Tại lầu Hoàng Hạc tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

23 270 7
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH KIEM TRA TRAẫC NGHIEM BAỉI CUế Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) Lí Bạch • Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch I. Vài nét về tác giả : _ Tiểu sử : + Phong cách thơ : -> Nhà thơ lãng mạn cổ điển vó đại của Trung Quốc và thế giới : Thi tiên ? Hãy trình bày những nét chính về nhà thơ Lí Bạch ? _ Tính cách : _ Sự nghiệp thơ ca : + Số lượng : + Chủ đề chính : SGK / 143 Lí Bạch – Lương Khai vẽ vào khoảng năm 1200 Tranh chân dung Lí Bạch Phiên âm : Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu . Dòch nghóa : Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc, ở phía tây, Xuôi về Dương Châu giữa tháng ba, mùa hoa khói. Bóng cánh buồm lẻ loi xa dần, mất hút vào khoảng không xanh biếc, Chỉ thấy sông Trường Giang chảy vào cõi trời. Dòch thơ : Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng. Bóng buồm đã khuất bầu không, Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời. • Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch II. Đọc – hiểu bài thơ : Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch II. Đọc – hiểu bài thơ : ? Hãy chia bố cục và nêu đại ý từng phần của bài thơ ? 1. Thể loại : ? Hãy cho biết thể loại và đề tài của bài thơ ? Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. 2. Đề tài : Tình bạn - Tống biệt. 3. Bố cục : 2 phần. Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch II. Đọc – hiểu bài thơ : 4. Phân tích : a/ Bối cảnh chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên : Phiên âm : Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Dòch nghóa : Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc, ở phía tây, Xuôi về Dương Châu giữa tháng ba, mùa hoa khói. Dòch thơ : Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng. Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch II. Đọc – hiểu bài thơ : ? Tìm chi tiết thể hiện bối cảnh chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên ở hai câu thơ đầu ? 4. Phân tích : a/ Bối cảnh chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên : _ Đòa điểm : Phía tây lầu Hoàng Hạc, bên sông Trường Giang. [...]... Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí BạchII. Đọc – hiểu bài thơ : ? Tìm chi tiết thể hiện bối cảnh chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên ở hai câu thơ đầu ?4. Phân tích : a/ Bối cảnh chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên : _ Địa đi m : Phía tây lầu Hoàng Hạc, bên sông Trường Giang. Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- ... Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch* Luyện tập : Bài tập 1 / SGK 144 Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) Lí Baïch ã .HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 1. Bài vừa học : Học thuộc... : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí BạchII. Đọc – hiểu bài thơ : 4. Phân tích : a/ Bối cảnh chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên : Phiên âm : Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.Dịch nghóa : Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc, ở phía tây,... trời.Dịch thơ : Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng. Bóng buồm đã khuất bầu không, Trông theo chỉ thấy dòng sông beõn trụứi. ã Tieỏt 44 : ẹoùc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí BạchII. Đọc – hiểu bài thô : KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BÀI CŨ Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí BạchII.... chia tay giữa Lí Bạch và Mạnh Hạo Nhiên : Phiên âm : Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.Dịch nghóa : Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc, ở phía tây, Xuôi về Dương Châu giữa tháng ba, mùa hoa khói.Dịch thơ : Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng. Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí BạchPhiên âm... dụ nghệ thuật ? _ Đọc và giải các bài tập 1, 2, 3 / SGK 135, 136 ; các bài 1, 2, 3 / SGK 136, 137. Từ đó rút ra sự khác biệt giữa ẩn dụ và hoán dụ ? Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí BạchPhiên âm : Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu .Dịch nghóa : Bóng cánh buồm lẻ loi xa dần, mất hút vào khoảng không xanh biếc,... Bạch và Mạnh Hạo Nhiên nói riêng và của người xưa nói chung. Hãy khái quát giá trị nghệ thuật của bài thơ ?_ Nghệ thuật : Ngôn ngữ giản dị, hàm súc (ý ở ngoài lời), tạo hình, tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Phiên âm : Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu .Dịch nghóa : Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc, ... Phiên âm : Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.Dịch nghóa : Bạn cũ giã từ lầu Hoàng Hạc, ở phía tây, Xuôi về Dương Châu giữa tháng ba, mùa hoa khói.Dịch thơ : Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng.Cố tây . : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) Lí Bạch • Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc. : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch Tiết 44 : Đọc văn : Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng- Lí Bạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại lầu Hoàng Hạc tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng, Tại lầu Hoàng Hạc tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng, Tại lầu Hoàng Hạc tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Bình luận về tài liệu tai-lau-hoang-hac-tong-manh-hao-nhien-di-quang-lang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP