GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Gordon Moore
Gordon Moore(9840 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 118
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 67 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Mô tả: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Ngày… tháng… năm ……… TIẾT 1 A - Anh Anh em thuận hòa I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu: Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ A - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ A. - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết A A A A A A - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Anh em thuận hòa” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Anh Anh em thuận hòa - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Nhận xét: Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ . . …………… Ngày… tháng… năm ……. TIẾT 2 Ă – Â - Ăn Ăn chậm nhai kó I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Ăn chậm nhai kó theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ Ă – Â - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ Ă, Â - Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết Ă, Ă, Ă, Ă, Ă, Â, Â, Â, Â, Â - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ăn chậm nhai kó” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu : Ăn Ăn chậm nhai kó - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . …………… Ngày… tháng… năm …… TIẾT 3 B – Bạn Bạn bè sum họp I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ B - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ B - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhắc lại cách viết - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ B B B B B B B B B - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Bạn Bạn bè sum họp - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 4 C – Chia Chia ngọt sẻ bùi I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa C ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ : C - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ C - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ C C C C C C C C C C - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẻ bùi” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Chia Chia ngọt sẻ bùi - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ Nhận xét: . . Ngày… tháng… năm …… TIẾT 5 D – Dân Dân giàu nước mạnh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng biết chữ - Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ). - Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ : D - Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa * Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa. - Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ D - Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ - Nhận xét cấu tạo chữ - Tập viết theo GV Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ - GV viết mẫu chữ cỡ vừa D D D D D D D D - Nhắc lại cách viết - Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng * Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học -GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước mạnh” - Hướng dẫn HS giải nghóa - Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu - Gv viết câu mẫu: Dân Dân giàu nước mạnh - Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai - Nhận xét chốt ý đúng. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở * Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở - Theo dõi, giúp đỡ HS viết - Chấm 5 – 7 bài viết của HS -Nhận xét, đánh giá Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hỏi về nội dung bài. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện viết -Quan sát GV - 3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết bảng con - Giải nghóa câu mẫu -Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ -3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con - HS viết vào vở . động 2: Hướng d n viết chữ hoa * Mục tiêu:R n kỹ n ng viết chữ hoa. - Giáo vi n hướng d n HS quan sát, nh n xét chữ A. - Hướng d n học sinh cách viết l n. -Quan sát GV - 3 HS l n bảng viết -Cả lớp viết bảng con Trường Tiểu học T n Lập 1 Giáo vi n: Phùng Thò Huệ - Nh n xét u n n n Hoạt động 3: Hướng d n HS

— Xem thêm —

Xem thêm: GIAO AN TAP VIET LOP 2.N, GIAO AN TAP VIET LOP 2.N, GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.29639506340027 s. Memory usage = 17.76 MB