giao an the duc lop 10

42 3,320 13 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số : 01 Tiết PPCT : 01 Ngày soạn : 09/08/2008 NỘI DUNG Lý thuyết: Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10 Thể dục nhòp điệu : Học động tác 1,2,3 (Nam Nữ Chung ) PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. Chu ẩ n Bò 1. Nhận lớp 2. Khởi động chung 3. Khởi động chuyên môn - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học . - Chạy chậm một vòng sân, tại chổ thực hiệ khỡi động các khớp xoay cổ tay kết hợp xoay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai,khớp cổ, khớp hông, khớp gối.thực hiện các động tác ép ngang, dọc - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc II. Cơ Bản 1. Mục tiêu chương trình thể dục lớp 10 a. Mục tiêu b. Nội dung 2.Thể dục nhòp điệu : Nam ,Nữ chung a. Giậm chân tại chỗ b.Tay chân kết hợp di chuyển c. Tay ngực di chuyển sang ngang - Nắm được một số kiến thức,kó năng cơ bản về TDTT để rèn luyện sức khoẻ nâng cao thể lực - Sự thăng tiến về thể lực ,đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổi - Tiếp tục rèn luyện thói quen tập luyện TDTT thường xuyên, giữ gìn vệ sinh, tác phong nhanh nhẹn, nếp sống lành mạnh, kỷ luật tinh thần tập thể và phòng tránh các tệ nạn xã hội - Góp phần phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu và hướng nghiệp cho những học sinh có nguyện vọng vào các trường TDTT - Biết vận dụng những kiến thức ,kó năng đã học vào thực tiễn đời sống . Nội dụng chương trình các môn học : STT Môn học STT Môn học 1 Lý thuyết chung 6 Đá cầu 2 Thể dục nhòp điệu 7 Cầu lông 3 Chạy ngắn 8 TTTC: Bóng chuyền 4 Chạy bền 9 Rèn luyện thân thể 5 Nhảy cao -TTCB : Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên căng ngực ,mắt nhìn thẳng -Yêu Cầu : Nhòp lẻ co chân trái ,nhòp chẵn co chân phải riêng nhòp 8 lần cuối về TTCB ,hai tay gập trên vai -TTCB :Như tư thế kết thúc động tác 1. -Yêu Cầu : 8 nhòp lần 1,3 di chuyển tiến ,8 nhòp lần 2,4 di chuyển lùi động tác thực hiện cách nhòp nhàng -TTCB : Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên . -Yêu Cầu : Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng lúc với hai tay đưa lên cao . III. Kết Thúc 1.Hồi tónh 2 Cũng cố 3.Giáo viên cho bài tập về nhà - Sau khi thực hiện xong học sinh tự thả lỏng - Thực hiện bài thể dục nhòp điệu - Giáo viên nhận xét buổi học về nhà các em thực hiện thuộc 3 bài thể dục nhòp điệu - Giáo viên nêu những sai lầm thường mắc của học sinh Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 MỤC TIÊU - Nắm nội dung chương trình môn học có kế hoạch rèn luyện đánh giá khoa học - Nắm vững kó thuật và thuộc được động tác 1-3 cách đúng nhất - Đòa Điểm - Phương Tiện: Sân trường , 4 lá cờ nhỏ ,còi Giáo án số: 01 Tiết PPCT: 01 Tuần: 01 Ngày dạy: 11/08/2008 KLVĐ BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI TG SL 8’ 2 lần 8nhòp Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp                          32’ 10’ 17’ 5’ 2 lần 8nhòp 4 lần 8nhòp 1lần 1.Mục tiêu chương trình thể dục lớp 10 * Phương pháp: giáo viên diễn giải, giới thiệu * Biện pháp: lớp ngồi 4 hàng ngang trật tự quan sát, lắng nghe, ghi nhớ về nội dung chương trình học môn TDTT lớp 10                          2. Bài thể dục Nam và Nữ: * Phương pháp: - Giáo viên phân tích và làm mẫu 3 kó thuật động tác chậm, nhanh một lần sau đó tổ chức cho học sinh tập luyện - Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên * Biện pháp: + Tập luyện theo nhóm nam –nữ +Thực hiện chậm từng động tác +Tập động tác nhanh dần + Tập phối hợp 3 động tác với nhòp điệu nhanh dần giáo viên quan sát hai nhóm và sữa sai cho học sinh Đội hình tập luyện                         Nam Nữ 3. Chạy bền trên sân vận động: * Phương pháp: giáo viên cho học sinh chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng) Nam 1200m vòng sân. Nữ 800m * Biện pháp: + Mỗi nhóm chạy 5 em + xuất phát khi nghe hiệu lệnh của giáo viên 5’ - Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện lại toàn bộ lại kỹ thuật động tác nhận xét những sai lầm thường mắc và cách sữa chữa - Giáo viên nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện các động tác đã học Giáo Viên - Học Sinh xuống lớp Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số: 02 Tiết PPCT: 02 Ngày soạn: 09/08/2008 NỘI DUNG Thể dục nhòp điệu : Ôn động tác 1,2,3 Chạy ngắn : Bài tập chạy tăng tốc độ 60m Chạy bền: Trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. Chuẩn Bò 1. Nhận lớp 2. Khỡi động chung 3. Khỡi động chuyên môn - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học . - Chạy chậm một vòng sân, tại chổ thực hiện khỡi động các khớp xoay cổ tay kết hợp xoay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai,khớp cổ, khớp hông, khớp gối thực hiện các động tác ép ngang,dọc - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc II. Cơ Bản 1.Thể dục nhòp điệu : Nam ,Nữ chung a. Giậm chân tại chỗ b.Tay chân kết hợp di chuyển c. Tay ngực di chuyển sang ngang 2. Chạy ngắn 3. Chạy Bền - TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên căng ngực ,mắt nhìn thẳng -Thực hiện: Động tác thực hiện như hình vẻ 1 -Yêu Cầu: Nhòp lẻ co chân trái ,nhòp chẵn co chân phải riêng nhòp 8 lần cuối về TTCB ,hai tay gập trên vai -TTCB : Như tư thế kết thúc động tác 1. - Động Tác : Như hình vẽ 2 -Yêu Cầu : 8 nhòp lần 1,3 di chuyển tiến ,8 nhòp lần 2,4 di chuyển lùi động tác thực hiện cách nhòp nhàng -TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏngtự nhiên . - Động Tác: Như hình vẽ 3 -Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng lúc với hai tay đưa lên cao . Kó Thuật: Trong chạy bền người ta hay sữ dụng kó thuật xuất phát cao và thường xuất phát trước đường vòng nên sau khi xuất phát nhanh chóng chạy sát vào mép trong đường chạy. (Bên trái đường chạy) cần mau chóng đạt được tốc độ chạy theo dự đònh và duy trì tốc độ đó – chuyển sang chạy giữa quãng -Yêu Cầu: Tăng tốc độ nhòp nhàng ,không cần tăng tới tốc độ tối đa ,đảm bảo chạy đúng kó thuật ,phối hợp tốt tay ,chân và nhòp thở.Tốc độ được tăng dần đến cuối cự ly nhờ tăng dần tần số và độ dài bước chạy III. Kết Thúc 1.Hồi tónh 2 Cũng cố 3. Giáo viên cho bài tập về nhà - Sau khi thực hiện xong học sinh tự thả lỏng - Thực hiện bài thể dục nhòp điệu - Giáo viên nhận xét buổi học về nhà các em thực hiện thuộc 3 bài thể dục nhòp điệu - Giáo viên nêu những sai lầm thường mắc của học sinh Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 MỤC TIÊU -Nắm vững kó thuật và thuộc được động tác 1-3 cách chính xác - Ôn lại các kỹ thuật động tác đã học qua -Phát triển sức bền và rèn luyện ý chí chống lại mệt mỏi Đòa Điểm - Phương Tiện: Sân trường , 4 lá cờ nhỏ ,còi Giáo án số: 02 Tiết PPCT: 02 Tuần: 01 Ngày dạy: 11/08/2008 KLVĐ BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI TG SL 8’ 2 lần 8nhòp Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp                          32’ 20’ 7’ 5’ 2 lần 8nhòp 4 lần 8nhòp 3lần 60m 1lần 1 Bài thể dục Nam và Nữ: * Phương pháp: phân nhóm, đồng loạt + Giáo viên phân tích và làm mẫu 3 kó thuật động tác chậm, nhanh một lần sau đó tổ chức cho học sinh tập luyện + Tập luyện theo nhóm nam –nữ * Biện pháp: + Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên + Lớp làm chậm để nghiệm động tác +Thực hiện chậm từng động tác +Tập động tác nhanh dần + Tập phối hợp 3 động tác với nhòp điệu nhanh dần giáo viên quan sát hai nhóm và sữa sai cho học sinh Đội hình tập luyện                         Nam Nữ 2. Chạy ngắn: * Phương pháp: tập luyện đồng loạt –xoay vòng * Biện pháp: + Lần lượt 4 em đứng đầu hàng thực hiện kế tiếp 4 em tiếp theo + Chạy tăng tốc độ 3 lần ở cự ly 60m     3. Chạy bền trên sân vận động: * Phương pháp: Giáo viên sử dụng phương pháp phân nhóm * Biện pháp: + Mỗi nhóm chạy 5 em nam chạy 1200m, nữ chạy 800m + Xuất phát khi nghe hiệu lệnh của giáo viên 5’ - Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện lại toàn bộ lại kỹ thuật động tác nhận xét những sai lầm thường mắc và cách sữa chữa - Giáo viên nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện các động tác đã học Giáo Viên - Học Sinh xuống lớp Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số: 03 Tiết PPCT: 03 Ngày soạn: 16/08/2008 NỘI DUNG TDNĐ: Ôn từ động tác 1-3 học động tác 4 -5 Chạy Ngắn : Bài tập chạy đạp sau ,chạy tăng tốc 60m Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. Chuẩn Bò 1. Nhận lớp 2. Khỡi động chung 3. Khởi động chuyên môn 4.Kiểm tra bài củ - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học . - Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp ,ép dây chằng Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc -Em thực hiện xuất phát thấp ,4 em thực hiện bài TDNĐ II. Cơ Bản 1.TDNĐ .n tập động tác 1-3 .Học động tác 4-5 a.Động tác 4 di chuyển tiến lùi b. Động tác phối hợp 2. Chạy ngắn a. Chạy đạp sau : b .Chạy tăng tốc 30m 3. Chạy bền -Yêu cầu : Học sinh thực hiện trôi chảy và thuộc bài chú ý tư thế tay,chân thân và độ linh hoạt khi thực hiện các động tác -TTCB :Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên . -Yêu Cầu : Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng lúc với hai tay đưa lên cao . - TTCB : Đứng thẳng khép chân ,hai tay dang ngang ,bàn tay sấp -Yêu Cầu : Nhòp 1-4 di chuyển tiến chân trái bước trước nhòp 4 bật nhảy và gập cẳng chân ra sau .Nhòp 5-8 Di chuyển lùi về sau bùc chân phải trước -TTCB : Đứng thẳng -Yêu Cầu : Khi thực hiện động tác phối hợp cần thực hiện giữa tay và chân nhòp nhàng nhòp điệu - Mục Đích:Tăng hiệu quả động tác đạp sau phối hợp dùng sức hợp lí giữa các bộ phận của cơ thể Yêu Cầu:Dùng sức của tay và chân đúng phương hướng để cơ thể di chuyển trên một đường thẳng -Yêu Cầu: Tốc độ tăng dần do tần số và độ dài bước chạy tăng dần khi kết thúc cự ly chạy -Yêu cầu: chú ý động tác đánh tay đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trong khi chạy đồng thời phát huy hết khả năng của mình III. Kết Thúc 1.Hồi tónh 2 Cũng cố 3 Giáo viên cho bài tập về nhà - Sau khi thực hiện chạy bền xong học sinh tự thả lỏng -Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,chạy dạp sau ,chạy bước nhỏ - Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 MỤC TIÊU TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 động tác nhòp điệu Chạy Ngắn: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tương đối tốt chạy đạp sau Chạy bền: Nhằm tăng thể lực cho học sinh trong quá trình tập luyện Đòa Điểm - Dụng Cụ: Sân trường - còi -bàn đạp - đồng hồ - giáo án Giáo án số : 03 Tiết PPCT : 03 Tuần dạy: 02 Từ ngày : 18-22/08/2008 KLVĐ PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI BIỆN TG SL 8’-10’ 2 lần 8nhòp Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp                          30’-32’ 20’ 7’ 5’ 2 lần 8nhòp 4 lần 8nhòp 3lần 60m 1lần 1. Ôn và học thể dục nhòp điệu * Phương pháp: Giáo viên dùng phương pháp phân nhóm * Biện pháp: + Nhóm 1ôn tập từ động tác 1-3. Nhóm 2õ học động tác 4-5 + Giáo viên hướng dẫn kó thuật động tác xong và phân nhóm tập luyện sau khi Nhóm 1 ôn tập xong và chuyển sang học tiếp động tác 4 và 5 .Nhóm 2 học xong động tác 4 và 5 thì chuyển sang ôn tập và học mới từ động tác 1 đến động tác 5 + Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh        Nhóm 1        Nhóm 2               2. Luyện tập chạy ngắn * Phương pháp: Giáo viên dùng phương pháp đồng loạt xoay vòng * Biện pháp: + Học kó thuật chạy đạp sau. Theo thứ tự 4 em đầu hàng và 4 em kế tiếp cho đến hết hàng +.Chạy tăng tốc 60m Giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh như không miết cổ bàn chân ,đạp sau không hết lực ,chạy không trên đường thẳng .               60m               3. Chạy bền: * Phương pháp: Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng) * Biện pháp: -Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên - Bài tập : Chạy 100m nhanh và 100m chạy chậm - Bài tập chạy trên đường vòng , từ đường thẳng sang đường vòng 5’ - Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 5 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện bài tập bổ trợ chạy ngắn và phân tích những sai lầm thường mắc . - Giáo viên nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ và bài tập chạy ngắn Giáo viên và học sinh xuống lớp Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số : 04 Tiết PPCT : 04 Ngày soạn: 16/08/2008 NỘI DUNG TDNĐ: Ôn động tác 1 - 5 Chạy Ngắn : Bài tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau ,chạy tăng tốc 60m Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. Chuẩn Bò 1. Nhận lớp 2. Khỡi động chung 3. Khỡi động chuyên môn - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học . - Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp ,ép dây chằng Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc -Em thực hiện xuất phát thấp ,4 em thực hiện bài TDNĐ II. Cơ Bản 1.TDNĐ .n tập động tác 1- 5 2. Chạy ngắn a. Chạy đạp sau : b .Chạy tăng tốc 30m 3. Chạy bền TTCB: Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên căng ngực ,mắt nhìn thẳng -Yêu Cầu: Nhòp lẻ co chân trái ,nhòp chẵn co chân phải Riêng nhòp 8 lần cuối về TTCB hai tay gập trên vai -TTCB: Như tư thế kết thúc động tác 1. -Yêu Cầu: 8 nhòp lần 1,3 di chuyển tiến ,8 nhòp lần 2,4 di chuyển lùi độngtác thực hiện cách nhòp nhàng -TTCB :Đứng thẳng hai tay thả lỏng tự nhiên . -Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác cần kết hợp với động tác nhún chân cùng lúc với hai tay đưa lên cao . - TTCB: Đứng thẳng khép chân ,hai tay dang ngang ,bàn tay sấp -Yêu Cầu: Nhòp 1-4 di chuyển tiến chân trái bước trước nhòp 4 bật nhảy và gập cẳng chân ra sau .Nhòp 5-8 Di chuyển lùi về sau bùc chân phải trước -TTCB: Đứng thẳng -Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác phối hợp cần thực hiện giữa tay và chân nhòp nhàng nhòp điệu - Mục Đích : Tăng hiệu quả động tác đạp sau phối hợp dùng sức hợp lí giữa các bộ phận của cơ thể Yêu Cầu: Dùng sức của tay và chân đúng phương hướng để cơ thể di chuyển trên một đường thẳng -Yêu Cầu: Tốc độ tăng dần do tần số và độ dài bước chạy tăng dần khi kết thúc cự ly chạy - Yêu cầu: Động tác chạy hợp lý , đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trong khi chạy đồng thời phát huy hết khả năng của mình III. Kết Thúc 1.Hồi tónh 2 Cũng cố 3. Giáo viên cho bài tập về nhà - Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng -Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,chạy dạp sau ,chạy bước nhỏ - Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 MỤC TIÊU TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 động tác nhòp điệu Chạy Ngắn: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tương đối tốt chạy đạp sau Chạy bền: Nhằm tăng thể lực cho học sinh trong quá trình tập luyện Đòa Điểm - Dụng Cụ: Sân trường - còi -bàn đạp - đồng hồ - giáo án Giáo án số: 04 Tiết PPCT: 04 Tuần dạy:02 Từ ngày: 18-22/08/2008 KLVĐ PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI BIỆN TG SL 10’ 2lần 8nhòp Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp                          30’ 15’ 10’ 5’ 5lần 4x8 10lần 1lần 1.n thể dục nhòp điệu Đội hình tập luyện                         Nam Nữ - Phương pháp: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nam riêng nữ riêng ôn luyện 5 động tác - Giáo viên hô nhòp và quan sát sữa sai cho học sinh , phân nhóm thực hiện được và chưa được để bồi dưỡng thêm 2 Luyện tập chạy ngắn * Phương pháp: giáo viên dùng phương pháp đồng loạt xoay vòng * Biện pháp: +Tập chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi chạy đạp sau .Chạy tăng tốc 60m + Giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh như không miết cổ bàn chân ,đạp sau không hết lực ,chạy không trên đường thẳng . + Từng nhóm luyện chạy phát triển sức bền tốc độ       60m                   3. Chạy bền Chạy bền trên sân vận động: Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng) Nam 3 vòng sân (1200m) Nữ 2 vòng sân (800m) 5’ - GV gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 5 động tác thể dục nhòp điệu ,2 học sinh thực hiện bài tập bổ trợ chạy ngắn và phân tích những sai lầm thường mắc - GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ và bài tập chạy ngắn Giáo viên và học sinh xuống lớp Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số : 05 Tiết PPCT : 05 Ngày soạn 22/08/2008 NỘI DUNG TDNĐ: Ôn từ động tác 1 - 5. Học động tác 6 - 7 Chạy Ngắn: Bài tập chạy lặp lại các đoạn ,một số điều luật – tập xuất phát Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. Chuẩn Bò 1. Nhận lớp 2. Khỡi động chung 3 Khởi động chuyên môn - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học . - Chạy chậm một vòng sân,.Thực hiện bài khởi động nhòp điệu xoay các khớp cổ tay chân ,nhún chân,ép dây chằng ngang ,dọc - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc II. Cơ Bản 1.TDNĐ - Ôn 5 động tác nhòp điệu - Học động tác 6 - 7 2. Chạy ngắn Ôn tập bài tập phát triễn sức nhanh đã học Tập vào chổ –sẵn sàng –chạy Học chạy lặp lại các đoạn 60m Một số điều luật trong chạy ngắn 3. Chạy bền -Yêu Cầu: Khi thực hiện động tác phải thuộc bài thể dục từ 1-5 và làm cách nhòp điệu có sự liên kết giữa các động tác chính xác ,biên độ động tác rộng -Yêu cầu: Khi thực hiện động tác cần bật nhảy để co chân và thu chân về nhưng nhòp 8 thì vổ hai tay trước ngực -Yêu cầu: Thực hiện động tác từ nhòp 1 đến nhòp 7 giậm chân tại chổ như động tác 1 nhưng nhòp 8 thì bật bằng hai chân và vổ tay trước ngưc riêng nhòp 8 lần 4 thì về tư thế đứng nghiêm hai tay bắt chéo trước ngực - Bài tập đã học: Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau -Yêu cầu: Khi thực hiện bước nhỏ ,nâng cao đùi việc hoàn thành cự li phải do tăng tần số bước ,không phải tăng độ dài bước .Tăng tần số đến mức tối đa và giữ được tần số đến mức tối đa -Mục Đích: Hoàn thiện kó thuật chạy giữa quãng -Yêu Cầu: Thực hiện đúng kó thuật chạy giữa quãng cần phối hợp giữa các bộ phận của cơ thể và thở nhòp nhàng ,thoải mái -Mục đích: Giúp học sinh hoàn thiện kó thuật xuất phát có bàn đạp -Yêu Cầu: Thực hiện đúng và chính xác ba hiệu lệnh.(Vào chổ ,sẵn sàng, chạy) có hiệu quả tốt đặc biệt bước chạy đầu đúng kó thuật và hoàn thiện nhiệm vụ - Mổi VĐV có một ô chạy riêng với độ rộng tối thiểu 1,22m và tối đa 1,25m.Vạch giới hạn rộng 5cm - Sau khi có lệnh vào chổ VĐV không vào vò trí xuất phát thì bò cảnh cáo ,nếu gọi lần 2 mà không vào thì bò loại khỏi cuộc thi .VĐV phải chạy đúng ô chạy của mình - Sau khi nghe hiệu lệnh sẵn sàng VĐV nào rời tay khỏi mặt đất và chạy ra trước hiệu lệnh chạy thì bò phạm qui ,nếu phạm qui 2 lần sẻ bò loại Yêu cầu: Động tác chạy hợp lý ,đúng kỉ thuật và biết phân phối sức trong khi chạy đồng thời phát huy hết khả năng của mình III. Kết Thúc 1.Hồi tónh 2 Cũng cố 3. Giáo viên cho bài tập về nhà - Sau khi thực chạy bến xong học sinh tự thả lỏng -Thực hiện bài thể dục nhòp điệu ,học sinh nhắc lại điều luật ,thực hiện kó thuật xuất phát - Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu về chạy bền và ra bài tập về nhà các em thực hiện lại kó thuật bài phát triển thể lực Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 MỤC TIÊU: TDNĐ: Giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 động tác nhòp điệu Chạy Ngắn: Giúp học sinh hiểu luật và hoàn thiện kó thuật xuất phát Chạy bền: Nhằm tăng thể lực cho học sinh trong quá trình tập luyện Đòa Điểm -Dụng Cụ: Sân trường - Còi - 4 bộ bàn đạp - còi - đồng hồ Giáo án số: 05 Tiết PPCT: 05 Tuần dạy: 03 Từ ngày: 25-29/08/2008 KLVĐ BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI TG SL 10’ 2ần 8nhòp Giáo viên và Học Sinh làm thủ tục nhận lớp Đội hình khỡi động chung                          Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh của giáo viên 30’ 5’ 10’ 10’ 5’ 3lần 4x8 6lần 10lần 1lần 1. Ôn và học bài thể dục Nam và Nữ: * Phương pháp: giáo viên giới thiệu và thò phạm động tác mới 6 – 7 cho học sinh nắm bắt * Biện pháp: + Ôn động tác 1 – 5 +Học động tác 6 – 7 Thực hiện động tác chậm 3 lần .Thực hiện động tác nhanh 3 lần + Ghép từ động tác 1-7 tập chậm sau đó chuyển nhanh dần + Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên + Giáo viên nêu những yếu lónh động tác khó cần chú ý để học sinh nắm vững yếu lónh để ôn tập cách chính xác và có tính nhòp điệu .Ban cán sự nhóm tổ chức cho nhóm tập luyện và nhắc những học sinh còn yếu động tác + Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh Đội hình tập luyện                         Nam Nữ 2. Ôn chạy ngắn * Phương pháp: giáo viên giới thiệu một số điều luật qui đònh trong chạy ngắn * Biện pháp: + Lần lượt từng nhóm 4 em thực hiện + Tập đồng loạt, từng nhóm kỹ thuật xuất phát thấp có bàn đạp + Chạy 60m có bàn đạp 3. luyện tập chạy bền trên đòa hình tự nhiên Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng). Nam 3 vòng sân 1200m. Nữ 2 vòng sân 800m Giáo viên tổ chức cho lớp chạy trên sân thể dục nhà trường nhắc học sinh cần phối hợp nhòp thở và phân phối sức hợp lý số gắng hòan thành cự ly 5’ - GV gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 7 động tác thể dục nhòp điệu ,1học sinh nhắc lại luật 2 học sinh thực hiện xuất phát và phân tích những sai lầm thường mắc - GV nhận xét buổi học bài tập về nhà mỗi học sinh phải thực hiện thuộc bài TDNĐ và bài tập chạy ngắn Gv và học sinh xuống lớp [...]... - Động tác : Học sinh chạy với tốc độ trung bình, khi nghe tín hiệu thì lập tức chuyển sang chạy nhanh 5 -10 bước rồi lại tiến tục chạy với tốc độ ban đầu ,chớ có tín hiệu tiếp tục ngay lập tức chuyện sang chạy nhanh Mỗi lần tập có thể tăng tốc 6-8 lần ,thời gian giữa hai lần tăng tốc khoảng 20-30 giây tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của học sinh -Yêu cầu : Thực hiện chạy chậm với tốc độ bình thường... ứng với tín hiệu học sinh chạy với tốc độ trung bình, khinghe tín hiệu thì lập tức chuyển sang chạy nhanh 5 -10 bước rồi lại tiến tục chạy vớitốc độ ban đầu ,chớ có tín hiệu tiếp tục ngay lập tức chuyện sang chạy nhanh. Mỗilần tập có thể tăng tốc 6-8 lần ,thời gian giữa hai lần tăng tốc khoảng 20-30 giâytuỳ theo tình trạng sức khoẻ của học sinh - Yêu cầu: học sinh nắm bắt động tác, chú ý tư thế thân,... trình chạy luôn theo dỏi bóng và lựa chọnhướng tiếp xúc bóng củng như kó thuật đánh bóng .+ Bước thường : Được sữ dụng khi bóng có điểm rơi không xa ,tốc độ chậm .+ Bước chéo : Là kó thuật di động có tốc độ lớn hơn bước thường và sữ dụng khidi động sang hai bên .Nếu di chuyển sang trái thì chân phải bước sang trái trước Trường THPT Bùi Thị Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 3. Chạy bền... Bùi Thị Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 MỤC TIÊU Giúp HS thực hiện tốt động tác đã học và nắm vững 2 động tác 10 -11 Hình thành những kỹ năng về môn học bíêt kíên thức luật áp dụng vào thực tuyển Chạy bền: phát huy khả năng sức bền tốc độ đáp ứng cho việc h an thành nội dung Địa Điểm - Dụng Cụ: Sân trường - Còi - đồng hồ - giáo ánGiáo án số :10 Tiết PPCT :10 Tuần dạy: 05Từ ngày:... hàng+.Chạy tăng tốc 60m Giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh như không miết cổ bàn chân ,đạp sau không hết lực ,chạy không trên đường thẳng               60m               3. Chaïy beàn: * Phương pháp: Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng) * Biện pháp:-Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên - Bài tập : Chạy 100 m nhanh và 100 m chạy chậm - Bài tập chạy trên... Thị Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số: 10 Tiết PPCT: 10 Tuần dạy: 05Ngày soạn: 05/09/2008NỘI DUNG TDNĐ: Ôn động tác 1-11 Chạy ngắn: Học luật điền kinh Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .Hiện tượng cực điểmPHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬTI. Chuẩn Bị 1. Nhận lớp 2. Khỡi động 3. Khởi động chuyên môn- Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung... 32’ 10 17’5’2 lần8nhịp4 lần8nhịp1lần1.Mục tiêu chương trình thể dục lớp 10 * Phương pháp: giáo viên diễn giải, giới thiệu * Biện pháp: lớp ngồi 4 hàng ngang trật tự quan sát, lắng nghe, ghi nhớ về nội dung chương trình học môn TDTT lớp 10                     2. Bài thể dục Nam và Nữ:* Phương pháp:- Giáo viên phân tích và làm mẫu 3 kó thuật động tác chậm, nhanh... tập luyện theo yêu cầu của giáo viên * Biện pháp:+ Tập luyện theo nhóm nam –nữ +Thực hiện chậm từng động tác +Tập động tác nhanh dần + Tập phối hợp 3 động tác với nhịp điệu nhanh dần giáo viên quan sát hai nhóm và sữa sai cho học sinhĐội hình tập luyện                       Nam Nữ3. Chạy bền trên sân vận động: * Phương pháp: giáo viên cho học sinh chạy theo nhóm... pháp: phân nhóm* Biện pháp :+ Lớp chạy trên sân thể dục nhà trường ,theo nhóm sức khoẻ + Từng nhóm thực hiện mỗi nhóm 5 em đang chạy với tốc độ trung bình ở đ an đường vòng 100 m khi nghe hiệu lệnh còi của giáo viên học sinh chuyển sang đường thẳng thì đột ngột tăng tốc độ tối đa và thực hiện hết quãng đường thẳng thì chuyển sang chạy ở đường vòng 5’- Giáo viên gọi 3-4 học sinh lên thực hiện 2... viên phân tích và làm mẫu 3 kó thuật động tác chậm, nhanh một lần sau đó tổ chức cho học sinh tập luyện + Tập luyện theo nhóm nam –nữ * Biện pháp:+ Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên + Lớp làm chậm để nghiệm động tác +Thực hiện chậm từng động tác +Tập động tác nhanh dần + Tập phối hợp 3 động tác với nhịp điệu nhanh dần giáo viên quan sát hai nhóm và sữa sai cho học sinh Đội hình tập . tập nhanh dần động tác 8-9 nhưng phải có tính nhòp điệu Trường THPT Bùi Thò Xuân Giáo viên : Phan Thanh Thảo giào án lớp 10 Giáo án số: 10 Tiết PPCT: 10. Phương pháp: Chạy theo nhóm (Nam riêng Nữ riêng) * Biện pháp: -Học sinh tập luyện theo yêu cầu của giáo viên - Bài tập : Chạy 100 m nhanh và 100 m chạy chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc lop 10, giao an the duc lop 10, giao an the duc lop 10

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-lop-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP