bài 13: Bản Vẽ Lắp

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 691
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Mô tả: I. Nội dung của bản vẽ lắp ? Công dụng của Bản vẽ lắp ?  Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm. ? Phạm vi sử dụng của bản vẽ lắp ? Bản vẽ lắp là tài liệu chủ yếu dùng trong thiết kế lắp ráp và sử dụng sản phẩm. Bản vẽ lắp bộ vòng đai I. Nội dung của bản vẽ lắp  Bản vẽ lắp bao gồm 4 nội dung chính:  Hình biểu diễn  Kích thước  Bảng kê  Khung tên Bản vẽ lắp bộ vòng đai I. Nội dung của bản vẽ lắp ? Hình biểu diễn gồm những hình chiếu nào ? Mỗi hình chiếu diễn tả những chi tiết nào ? Vị trí tương đối giữa các chi tiết như thế nào ? Hình biểu diễn gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các chi tiết máy của bộ vòng đai Bản vẽ lắp bộ vòng đai I. Nội dung của bản vẽ lắp ? Kích thước ghi trên bảng vẽ có ý nghĩa gì?  Gồm :  Kích thước chung của bộ vòng đai  Kích thước lắp của bộ chi tiết. Bản vẽ lắp bộ vòng đai I. Nội dung của bản vẽ lắp ? Bảng kê chi tiết gồm những nội dung gì?  Gồm:  Số thứ tự  Tên gọi chi tiết  Số lượng  Vật liệu . Bảng kê I. Nội dung của bản vẽ lắp ? Khung tên ghi những mục gì ? Gồm :  Tên sản phẩm  Tỉ lệ  Kí hiệu bảng vẽ  Cơ sở thiết kế (sản xuất) . Khung tên I. Nội dung của bản vẽ lắp Nội dung của bảng vẽ lắp được tóm lược theo sơ đồ: Bản vẽ lắp Hình biểu diễn Kích thước Bảng kê Khung tên Sơ đồ nội dung bản vẽ lắp II. Đọc bản vẽ lắp Trình tự đọc Nội dung cần hiểu 1. Khung tên 2. Bảng kê 3. Hình biểu diễn 4. Kích thước 5. Phân tích chi tiết 6. Tổng hợp Bản vẽ lắp bộ vòng đai -Tên gọi sản phẩm -Tỉ lệ bản vẽ Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết Tên gọi hình chiếu, hình cắt. -Kích thước chung(2) -Kích thước lắp giữa các chi tiết. -Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết Vị trí của các chi tiết -Trình tự tháo, lắp -Công dụng của sản phẩm Trình tự đọc Bảng vẽ lắp của vòng đai 1. Khung tên 2. Bảng kê 3. Hình biểu diễn 4. Kích thước 5. Phân tích chi tiết 6. Tổng hợp -Bộ vòng đai -1:2 -Vòng đai (2) -Đai ốc (2) -Vòng đệm (2) -Bulông (2) -Hình chiếu bằng -Hình chiếu đứng có cắt cục bộ -140, 50, 78 -M10 -50, 110 Hình -Tháo chi tiết 2 – 3 – 4 - 1 Lắp chi tiết 1 - 4 - 3 - 2 -Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác II. Đọc bản vẽ lắp Chú ý: 1.Cho phép vẽ một phần hình cắt trên hình chiếu 2.Kích thước chung: kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của sản phẩm. 2.Kích thước lắp: kích thước chung của hai chi tiết ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính gen . . của bản vẽ lắp ? Bản vẽ lắp là tài liệu chủ yếu dùng trong thiết kế lắp ráp và sử dụng sản phẩm. Bản vẽ lắp bộ vòng đai I. Nội dung của bản vẽ lắp  Bản. dung của bản vẽ lắp Nội dung của bảng vẽ lắp được tóm lược theo sơ đồ: Bản vẽ lắp Hình biểu diễn Kích thước Bảng kê Khung tên Sơ đồ nội dung bản vẽ lắp II.

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 13: Bản Vẽ Lắp, bài 13: Bản Vẽ Lắp, bài 13: Bản Vẽ Lắp

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-13-ban-ve-lap

Đăng ký

Generate time = 0.41750192642212 s. Memory usage = 18.54 MB