đề thi thử môn toán 2017 trường THPT chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3

6 174 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2017, 08:14

HUỲNH VĂN ĐÔNG (0933889369) TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHẠM NỘI _ LTĐH Toán KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang? A B C D không tồn m Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm điểm M thay đổi đường thẳng d: Giá trị nhỏ biểu thức T=MA+MB là: A B C D Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng Khoảng cách hai mặt phẳng cho là: A B C D Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm Đường thẳng AB ∩ phẳng toạ độ (Oxyz) điểm M( Giá trị biểu thức : A -4 B C D Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S): Tiếp diện (S) điểm có phương trình: A B C D Câu Tính diện tích S hình phẳng giới hạn hai đường cong A B C D Câu Tính : A B C D Câu Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc cạnh bên mặt đáy là: A B C D Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng Góc hai mặt phẳng (P) (Q): A Cần cù bù thông minh HUỲNH VĂN ĐÔNG (0933889369) LTĐH Toán B C D Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số sau có hai điểm cực trị cách trục tung với hàm số A B C D Câu 11 Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số là: A B C D Câu 12 Tìm hàm số , biết đồ thị hàm số ∩ trục tung điểm M(0;1) đồ thị có giao điểm hai tiệm cận I(1;-1) A B C D Câu 13 Tập hợp nghiệm phương trình (ẩn x) là: A B C D Câu 14 Diện tích hình phẳng giới hạn nửa đường tròn parabol bằng: A B C D Câu 15 Giải phương trình (ẩn x): A B C D Câu 16 Gọi A B điểm cực tiểu đồ thị hàm số Diện tích ∆ AOB (với O gốc toạ độ) bằng: A B C D Câu 17 *Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cạnh a là: A B C D Câu 18 **Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cạnh a : A B C D Câu 19 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng Đường thẳng d qua A ∩ B C Độ dài đoạn thẳng BC là: A Cần cù bù thông minh HUỲNH VĂN ĐÔNG (0933889369) LTĐH Toán B C D Câu 20 Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số ? A B Đồ thị hàm số tiệm cận đứng C D Câu 21 Cho hàm số Gọi A điểm cực tiểu đồ thị hàm số d đường thẳng qua điểm M(0;2) có hệ số góc k Tìm k để khoảng cách từ A đến d 1: A B C D Câu 22 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm S(1;2;3) điểm A, B, C ϵ trục Ox, Oy, Oz cho hình chóp S.ABC có cạnh SA, SB, SC đôi ⊥ với : A B C D Câu 23 Tập hợp nghiệm bất phương trình A B C D Câu 24 Tập hợp nghiệm hệ bất phương trình là: A B C D Câu 25 Tìm tất điểm ϵ đồ thị hàm số có khoảng cách đến đường tiệm cận ngang đồ thị 1: A B C D Câu 26 Cho số phức Khi đó: A B C D Câu 27 Cho hàm số f(x)= Hãy tính A B C D Câu 28 *Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, mặt bên SAB ∆ đều, mặt bên SCD ∆ vuông cân đỉnh S là: A B C D Câu 29 Một đống cát hình nón cụt có chiều cao h=60cm, bán kính đáy lớn , bán kính đáy nhỏ Thể tích đống cát xấp xỉ bằng: Cần cù bù thông minh HUỲNH VĂN ĐÔNG (0933889369) LTĐH Toán A B C D Câu 30 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm mặt phẳng (P): Điểm M ϵ (P) cho MA=MB=MC là: A B C D Câu 31 Cho hàm số Khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số bằng: A B C D Câu 32 Gọi nghiệm phương trình Khi bằng: A B C D Câu 33 Với hai số phức khẳng định sau đúng: A B C D Câu 34 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ∆ vuông cân đỉnh A, AB=AC=a, AA’= Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A’BB’C là: A B C D Câu 35 Đồ thị hàm số hình vẽ sau Mệnh đề sau đúng: A B C D Câu 36 Phương trình có nghiệm thực phân biệt A B C D Câu 37 Tìm tất giá trị thực tham số a để bất phương trình có nghiệm với giá trị thực xx: A B C D Câu 38 Tất đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số là: A B C D Câu 39 Số phức z thoả mãn Khi đó: A z số ảo Cần cù bù thông minh HUỲNH VĂN ĐÔNG (0933889369) LTĐH Toán B Môđun z C z số thực nhỏ D phần thực z số âm Câu 40 Cho số phức Khi bằng: A B C D Câu 41 Tập nghiệm bất phương trinh là: A B C D Câu 42 Cho hai số phức thoả mãn Khi bằng: A B C D Câu 43 *Cho hình trụ có đáy hai hình tròn tâm O O’, bán kính đáy chiều cao 4cm Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, đường tròn đáy tâm O’ lấy điểm B cho AB= là: A B C D Câu 44 Cần xẻ khúc gỗ hình trụ có đường kính d=40cm chiều dài h=3m thành xành hình hộp chữ nhật có chiều dài Lượng gỗ bỏ tối thiểu xấp xỉ là: A B C D Câu 45 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm mặt cầu (S): Mặt phẳng (P) qua A, B ∩ mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn có phương trình: A B C D Câu 46 Cho hàm số Hãy tính f(x)+f’(x)+ A -1 B C D E Câu 47 Tìm tất giá trị thực tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm thực: A B C D Câu 48 Đạo hàm hàm số là: A B C D Câu 49 Cho hình nón (N) có đỉnh S, đường tròn đáy (O) bán kính R, góc ởi đỉnh cảu hình nón Hình nón S.ABCD có đỉnh A, B, C, D ϵ đường tròn (O) tích là: Cần cù bù thông minh HUỲNH VĂN ĐÔNG (0933889369) LTĐH Toán A B C D Câu 50 Tập hợp giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận là: A R B C +∞) D ∞;-1) Cần cù bù thông minh ... VĂN ĐÔNG (0 933 88 936 9) LTĐH Toán A B C D Câu 30 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm mặt phẳng (P): Điểm M ϵ (P) cho MA=MB=MC là: A B C D Câu 31 Cho hàm số Khoảng cách hai điểm cực...HUỲNH VĂN ĐÔNG (0 933 88 936 9) LTĐH Toán B C D Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số sau có hai điểm cực trị cách trục tung với hàm số A B C D... điểm cực trị đồ thị hàm số bằng: A B C D Câu 32 Gọi nghiệm phương trình Khi bằng: A B C D Câu 33 Với hai số phức khẳng định sau đúng: A B C D Câu 34 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ∆
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử môn toán 2017 trường THPT chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3, đề thi thử môn toán 2017 trường THPT chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3, đề thi thử môn toán 2017 trường THPT chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn