Chuyên đề: Kỹ năng thuyết phục

10 4,324 108
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2012, 15:07

Giao tiếp vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Với sự phát triển đất nước ta hiện nay muốn thành công trong giao tiếp bạn không chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này mà cò 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Kỹ năng thuyết phục, Chuyên đề: Kỹ năng thuyết phục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn