GIAO AN TOAN LOP 2.N

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(9867 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 107
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 153 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Mô tả: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. II.Đồ dùng dạy học: - Một bảng ô vuông III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. Cách tiến hành: *Bài 1/3:Củng cố về số có một chữ số: -Hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số bé nhất có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số lớn nhất có một chữ số *Bài 2/3:Củng cố về số có 2 chữ số - Hướng dẫn HS viết số còn thiếu - Hướng dẫn HS viết số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số - Giáo viên chốt : số có 2 chữ số * Bài 3/3. - Gv giảng mẫu về bài về số liền trước,số liền sau. - Tương tự các bài khác Hs làm. - Gv nhận xét. -Đọc yêu cầu - HS trả lời miệng -HS làm bảng con -Đọc yêu cầu - Đọc số. - Trả lời miệng. - Đọc đề. - Theo dõi - Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số cho trước”. - Gv phổ biến luật chơi -Gv củng cố số liền trước, số liền sau. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 1,2,3/3 - Nhận xét tiết học. - Học sinh lên bảng - Các nhóm tham gia. Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 2 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt) I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò. II.Đồ dùng dạy học: - Kẻ sẵn bài ¼ III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm bài 3/3 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò Cách tiến hành: *Bài 1/4: -Hướng dẫn HS phân tích số chục, đơn vò. -Củng cố : đọc, viết, phân tích số. *Bài 2/4: - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1 * Bài 3/4: So sánh - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS so sánh: <,>,=. - Gv nhận xét. * Bài 4/4 - Làm nháp - 2 HS lên bảng. - Đọc đề bài -Làm bảng con - Làm miệng - Đọc đề. - Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 - GV hướng dẫn HS so sánh, xếp các số từ lớn đến bé và ngược lại. * Bài 5/4 - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 4. - Gv củng cố so sánh. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 3,4,5/4. - Nhận xét tiết học. - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 3 SỐ HẠNG - TỔNG I.Mục tiêu: - Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. II.Đồ dùng dạy học III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS làm bài 1, 2, 3/ 4 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu:Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng Cách tiến hành: * Giới thiệu số hạng, tổng. -Giáo viên viết : 35 + 24 = 59 - GV nêu từng phần của từng số. ( viết bên dưới). - GV viết cột dọc, hướng dẫn đặt tính - Củng cố : lấy ví dụ khác. Hoạt động 3 : Luyện tập. Mục tiêu: Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. Cách tiến hành: * Bài 1/5: - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô - Đọc - Làm nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - Lần lượt lên bảng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 trống. - Gv nhận xét. * Bài 2/5 - GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho. * Bài 3/5 - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải. - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2,3/5 - Nhận xét tiết học. - Đọc yêu cầu - Làm bảng con - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - 1 HS lên bảng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 4 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. - Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. II.Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3/5 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2 : Luyện tập. Mục tiêu: - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. - Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. Cách tiến hành: * Bài 1/6: - Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính tổng theo cột - Gv nhận xét. * Bài 2/6 - GV gọi lần lượt HS đọc kết quả - GV hướng dẫn làm từng bước. - Đọc đề - Nhắc lại - Làm bảng con - Đọc đề. - Làm vở nháp Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Bài 3/6 - GV hỏi Hs các thành phần phép cộng - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. * Bài 4/6 - GV hướng dẫn phân tích đề, tìm cách giải. * Bài 5/6 - GV hướng dẫn HS nhẩm số thích hợp điền vào ô trống. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 1,3,4/6 - Nhận xét tiết học. - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu -Vở toán trường - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 5 ĐỀ XI MÉT I.Mục tiêu: - Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm - Nắm được quan hệ giữadm,cm. - Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm II.Đồ dùng dạy học: - Băng giấy 10 cm, thước 2dm III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 3,4/6 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu: - Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm - Nắm được quan hệ giữa dm, cm. Cách tiến hành: *Giới thiệu đơn vò đo độ dài đề xi mét= dm - Hướng dẫn HS nhận biết đơn vò đo dm, nhận biết các đoạn thẳng dài 1dm, 2dm, 3dm trên thước Hoạt động 3 : Luyện tập. - Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm * Bài 1/7: - GV đọc yêu cầu,hướng dẫn - HS quan sát các đoạn thẳng đã vẽ trong sgk và so sánh điền vào chỗ trống * Bài 2/7: - GV hướng dẫn HS làm phép tính có kèm theo đơn vò * Bài 3/7: GV hướng dẫn HS quan sát đoạn thẳng và ước chừng độ dài điền vào chỗ thống Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2,3,4/7 - Nhận xét tiết học. - Đọc - Nhắc lại - Lên bảng - Đọc đề. - Làm miệng - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ . Giáo n: To n 2 TU N 2 Ngày tháng n m TIẾT 10 LUY N TẬP CHUNG I.Mục tiêu: - Củng cố ph n tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đ n vò - Củng cố. nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - L n lượt l n bảng Giáo vi n : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo n: To n 2 trống. - Gv nhận

— Xem thêm —

Xem thêm: GIAO AN TOAN LOP 2.N, GIAO AN TOAN LOP 2.N, GIAO AN TOAN LOP 2.N

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14921402931213 s. Memory usage = 17.7 MB