đề kiểm tra chương 2 hình học 7

1 373 17 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

I KI M TRA CH NG II.Ể ƯƠ MÔN HÌNH HỌC 7, thời gian 45’. Phần trắc nghiệm: 3đ Câu 1: Cho tam giác ABC có µ $ µ 0 0 A = 30 ; B = 40 ;C = ? a. 70 0 b. 110 0 c. 90 0 d. 50 0 Câu 2: Chọn câu sai. a. góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. b. trong tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau. c. trong tam giác vuông hai góc nhọn bằng nhau. d. trong tam giác đều mỗi góc bằng 60 0 . Câu 3: Chọn câu sai. a. tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. b. tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều. c. tam giác đều là tam giác cân. d. tam giác cân là tam giác đều. Câu 4: Chọn câu đúng. a. nếu 2 cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. b. nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. c. nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. d. nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Câu 5: Tam giác nào có 3 cạnh như sau là tam giác vuông? a. 2cm;4cm;6cm; b. 4cm;6cm;8cm; c. 6cm;8cm,10cm; d. 8cm;10cm;12cm; Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A suy ra: a. AB 2 =BC 2 +AC 2 b. BC 2 =AB 2 +AC 2 c. AC 2 =AB 2 +BC 2 d. cả a,b,c đều đúng. Phần Tự Luận: 7đ Bài 1: Cho tam giác ABC, AH vuông góc với BC, AH=12cm, AB=15cm, CH=16cm. a. Tính độ dài BH,AB? b. Tam giác ABC là tam giác vuông hay không? Vì sao? Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC, AB. a. Chứng minh BM=CN và · · ABM = ACN ? b. Gọi I là giao điểm của BM và CN. Chứng minh tam giác IBC cân? c. Chứng minh AI là phân giác của góc A? d. Chứng minh AI vuông góc với BC? - - -    - - - Bài làm: Trường THCS Nguyễn Hiền Họ và Tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 7 . 2cm;4cm;6cm; b. 4cm;6cm;8cm; c. 6cm;8cm,10cm; d. 8cm;10cm;12cm; Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A suy ra: a. AB 2 =BC 2 +AC 2 b. BC 2 =AB 2 +AC 2 c. AC 2. BÀI KI M TRA CH NG II.Ể ƯƠ MÔN HÌNH HỌC 7, thời gian 45’. Phần trắc nghiệm: 3đ Câu 1: Cho tam giác ABC có µ $ µ 0 0 A = 30 ; B = 40 ;C = ? a. 70 0 b. 110
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra chương 2 hình học 7, đề kiểm tra chương 2 hình học 7, đề kiểm tra chương 2 hình học 7

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-2-hinh-hoc-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP