QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

13 198 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2017, 22:59

Quy tác đánh trọng âm giúp cho người đọc có thể phát âm chuẩn và dễ dàng hơn, phần này rất phù hợp với những người có trình độ tiếng anh kém, mất gốc hoàn toàn, rất có ích cho khì thi trung học phổ thông quốc gia ... tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'come, under'stand tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Trọng âm rơi vào vần... 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 9 Danh từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG...13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Danh từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble,
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm, QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm, QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn