Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

4 142 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 14:18

... /ˈtuːθpeɪst/ Nguyên tắc 9: Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai bad-TEMpered old-Fashioned one-EYEd well-DONE Sự thay đổi trọng âm từ Chú ý: Trọng âm từ thường... geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ photography /fəˈtɑːɡrəfi/ investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/ Nguyên tắc 8: Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ birthday /ˈbɜːrθdeɪ/ airport /ˈerpɔːrt/ gateway /ˈɡeɪtweɪ/... original Trong số trường hợp có ngoại lệ Để thành thục quy tắc này, bạn nên luyện tập thường xuyên để tạo thành phản xạ tiếng Anh cho Những bước đầu tập luyện, hay phát âm thật chậm, rõ, ý sửa âm nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh, Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh, Nguyên tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn