GIAO AN KHOA HOC LOP 4.N

172 1,019 6
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/172 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Khoa häc Bài 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có khả năng : • Nêu được những yếu tố mà con người cũng như sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình. • Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 4, 5, Phiếu học tập. • Bộ phiếu dùng cho trò chơi “cuộc hành trình đến hành tinh khác”. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : ĐỘNG NÃO Mục tiêu : HS liệt kê tất cả những gì các em cần có cho cuộc sống của mình. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV đặt vấn đề và nêu yêu cầu: kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống cuả mình. - Một số HS kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống cuả mình. - GV lần lượt chỉ đònh từng HS, mỗi HS nói một ý ngắn gọn và GV ghi vắn tắt các ý đó lên bảng. Bước 2 : GV tóm tắt lại tất cả nhữn ý kiến của HS đã được ghi trên bảng và rút ra nhận xét chung dựa trên những ý kiến các em đã nêu ra. Kết luận: Như SGV trang 22. Hoạt động 2: THẢO LUẬN NHÓM Mục tiêu: HS phân biệt được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần duy trì sự sống của mình với những yếu tố mà chỉ có con người mới cần. Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc với phiếu học tập theo nhóm. - GV phát phiếu học tập và hướng dẫn HS làm việc với phiếu học tập. - HS làm việc với phiếu học tập. Bước 2 : Chữa bài tập cả lớp - GV yêu cầu các nhóm trình bày. Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập. HS khác bổ sung hoặc chữa bài nếu bạn làm sai Bước 3 : Thảo luận cả lớp GV yêu cầu HS mở SGK và thảo luận lần lượt hai câu hỏi : - Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? - Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Kết luận: Như SGV trang 24. Hoạt động 3 : TRÒ CHƠI CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẾN HÀNH TINH KHÁC Mục tiêu : Củng cố những kiến thức đã học về những điều kiện cần để duy trì sự sống của con người. Cách tiến hành : Bước 1 : Tổ chức - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm một đồ chơi. - Các nhóm nhận đồ chơi. Bước 2 : - GV hướng dẫn cách chơi. - Nghe GV hướng dẫn. - GV yêu cầu các nhóm tiến hành chơi. - Thực hành chơi theo từng nhóm. Bước 3 : - GV yêu cầu các nhóm kể trước lớp. - Đại diện các nhóm kể trước lớp. - GV hoặc HS nhận xét phần trình bày của các nhóm. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò - Hỏi : Con người cần gì để duy trì sự sống của mình ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bò bài mới. khoa häc Bài 2: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết : • Kể ra những gì hằng ngày cơ thể người lấy vào và thải ra trong quá trình sống. • Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất. • Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 6, 7. • VBT ; bút vẽ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 3 Vở bài tập Khoa học. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động 1 : TÌM HIỂU VỀ SỰ TRAO ĐỔI CHÂT Ở NGƯỜI Mục tiêu : - Kể ra những gì hằng ngày cơ thể người lấy vào và thải ra trong quá trình sống. - Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát và thảo luận theo cặp các câu hỏi trong SGV trang 25. Bước 2 : - Yêu cầu HS quan sát và thảo luận nhóm đôi. - Thảo luậïn theo cặp. - GV kiểm tra và giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn. Bước 3 : - GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả trước lớp. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, mỗi nhóm chỉ cầân nói một hoặc hai ý. - GV hoặc HS nhận xét phần trình bày của các nhóm. Bước 4 : GV yêu cầu HS đọc đoạn đầu trong Mục Bạn cần biết và trả lời câu hỏi: - Trao đổi chất là gì? - Nêu vai trò cảu sự trao đổi chất với con người thực vật và động vật.  Kết luận: - Hằêng ngày, cơ thể người phải lấy từ môi trường thức ăn, nước uống, khí ô-xi và thải ra phân, nước tiểu, khí các bô ních để tồn tại. - Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. - Con người, thực vật và động vật có trao đổi chất với môi trường thì môi trường mới sống được. Hoạt động 2 : THỰC HÀNH VIẾT HOẶC VẼ SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG Mục tiêu: HS biết trình bày một cách sáng tạo những kiến thức đã học về sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu HS viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường theo trí tưởng tượng của mình. - HS vẽ sơ đồ sự trao đổi chất theo nhóm. Bước 2 : - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của mình và ý tưởng của nhóm đã được thể hiện qua hình vẽ như thế nào. - GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm của mình. - GV nhận xét xem sản phẩm của nhóm nào làm tốt sẽ được lưu lại treo ở lớp học trong suốt thời gian học về Con người và sức khỏe. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò - GV yêu cầu HS đọc phần Bạn cần biết trong SGK. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bò bài mới. khoa häc Bài 3: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (tiếp) I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết : • Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao dổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó. • Nêu được vai trò của cơ quan tuần hòan trong quá trình trao đổi chất xảy ra bên trong cơ thể. • Trình bày được sự phối hợp hoạt động của cơ quan tiêu hóa, hô hấp tuần hòan, bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong cơ thể và giũa cơ thể với môi trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Hình trang 8, 9 SGK. • Phiếu học tập. • Bộ đồ chơi “Ghép chữ vào chỗ …trong sơ đồ”. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 4 VBT Khoa học. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : LÀM VIỆC VỚI PHIẾU HỌC TẬP  Mục tiêu : - Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao dổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó. - Nêu được vai trò của cơ quan tuần hòan trong quá trình trao đổi chất xảy ra bên trong cơ thể.  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV phát phiếu học tập, nội dung phiếu học tập như SGV trang 31. - HS làm việc với phiếu học tập. Bước 2 : Chữa bài tập cả lớp - Gọi HS trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp. - Một vài HS trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp. - GV chữa bài. Bước 3 : Thảo luận cả lớp o GV hỏi: o Một số HS lần lượt trả lời câu hỏi. - Dựa vào kết quả làm việc với phiếu học tập, hãy nêu lên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường? - Kể tên các cơ quan thực hiện quá trình đó? - Nêu vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể?  Kết luận: Như SGV trang 32 Hoạt động 2 : TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI  Mục tiêu: Trình bày được sự phối hợp hoạt động của cơ quan tiêu hóa, hô hấp tuần hòan, bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong cơ thể và giũa cơ thể với môi trường.  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi gồm : một sơ đồ như hình 9 trong SGK và các tấm phiếu rời co ghi những từ còn thiếu (chất dinh dưỡng ; ô-xi ; khí các-bô- níc ; ô-xi và các chất dinh dưỡng ; khí các- bô-níc và các chất thải ; các chất thải). - HS nhận bộ đồ chơi. - GV hướng dẫn cách chơi. Bước 2 : Trình bày sản phẩm - GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm của mình. - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. - GV yêu cầu các nhóm làm giám khảo để chấm về nội dung và hình thức của sơ đồ. Bước 3: GV yêu cầu các nhóm trình bày về mối quan hệ giữa các cơ quan trong cơ thể trong qua trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. - Đại diện các nhóm trình bày Bước 4 :Làm việc cả lớp GV yêu cầu HS suy nghó và trả lời các câu hỏi trong SGV trang 34  Kết luận: - Nhờ có cơ quan tuần hòan mà quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể được thực hiện. - Nếu một trong các cơ quan hô hấp, bài tiết tuần hòan, tiêu hóa ngừng hoạt động, sự trao đổi chất sẽ ngừng và cơ thể sẽ chết. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò - GV yêu cầu HS đọc phần Bạn cần biết trong SGK. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bò bài mới. khoa häc Bài 4: CÁC CHẤT DINH DƯỢNG CÓ TRONG THỨC ĂN. VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có thể : • Sắp xếp các thức ăn hằng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật. • Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó. • Nói tên và vai trò của thức ăn chứa chất bột đường. Nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Hình trang 10, 11 SGK. • Phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 5 (VBT) • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : TẬP PHÂN LOẠI THỨC ĂN  Mục tiêu : - HS biết sắp xếp các thức ăn hằng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật. - Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó.  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu nhóm 2 HS mở SGK và cùng nhau trả lời 3 câu hỏi trong SGK trang 10. - 2 HS ngồi cạnh nhau nói với nhau về tên các thức ăn đồ uống mà bản thân các em thường dùng hằng ngày. - Tiếp theo, HS sẽ quan sát các hình trong trang 10 và cùng với bạn hoàn thành bảng như SGV trang 35. - HS quan sát các hình trong trang 10 và cùng với bạn hoàn thành bảng. Bước 2 : Lảm việc cả lớp - Gọi HS trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước lớp. - Đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.  Kết luận: Người ta có thể phân loại thức ăn theo các cách sau: - Phân loại theo nguồn gốc, đó là thức ăn thức ăn động vật hay thực vật. - Phân loại theo lượng các chất dinh dưỡng được chứa nhiều hay ít trong thức ăn đó. Theo cách này có thể chia thức ăn thành 4 nhóm. Hoạt động 2 : TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG  Mục tiêu: Nói tên và vai trò của thức ăn chứa chất bột đường.  Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc với SGK theo cặp - GV yêu cầu HS quan sát hình ở trang11 và nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất bột đường và vai trò của chất bột đường. - Tiến hành thảo luận theo cặp đôi. Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong GSV trang 37 - HS trả lời câu hỏi.  Kết luận: Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. Chất bột đường có nhiều ở gạo, ngô, bột mì, một số loại củ như khoai sắn, củ đậu. Đường ăn cũng thuộc lo này. Hoạt động 3 : XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC CỦA CÁC THỨC ĂN CHỨA NHIỀU BỘT ĐƯỜNG  Mục tiêu: Nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường.  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV phát phiếu học tập, nội dung phiếu học tập như SGV trang 38. - HS làm việc với phiếu học tập. Bước 2 : Chữa bài tập cả lớp - Gọi HS trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp. - Một số HS trình bày, HS khác bổ sung nếu bạn làm sai. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò - GV yêu cầu HS đọc phần Bạn cần biết trong SGK. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bò bài mới. khoa häc Bài 5: VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết : • Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm và một số thức ăn chứa nhiều chất béo. • Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể. • Xác đònh được nguồn gốc của những thức ăn chứa chất đạm và những thức ăn chứa chất béo. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Hình trang 12, 13 SGK. • Phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 6 VBT Khoa học. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO  Mục tiêu : - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều chất đạm. - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều chất béo.  Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việ theo cặp - GV yêu cầu HS nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có trong hình ở trang 12, 13 SGK và cùng nhau tìm hiểu về vai trò của chất đạm, chất béo ở mục Bạn cần biết trang 12, 13 SGK. - HS làm việc với phiếu học tập. Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 39 SGV. - Một vài HS trả lời trước lớp. - GV nhận xét à bổ sung nếu câu trả lời của HS chưa hoàn chỉnh  Kết luận: Như SGV trang 40 Hoạt động 2 : XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC CÁC THỨC ĂN CHỨA NHIỀU CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO  Mục tiêu: Phân loại các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có nguồn gốc từ động vật và thực vật.  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV phát phiếu học tập, nội dung phiếu - HS làm việc với phiếu học tập. [...]... về mối quan hệ giữa các cơ quan trong cơ thể trong qua trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. - Đại diện các nhóm trình bàyBước 4 :Làm việc cả lớpGV yêu cầu HS suy nghó và trả lời các câu hỏi trong SGV trang 34 Kết luận: - Nhờ có cơ quan tuần h an mà quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể được thực hiện.- Nếu một trong các cơ quan hô hấp, bài tiết tuần h an, tiêu hóa... :- GV yêu cầu nhóm 2 HS mở SGK và cùng nhau trả lời 3 câu hỏi trong SGK trang 10.- 2 HS ngồi cạnh nhau nói với nhau về tên các thức ăn đồ uống mà bản thân các em thường dùng hằng ngày.- Tiếp theo, HS sẽ quan sát các hình trong trang 10 và cùng với bạn hoàn thành bảng như SGV trang 35.- HS quan sát các hình trong trang 10 và cùng với bạn hoàn thành bảng.Bước 2 : Lảm việc cả lớp- Gọi HS trình... thực hiện quá trỡnh ủoự.ã Neõu ủửụùc vai troứ cuỷa cụ quan tuan h an trong quá trình trao đổi chất xảy ra bên trong cụ theồ.ã Trỡnh baứy ủửụùc sửù phoỏi hụùp hoaùt động của cơ quan tiêu hóa, hô hấp tuần h an, bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong cơ thể và giũa cơ thể với moõi trửụứng.II. ẹO DUỉNG DAẽY HOẽCã Hỡnh trang 8, 9 SGK.ã Phieỏu hoùc taọp.ã Boọ ủo chụi Gheựp chửừ... phaồm saùch vaứ an toaứn.ã Keồ ra caực bieọn phaựp thửùc hieọn veọ sinh an toaứn.II. ẹO DUỉNG DAẽY- HOẽCã Hỡnh trang 22, 23 SGK.ã Sụ ủo thaựp dinh dửụừng trang 17 SGK. - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong GSV trang 37- HS trả lời câu hỏi. Kết luận: Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. Chất bột đường có nhiều ở gạo, ngô, bột mì, một số loại củ như khoai sắn, củ... hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường?- Kể tên các cơ quan thực hiện quá trình đó?- Nêu vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể? Kết luận: Như SGV trang 32Hoạt động 2 : TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC về đồ dùng đã chuẩn bị để pha dung dich ô-rê-dôn hoặc nước cháo muốibị để... động 2 : XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM SẠCH VÀ AN TOÀN Mục tiêu: Giải thích thế nào là thực phẩm sạch và an toàn. Cách tiến hành : Bửụực 1 : thảo luận nhóm(theo cặp)- GV yeõu cau HS mụỷ SGK vaứ cuứng nhau thảo luận để TLCH 1 trang 23 SGK.?Theo bạn, thế nào là thực phẩm sạch và an toàn?- HS trả lụứi caõu hoỷi 1:(Theo ND mục bạn cần biết SGK trang 23)Bửụực 2 : - GV yêu cầu một số HS trình... tra baứi cuừ (4)ã GV goùi 2 HS laứm baứi taọp 1, 2 / 4 VBT Khoa hoùc.ã GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động họcHoạt động 1 : LÀM VIỆC VỚI PHIẾU HỌC TẬP Mục tiêu :- Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao dổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó.- Nêu được vai trò của cơ quan tuần h an trong quá trình trao đổi chất xảy ra bên trong cơ thể.... đạm và chất béo có trong hình ở trang 12, 13 SGK và cùng nhau tìm hiểu về vai trò của chất đạm, chất béo ở mục Bạn cần biết trang 12, 13 SGK.- HS làm việc với phiếu học tập.Bước 2 : Làm việc cả lớp- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 39 SGV.- Một vài HS trả lời trước lớp.- GV nhận xét à bổ sung nếu câu trả lời của HS chưa hoàn chỉnh Kết luận: Như SGV trang 40Hoạt động 2 : XÁC ĐỊNH NGUỒN... cách tiến hành thí nghiệm của nhóm mình và rút ra kết luận. Kết luận: Nước thấm qua một số vật.Hoạt động 5: PHÁT HIỆN NƯỚC CÓ THỂ HOẶC KHÔNG THỂ HÒA TAN MỘT SỐ CHẤTBước 1 : - GV nêu nhiệm vụ: Để biết được một số chất có tan hay không tan trong nước các em hãy làm thí nghiệm theo nhóm.- GV kiểm tra các vật liệu để làm thí nghiệm. - Nghe GV nêu nhiệm vụ.Bước 2 : HS làm thí nghiệm theo... ngửụứi vaứ sửực khoỷe.ã Phieỏu ghi lại tên thức ăn, đồ uống của bản thân HS trong tuan qua.ã Caực tranh aỷnh, moõ hỡnh (caực rau, quả, con giống bằng nhựa) hay vật thật về các loại thức ăn.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động họcHoạt động 1 : TRÒ CHƠI AI ĐÚNG AI NHANH Mục tiêu : Giúp HS củng cố các kiến thức về :- Sự trao đổi chất của cơ thể . quan sát các hình trong trang 10 và cùng với b n ho n thành bảng như SGV trang 35. - HS quan sát các hình trong trang 10 và cùng với b n ho n thành bảng h n. Trong tổng số đạm c n n, n n n tư 1/3 đ n 1/2 đạm động vật. - Ngay trong nhóm đạm động vật, cũng n n n thòt ở mức vừa phải. N n n cá nhiều hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN KHOA HOC LOP 4.N, GIAO AN KHOA HOC LOP 4.N, GIAO AN KHOA HOC LOP 4.N

Bình luận về tài liệu giao-an-khoa-hoc-lop-4-n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP