Giáo án HDNGLL Lop 6

8 479 3
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008-2009 Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trờng Tiết 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới A. Yêu cầu giáo dục - Giúp học sinh hiểu đợc nội quy của nhà trờng và nhiệmh vụ năm học mới - Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới - Tích cực rèn luyện và thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ của năm học mới B. Nội dung và hình thức hoạt động a. Nội dung: - Nội quy của nhà trờng - Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà học sinh cần biết b. Hình thức hoạt động: - Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới - Trao đổi thảo luận trong lớp ( theo nhóm nhỏ hoặc cả lớp ) - Văn nghệ C. Chuẩn bị hoạt động 1. Về phơng tiện hoạt động. - Một bản ghi nội quy của nhà trờng - Một bản ghi những nội dung chủ yếu của năm học - Một số bài hát câu chuyện 2. Về tổ chức - Giáo viên nêu yêu cầu, kế hoạch học tập , những quy định nội quy của nhà tr- ờng và nhiệm vụ năm học mới Câu hỏi thảo luận: 1. Học sinh khi đến trờng phải tuân theo những nội quy , quy định gì ? 2. Em phải làm gì đeer thực hiện tốt nhiệm vụ năm học ? - Cung cấp cho hs bản nội quy trờng học, nhiêm vụ năm học dể hs thảo luận theo nhóm -Chuẩn bị bài hát : Chào ngời bạn mới đến ( Nhạc và lời: Lơng Bằng Vinh ) ; Lóp chúng ta đoàn kết ( Nhạc và lời : Mộng Lân ) D. Tiến hành hoạt động 1. Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới Giáo viên giới thiệu 2. Thảo luận nhóm Chia lớp thành 4 nhóm. Cử nhóm trởng, th kí: Thảo luận và ghi chép theo 2 câu hỏi trên Gọi ác nhóm trình bày ( 1,2 ,3 )Nhóm 4 nhận xét bổ xung Giáo viên tống kết : Cho hs nhắc lại các nhiệm vụ chủ yếu của năm học Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 3. Vui văn nghệ Hát tập thể Hát đơn ca E. Kết thúc hoạt động - Tuyên dơng - Nhắc nhở hs năm vững và thực hiện tốt nội quy , nhiệm vụ năm học mới Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trờng Tiết 2: Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trờng I. Yêu cầu giáo dục - Giúp học sinh nắm đợc cơ bản truyền thống của nhà trờng và ý nghĩa của truyền thống đó - Học sinh xác định trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống nhà trờng - Xây dựng kế hoạch hoạt động của cá nhân và lớp II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung: -Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của trờng -Truyền thống của trờng về học tập, rèn luyện, đạo đức và các thành tích khác 2. Hình thức hoạt động - Trình bày bằng lời - Trao đổi thảo luận III. Chuẩn bị hoạt động 1.Về phơng tiện: Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhà trờng, kết quả học tập , rèn luyện của học sinh nhà trờng 2. Về tổ chức - Giáo viên giới thiệu về truyền thống của nhà trờng: cơ cấu nhà trờng, quá trình phát triển, những thành tích đạt đợc trong học tập và rèn luyện - Cho hs tự tìm hiểu về truyền thống nhà trờng - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ - Câu hỏi thảo luận: Em phải làm gì để tiếp nối truyền thống trờng ta? IV. Tiến hành hoạt động Giáo viên nêu lý do sinh hoạt, giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trờng Tổng số lớp : 4 Tổng số giáo viên :19 Tổng số học sinh : 146 Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 Gv tổng phụ trách: Cô Phan Thi Nga Ban giám hiệu: Thầy Nguyễn Văn Hữu- Hiệu trởng Cô Nguyễn Thị Thanh Hơng Phó HT - Học sinh trình bày kết quả su tầm về nhà trờng - Thảo luận: ? Qua truyền thống của nhà trờng em học tập đợc những gì ? Em phải phấn đấu nh thế nào để phát huy truyền thống nhà trờng Giáo viên yêu cầu hs trình bày Tóm tắt lại những ý kiến chính Văn nghệ: Hát đồng ca Hát đơn ca V. Kết thúc hoạt động - Nhận xét về ý thức hoạt động của lớp - Tuyên dơng, phê bình hs ý thức yếu. . Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi Tiết 3:Lễ giao ớc thi đua giữa các tổ và cá nhân I.Yêu cầu giáo dục - Giúp hs hiểu đợc ý nghĩa , tác dụng của việc thi đua và năm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua: chăm ngoan học giỏi theo lời Bác - Học sinh tự xác định mục đích thái độ hoc tập đung đắn và quyết tâm học tập tốt - Học sinh biết tự quản, đoàn kết giúp đỡ nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đề ra. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1.Nội dung: -Chơng trình hành động: chăm ngoan học giỏi của lớp - Đăng kí giao ớc thi đua giữa các tổ - Văn nghệ: chủ đề chăm ngoan, học giỏi, biết ơn thầy cô giáo 2. Hình thức hoạt động - Tổ chức lễ giao ớc thi đua giữa các tổ III. Chuẩn bị hoạt động 1. Phơng tiện hoạt động - Chơng trình hành động của lớp - Chỉ tiêu thi đua của tổ - Văn nghệ 2. Về tổ chức: Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 - GVCN cùng cán bộ lớp thống nhất chơng trình; kế hoạch hoạt động và phân công cụ thể - Cử ngời điều khiển chơng trình: Dơng - Th kí: Ngọc - Trang trí lớp : Tổ 1 - Mời đại biểu: IV. Tiến hành hoạt động Ngời điều khiển Nội dung Ngời dẫn chơng trình Lớp phó học tập Ngời điều khiển chơng trình Tổ trởng tổ 1 Tổ trởng tổ 2 Tổ trởng tổ 3 Tổ trởng tổ 4 GVCN Cán bộ văn nghệ -Hát tập thể - Tuyên bố lí do , giới thiệu đại biểu những ngời tham dự, và chơng trình làm việc - Trình bày chơng trình; kế hoạch; chỉ tiêu hành động: Chăm ngoan học giỏi của lớp - Thảo luận - Giao ớc thi đua - Ghi nhận và động viên lớp quyết tâm thi đua học tốt Các tiết mục văn nghệ V. Kết thúc hoạt động - GVCN nhận xét đánh giá và biểu dơng tinh thần tham gia tích cực của hs, cá nhân , tổ - Nhắc nhở các tổ thực hiên tốt giao ớc thi đua . Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 Chủ điểm tháng 11: Tôn s trọng đạo Tiết 5: Nghe giới thiệu về đội ngũ cô giáo , thầy giáo trong trờng I. Yêu cầu giáo dục - Giúp học sinh hiểu đợc những đặc điểm và truyền thống của đội ngũ thầy giáo , cô giáo trong trờng ( số lợng , tuổi đời, tuổi nghề, tinh thần tận tuỵ , thành tích) - Giúp học sinh biết thông cảm, kính trọng , biết ơn các thầy cô giáo - Biết chào hỏi , lễ phép , chăm học và đạt kết quả học tập cao II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung: - Học sinh hiểu đợc về biên chế, tổ chức cán bộ của trờng - Những đặc điểm nổi bật của đội ngũ giáo viên trong trờng 2. Hình thức hoạt động: - Giới thiệu - Trao đổi - Văn nghệ III. Chuẩn bị hoạt động: 1. 1.Về phơng tiện hoạt động: - Sơ đồ tổ chca của nhà trờng - Những nét tiêu biểu chung của giáo viên trong trờng - Văn nghệ 2, Về tổ chức: - GVCN cùng cán bộ lớp thống nhất chơng trình, kế hoạch hoạt động - Phân công: + Điều khiển chơng trình: Dơng + Giới thiệu về đội ngũ thầy cô giáo: GVCN +Mời đại biểu: Hiệp + Trang trí : tổ 4 IV. Tiến hành hoạt động: Ngời điều khiển Ngời thực hiện -Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, chơng trình hoạt động - Mời GVCN lên giới thiệu về đội ngũ thầy cô giáo trong trờng - hát tập thểbài Bụi phấn GVCN lần lợt giới thiệu + Biên chế của trờng: 19 giáo viên ( ding sơ đồ đã chuẩn bị sẵn ) + Đặc điểm của gv trờng: -tuổi đời có nhiều cống hiến nhất : Thầy Hữu, cô Phơng , cô Nguyệt Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 - Cảm ơn GVCN và yêu cầu các bạn nêu cảm xúc của mình sau khi đợc nghe giới thiệu về các thầy cô trong trờng _ Tóm tắt ý kiến phát biểu và hứa: + Học tập nghiêm túc và có kết quả cao trong tất cả các môn +Giữ trật tự tốt trong ất cả các giờ học + Cùng chia sẻ niềm vui , nỗi buồn của các thầy cô giáo. - Giáo viên trẻ nhất: Cô Thuỷ tổng phụ trách Những thành tích nổi bật: Trờng nhiều nă đạt danh hiệu trơng tiên tiến Những thuận lợi và khó khăn: - từng học sinh phát biểu V. Kết thúc hoạt động - Ngời điều khiển chơng trình cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và các vị đại biểu - Tuyên bố kêt thúc hoạt động Chủ điểm tháng 11: Tôn s trọng đạo Tiết 6. Trao đổi tâm tình và ca hát mừng ngày 20-11 I. I.Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu ý nghĩa ngày 20-11 - Biết kính trọng , biết ơn các thầy cô giáo - Có những hành động cụ thể thể hiện sự biết ơn các thầy cô giáo và thực hiện tố các yêu cầu giáo dục trong nhà trờng II.Nội dung và hình thức hoạt động: 1.Nội dung: - ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - Chúc mừng và tặng hoa - Tâm sự về tình cảm thầy trò - Văn nghệ chào mừng 2.Hình thức hoạt động Chúc mừng , tặng hoa, tâm sự, ca hát, kể chuyện , ngâm thơ III.Chuẩn bị hoạt động: Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 1.Về phơng tiện hoạt động; - Hớng dẫn cả lớp su tầm các bài hát , bài thơ, câu chuyện về chủ đề nhà giáo - Học sinh chuẩn bị các kỉ niệm của mình với thầy cô gioá hoặc các câu hỏi giao lu - Lớp trởng chuẩn bị lời chào mừng 2. Về tổ chức: GVCN họp với cán bộ lớp, ban phụ huynh lớp thống nhất tiến hành buổi gặp mặt: + ấn định thời gian: sáng 20-11 + Thống nhất chơng trình hoạt động + Cử ngời mời đại biểu: Hiệp Cử ngời điều khiển chơng trình: Huyền + Trang trí lớp: Tổ 3 + Chuẩn bị văn nghệ: Cá nhân đăng kí với cac-ns bộ phụ trách văn nghệ IV. Tiến hành hoạt động Ngời điều khiển chơng trình Ngời thực hiện - Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu - Giới thiệu ngời đọc lời chào mừng - Giới thiệu đại diện cha mẹ hs - Giới thiệu chơng trình văn nghệ - Mời các thầy cô giáo cùng tham gia văn nghệ - Hát tập thể -Đọc lời chào mừng : Dơng -Đại diện cha mẹ hs phát biểu ý kiến -Giao lu , liên hoan văn nghệ + đơn ca +tốp ca + kể những kỷ niệm đáng nhớ với các thầy cô - Hát tập thể V. Kết thúc hoạt động: - Cảm ơn , chúc sức khoẻ các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11 - Cảm ơn sự tham gia của các vị phụ huynh và của các thành viên trong lớp tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Chủ điểm tháng 12: Uống nớc nhớ nguồn Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 Tiết 7. Hội vui học tập I. Yêu cầu giáo dục - Giúp học sinh ôn tập củng cố , bổ sung và mở rộng kiến thức đã học trên lớp , cùng trao đổi kinh nghiệm , phơng phát học tập tốt - Gây hứng thú học tập - Rèn luyện tác phong chững chạc, t duy mạch lạc sáng tạo, rèn luyện trí thông minh II. Nội dung và hình thức hoạt động 1. Nội dung: - Câu hỏi ôn tập một số môn - Các bài toán vui, các câu đố khoa học về các hiện tợng trong đời sống tự nhiên - Trao đổi kinh nghiệm , phơng pháp học tập, ôn tập 2.Hình thức hoạt động: Thi trả lời các câu hỏi, câu đố liên quan đến tri thức đợc học trên lớp kết hợp với vui văn nghệ Đỗ Thị Thuỷ Trờng THCS Minh Hạc . THCS Minh Hạc Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008- 2009 Chủ điểm tháng 11: Tôn s trọng đạo Tiết 5: Nghe giới thiệu về đội ngũ cô giáo , thầy giáo trong trờng. Giáo án HĐNGLL lớp 6 Năm học 2008-2009 Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trờng Tiết 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới A. Yêu cầu giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án HDNGLL Lop 6, Giáo án HDNGLL Lop 6, Giáo án HDNGLL Lop 6

Bình luận về tài liệu giao-an-hdngll-lop-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP