Bản kiểm điểm cá nhân

1 9,862 35
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do - Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM HỌC 2007- 2008 Tôi tên là: …………… Hiện công tác tại:Trường …… Xin làm bản tự kiểm điểm công tác cá nhân năm học 2007- 2008. Nội dung như sau: 1. Về tư tưởng, đạo đức: Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Chấp hành tốt luật pháp nhà nước. Không vi phạm các quy định của cơ quan đề ra. 2. Về công tác: Được sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, của lãnh đạo cơ quan. Được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Với tinh thần cố gắng của bản thân. Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 3. Về tinh thần đoàn kết: Tôi luôn chan hoà đoàn kết nhất trí trong chi bộ, cơ quan. Không gây mất đoàn kết nội bộ. Cùng các đồng chí trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao. 4. Về học tập tu dưỡng: Tôi luôn tích cực học tập tu dưỡng bản thân, tự nghiên cưú học tập vươn lên về tư tưởng chính trị và lí luận để phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp của Đảng. Xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần “công bằng dân chủ văn minh”. Kiên quyết đưa đất nước ta thành nước tiên tiến, hiện đại hoá, công nghiệp hoá. Trở thành nước có nền công nghiệp phát triển trong tương lai. 5. Phương hướng: Năm tới tôi xin cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn và nhược điểm để công việc đạt kết quả cao hơn nữa. Góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của cơ quan cũng như của đất nước. 6. Kết quả công tác được giao: Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu 10 A4 10 A5 12 C1 12 C2 12 C3 Tôi tự đánh giá bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự nhân đạt danh hiệu: “Lao động tiên tiến” năm 2007 - 2008. Tôi xin tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các đồng chí. Tôi chân thành nhận và sửa chữa. Làm động cơ phấn đấu trở thành cán bộ xuất sắc trong công tác. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng đề ra. ………… ngày …./…./200 Người viết . - Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM HỌC 2007- 2008 Tôi tên là: …………… Hiện công tác tại:Trường …… Xin làm bản tự kiểm điểm công tác cá nhân năm học. kết nội bộ. Cùng các đồng chí trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao. 4. Về học tập tu dưỡng: Tôi luôn tích cực học tập tu dưỡng bản thân, tự nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm cá nhân

Bình luận về tài liệu ban-kiem-diem-ca-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP