ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu

23 2,077 6 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Kế hoạch chỉ đạo công tác BDHSG phụ đạo hs yếu Năm học : 2007 - 2008 phần thứ nhất I- căn cứ xây dựng kế hoạch : + Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2007- 2008 của bộ GD & ĐT , của sở GD&ĐT bắc giang. CV số : 572/SGD&ĐT - GDTrH- V/v hớng dẫn thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém, ngày 31/5/2007 + Căn cứ vào chỉ thị của Chủ tịch UBND Huyện Yên Thế về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008 + căn cứ vào hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng GD&ĐT Yên thế, CV số : 109/PGD-THCS- V/v hớng dẫn thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém, ngày 4/6/2007. CV số : 122/PGD-THCS- V/v Ôn tập Kiểm tra trong hè để xét công nhận TNTHCS lần 2 năm học 2006 2007 ngày 22/6/2007. + căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008 của trờng THCS - Thị trấn Bố Hạ. + căn cứ vào kết quả nhà trờng đạt đợc năm học 2006 - 2007 + căn cứ vào tình hình thực tế của trờng THCS - Thị trấn Bố Hạ. Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi 1 II - Tình hình chung : Nhìn chung về đội ngũ giáo viên tơng đối ổn định , đa số nhà ở gần thuận lợi cho việc công tác dài hạn , nhng tay nghề của giáo viên cha đồng bộ còn một số giáo viên trình độ còn hạn chế không có khả năng dạy đội tuyển học sinh giỏi. Các đồng chí giáo viên có tinh thần giảng dạy tốt,nhiệt tình , thờng xuyên phấn đấu trau dồi chuyên môn ,nghiệp vụ.Có rất nhiều các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đặc biệt là công tác bồi dỡng học sinh giỏi, bên cạnh đó là đội ngũ giáo viên trẻ đã dần dần lấy đợc uy tín nghề nghiệp trong nhân dân địa phơng. *Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trờng còn gặp không ít những khó khăn nh : đội ngũ giáo viên đủ nhng cha đồng bộ vẫn phải dạy không đúng chuyên môn đợc đào tạo do đó chất lợng chuyên sâu cha cao, một số đồng chí cha đáp ứng đợc yêu cầu của nhà trờng cho nên công việc bồi dỡng mũi nhọn phải lệ thuộc vào một số thành viên. đặc biệt là thiếu cơ sở vật chất phải học 2 ca do đó thiếu phòng học để bồi dỡng học sinh giỏi . một số giáo viên trẻ kiến thức tốt nhng kinh nghiệm giảng dạy còn thiếu, học sinh vẫn cha thực sự chí thú học tập . Trờng THCS - TT Bố Hạ Báo cáo kết quả bộ môn năm học 2006 - 2007 Môn Lớp TSHS Kết quả bộ môn Môn Lớp TSHS Giỏi Khá TB Yếu Giỏi SL % SL % SL % SL % SL % Toán 6 88 14 15,9 32 36,4 21 23,9 21 23,9 Địa 6 88 16 18,2 7 91 15 16,5 22 24,2 30 33,0 24 26,4 7 91 10 11,0 8 96 27 28,1 21 21,9 23 24,0 25 26,0 8 96 16 16,7 9 92 14 15,2 26 28,3 34 37,0 18 19,6 9 92 7 7,6 Toàn trờng 367 70 19,1 101 27,5 108 29,4 88 24,0 Toàn trờng 367 49 13,4 Lý 6 88 4 4,5 23 26,1 39 44,3 22 25,0 N.N 6 88 17 19,3 7 91 10 11,0 40 44,0 35 38,5 6 6,6 7 91 21 23,1 8 96 11 11,5 29 30,2 36 37,5 20 20,8 8 96 9 9,4 9 92 18 19,6 28 30,4 36 39,1 10 10,9 9 92 5 5,4 Toàn trờng 367 43 11,7 120 32,7 146 39,8 58 15,8 Toàn trờng 367 52 14,2 Hoá 6 MT 6 88 7 8,0 7 7 91 16 17,6 8 96 18 18,8 31 32,3 28 29,2 19 19,8 8 96 20 20,8 9 92 17 18,5 24 26,1 37 40,2 14 15,2 9 92 14 15,2 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Toàn trờng 188 35 18,6 55 29,3 65 34,6 33 17,6 Toàn trờng 367 57 15,5 Sinh 6 88 16 18,2 34 38,6 35 39,8 7 8,0 Â.N 6 88 27 30,7 7 91 15 16,5 24 26,4 36 39,6 16 17,6 7 91 28 30,8 8 96 16 16,7 44 45,8 31 32,3 5 5,2 8 96 31 32,3 9 92 6 6,5 30 32,6 38 41,3 18 19,6 9 92 21 22,8 Toàn trờng 367 53 14,4 132 36,0 140 38,1 46 12,5 Toàn trờng 367 107 29,2 CN 6 88 11 12,5 56 63,6 21 23,9 0,0 GDCD 6 88 10 11,4 7 91 10 11,0 58 63,7 22 24,2 1 1,1 7 91 20 22,0 8 96 11 11,5 50 52,1 32 33,3 3 3,1 8 96 9 9,4 9 92 16 17,4 68 73,9 8 8,7 0,0 9 92 8 8,7 Toàn trờng 367 48 13,1 232 63,2 83 22,6 4 1,1 Toàn trờng 367 47 12,8 Văn 6 88 2 2,3 22 25,0 53 60,2 11 12,5 TD 6 88 21 23,9 7 91 6 6,6 28 30,8 37 40,7 20 22,0 7 91 33 36,3 8 96 4 4,2 36 37,5 46 47,9 10 10,4 8 96 12 12,5 9 92 1 1,1 34 37,0 44 47,8 13 14,1 9 92 8 8,7 Toàn trờng 367 13 3,5 120 32,7 180 49,0 54 14,7 Toàn trờng 367 74 20,2 Sử 6 88 5 5,7 33 37,5 37 42,0 13 14,8 Ngu yễ n Xu ân H 7 91 16 17,6 43 47,3 26 28,6 6 6,6 8 96 9 9,4 37 38,5 38 39,6 12 12,5 9 92 4 4,3 32 34,8 45 48,9 11 12,0 Toàn trờng 367 34 9,3 145 39,5 146 39,8 42 11,4 Trờng thcs thị trấn bố hạ Báo cáo thống kê chất lợng học sinh thcs năm học 2006-2007 Tổng số THCS Tổng số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 1, Tổng số học sinh 367 88 91 96 92 XL theo HK Chia ra Tốt 181 181 41 46 51 43 Khá tốt 126 126 35 28 28 35 Trung bình 55 55 11 15 15 14 Yếu 5 5 1 2 2 Không XL 0 0 2, Tổng số học sinh 367 367 88 91 96 92 XL theo HL Chia ra Tốt 31 31 5 11 9 6 Khá tốt 147 147 38 31 42 36 Trung bình 141 141 33 32 31 45 Yếu 48 48 12 17 14 5 Không XL 0 0 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Tổng hợp học sinh xếp loại học lực yếu phải thi lại Năm học 2006 - 2007 STT Họ và tên lớp Môn Thi lại Toán Lí Hoá Văn Sử Địa Anh Sinh 1 Đỗ Văn Duy 6A 2 Phạm Bích Ngọc 6A 3 Nguyễn Văn Sơn 6A 4 Bùi Đức Thịnh 6A 5 Đinh Quang Tùng 6A 6 Phạm Văn Thuận 6B 7 Lê Xuân Hội 6B 8 Hoàng Ngọc Mai 6B 9 Trần Văn Nam 6B 10 Nguyễn Minh Phơng 6B 11 Đỗ Hải Phong 6B 12 Đoàn Trọng Tùng 6B 13 Phan Quốc Cờng 7A 14 Đào Văn Bình 7B 15 Phạm Văn Cờng 7B 16 Lê Duy Hùng 7B 17 Đào Văn Linh 7B 18 Trần Văn My 7B 19 Vũ Trọng Tiến 7B 20 Hoàng Trờng Duy 7c 21 L Thị Ngọc Khanh 7c 22 Vũ Văn Mạnh 7c 23 Phạm Ngọc Nam 7c 24 Bùi Đại Phong 7c 25 Nguyễn Văn Tú 7c Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi 26 Đinh Quang Tuấn 7c 27 Trần Văn Tùng 7c 28 Trần Thị Trang 8A 29 Phạm Quý trọng 8A 30 Nguyễn Hồng Sâm 8A 31 Trần Đình Chơng 8A 32 Nguyễn Văn Bắc 8B 33 Bùi Huy Hiếu 8B 34 Nguyễn Anh Hơng 8B 35 Đoỗ Trọng Nam 8B 36 Đồng Thị Hằng Nga 8B 37 Lê Thảo Nguyên 8B 38 Nguyễn Hồng Sơn 8B 39 Trần Thị Thảo 8B Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Sau năm học 2006-2007 Trờng THCS TT Bố Hạ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành và hoàn thành vợt mức cả về số lợng , chất lợng các chỉ tiêu của nhà trờng đề ra và cấp trên giao cho, phát huy kết quả đạt đợc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008 nhà trờng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể dới đây: phần thứ hai Kế hoạch thực hiện chuyên môn năm học 2007 - 2008 *Những nhiệm vụ trọng tâm: 1/Thực hiện nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện,giáo dục chính trị t tởng đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh . 2/ Nghiêm túc thực hiện tốt chơng trình thay sách giáo khoa THCS. 3/Đổi mới có hiệu quả phơng pháp dạy học của giáo viên,bồi dỡng phơng pháp học tập cho học sinh nhằm tiếp thu kiến thức cơ bản và hiểu bài ngay tại lớp. 4/Đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khoẻ cho học sinh bồi dỡng đi thi cấp huỵện và cấp tỉnh. 5/Đổi mới quản lý ,tăng cờng dân chủ ,kỷ luật,kỷ cơng, nề nếp trong nhà trờng.Chống tiêu cực,quan liêu,trì trệ trong quản lý.Từng bớc xây dựng và cập với trờng chuẩn quốc gia.Tạo chuyển biến mới,vững chắc về chất lợng giáo dục ,các chỉ tiêu thi đua trong nhà trờng . *Yêu cầu: Thông qua hoạt động dạy học bảo đảm cho học sinh nắm chắc kiến thức phổ thông cơ bản, phát huy tính tích cực , tự giác chủ động sáng tạo , năng lực tự học và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tạo cho các em niềm vui, hứng thú trong học tập Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi trờng THCS thị Trấn bố hạ chỉ tiêu các môn Văn hoá năm học Môn Giỏi Khá TB Yếu-Kém TS % TS % TS % TS % Toán 51 14.0 110 30.1 142 38.9 61 16.7 Lí 55 15.2 91 25.1 181 49.9 37 10.2 Hoá 17 9.6 45 25.3 89 50.0 27 15.2 Văn 12 3.3 118 32.3 188 51.5 47 12.9 Sử 26 7.1 135 37.0 180 49.3 24 6.6 địa 35 9.6 111 30.4 193 52.9 25 6.8 Sinh 38 10.4 111 30.4 198 54.2 26 7.1 Anh 60 16.4 114 31.2 153 41.9 28 7.7 GD 48 13.2 181 49.6 119 32.6 17 4.7 Công nghệ 55 15.1 111 30.4 187 51.2 11 3.0 TD 18 19.6 46 50.0 28 30.4 0 0.0 Mĩ thuật 75 20.5 179 49.0 109 29.9 2 0.5 Âm nhạc 72 19.6 168 45.8 125 34.1 0 0.0 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Trờng THCS THị trấn bố hạ Phân công chuyên môn và giao đội tuyển Năm học 2007 - 2008 STT Họ Và Tên Dạy Chỉ tiêu Huyện Tỉnh Giao Đạt Giao Đạt 1 Nguyễn Xuân Hờng Toán 8 4 2 Nguyễn Thị Trâm- Hảo Toán 9 5 3 Nguyễn Thị Nam Toán 6 4 4 Nguyễn Huy Hùng Toán 7 4 5 Lê Thị Bắc Hoá 8,9 4 6 Nguyễn Thành Nam Lí 8,9 4 7 Vơng Thị Xuân Địa 9 1 8 Nguyễn Thị Hiền Sinh 8,9 2 9 Đặng Kim Khánh Sử 8,9 2 10 Vơng Bá Sơn Văn 8 2 11 Phạm Thanh Nga Văn 9 4 Nguyễn Phơng Thảo Văn 7 3 12 Đinh Thị Oanh Văn 6 3 13 Vơng Bá Sơn GDCD8 1 14 Nguyễn Trung Kiên TD 15 Nguyễn Kim Phợng Anh 9 2 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi 16 Lê Xuân Đông Anh 8 2 17 Nguyễn Xuân Hảo MTBT Tổng Phân công giáo viên phụ đạo học sinh sử dụng đồ dùng thí nghiệm STT Họ Và Tên Dạy Chỉ tiêu Huyện Tỉnh Giao Đạt Giao Đạt 1 Lê Thị Bắc Hoá 8,9 1 2 Nguyễn Thành Nam Lí 8,9 1 3 Nguyễn Thị Hiền Sinh 8,9 1 *Giải pháp thc hiện - Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên và nhân dân địa phơng về tầm quan trọng của công tác BDHSG, PĐHSY. - Phân công chuyên môn, xếp TKB hợp lí. - Thực nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện, Trú trọng kết hợp giáo dục đạo đức học sinh trong thời kì mới. - Thực hiện nghiêm túc phân phối chơng trình, đảm bảo dạy đúng đủ chơng trình đề ra, kết hợp tốt với việc giáo dục phù hợp với vùng miền, đề cao việc giáo dục truyền thống dân tộc. đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Yên thế. - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Hai Không Với 4 nội dung của ngành giáo dục gắn với cuộc vận động học tập tâm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. - Kiên quyết chống bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện nghiêm túc quy chế ra đề kiểm tra và chấm chữa trả bài. Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Công tác Bồi dỡng học sinh yếu: đợc nhà trờng coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm bắt buộc của chuyên môn phải làm trong năm học. Ngay từ khi kết thúc năm học 2006 2007 nhà trờng đã tổ chức họp phụ huynh của những học sinh xếp loại học lực yếu để tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp phụ huynh về việc hởng ứng cuộc vận động hai không của ngành và kết quả đạt đợc năm học vừa qua. Qua đó nhà trờng cũng thông báo cho các bậc phụ huynh học sinh biết về kế hoạch thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu hè năm 2007. Đầu tháng 7 nhà trờng đã có kế hoạch phụ đạo cho các em học sinh yếu. Cuối tháng 8 đã tổ chức cho học sinh phải thi lại đợc thi lại từ đó đánh giá xếp loại sau khi thi lại cho học sinh đảm bảo đúng quy chế. Đầu năm học 2007 2008 nhà trờng đã tổ chức kiểm định chất lợng, phân loại học sinh một cách chính xác khách quan, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân bao gồm cả kế hoạch phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu cho học sinh: do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trờng còn thiếu thốn vì vậy công tác phụ đạo học sinh yếu gặp phải rất nhiều khó khăn, BGH đã động viện các đồng chí giáo viên tham gia dạy tại nhà riêng và tại trờng vào ngày chủ nhật và chiều thứ hai. BGH, kết hợp cùng hai tổ chuyên môn thờng xuyên kiểm tra tiến độ PĐHSY các môn. đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy phảI th- ờng xuyên kiểm tra kiến thức, kĩ năng của các em học sinh báo cáo kết quả cho BGH cuối học kì. Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi [...]... các bậc phụ huynh học sinh biết về kế hoạch thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu hènăm 2007. Đầu tháng 7 nhà trờng đà có kế hoạch phụ đạo cho các em học sinh yếu. Cuối tháng 8 đà tổ chức cho học sinh phải thi lại đợcthi lại từ đó đánh giá xếp loại sau khi thi lại cho học sinh đảm bảo đúng quy chế. Đầu năm học 2007 2008 nhà trờng đà tổ chức kiểm định chất lợng, phân loại học sinh một cách chính... thức, kĩ năng của các em học sinh báo cáo kết quả cho BGH cuối học kì.Kế hoạch phụ đạo häc sinh yÕu- Båi d ìng häc sinh giái 16 Lê Xuân Đông Anh 8 2 17 Nguyễn Xuân Hảo MTBTTổng Phân công giáo viên phụ đạo học sinh sử dụng đồ dùng thí nghiệmSTT Họ Và Tên Dạy Chỉ tiêuHuyện TỉnhGiao Đạt Giao Đạt1 Lê Thị Bắc Hoá 8,9 1 2 Nguyễn Thành Nam Lí 8,9 1 3 Nguyễn Thị Hiền Sinh 8,9 1 *Giải pháp thc hiện-... TNTHCS lần 2, triển khai hoàn thiện hồ sơ cho học sinh. 15/8 Tại trờngBGH + giáo viên dạy 8 mônThực hiện nghiêm túc theo TKB của nhà trờng. GV dạy phải có giáoán trớc khi lên lớp, phải có sổ điểm và kiểm tra học sinh thờng xuyên. Tiếp tục Tập chung phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch của cấp trên và hớng dẫn của PGD. Tổchức thi lại cho học sinh không đủ điều kiện lên lớp năm học 2006 2007,... với học sinh. 25/8 Tại trờngToàn bộ giáoviên đợc phân công.Thực hiện nghiêm túc theo TKB, giáo viên dạy phải có danh sách HS, kế hoạch giảng dạy và phải có giáo án khi lên lớp. Cuối đợt học học sinh đợc làm bài kiểm tra, GV có bảng điểm nộp lại cho BGH.Ôn tập cho học sinh chuẩn bị điều kiện vào nămhọc mới.30/8 Tại trờngToàn bộ giáoviên Toàn bộ giáo viênKế hoạch phụ đạo học sinh yÕu-... Đồng Thị Hằng Nga 8B 37 Lê Thảo Nguyên 8B 38 Nguyễn Hồng Sơn 8B 39 Trần Thị Thảo 8B Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ìng häc sinh giái 4 Sinh Nguyễn Hữu Bắc 45 Lí Nguyễn Thành Nam 46 Hoá Lê Thị Bắc 47 Anh Nguyễn Kim Phợng 4Tuần 42 Văn Đinh Thị Oanh 43 Toán Hoàng Thị Minh 44 Sinh + Sử HBắc + Khánh 2 + 25 Lí + Địa Nam+ Hằng 2 + 26 Hoá + Toán Lê Bắc + Minh 2 + 27 Anh Nguyễn Kim Phợng... lợng, phân loại học sinh một cách chính xác khách quan, chỉ đạogiáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân bao gồm cả kế hoạch phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu cho học sinh: do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trờng còn thiếu thốn vì vậy công tác phụ đạo học sinh yếu gặp phải rất nhiều khó khăn, BGH đà động viện các đồng chí giáo viên tham gia dạy tại nhà riêng và tại trờng vào ngàychủ... thứ 5 11 Sinh 6 7 Vơng Thị Xuân Kế hoạch phụ đạo học sinh yÕu- Båi d ìng häc sinh giái Kế hoạch tháng 8 năm 2007Nội dung công việcTG hoànthànhĐịa điểmNgời thựchiệnYêu cầu cần đạt Đánh giáHọp hội đồng phổ biến công việc chuyên môntháng 8, dự kiến phân công chuyên môn, giaođội tuyển HSG, hội thảo về công tác BDHSG.2/8 Tại trờng BGH Nghiêm túc Tiếp tục Tập chung ôn tập cho học sinh dự xét... kiểm tra học sinh thờng xuyên.Tập chung phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch của cấp trên và hớng dẫn của PGD.25/8 Tại trờngToàn bộ giáoviên đợc phân công.Thực hiện nghiêm túc theo TKB, giáo viên dạy phải có danh sách HS, kế hoạch giảng dạy và phải có giáo án khi lên lớp. Cuối đợt học học sinh đợc làm bài kiểm tra, GV có bảng điểm nộp lại cho BGH.Triển khai kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi của... 2008, häp phô huynh häc sinh giái năm học 2006- 20073/7 Tại trờngBGH + GV văn,toánTuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp PHHS về công tác BDHSG năm học mới.Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Båi d ìng häc sinh giái 12 Anh 7 8 Lê Xuân Đông 13 Sử 6 13 Đặng Tiến ThànhSáng thứ 6 14 Lí 7 6 Nguyễn Thị Nam 15 Sử 8 12 Đặng Kim Khánh 16 Anh 6 7 Thân Thị ChinhSáng thứ 7 17 Sinh 7 16 Vi Hång Sang... 12 Văn Đinh Thị Oanh 43 Toán Hoàng Thị Minh 44 Lí Nguyễn Thành Nam 45 Sinh Nguyễn Hữu Bắc 46 Hoá Lê Thị Bắc 4Tuần 22 Văn Đinh Thị Oanh 43 Toán Hoàng Thị Minh 44 Sinh Nguyễn Hữu Bắc 45 Lí Nguyễn Thành Nam 46 Hoá Lê Thị Bắc 4Tuần 32 Văn Đinh Thị Oanh 43 Toán Hoàng Thị Minh 4Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng häc sinh giái Kế hoạch tháng 3 năm 2008Nội dung công việcTG hoànthànhĐịa . 15,2 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Toàn trờng 188 35 18,6 55 29,3 65 34,6 33 17,6 Toàn trờng 367 57 15,5 Sinh 6 88 16 18,2 34 38,6. 48 48 12 17 14 5 Không XL 0 0 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Tổng hợp học sinh xếp loại học lực yếu phải thi lại Năm học 2006
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu, ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu, ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu

Bình luận về tài liệu ke-hoach-boi-duong-hoc-sinh-gioi-phu-dao-hoc-sinh-yeu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP