BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 1

3 204 0
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: - Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT chu kỳ III (2004 - 2007) ban hành theo quyết định số 59/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. - Căn cứ công văn số 110/GD về việc hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên của phòng giáo dục ngày 20/03/2006. DỰ KIẾN THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN, NỘI DUNG Năm Số tiết Nội dung 6/2004- 8/ 2004 4/2005 12/2005 30 tiết 24 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Chuyên đề 1: Đổi mới chương trình và SGK môn toán THPT - Lý luận giáo dục chung - Phát triển giáo dục và đào tạo xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Chương I: Đổi mới chương trình và SGK môn toán (8 tiết). Chương II: Đổi mới SGK môn toán lớp 11 (6 tiết). Chương III: Đổi mới chương trình SGK 12 (8 tiết) Nguyễn Cảnh Chiến Trường THPT Thanh Chương I Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) 2005- 2006 12 tiết Chuyên đề 2: Phát triển tư duy cho học sinh qua môn toán Chương I: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh (6 tiết) Chương II: Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh (6 tiết) 10 tiết Chuyên đề 3: Tích cực hóa hoạt động hoạc tập môn toán của học sinh THPT Bài 1: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (4 tiết) Bài 2: Phương pháp trực quan (4 tiết) Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm việc với sách (4 tiết) 2006- 2007 14 tiết Chuyên đề 4: Khai thác sử dụng một số phần mềm trong dạy học toán THPT Tự học, tự bồi dưỡng Tên học phần Tên bài học Thời gian học Số tiết Học phần I Gồm các vấn đề nâng cao lý luận nhận thức về tư tưởng HCM các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước về GD&ĐT. Học tập trong các dịp hè 2004/2005 30 Học phần II ( Chuyên môn nghiệp vụ) Chuyên đề 1: Đổi mới chương trình và SGK môn toán THPT Chương I: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Chương II: Đổi mới SGK môn toán lớp 11 6 tiết 6 tiết 8 tiết Nguyễn Cảnh Chiến Trường THPT Thanh Chương I Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) Chương III: Đổi mới chương trình SGK 12 Chuyên đề 2: Phát triển tư duy cho học sinh qua môn toán Chương I: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Chương II: Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh 6 tiết 6 tiết Chuyên đề 3: Tích cực hóa hoạt động hoạc tập môn toán của học sinh THPT Bài 1: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề Bài 2: Phương pháp trực quan Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm việc với sách . 4 tiết 4 tiết 4 tiết Chuyên đề 4: Khai thác sử dụng một số phần mềm trong dạy học toán THPT Tự học, tự bồi dưỡng 14 tiết Nguyễn Cảnh Chiến Trường THPT Thanh Chương I . Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2004-2007) BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: - Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho. 59/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 /12 /2003 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. - Căn cứ công văn số 11 0/GD về việc hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 1, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 1, BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 1

Bình luận về tài liệu boi-duong-thuong-xuyen-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP