Một số dạng toán hữu cơ lớp 12

35 862 9
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

. đề cơng hoá hữu cơ 12 các dạng toán hữu cơ - một số phơng pháp giải thông dụng A.Vấn đề 1 : một số ph ơng pháp giải toán I.áp dụng định. chất hữu cơ dựa vào tỉ lệ đơn giản số nguyên tử C,H,O, . trong C x H y O z . hoặc : : : : : % % % : : : : C H O m m m x y z C H O x y z = = 12 1 16 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số dạng toán hữu cơ lớp 12, Một số dạng toán hữu cơ lớp 12, Một số dạng toán hữu cơ lớp 12, Định luật về chất khí a. Phơng trình Mendelep - Claperon, Phơng pháp liên kết Một số phơng pháp biện luận số liên kết Cách xác định số liên kết, Bậc của rợu: Tính chất vật lý của rợu a. Tìm hiểu về liên kết hidro: Tính chất hoá học của rợu đơn chức, Một số rợu không bền Một số phản ứng khác o;p ni tro phênol, Amin no mạch hở : Bậc amin Tính bazơ : NH Amin tiêu biểu: AnilinC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn