GIAO AN TOAN LOP 2.N

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(11622 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 286
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 153 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Mô tả: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. II.Đồ dùng dạy học: - Một bảng ô vuông III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số. - Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau. Cách tiến hành: *Bài 1/3:Củng cố về số có một chữ số: -Hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số bé nhất có một chữ số -Hướng dẫn HS viết số lớn nhất có một chữ số *Bài 2/3:Củng cố về số có 2 chữ số - Hướng dẫn HS viết số còn thiếu - Hướng dẫn HS viết số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số - Giáo viên chốt : số có 2 chữ số * Bài 3/3. - Gv giảng mẫu về bài về số liền trước,số liền sau. - Tương tự các bài khác Hs làm. - Gv nhận xét. -Đọc yêu cầu - HS trả lời miệng -HS làm bảng con -Đọc yêu cầu - Đọc số. - Trả lời miệng. - Đọc đề. - Theo dõi - Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số cho trước”. - Gv phổ biến luật chơi -Gv củng cố số liền trước, số liền sau. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 1,2,3/3 - Nhận xét tiết học. - Học sinh lên bảng - Các nhóm tham gia. Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 2 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt) I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò. II.Đồ dùng dạy học: - Kẻ sẵn bài ¼ III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm bài 3/3 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: - Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số. - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò Cách tiến hành: *Bài 1/4: -Hướng dẫn HS phân tích số chục, đơn vò. -Củng cố : đọc, viết, phân tích số. *Bài 2/4: - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1 * Bài 3/4: So sánh - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS so sánh: <,>,=. - Gv nhận xét. * Bài 4/4 - Làm nháp - 2 HS lên bảng. - Đọc đề bài -Làm bảng con - Làm miệng - Đọc đề. - Vở toán Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 - GV hướng dẫn HS so sánh, xếp các số từ lớn đến bé và ngược lại. * Bài 5/4 - Hướng dẫn HS làm tương tự bài 4. - Gv củng cố so sánh. Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 3,4,5/4. - Nhận xét tiết học. - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 3 SỐ HẠNG - TỔNG I.Mục tiêu: - Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. II.Đồ dùng dạy học III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS làm bài 1, 2, 3/ 4 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu:Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng Cách tiến hành: * Giới thiệu số hạng, tổng. -Giáo viên viết : 35 + 24 = 59 - GV nêu từng phần của từng số. ( viết bên dưới). - GV viết cột dọc, hướng dẫn đặt tính - Củng cố : lấy ví dụ khác. Hoạt động 3 : Luyện tập. Mục tiêu: Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. Cách tiến hành: * Bài 1/5: - Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô - Đọc - Làm nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - Lần lượt lên bảng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 trống. - Gv nhận xét. * Bài 2/5 - GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho. * Bài 3/5 - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải. - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2,3/5 - Nhận xét tiết học. - Đọc yêu cầu - Làm bảng con - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - 1 HS lên bảng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 4 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. - Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. II.Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3/5 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2 : Luyện tập. Mục tiêu: - Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. - Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng. Cách tiến hành: * Bài 1/6: - Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính tổng theo cột - Gv nhận xét. * Bài 2/6 - GV gọi lần lượt HS đọc kết quả - GV hướng dẫn làm từng bước. - Đọc đề - Nhắc lại - Làm bảng con - Đọc đề. - Làm vở nháp Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 * Bài 3/6 - GV hỏi Hs các thành phần phép cộng - Gv củng cố, nhận xét, sửa bài. * Bài 4/6 - GV hướng dẫn phân tích đề, tìm cách giải. * Bài 5/6 - GV hướng dẫn HS nhẩm số thích hợp điền vào ô trống. Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 1,3,4/6 - Nhận xét tiết học. - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu -Vở toán trường - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 1 Ngày tháng năm TIẾT 5 ĐỀ XI MÉT I.Mục tiêu: - Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm - Nắm được quan hệ giữadm,cm. - Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm II.Đồ dùng dạy học: - Băng giấy 10 cm, thước 2dm III.Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 3,4/6 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Giảng bài mới Mục tiêu: - Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm - Nắm được quan hệ giữa dm, cm. Cách tiến hành: *Giới thiệu đơn vò đo độ dài đề xi mét= dm - Hướng dẫn HS nhận biết đơn vò đo dm, nhận biết các đoạn thẳng dài 1dm, 2dm, 3dm trên thước Hoạt động 3 : Luyện tập. - Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm * Bài 1/7: - GV đọc yêu cầu,hướng dẫn - HS quan sát các đoạn thẳng đã vẽ trong sgk và so sánh điền vào chỗ trống * Bài 2/7: - GV hướng dẫn HS làm phép tính có kèm theo đơn vò * Bài 3/7: GV hướng dẫn HS quan sát đoạn thẳng và ước chừng độ dài điền vào chỗ thống Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò: - Về nhà : 2,3,4/7 - Nhận xét tiết học. - Đọc - Nhắc lại - Lên bảng - Đọc đề. - Làm miệng - Đọc yêu cầu - Làm vở toán - Đọc yêu cầu - Trả lời miệng Giáo viên : Phùng Thò Huệ . Giáo n: To n 2 TU N 2 Ngày tháng n m TIẾT 10 LUY N TẬP CHUNG I.Mục tiêu: - Củng cố ph n tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đ n vò - Củng cố. nháp - Nhắc lại - Nhắc lại - Làm miệng - Đọc đề. - L n lượt l n bảng Giáo vi n : Phùng Thò Huệ Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo n: To n 2 trống. - Gv nhận

— Xem thêm —

Xem thêm: GIAO AN TOAN LOP 2.N, GIAO AN TOAN LOP 2.N, GIAO AN TOAN LOP 2.N

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-toan-lop-2-n

Đăng ký

Generate time = 0.149026155472 s. Memory usage = 18.44 MB