Giáo án Ng­ữ văn 9 ba côt

291 73 0
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/291 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Giáo án Ngữ văn 9 Ngày soạn: 01.09.2007 Ngày dạy: 06.09.2007 Tuần 1, Bài 1, Tiết 1 Văn bản: phong cách hồ chí minh - Lê Anh Trà - a/ mục tiêu cần đạt qua bài học giúp học sinh: - Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh đó là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dỡng, học tập rèn luyện theo gơng Bác Hồ vĩ đại. - Rèn kĩ năng nhận thức đánh giá, so sánh - Giáo dục lòng tự hào và kính yêu Bác Hồ B/ chuẩn bị của thày và trò 1- Thày: Giáo án. su tầm tài liệu về Bác. Bảng phụ ghi bài tập. 2- Trò: Soan bài, su tầm tranh ảnh về Bác. c/ tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Khởi động (5') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - Giới thiệu bài mới. Yêu cầu học sinh đặt vỡ bài tập lên bàn. - Giới thiệu khái quát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, phong cách sống làm việc của Bác. - Nghe, thực hiện. - Nghe * Hoạt động 2: (35') Hình thành kiến thức mới I: Đọc hiểu văn bản 1.Đọc - Tìm hiểu chú thích - Giới thiệu giọng đọc, đọc mẫu, cho hai học sinh đọc tiếp. Thực hiện theo yêu cầu. -Đọc: -Tìm hiểu chú thích: - Cho học sinh đọc lớt qua chú thích. - Theo dõi h\s đọc. -Học sinh đọc. -Lắng nghe. - Trả lời câu hỏi Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 1 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò SGK. - Văn bản nhật dụng. Chủ - Hỏi: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản gì? thuộc chủ đề gì? - Hỏi: Em hãy chia bố cục. Suy nghĩ, trả lời. - Thảo luận, trả lời. Đề: Sự hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. -Diễn giảng -Nghe 2. Tìm hiểu văn bản: Hỏi: Phần thứ nhất của văn bản, tác giả trình bày vấn đề gì? - Suy nghĩ trả lời. - Nhận xét bạn. - Đọc lại đoạn 1. a) Sự tiếp thi vốn tri thức văn hoá của Hồ Chí Minh. - Đi nhiều nơi,tiếp xúc với nhiều nền văn hoá. - Viết và nói thạo nhiểu thứ tiếng. - Ngời làm nhiều nghề. Hỏi: Hồ Chí Minh đã tiếp thi vốn tri thức văn hoá nhân loại từ những con đờng nào? - Giáo viên giảng kĩ, mở rộng thêm về 3 vấn đề trên. - Tìm chi tiết trả lời. -Thảo luận nhóm - Nghe, ghi. Có trí thức văn hoá sâu rộng. Hỏi: Điều đó có tác dụng gì? Hỏi: Em nhận xét gì về cách tiếp thu văn hoá của Hồ Chí Minh. -Suy nghĩ tìm chi tiết. -Thảo luận -Trả lời Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 2 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò - Ngời luôn học hỏi, tìm hiểu văn hoá ngệ thuật tiếp thu cái hay, cái đẹp, phê phán những tiêu cực - Hỏi: Từ những tiếp cận, học hỏi văn hóa đã tạo nên vẻ đẹp gì trong phong cách Hồ Chí Minh? - Nghe, trả lời. Đã tạo nên một phong cách rất Việt Nam , rất ph- ơng Đông, rất mới, rất hiện đại. GV bình: Cách tiếp thu văn hoá nhân loại của Bác. Chốt: Vẻ đẹp trong văn hoá và phong cách Hồ Chí Minh là dân tộc và hiện đại - Nghe - Ghi * Hoạt động 3 :(5') Củng cố dặn dò. Khái quát nội dung phần I yêu cầu soạn kĩ bài sau: (3') Khái quát nội dung phần I - Nghe ______________________________ Ngày soan: 01.9.07 Ngày dạy:06/09/07 Tuần 1, Bài 1, Tiết 2 Văn bản: phong cách hồ chí minh (Tiếp) a/ mục tiêu cần đạt: - Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh đó là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dỡng, học tập rèn luyện theo gơng Bác Hồ vĩ đại. - Rèn kĩ năng nhận thức đánh giá, so sánh. - Giáo dục lòng tự hào và kính yêu Bác Hồ. b/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1/ GV: Bài soạn, bảng phụ ghi bài tập. 2/ HS: Soạn kĩ bài ở nhà. C/ tiến trình tổ chức các hoạt động Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Khởi Hỏi: Vẻ đẹp trong phong - Nghe, trả lời. Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 3 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò động. - Kiểm tra bài cũ (7') - Giới thiệu bài học mới (Phần II). cách Hồ Chí Minh là gì: - Nhận xét. *hoạt động 2: I/ đọc hiểu văn bản: (tiếp) (20') b) Nét đẹp trong lối sỗng giản dị, thanh cao của Bác. Hỏi: Lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đợc biểu hiện cụ thể nh thế nào? - Suy nghĩ - Tìm chi tiết. - Nơi ở. Nơi làm việc đơn sơ. - Trang phục giản dị. - Ăn uống đạm bạc Chốt: Các chi tiết SGK. Hỏi: Những luận cứ trên đây đợc đa ra, tác giả muốn làm nổi bật phẩm chất gì của Bác? - Thảo luận. Cách sống giản dị, đạm bạc lịa vô cùng thanh cao, sang trọng, các sống có văn hoá, cái đẹp là giản dị, tự nhiên. - Nhận xét, chốt. Giản dị, thanh cao, không phải khắc khổ, không phải thần thánh hoá cho khác đời. - Bình, mở rộng cách sống của Bác so với các bị hiền triết, nho gi thời xa: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm. - Nghe, ghi. - Nghe. Hỏi: Em nhận xét gì về lời lẽ, dẫn chứng trong văn bản? Suy nghĩ trả lời. * Hoạt động 3: II/ Tỏng kết (10') 1. Nội dung: (Ghi nhớ SGK) Hỏi: Em hãy khái quá nội dung văn bản? - Chốt: Vẻ đẹp trong phong cách của Bác. - Nhận xét. 2. Nghệ thuật: - Kết hợp và bình. - Dẫn chứng tiêu biểu. - Đối lập: Vĩ nhân giản dị Hỏi:Tác giả sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật nội dung? -Thảo luận -Trả lời Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 4 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò * hoạt động: (8') Củng cố dặn dò. - Khái quát lại kiến thức bài. Bài tập: Trảlời câuhỏi 4, SGK, soạn tiết 3. ______________________________ Ngày soạn: 02/ 9/ 2007 Ngày dạy: 07/09/2007 Tuần 1,Tiết 3 Các phơng châm hội thoại A/ mục tiêu cần đạt Giúp học sinh nắm đợc nội dung phơng châm hội thoại về lợng, phơng châm về chất. Biết vận dụng phơng châm vào hoạt động giao tiếp. Rèn kĩ năng sử dụng các phơng châm hội thoại trong giao tiếp. Giáo dục ý thức giao tiếp có văn hoá B/ chuẩn bị của thày và trò 1. Thầy: Giáo án, bảng phụ ghi ví dụ. 2. Trò: Trả lời các yêu cầu SGK vào vở bài tập. c/ tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò *Hoạt động 1: Khởi động (7 phút) - Kiểm tra bài cũ + Mỗi lần hội hoại có một ngời tham gia. Hỏi: Thế nào là lợt lời trong hội thoại? Cần làm gì để giữ lịch sự trong hội thoại. - Nhớ lại, trả lời - Nhận xét. + Tránh nói tranh, cớp lời - Giới thiệu bài mới. * Hoạt động 2: Hình thành Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 5 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò kiến thức mới (20') I- Bài học: 1- Phơng châm về lợng. a- Ví dụ SGK: - Ví dụ 1: Đoạn hội thoại - Chép ví dụ lên bảng Hỏi: Câu trả lời của Ba có đáp ứng đợc điều mà An muốn biết không? cần trả lời ntn? - Quan sát - Quan sát suy nghĩ, trả lời. - Trả lời thiếu về nội dung, cần bổ sung địa điểm cụ thể? (ở, ao, hồ, sông) - Nhận xét - Hỏi: Từ đó em rút ra bài học gì về giao tiếp? - Thảo luận. Cần nói đủ nội dung (không thiếu) Ví dụ 2: Lợn cới, áo mới - Học sinh đọc VD - Giao tiếp thừa nội dung Hỏi: Vì sao truyện này lại gây cời? - Trả lời - Nhận xét Không nên nói thừa nội dung: - Hỏi: Ngời hỏi và trả lời ntn cho đúng? - Hỏi: Nh vậy khi giao tiếp phải tuân thủ điều gì? Chốt: phơng châm về lợng - Tự bộc lộ b- Ghi nhớ (SGK) - Đọc to ghi nhớ 2- Phơng châm về chất a-VD:Tr "Quả bí khổng lồ" -Phê phán tính nói khoác lác Hỏi: Truyện cời trên phê phán điều gì? - Đọc to. -Suy nghĩ trả lời Không nói những điều là mình không tin là đúng. Hỏi: Nh vậy trong giao tiếp có điều gì cần tránh? b- Ghi nhớ (SGK) Hỏi: Khi không có bằng chứng xác thực, chúng ta nên nói ntn? (hình nh, khả năng) - Đọc to ghinhớ - Thảo luận *Hoạt động 3: II - Luyện tập (15') Bài tập 1: a- Thừa cụm "Nuôi ở nhà" -Hớng dẫn, kiểm tra, đánh giá nhận xét. -Đọc yêu cầu, tự làm vào vở Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 6 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò b- Thừa cụm"Có hai cánh" Bài 2: Chọn từ thích hợp -Kiểm tra các nhóm tại lớp -Thảo luận chọn từ a-"nói có sách, mách có chứng". b- Nói dối. c- Nói mò. d- Nói nhăng nói cuội e- Nói trạng. Bài tập 3: Phơng châm về lợng vi phạm Kết luận Trả lời nhanh tự làm Bài tập 4: *Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò (3 phút). - Nhận xét, đánh giá giờ dạy -Hoàn thành bài tập 5 -Đọc trớc bài tiết 4,5 _____________________________ Ngày soạn: 02/ 9/ 2007 Ngày dạy: 08/09/2007 Tuần 1,Tiết 4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh a- mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong bản thuyết minh, làm cho văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn. - Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh. b- chuẩn bị của thày và trò: 1- Thày: Giáo án. 2- Trò: Đọc văn bản SGK, trả lời các câu hỏi. c- tiến trình tổ chức các hoạt động: 1- ổn định tổ chức: Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 7 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Kiểm tra bài cũ Thế nào là văn bản thuyết minh có mấy phơng pháp thuyết minh? Nhận xét đánh giá - Nhớ lại - Trả lời - Giới thiệu bài mới * Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (20') I- Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 1- Ví dụ: Văn bản Hạ Long - Đá và nớc. - Hỏi: Văn bản thuyết minh về đặc điểm đối tợng nào? - Đọc to văn bản - Trả lời. - Đối tợng: Đá và nớc -Tri thức khách quan Hỏi: Văn bản có cung cấp đợc tri thức khách quan về đối t- ợng không? - Trả lời nhanh -Phơng pháp: Liệt kê -Hỏi: Văn bản đã vận dụng phơng pháp thuyết minh nào là chủ yếu. - Suy nghĩ, thảo luận -Hỏi: Để cho sinh động tác giả dùng biện pháp nghệ thuật nào là cơ bản. -Biện pháp nghệ thuật liên tởng nhân hoá làm cho cảnh có hồn. Chốt: Tác dụng của việc sử dụng các yếu tố nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Nghe 2- Ghi nhớ: (SGK) - Đọc to ghi nhớ * Hoạt động 3: II/ Luyện tập. 1. Bài 1: Văn bản "Ngọc Hoàng xử tội Ruồi xanh" Đọc to trả lời các yêu cầu tại lớp - Có tính chất thuyết minh ở chỗ giới thiệu chung về - Nhận xét - Chốt Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 8 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò loài ruồi - Phơng pháp thuyết minh, định nghĩa, phân loại, dùng số liệu, liệt kê. - Nghệ thuật: Nhân hoá. - Tác dụng: Gây hứng thú, phát triển tri thức cho h\s. * Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Khái quát vai trò củacác yếu tố nghệ thuật. Làm bài tiết luyện tập __________________________________ Ngày soạn: 03. 9. 2007 Ngày dạy: 10.9.2007 Tuần 1,Tiết 5 luyện tập sử dụng Một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh A/ mục tiêu cần đạt Giúp học sinh biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh. Rèn kĩ năng viết văn thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật B/ chuẩn bị của thày và trò Thày: Giao việc cho học sinh lam đề ở nhà. Trò: Hoàn thành dàn ý. C/ Tiến trình tổ chức các hoạt động Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. * Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25') I/ Chuẩn bị: - Thuyết minh môt trong Thực hiện ở nàh theo Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 9 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò các đồ dùng: Cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón. - Kiểm tra. nhóm + Yêu cầu: + Nội dung: - Nói, giảng - Nghe - Nêu đợc đặc điểm, công dụng, cấu tạo, lịch sử của đồ vật + Hình thức: - Biết vận dụng một số hình thức nghệ thuật vào bài viết nh: Kể chuyện, tự thuật, hỏi đáp, nhân hoá. Kiểm tra, nhận xét sự chuẩn bị ở nhà của học sinh. Thảo luận chọn bài tiêu biểu. II/ Luyện tập trên lớp. *Hoạt động 3: (20 phút). - Cho các nhóm trình bày dàn ý chi tiết. - Các nhóm nhận xét chéo. Các nhóm trình bày dàn ý của mình. - Kết luận, chốt. - Tuyên dơng khen thởng nhóm làm bài tốt. *Hoạt động 4: (5 phút) Củng cố dặn dò: - Nhận xét chung về tiết học. - Soạn bài " Đấu tranh" ______________________________ Ngày soạn: 04. 9. 2007 Ngày dạy: 13.9.2007 Tuần 2,Tiết 6 Văn bản: đấu tranh cho một thế giới hoà bình - Mác Ket- a/ Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh: - Hiểu đợc nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạn toàn bôk sự sống trên trái đất; Nhiệm vụ của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 10 [...]... sau_____________________________Soạn ngày: 07 /9/ 2007Ngày dạy:15 .9. 2007Tuần 2,Tiết 9 sử dụng yếu tốmiêu tả trong văn bản thuyết minh Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 17 Giáo án Ngữ văn 9 - Hiểu sơ bộ về thể loại và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợpmiêu tả.- Giáo dục lòng tự hào, khâm phục Nguyễn Huệ.B/ Chuẩn bị của thày và tròThày: giáo án, tranh ảnh su... và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợpmiêu tả.- Giáo dục lòng tự hào, khâm phục Nguyễn Huệ.B/ chuẩn bị- Thày: Giáo án. - Trò: Soạn bài.C/ tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 42 Giáo án Ngữ văn 9 Ngày soạn: 01. 09. 2007Ngày dạy: 06. 09. 2007Tuần 1, Bài 1, Tiết 1 Văn bản: phong cách hồ chí minh-... ngoài.B/ chuẩn bị của thày - trò1. Thày: Giáo án, bảng phụ ghi ví vụ.2. Trò: Soạn trớc ở nhà.C/ tiến trình tổ chức các hoạt động Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm häc 2007-2008 47 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của tròSGK.- Văn bản nhật dụng.Chủ - Hỏi: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản gì? thuộc chủ đề gì?- Hỏi: Em hÃy... hấp dẫn.- Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.b- chuẩn bị của thày và trò:1- Thày: Giáo án. 2- Trò: Đọc văn bản SGK, trả lời các câu hỏi.c- tiến trình tổ chức các hoạt động:1- ổn định tổ chức: Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 7 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò+Ví... nào?- Giáo viên giảng kĩ, mở rộng thêmvề 3 vấn đề trên.- Tìm chi tiết trảlời.-Thảo luận nhóm- Nghe, ghi. Có trí thức văn hoá sâurộng.Hỏi: Điều đó có tác dụng gì?Hỏi: Em nhận xét gì về cách tiếp thu văn hoá của Hồ Chí Minh.-Suy nghĩ tìm chitiết.-Thảo luận-Trả lời Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 2 Giáo án Ngữ văn 9 Ngày soạn: 22 /9/ 2007Ngày... thoại.___________________________________Ngày soạn: 17 /9/ 2007Ngày dạy:22/ 09/ 2007Tiết: 14 + 15: bài viết số 1 - văn thuyết minhA/ mục tiêu cần đạt- Học sinh vận dụng phơng pháp thuyết minh có sử dụng yếu tố nghệ thuậtvào bài làm của mình. Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 26 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của... chuối, chế biếnchuối.- Bài văn sinh động hấpdẫn. Giáo viên chốt. Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 18 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của tròkiến thức mới (20')I- Bài học:1- Phơng châm về lợng.a- Ví dụ SGK:- Ví dụ 1: Đoạn hội thoại - Chép ví dụ lên bảngHỏi: Câu trả lời của Ba có đápứng đợc điều mà... (15')Bài tập 1:a- Thừa cụm "Nuôi ở nhà"-Hớng dẫn, kiểm tra, đánh giánhận xét.-Đọc yêu cầu, tự làm vàovở Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 6 Giáo án Ngữ văn 9 - Nắm vững và sử dụng thích hợp từ ngữ xng hô.b/ chuẩn bị của thày và trò1. Thày: Giáo án, bảng phụ.2. Trò: đọc trớc bài ở nhà.Nội dung hoạt động Hoạt động của thày... dụng từ ngữ xng hô với tình huống giaotiếp. Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007-2008 32 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của trò*Hoạt động 1: (5')Khởi động.- Kiểm tra: Sự chuẩn bịcủa học sinh.Đánh giá về sự chuẩn bị của họcsinh- 5 em nộp vở bàitập.- Bài mới: Giáo viên giớithiệu bài.*Hoạt động 2: Hìnhthành... nhanh,đọc bài của mình.* Hoạt động 3: (10') Luyện tậpBài tập 1:Tóm tắt văn bản LÃo Hạc(Ngữ Văn 8 tập I)- Hớng dẫn các tình huống củatác phẩm LÃo Hạc- Thực hiệnvở bài tập.* Hoạt động 4: (5') Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm häc 2007-2008 37 Giáo án Ngữ văn 9 Nội dung hoạt động Hoạt động của thày Hoạt động của tròchâm hội thoại.* VD SGK: . Giáo án Ngữ văn 9 Ngày soạn: 01. 09. 2007 Ngày dạy: 06. 09. 2007 Tuần 1, Bài 1, Tiết 1 Văn bản: phong cách hồ chí minh -. ngày 4. 9. 2007 Ngày dạy:13 .9 . 2007 Giáo viên: trần thanh hoà Trờng THCS đông phú-Lục Nam-Bắc Giang Năm học 2007- 2008 12 Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 2,Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ng­ữ văn 9 ba côt, Giáo án Ng­ữ văn 9 ba côt, Giáo án Ng­ữ văn 9 ba côt

Bình luận về tài liệu giao-an-ng-u-van-9-ba-cot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP