Giao an dao duc lop 5

29 1,227 6
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Đạo đức Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu vị thế của học sinh lớp 5 so với lớp trớc - Bớc đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu - Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5, có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5 II. Đồ dùng: - Các bài hát về chủ đề Trờng em III. Hoạt động dạy học: 1- Bài cũ: 2- Bài mới: a) Giới thiệu bài - Học sinh hát tập thể bài ''Em yêu trờng em'' b) Bài mới: HĐ1: Quan sát tranh và thảo luận cả lớp câu hỏi: - Tranh vẽ gì? - Em nghĩ gì khi xem tranh ảnh trên? - Học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh khối lớp khác? - Theo em cần phải làm gì để xứng đáng là học sinh lớp 5? * Giáo viên kết luận. HĐ2: Bài tập 1 Lớp nhận xét, giáo viên kết luận HĐ3: Liên hệ bản thân - Giáo viên nêu yêu cầu bài tập HĐ4: Thi hát, đọc thơ về chủ đề Trờng em - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - Học sinh nêu yêu cầu bài tập, đọc nội dung bài tập - Học sinh thảo luận nhóm đôi nêu kết quả thảo luận. - Học sinh tự liên hệ, đối chiếu với việc làm của bản thân. Học sinh khác nhận xét - Học sinh làm bài tập 3 sau đó trình bày. Giáo viên nhận xét - Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa 3- Củng cố dặn dò: - Học sinh su tầm truyện kể về học sinh lớp 5 gơng mẫu - Tích cực học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5 ************************************ Đạo đức Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2) I. Mục tiêu: Nh tiết 1 II. Đồ dùng: Truyện về tấm gơng học sinh lớp 5 gơng mẫu; giấy, bút vẽ III. Hoạt động dạy học 1- Kiểm tra bài cũ 2- Bài mới: HĐ1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu - Giáo viên kết luận HĐ2: Kể chuyện về các tấm gơng học sinh lớp 5 gơng mẫu - Giáo viên kết luận HĐ3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về chủ đề Trờng em - Giáo viên nhận xét, kết luận - Học sinh thảo luận nhóm đôi về kế hoạch cá nhân của mình. Nhóm trao đổi, góp ý - Học sinh trình bày trớc lớp. Lớp trao đổi, nhận xét - Học sinh kể chuyện đã su tầm về các học sinh lớp 5 gơng mẫu (trong lớp, trờng hoặc qua báo, đài, ) - Lớp thảo luận về những điều học tập đợc từ các tấm gơng đó - Học sinh giới thiệu tranh vẽ của mình với cả lớp - Học sinh múa, hát, đọc thơ về chủ đề Tr- ờng em 3- Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau ******************************************************** Đạo đức Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 1) I. Mục tiêu: Học sinh biết: - Mỗi ngời phải có trách nhiệm về việc làm của mình - Bớc đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho ngời khác II. Đồ dùng: Thẻ màu III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ B. Bài mới HĐ1: Tìm hiểu truyện Chuyện của bạn Đức HĐ2: Làm bài tập 1 - Giáo viên chia nhóm học sinh, nêu yêu cầu bài tập - Giáo viên kết luận HĐ3: Bày tỏ thái độ (Bài tập 2) - Giáo viên lần lợt nêu từng ý kiến, học sinh bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ớc - Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích lí do tán thành hoặc phản đối - Giáo viên kết luận - 1, 2 học sinh đọc to truyện, lớp đọc thầm và thảo luận 3 câu hỏi sách giáo khoa - Học sinh trình bày ý kiến, giáo viên kết luận - Học sinh nêu ghi nhớ - Học sinh thảo luận nhóm --> Đại diện trình bày kết quả thảo luận C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau ************************************ Đạo đức Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (Tiết 2) I. Mục tiêu: Nh tiết 1 II. Đồ dùng : Một vài mẩu chuyện về những ngời có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ B. Bài mới : HĐ1: Xử lí tình huống (Bài tập 3) - Giáo viên chia nhóm học sinh, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lí 1 tình huống - Giáo viên kết luận HĐ2: Tự liên hệ bản thân - Giáo viên gợi ý để học sinh nhớ lại việc làm chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm: + Chuyện xảy ra nh thế nào và lúc đó em đã làm gì? + Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào? - Giáo viên kết luận : * Học sinh nêu ghi nhớ - Học sinh thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày, lớp trao đổi, bổ sung - HS trả lời - HS trả lời - Học sinh trao đổi nhóm đôi - 1 số học sinh trình bày trớc lớp, giáo viên hớng dẫn học sinh rút bài học sau câu chuyện C. Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học ******************************************************** Đạo đức Bài 3: Có chí thì nên (Tiết 1) I. Mục tiêu: Học sinh biết: - Trong cuộc sống, con ngời thờng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhng nếu có ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những ngời tin cậy, thì sẽ có thể vợt qua đ- ợc khó khăn để vơn lên trong cuộc sống - Xác định đợc những thuận lợi, khó khăn của mình; biết đề ra kế hoạch vợt khó khăn của bản thân - Cảm phục những tấm gơng có ý chí vợt lên khó khăn để trở thành những ngời có ích cho gia đình, xã hội II. Đồ dùng: Thẻ màu xanh, đỏ III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nhắc lại ghi nhớ bài trớc B. Bài mới HĐ1: - Giáo viên kết luận HĐ2: Xử lí tình huống - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm 1 tình huống Nhóm 1 Nhóm 2 - Giáo viên kết luận Học sinh tìm hiểu thông tin về tấm gơng vợt khó của Trần Bảo Đông - 1 học sinh đọc to, lớp đọc thầm, thảo luận cả lớp theo câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa - Học sinh nêu ý kiến, học sinh khác bổ sung - Học sinh thảo luận nhóm đôi, đại diện phát biểu. Lớp nhận xét, bổ sung HĐ3: Làm bài tập 1, 2 sách giáo khoa - Giáo viên nêu lần lợt từng trờng hợp - Học sinh giơ thẻ thể hiện sự đánh giá của mình: Thẻ đỏ có ý chí; Thẻ xanh không có ý chí Bài 2 tiến hành tơng tự - Giáo viên kết luận, khen học sinh đánh giá 5 dòng trang 23 từ dới lên đúng * Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa HĐ4: Hoạt động tiếp nối - Học sinh su tầm vài mẩu chuỵên nói về gơng Có chí thì nên ở trờng, lớp, địa ph- ơng, qua sách báo, C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài tập 3, 4 *********************************** Đạo đức Bài 3: Có chí thì nên (Tiết 2) I. Mục tiêu: Nh tiết 1 II. Đồ dùng: Một số mẩu chuyện về gơng học sinh vợt khó III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu lại ghi nhớ B. Bài mới HĐ1: Làm bài tập 3 - Giáo viên chia lớp thành nhóm 4, học sinh kể cho nhau nghe nhữngtấm gơng đã su tầm đợc, thảo luận về tấm gơng đó * Giáo viên gợi ý học sinh phát hiện những bạn có khó khăn ngay trong lớp mình để có kế hoạch giúp đỡ HĐ2: Tự liên hệ bài 4 - Giáo viên kết luận - Học sinh nêu yêu cầu, nội dung bài tập - Đại diện nhóm thi kể - Học sinh nhận xét - Học sinh đọc yêu cầu bài tập , làm việc cá nhân, viết ra nháp phân tích khó khăn của bản thân theo mẫu sách giáo khoa - Học sinh trao đổi khó khăn của mình trong nhóm - Mỗi nhóm chọn 2 học sinh trình bày trớc lớp - Lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau ******************************************************** Đạo đức Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 1) I. Mục tiêu: Học sinh biết: - Trách nhiệm của mỗi ngời đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ - Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng - Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ II. Đồ dùng: sách giáo khoa III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ - Nêu 1 số biểu hiện của ý chí vợt khó trong học tập B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ - Giáo viên kết luận HĐ2: Làm bài tập 1 - Giáo viên kết luận HĐ3: Tự liên hệ Học sinh làm việc cá nhân - Yêu cầu học sinh nêu những việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên - Trong những việc đó, việc nào làm đợc, v iệc nào cha làm đợc? - Giáo viên kết luận --> Nhắc nhở học sinh cùng thực hiện * Học sinh nêu ghi nhớ sách giáo khoa - 1 học sinh đọc truyện, lớp đọc thầm và thảo luận 3 câu hỏi sách giáo khoa - Học sinh trình bày, lớp nhận xét, bổ sung - Học sinh nêu yêu cầu bài tập, làm việc cá nhân - Trao đổi nhóm đôi - 2 học sinh trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lí do. Lớp nhận xét, bổ sung - Học sinh trình bày trớc lớp C. Củng cố dặn dò: - Su tầm tranh ảnh, sách báo nói về ngày giỗ tổ Hùng Vơng, tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Đạo đức Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 2) I. Mục tiêu: Nh tiết 1 II. Đồ dùng: Tranh ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng - Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện, nói về lòng biết ơn tổ tiên III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ - Kể những việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên B. Bài mới : HĐ1: Tìm hiểu về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng (Bài tập 4) : + Em nghĩ gì khi xem, đọc và nghe các thông tin trên? + Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng V- ơng vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm thể hiện điều gì? - Giáo viên kết luận về ý nghĩa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng HĐ2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ - Giáo viên gọi 1 học sinh lên giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình và hỏi: + Em có tự hào về truyền thống đó không? + Em cần làm gì để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó? - Giáo viên kết luận HĐ3: Học sinh thi đọc ca dao, tục ngữ, thơ, kể chuyện về chủ đề Biết ơn tổ tiên - Lớp nghe, nhận xét - Các nhóm học sinh lên giới thiệu tranh ảnh, thông tin về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng mà học sinh thu thập đợc - Cả lớp thảo luận theo gợi ý - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời C. Củng cố dặn dò: Học sinh đọc lại ghi nhớ ******************************************************** Đạo đức Bài 5: Tình bạn (Tiết 1) I. Mục tiêu: Học sinh biết: - Ai cũng cần có bạn bè và trẻ em có quyền đợc tự do kết giao bạn bè - Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanh trong cuộc sống hàng ngày - Thân ái, đoàn kết với bạn bè II. Đồ dùng: Bài hát Lớp chúng ta kết đoàn III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ : Học sinh nêu ghi nhớ bài trớc B. Bài mới HĐ1: Thảo luận cả lớp + Bài hát nói lên điều gì? + Lớp chúng ta có vui nh vậy không? + Điều gì xảy ra nếu chúng ta không có bạn bè? + Trẻ em có quyền đợc tự do kết bạn không? - Giáo viên kết luận HĐ2: Tìm hiểu truyện Đôi bạn - Giáo viên đọc truyện, học sinh kể lại nội dung truyện - Giáo viên kết luận HĐ3: Làm bài tập 2 - Giáo viên nêu từng tình huống HĐ4: - Giáo viên ghi nhanh ý kiến lên bảng, - Học sinh hát đồng thanh bài Lớp chúng ta kết đoàn và thảo luận: - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - Học sinh thảo luận nhóm đôi các câu hỏi sách giáo khoa - Học sinh nêu cách giải quyết và giải thích lí do - Lớp nhận xét, bổ sung Học sinh nêu 1 số biểu hiện của tình bạn đẹp lớp nhận xét, bổ sung - Học sinh liên hệ bản thân - Học sinh nhắc lại ghi nhớ C. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau Đạo đức Bài 5: Tình bạn (Tiết 2) I. Mục tiêu: Nh tiết 1 [...]... thiệu bài - Học sinh hát tập thể bài ''Em yêu trờng em''b) Bài mới: HĐ1: Quan sát tranh và thảo luận cả lớp câu hỏi:- Tranh vẽ gì?- Em nghĩ gì khi xem tranh ảnh trên?- Học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinhkhối lớp khác?- Theo em cần phải làm gì để xứng đáng làhọc sinh lớp 5? * Giáo viên kết luận. HĐ2: Bài tập 1Lớp nhận xét, giáo viên kết luận HĐ3: Liên hệ bản thân-... bình********************************************************Bài 13: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (Tiết 1)I. Mục tiêu: Học sinh có:- Hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hƯ cđa níc ta víi tỉ chøc qc tÕ này- Thái độ tôn trọng các cơ quan LIên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phơng và ở Việt Nam II. Đồ dùng :- Thông tin tham khảo trang 71 - Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dònghọ... mình:Thẻ đỏ có ý chí; Thẻ xanh không có ý chíBài 2 tiến hành tơng tự- Giáo viên kết luận, khen học sinh đánh giá 5 dòng trang 23 từ dới lên Thẻ màu, tranh ảnhIII.Hoạt động dạy học HĐ1: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiêncủa đất nớc- Giáo viên kết luận HĐ2: Bài 4- Giáo viên nêu lần lợt những việc làm trongsách giáo khoa - Giáo viên kết luận HĐ3: Làm bài tập 5 - Giáo viên nêu yêu cầu bài... đứcBài 8: Hợp tác với ngời xung quanh (Tiết 1)I. Mục tiêu: Học sinh biÕt: - Cách thức hợp tác với những ngời xung quanh và ý nghià của việc hợp tác- Hợp tác với những ngời xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày- Đồng tình với những ngời biết hợp tác với những ngời xung quanh và không đồng tình vớinhững ngời không biết hợp tác với những ngời xung quanhII. Đồ dùng:Thẻ màuIII. Hoạt... kiệm tài nguyên thiên nhiênII. Đồ dùng : Thẻ chữ, tranh ảnh, băng hình về tài nguyên thiên nhiên hoặc cảnh tợng phá hoại tài nguyênthiên nhiênIII. Hoạt động dạy học - Giáo viên kết luận HĐ2: Đóng vai bài tập 3 - Giáo viên khen nhóm làm tốt HĐ3: Tổ chức triển lÃm- Giáo viên nhận xét tranh vẽ của học sinh quan đến mốc thời gian hoặc địa danh củaViệt Nam đà nêu ở bài tập 1- Đại diện nhóm trình... lớpC. Củng cố dặn dò: - Su tầm tranh ảnh, sách báo nói về ngày giỗ tổ Hùng Vơng, tìm hiểu về truyền thống tốt đẹpcủa gia đình, dòng họ.Đạo đứcBài 4: Nhớ ơn tổ tiên (Tiết 2)I. Mục tiêu: Nh tiết 1II. Đồ dùng: Tranh ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vơng Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2)I. Mục tiêu: Nh tiết 1II. Đồ dùng: Truyện về tấm gơng học sinh lớp 5 gơng mẫu; giấy, bút vẽIII. Hoạt... sinh quan sát tranhkết hợp đọc thông tin sách giáo khoa - Yêu cầu mỗi nhóm trình bày nội dung 1bức tranh- Giáo viên kết luận * Học sinh thảo luận cả lớp theo gợi ý:+ Em hÃy kể các công việc cuả ngời phụ nữtrong gia đình và xà hội mà em biết+ Tại sao những ngời phụ nữ là những ngờiđáng đợc kính trọng?- Giáo viên gọi học sinh trình bày câu hỏi,lớp bổ sungHĐ2: Làm bài tập 1 - Giáo viên giao. .. nẹp treo tranh- Thẻ màu, các bài thơ, bài hát, nói về tình quê hơngIII. Hoạt động dạy häc A. Kiểm tra bài cũ - Nêu những điều em biết vè Liên Hợp QuốcB. Bài mới HĐ1: Tìm hiểu thông tin (Trang 44)- Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh ảnhvà đọc các thông tin trong bài- Giáo viên kết luận HĐ2: Làm bài tập 1giáo viên kết luận HĐ3: Bày tỏ thái độ (Bài tập 3)- Giáo viên chi nhóm và giao nhiệm... Có chí thì nên (Tiết 2)I. Mục tiêu: Nh tiết 1 Đạo đứcBài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết 1)I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu vị thế của học sinh lớp 5 so với lớp trớc- Bớc đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5, có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là họcsinh lớp 5 II. Đồ dùng: - Các bài hát về chủ đề Trờng emIII. Hoạt động dạy học: 1- Bài cũ:2-... cây hoà bình vào giấy khổ to- Giáo viên hớng dẫn cách vẽ- Giáo viên đánh giá, kết luận HĐ3: - Học sinh giới thiệu trớc lớp tranh ảnh,báo chí, về bảo vệ hoà bình chống chiếntranh mà học sinh đà su tầm- Các nhóm thực hành vẽ- Đại diện nhóm treo tranh và giới thiệu vềtranh của nhóm mình, các nhóm khác nhậnxét, bổ sungHọc sinh thi hát, kể chuyện, đọc thơ về chủđề Em yêu hoà bình********************************************************Bài . em'' b) Bài mới: HĐ1: Quan sát tranh và thảo luận cả lớp câu hỏi: - Tranh vẽ gì? - Em nghĩ gì khi xem tranh ảnh trên? - Học sinh lớp 5 có gì khác so với học. lớp 5 gơng mẫu - Tích cực học tập rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5 ************************************ Đạo đức Bài 1: Em là học sinh lớp 5 (Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dao duc lop 5, Giao an dao duc lop 5, Giao an dao duc lop 5

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP