kich ban chuong trinh van nghe quan chung

2 27,072 264 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

chơng trình khai mạc Thay mặt cho BTC xin nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu, các quý vị khán giả và đặc biệt là các diễn viên không chuyên từ 18 đoàn trong toàn huyện đã về tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Ba Chẽ lần thứ 3 năm 2007. Kính tha các quý vị đại biểu. Tha các quý vị khán giả. Văn hoá nghệ thuật từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đợc trong đời sống tinh thần của con ngời. Khi vui âm nhạc cất lên những tiếng hoan ca, lúc buồn âm nhạc khẽ khàng lên đến vỗ về làm dịu lòng ta Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khoá 8 "Về xây dựng và phát triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ sâu rộng từ huyện đến cơ sở đáp ứng nhu cầu hởng thụ văn hoá tinh thần của quần chúng nhân dân các dân tộc trong huyện, khơi dậy và phát triển tiềm năng văn hoá nghệ thuật và thông qua đó phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dỡng nhằm nâng cao về trình độ văn hoá nghệ thuật. Duy trì nề nếp 2 năm / 1 lần, hôm nay huyện Ba Chẽ tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 3 năm 2007. Đến tham dự cổ vũ và động viên cho phong trào văn nghệ huyện nhà, tôi xin trân trọng giới thiệu: Về phía tỉnh: 1.Đ/c Hoàng Quốc Thái - Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh. 2. Đ/c Phạm Đức Lợng - Trởng phòng nghiệp vụ cùng các đ/c chuyên viên sở VHTT tỉnh Quảng Ninh. Về phía huyện: 1. 2. 3 Cùng các đ/c là trởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các quý vị khán giả và đặc biệt là gần 500 diễn viên đến từ 18 đoàn về tham dự hội diễn ngày hôm nay. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đào Đình Chuỳ - Trởng Phòng Văn thể - Phó BTC Hội diễn nghệ thuật quần chúng lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn đ/c Xin mời đại diện các đoàn ( Trởng hoặc phó đoàn ) lên sân khấu để nhận hoa và cờ lu niệm của BTC Xin trân trọng kính mời đ/c Lãnh Thế Vinh - Phó chủ tịch thờng trực UBND huyện, Trởng ban tổ chức hội diễn lên khai mạc hội diễn Xin trân trọng kính mời đ/c (đại diện huyện uỷ) Xin trân trọng kính mời đ/c (đại diện HĐND huyện) lên tặng hoa và cờ lu niệm cho các đoàn tham dự hội diễn. Xin cảm ơn các đ/c lãnh đạo huyện và xin mời các đoàn trở về vị trí. Kính tha các quý vị và các bạn. Trong mỗi cuộc thi thì một thành phần không thể thiếu đợc đó là BGK - những ngời câm cân nảy mực, sáng suốt lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất của hội diễn này. Tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần BGK: 1. Đ/c Đào Đình Chuỳ - Trởng phòng văn thể, Phó BTC hội diễn - Trởng BGK. 2. Đ/c Hoàng Thị Oanh - Phó Ban tuyên giáo - Phó BGK. 3. Đ/c Nguyễn Phơng Dung - Phó phòng văn thể - Thành viên. 4. Đ/c Trơng Thị Bích Hờng - Chuyên viên Phòng nghiệp vụ sở VHTT tỉnh Quảng Ninh - Thành viên. 5. Đ/c Cao Đức Bình - Chuyên viên Phòng nghiệp vụ sở VHTT tỉnh Quảng Ninh - Thành viên. Để trợ giúp BGK tổng hợp các kết quả hội diễn, tôi xin giới thiệu thành phần Ban th ký: 1. Đ/c Vi Thị Tuyến - Cán bộ phòng văn thể huyện. 2. Đ/c Nghiêm Văn Phong - Cán bộ phòng văn thể huyện. Một lần nữa chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho BGK, Ban th ký sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và bây giờ là phần quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đang nóng lòng chờ đợi. Đó là phần thể hiện, so tài của các đơn vị dự thi. Trải qua các cuộc thi cấp cơ sở và sự luyện tập, chuẩn bị hết sức công phu, tụ hội về đây là các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn nhất. Chúng ta hãy tặng một tràng pháo tay giòn giã nhất để chào đón đơn vị dự thi đầu tiên: Đơn vị Thị trấn. 2. Trờng Dân tộc nội trú 3. Trờng THPT . tỉnh Quảng Ninh. Về phía huyện: 1. 2. 3 Cùng các đ/c là trởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các quý vị khán giả và đặc biệt là gần 500 diễn viên. một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho BGK, Ban th ký sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và bây giờ là phần quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đang nóng
- Xem thêm -

Xem thêm: kich ban chuong trinh van nghe quan chung, kich ban chuong trinh van nghe quan chung, kich ban chuong trinh van nghe quan chung

Bình luận về tài liệu kich-ban-chuong-trinh-van-nghe-quan-chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP