đức Vi phạm đạo đức Vi phạm Vi phạm pháp luật pháp luật 1. Giới trẻ nhuộm tóc 1. Giới trẻ nhuộm tóc 2. Chạy theo mode (thời trang) 2. Chạy theo mode (thời trang) 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 3. Học sinh nghiện hút thuốc lá 4. Bạo hành gia đình 4. Bạo hành gia đình X X X X 5. Kẹt xe 5. Kẹt xe 6. Hành chính quan liêu 6. Hành chính quan liêu X X X X 7. Đưa và nhận hối lộ 7. Đưa và nhận hối lộ X X X X 8. Lãng phí 8. Lãng phí X X X X BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI * NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Khái niệm Tệ nạn xã hội: Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. [...]... TẬPCâu 1Câu 1: Tệ nạn xã hội là : Tệ nạn xã hội là gì?gì?a.a. Là hiện tượng xã hội Là hiện tượng xã hội b.b. Vi phạm đạo đức và Vi phạm đạo đức và pháp luậtpháp luậtc.c. Gây hậu quả xấu về Gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống mọi mặt đối với đời sống xã hội xã hội d.d. Tất cả các ý trênTất cả các ý trênCâu 2Câu 2: Những tệ nạn nào : Những tệ nạn nào sau... gia đình c. Ảnh hưởng văn hóa c. Ảnh hưởng văn hóa phẩm đồi trụyphẩm đồi trụy d. Tò mò, thích thử d. Tò mò, thích thử nghiệm cái lạnghiệm cái lạ BÀI 13BÀI 13: PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI ... cử d. Mại dâmd. Mại dâm Câu 3Câu 3: Tệ nạn xã hội gây : Tệ nạn xã hội gây nên hậu quả gì ?nên hậu quả gì ?a.a. Ảnh hưởng đến sức Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đạo đứckhỏe, tinh thần, đạo đứcb.b. Làm gia tăng số người Làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDSnhiễm HIV/AIDSc.c. Rối loạn trật tự xã hội Rối loạn trật tự xã hội d.d. Suy thoái nòi giống dân Suy thoái... hội d.d. Suy thoái nòi giống dân Suy thoái nòi giống dân tộctộce.e. Tất cảc các hậu quả trênTất cảc các hậu quả trênCâu 4Câu 4: Nguyên nhân dẫn : Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội là do:đến tệ nạn xã hội là do: a. Không biết tự chủ, bị a. Không biết tự chủ, bị kẻ xấu rủ rê, khống chếkẻ xấu rủ rê, khống chế b. Sự quan tâm, chăm b. Sự quan tâm, chăm sóc tốt của gia . X 8. Lãng phí 8. Lãng phí X X X X BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI * NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Khái niệm Tệ nạn xã hội: . TIẾT HỌC MÔN GDCD MÔN GDCD BÀI 13 BÀI 13 : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI : PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Trong các hiện tượng xã hội trên, hiện tượng nào vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8, Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8, Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội -lớp 8

Bình luận về tài liệu bai-13-phong-chong-te-nan-xa-hoi-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP