BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35

Fritjof Capra
Fritjof Capra(11589 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 314
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Mô tả: GIáO áN SINH 6 Tiết 31 : sinh sản sinh dỡng dongời S : A-Mục tiêu bài học : -Hiểu dợc thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép cây , nhân giống vô tính trong ống nghiệm . - Biết đợc những u việt của nhân giống vô tính trong ống nghiệm . - Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận biết so sánh . - Giáo dục lòng yêu thích môn học . B-Ph ơng phá p : -Thực hành quan sát vật mẫu ,tranh vẽ . c-Ph ơng tiện dạy học : + G/v:-Vật mẫu cành dâu,rau khoai .ngọn mía ,rau muống dâm đã ra rễ . + H/s: cành rau muống, rau khoai giâm đã ra rễ . -Mỗi nhóm 1 đoạn thân, cành( Nhãn ,trứng cá ) và 1 mắt ghép (chồi ),1 đoạn thân cành sắn .cáu tạo thân . A- Tiến trình bài dạ y : I- Ôn định (1): II- Bài củ (5): Kể tên 3 cây cỏ dại sinh sản bằng thân rể. Muốn diệt cỏ dại ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm nh thế? III- Bài mới : 1- Đặt vấn đề : Giâm cành, chiết cành ,ghép cây nhân giống vô tính trong ống nghiệm là cách sinh sản do con ngời tạo nhằm mục đích nhân giống cây trồng . 2-Triển khai bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh H1 (6) : - G/v hớng dẫn h/s quan sát vật mẫu :cành săn ,dây khoai lang và H27.1 sgk - G/v: mắt của cành sắnở dọc cành giâm phải to, cành bánh tẻ, không bị sâu bệnh . ? 1 đoạn cành săn ,khoai có đủ mắt chồi cắm xuống đất ẩm sau 1 thời gian có hiện tợng gì ? ? Vậy giâm cành là gì ? - G/v h/d học sinh đặt cành giâm chọn cành to khoẻ có đủ mắt ,chồi cắm xuống đất chéch 1 góc 45 0 c . ? Địa phơng em giâm cành đối với những loại cây nào / ? Cành của những cây này có đặc điểm gì ? 1.Giâm cành ; -Hoạt động độc lập .Quan sát H 27.1 + Vật mẫu . -Cành săn khoai hút ẩm từ mấu thân mọc rễ phụ, mọc chồi non sau 1 thời gian phát triển thành cây mới . -Cắt 1 đoạn thân ,cành cây mẹ có đủ mắt ,chồi giâm xuống đất ẩm phát triển thành cây mới . + Kết luận : Giâm cành là cắt 1 đoạn hân, cành của cây mẹ cắm xuống đất ẩm cho ra rễ thành cây mới . - Khoai sắn, mía ,dâu . - có khả năng ra rễ phụ nhanh - Tốn ít công ,nhân giống nhanh. 2-Chiết cành : 1 GIáO áN SINH 6 H2 (9) : ? P/pháp này có u điểm gì ? ? Em nào thấy ngời ta chiết cành cha ? Họ làm thế nào ? - G/v cho h/s trả lời . - H/d h/s quan sát H27.2 sgk. - G/v; chọn 1cành khoẻ không sâu cắt bỏ 1 khoanh vỏgồm cả mạch rây, bọc đất ẩm,phân quanh chổ cắt, cành chiết ra rễ ngay trên cay cắt cành đem trồng . ? Chiết cành là gì ? ? Vì sao cành chiết rễ chỉ có thể ra từ mép vỏ phía trên chỏ cắt ? - G/v: h/d các bớc chiết cành . ? Kể tên 1 số cay đợc trồng bằng cách chiết ? ? Vì sao những cây này không trồng bằng cách giâm? ? Phơng pháp này có u điểm gì ? Nhợc ? H3 (10) : - G/v h/d hs hoạt động nhóm . - Q/s H 27,3 +t/tin sgk ? Em hiểu thế nào ghép cây ? ?Có mấy cách ghép cây? ? Ghép mắt gồm những bớc nào ? - G/v huớng dẫn cách làm . - Gọi các nhóm trả lời . ? Tại sao khi gốc ghép p/triển thì ca gốc ghép ? ? Ghép cây có u điểm gì ? ? Thờng ghép mắt đối với những loại cây nào ? - G/v :p/pháp chiết ,ghép ,giâm là p/ pháp nhân giống cổ truyền . H4 (7) : - G/v :y/c h/sđọc t/tin sgk .Q/s H 27.4 sgk ? Nhân giống vô tính trong ống nghiệm đợc hình thành từ bộ phận nào của cây ? - G/v h/dthêm q/trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm. ? Cho biết thành tựu nhân giống vô tính -- Q/sát H 27.2 sgk chú ý các bớc tiến hành thí nghiệm này . -Tạo điều kiện cho cành chiết ra rểtrên cây mẹ cắt cành chiết đem trồng . --Vì khi cắt bỏ khoanh vỏ lắct cả mạch rây nên chất hữu cơ do lá chế tạo v/c đến chổ cát bị ứ lạimép trên phình to rặgp đất ẩm ra rễ . + Kết luận : Chiết cành làm cho cành ra rẽ trên cây cắt đem trồng thành cây mới . -Cây này chậm ra rễ phụ . -Ưu :ra hoa .quả nhanh , nhiều -Nhợc : Mau tàn ,dễ sâu 1- Ghép cây ; - Hoạt động nhóm - Có 2 cách :ghép mắt , ghép cành . - Có 4 bớc : -rạch vỏ chử Tgốc ghép -Cắt mắt ghép lấy 1 phần gổ -Luồn mắt ghép vào vết rạch -Buộc dây giữ mắt ghép -Các nhóm nêu cách làm nhóm mình . -Để chất d/dỡng dồn vào nuôi cành ghép ( mắt ghép ) -(các cây ăn quả ,cây công nghiệp ) + Kết luận : Ghép câylà dùng 1 bọ phận sinh dỡng( mắt ,chồi ,cành ghép )của 1 cây gắn vào 1 cây khác(gốc ghép ) cho tiếp tục phát triển. 2- Nhân giống vô tính trong ống nghiệm : - Đọc t/tin sgk. - Từ mô phân sinh . -Từ 1 củ khoai trong 8 tháng thu 2000triệu mầm giống đủ trồng 40 ha . +Kết luận : Nhân giống vô tính trong ống 2 GIáO áN SINH 6 trong ống nghiệm mà em biết ? ? P/pháp này có u điểm gì ? ? S/sánh p/pháp nhân giống cổ truyền có gì khác nhau ? - H/s trả lời , kết luận . nghiệm là p/pháp tạo ra nhiều giống cây mới từ 1 mô. IV_ Cũng cố (5) : - Cho h/s đọc kết luận sgk ? Qua các p/pháp trên nêu k/niệmt/nào sinh sản sinh dỡng do ngời ? ? Vận dụng k/thức đã học, hoàn thành bảng sau : Các p/pháp Giâm cành Chiết cành Ghép cây Các bớc t/hành chọn, cắt cành chọn cành khoẻ cắt bỏ 1 khoanh vỏ Rạch vỏ chử T, có 4 bớc Cây mới mọc ra từ bọ phận nào Từ mấu của cành Rễ mọc từ mép trên phần vỏ bị cắt Mắt ghépp/triểntiếp tủctên gốc ghép Phần đó thuộc c/q? cơ quan inh dỡng cơ quan sinh dỡng cơ quan sinh dỡng Kết quả tạo thành cây mới tạo thành cây mới tạo thành cây mới V-Dặn dò (2): Câu hỏi 1, 2, 3 sgk . -Đọc em có biết -Tập giâm cành, ghép , chiết cây sau 4 tuần b/cáo kết quả , -Mỗi nhóm chuẩn bị : 1 hoa bởi, 1hoa dâm bụt ,1hoa bởi đã bắt đầu hình thành quả . -N/cứ bài mới : Cấu tạo chức năng của hoa . Tiết 32 : ch ơng 6 : hoa - sinh sản hữu tính cấu tạo chức năng của hoa S : A -Mục tiêu bài học : -Học sinh phân biệt các bộ phận chính của hoa ,các đặc điểm cấu tạo chức năng từng bộ phận . -Giải thích đợc vì sao nhị và nhuỵ là nhữngbộ phận sinh sản chủ yếu của hoa . -Rèn luyện kỹ năng q/ sát , phân tích từng bộ phận của hoa . -giáo dục ý thức bảo vệ thực vật ,tìm hiểu thiên nhiên . B-ph ơng phá p : thực hành q/ sát mẫu vật ,tranh vẽ -Thảo luận nhóm . C -Ph ơng tiện dạy học : + G/v : -Chuẩn bị hoa bỏi ,hoa dâm bụt ,hoa hồng . -!hoa bởi đã bắt đầu hình thành quả -Tranh vẽ 28.1.2.3 sgk,kính lúp q/sat hạt phấn.dao lam cắt bầu nhuỵ . + H/s :mỗi nhóm chuản bị 1 hoa bởi, hoa dâm bụt , hoa loa kèn . D-tiến trình bài dạy : I-Ôn định (1): II-Bài củ (4) : Chiết cành khác dâm cành ở điểm nào ? Có u điẻm gì ? 3 GIáO áN SINH 6 III- Bài mới ; 1.Đặt vấn đề : Hoa là cơ quan sinh sản của cây.Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh sản nh thế nào ? 2.Triển khai bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh H1 (18) : - G/v :cho h/s quan sát hoa thật, xác định các bộ phận của hoa . - Đói chiếu H 28.1 sgk ghi nhớ các bộ phận. - H/s ; tách các bộ phận của hoa q/s các đặc điểm về số lợng, màu sắc ,nhị nhuỵ, xếp các bộ phận đã tách trên giấy gọn gàng . - Lấy 1 nhị, tách bao phấn dầm nhẹlên giấy dùng lúp q/sát, so sánh với H28.2 sgk. ? Nhị hoa nằm ở bộ phận nào ? ? Hạt phấn nằm ở đâu ? - Tách riêng nhuỵ dùng dao cắt ngang bầu q/ sát so sánh H 28.3 sgk . ? Noản nằm ở đâu ? ? Nhuỵ gồm những bộ phận ? - G/v : Cho h/s tìm đĩa mạt. - Cho các nhóm trình bấycc bộ phận của hoa . - G/v chốt lại kiến thức= cách treo tranh g/thích hoa cấu tạo nhị và nhuỵ. - Gọi 2 h/sinhtách hoa dâm bụt, hoa loa kèn trình bày các bọ phận của hoa . - Bổ sung -kết luận . H2 (15) : - H/dẫn h/s đọc t/tin sgk trả lời . - G/v : Tìm xem tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ở đâu ? ? Thuộc bộ phận nào của hoa ? ? Còn bộ phận nào của hoa chứa t/bào sinh dục đực nữa không? ? Những bộ phận nào của hoa có c/ năng sinh sản chủ yếu ? Vì sao ? ? Bộ phận nào bao bọc nhị và nhuỵ ? ? Có chức năng gì ? - Gọi h/s trả lời bổ sung . 1- Các bộ phận của hoa : - Thảo luận nhóm . -Q/s hoa bởi + H28.1 xác định các bộ phận của hoa . -Các nhóm tách hoa đặt trên giấy, đếm số cánh hoa , màu sắc , nhị nhuỵ . -Tách 1 nhị quan sát dới lúp so sánh H 28.2 sgk . -(Gồm chỉ nhị ,bao phấn chứa hạt phấn ) -ở bao phấn . -cắt ngang bầu so sánh h 28.3 sgk . -Nằm trong bầu . -Đầu nhuỵ, vòi nhuỵ , bầu nhuỵ . -Các nhóm trình bày bổ sung . + Kết luận :- Hoa gồm các bộ phận : Đài , tràng nhị , nhuỵ . -Nhị gồm :Chỉ nhị bao phấn chứa hạt phấn. -Nhuỵ :Đầu ,vòi nhuỵ, noãn ở trong bầu . 2.Chức năng các bộ phận của hoa : -Hoạt động cá nhân . - Đọc t/tin sgk, quan sát kỹ các phần của hoa trả lời câu hỏi : -T/bào sinh dục đực nẳmtong hạt phấn của nhị -T/bào sinh dục cái năm trong noãn của nhuỵ . -Nhị và nhuỵ là 2 bộ phận sinh sản chủ yếucủa hoa vì chứa t/bào sinh dục đực và t/bào sinh dục cái . -Đài hoa , tràng hoa họp thành họp thành bao hoa có chức năng bảo vệ nhị và nhuỵ . + Kết luận : -Đài hoa ,tràng hợp thành bao hoa bảo vệ các 4 GIáO áN SINH 6 bộ phận bên trong. -Nhị , nhuỵ sinh sản duy trì nòi giống IV- Cũng cố bài (4): - H/s đọc kết luận sgk. - Gọi h/s lên bảngcầm 1 bông hoa xác định các phần của hoa . - Gọi h/s lên bảngchọn các bộ phận của hoa ghép thành 1 bông hoa hoàn chỉnh - Hoàn thành sơ đồ cấu tạo chức năng của hoa : chức năng : . Các bộ phận của hoa : . . V- Dặn dò (3) : -Trả lời câu hỏi sgk . - Làm bài tập khó vẽ cấu tạo của hoa . - Chuẩn bị bài mới ;mỗi nhóm : 2 hoa đơn tính :Mớp, da chuột . 2 hoa lỡng tính nh hoa bởi , hoa cà ,hoa cải . 1hoa đơn độc, 1hoa cụm Tiết 33: các loại hoa S : A -Mục tiêu bài học : -Phân biệt đựoc 2 loại hoa : Đơn tính , lỡng tính . -Phân biệt 2 cách xếp hoa trên cây,ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm . -Rèn kỹ năng quan sát hoạt động nhóm . - Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên . B-Ph ơng phá p : Thực hành quan sát mẫu vật tranh vẽ -Thảo luận nhóm . C-Ph ơng tiện dạy học : + G/v : Chuẩn bị 1 số hoa đơn tính, lỡng tính ,hoa mọc đơn độc , hoa mọc cụm .Tranh ảnh về các loại hoa . + H/s : mang đầy đủ các loại hoa đẵ dặn. - Kẽ bảng trang 97 vào vở bài tập .tìm hiểu 1 số loại hoa . D -Tiến trình bài dạy : I - Ôn định (1): II- Bài củ (6) : Nêu đặc điểm , chức năng các bộ phận chính của hoa . Bộ phận nào quan trọng nhất ? Vì sao ? III- Bài mới : 1.Đặt vấn đề : Các loại hoa khác nhau nh thế nào? Muốn biết rỏ, ta đi vào bài mới. 2.Triển khai bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 GIáO áN SINH 6 H1 (18) : - G/v kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - G/v yêu cầu các nhóm đặt hoa lên bàn quan sát hoàn thành cột 1,2,3 vở bài tập . - Phân chia các loại hoa thành 2 nhóm . - G/v bổ sung và thống nhất cách phân chia theo bộ phận sinh sản của hoa . - G/v treo bảng phụ gọi các nhóm điền vào bảng . - G/v qua bảng trên hãy phân chia hoa thành 2 nhóm . - G/v hỡng dẫn h/s làm bài tập điền từ sgk . - Gọi h/s đọc bài làm của mình . - Từ bài tập trên và tên gọi các nhóm hoa hãy điền vào cột 4 ở bảng trên . - Gọi h/s đọc kết quả cuối cùng ở bảng. ? Dựa vào bộ phận sinh sản chia hoa thành mấy nhóm ? ? Thế nào là hoa đơn tính ? ? Thế nào là hoa lỡng tính? - Gọi 1 số h/s lên phân biệt 2 nhóm hoa . H2 (13) : - G/v hớng dẫn h/s đọc t/tin sgk =quan sát H 29.2 sgk+ quan sát mẫu vật phân biệt 2 kiểu xếp hoa trên cây. G/v cho 1 số ví dụ về hoa cụm :hoa ngâu ,hoa huệ , hoa phợng,cúc, vạn thọ . - G/v có thể tách hoa cúc, hoa thọ ra từng hoa nhỏ cho h/s quan sát biết có nhiều hoa 1.Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản: -Q/sat các loại hoa đối chiếu H 29.1sgk hoàn thành cột 1,2,3 vở bài tập . -Dựa vào các cột dó phân chia hoa thành 2 nhóm . +Nhóm 1 : Hoa có đủ 2 bộ phận sinh sản nhị và nhuỵ/1 hoa . +Nhóm 2 Gồm các hoa thiếu 1 trong2 bộ phận sinh sản nhị và nhuỵ -Các nhóm lên hoà thành bảng. -Đọc bài làm ở bảng và phân chia hoa thành 2 nhóm chính : Tên cây các bộ phân s/sản thuộcnhóm nào nhị nhuỵ H.mớpcái x đơn tính H,mớpđực x đơn tính Hoa cải x x lỡngtính . Hoa cà x x lỡngtính -Chọn từ thích hợp điền vào bài tập . a,Hoa co đủ nhị và nhuỵ là hoa lỡng tính. b,Hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là hoa đơn tính. + Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là hoa đực . +Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là hoa cái . -H/s vận dụng bài tập điền vào cột 4 -Chia 2 loại hoa -Hoa đơn tính :Thiếu nhị hoặc nhuỵ -Hoa lỡng tính : Có đủ nhị , nhuỵ . +Kết luận :Căn cứ vào bộ phận sinh sản chia hoa thành 2 nhóm : +Hoa lỡng tính: Hoa có đủ nhị và nhuỵ/1hoa chỉ có nhị là hoa đực +Hoa đơn tính : chỉ có nhuỵ là hoa cái . 2.Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây : -Đọc t/tin sgk + quan sát H29.2 sgk + mẫu vật phân biệt 2 cách xếp hoa trên cây . +Hoa mọc đơn độc : ớt , hoa sen , hoa hồng +Hoa mọc cụm : Hoa phợng, hoa thọ,hoacúc 1cuống chính có nhiều cuống con(1cuống) mang nhiều hoa . 6 GIáO áN SINH 6 trên cùng 1 cuống. ? Thế nào hoa mọc đơn độc ? ? Thế nào hoa mọc cụm? - Gọi h/s trả lời -kết luận +Kết luận :Có 2 cách mọc của hoa ; -Hoa mọc đơn độc . -Hoa mọc cụm . IV- Cũng cố bài (5) : -Gọi hs đọc kết luận sgk . - Căn cứ đặc điểm nào phân biệt hoa lõng tính ,hoa đơn tính ? - G/v gọi h/s lên phân biệt hoa đơn tính ,hoa lỡng tính .Hoa mọc cụm ,hoa mọc đơn độc . ? Điền các cụm từ thích hợp : a, Hoa đơn tính là . b, Hoa lỡng tính là . c, Có cách mọc là . V- Dặn dò ( 2) : - Trả lời câu hỏi 1, 2,3 sgk. - Su tầm ép khô 1 số loại hoa em a thích . - ôn tập chơng rễ, thân ,lá . Tiết 34: ôn tập học kì I S : . A- Mục tiêu bài học : Cũng cố những phần kiến thức cơ bản trọng tâm trong chơng choh/s - Phát huy tính tích cực tự giác trong học tập của học sinh . - Rèn luyện kỹ năng làm đề cơng ôn tập cho h/s . A- Ph ơng phá p : Vấn đáp C-Ph ơng tiện dạy học : 1 số câu hỏi trọng tâm D-Tiến trình bài dạy : I- Ôn định (1): II- Bài củ : Kiểm tra trong phần ôn tập . III_Nội dung ôn tập (39): ôn tập theo hệ thống câu hỏi . 7 GIáO áN SINH 6 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Thực vât có hoa gồm có mấy cơ quan ? Nêu chức năng từng cơ quan ? 2, ? Rễ có mấy miền ? Nêu chức năng mỗi miền? - H/s nêu đợc các miền ? c/n. ? 3.Cấu tạo Miền hút của rễ ?C/năng? (Sơ đồ cáu tạo miền hút của rễ ) ? 4 Có mấy loại rễ biến dạng ? Chức năng mỗi loại ? ? 5.Thân mang những bọ phận nào ?Phân biệt chồi lá , chồi hoa ? ? 6.Cấu tạo trong thân non ? C/n? (Sơ đồ cấu tạo trong thân non ) ? 7. Những đặc điểm nào chứng tỏ tỏ lá rất đa dạng , phong phú ? ? 8.Cấu tạo trong phién lá gồm những phần nào? C/n? ? 9, Làm t/n nào để biết lá cây chế tạo tinh bột khi có a/sáng? ? 10. So sánh quá trình quang hợp và hô hấp giống và khác nhau điểm nào ? ? 11. Giải thích vì sao 1 số lá cây có màu đỏ (Rau dền đỏ ) lá vẫn q/hợp đợc? -Thực vật có hoa gồm có 2 cơ quan ; -cơ quan sinh dỡng :Rễ ,thân , lá :nuôi dỡng cây. -cơ quan sinh sản : Hoa ,quả .hạt : Duy trì phát triển nòi giống . +Có 4 miền ; -Miền trỡng thành : Dẫn truyền -miền sinh trởng : Làm cho rễ dài ra -miền hút :Hấp thụ nớc, muối khoáng -Miền chóp rễ : Che chở ,bảo vệ cho đầu rễ + H/s nêu đợc các bộ phận cính của miền hút -Viết đợc sơ đò cấu tạo miền hút của rễ . + Có 4 loại : -Rễ củ : Chứa chất dự trử cho cây ra hoa tạo -Rễ móc : Giúp cây leo lên -Rễ thở : Giúp cây ho hấp trong không khí -Giác mút : Lấy t/ ăn từ cây chủ . + H/s nêu đợc các bộ phận của thân :Thân chính ,cành, chồi ngọn , chồi nách -phân biệt chồi lá , chồi hoa . -Chồi lá :có mô phân sinh ngọn, p/t-cành,lá -chồi hoa:có mầm hoa,p/t-cành mang hoa,hoa -H/s nêu dợc các bộ phận cấu tạo trong thân non . -Viết đợc sơ đồ cấu tạo . +Nêu đợc : -Lá có nhiều hình dạng . -Hình dạng phiến lá -Kích thớc của lá . -Các dạng gân lá -Các kiểu xếp lá trên thân ,cành . +Nêu đợc các phần cấu tạo trong phiến lá - biểu bì -thịt lá - gân lá . - C/năng từng phần . +H/ strình bày đợc cách tiến hành t/nghiệm -Nêu đợc kết quả t/n. -Rút ra đợc kết luận . + Nêu đợc 2 điểm giống nhau . -Nêu dợc các diểm khác nhau: (về thời gian , địa điểm ,nguyên liệu , sản phẩm 2quá trình ) +G/t đợc màu đỏ do sắc tố của lá - trong lá vẫn có diệp lục . IV- Cũng cố bài (3) :- G/v nhấn mạnh 1 số vấn đề q/trọng 8 GIáO áN SINH 6 - H/dẫn thêm cách điền từ ,chọn câu trả lời đúng . - Liên hệ thực tế . V- Dặn dò (2) : - H/s ôn tập làm đề cơng,học kỹ bài - Gi sau thi học kỳ 1. Tiết 35 : kiểm tra học kì 1 S: A-M ục tiêu bài họ c : -Nắm đợc mức độ học bài , làm bài của học sinh . -Phát huy ý thức suy nghĩ độc lập tự giác làm bài của học sinh . -Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào bài làm . B -Ph ơng phá p : Kiểm tra trắc nghiệm ,tự luận B- Ph ơng tiện dạy h ọc : C- Nội dung kiểm tra : I-Đề ra : ( Kèm theo đề và đáp án ) II- Đáp án : III- Cũng cố bài : - Thu b i . IV - Dặn dò ( 1) : - Chuẩn bị bài học sau : Cấu tạo chức năng của hoa - Mỗi nhóm chuẩn bị : 1 hoa bởi ( hoa cà ,hoa cam ) .1 hoa loa kèn . - Kính lúp , 1 dao nhỏ cắt ngang bầu, 1 hoa bởi sắp thành quả . 9 . GIáO áN SINH 6 Tiết 31 : sinh sản sinh dỡng dongời S : A-Mục tiêu bài học : -Hiểu dợc thế nào là giâm. cơng,học kỹ bài - Gi sau thi học kỳ 1. Tiết 35 : kiểm tra học kì 1 S: A-M ục tiêu bài họ c : -Nắm đợc mức độ học bài , làm bài của học sinh .

— Xem thêm —

Xem thêm: BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35, BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35, BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-sinh-6-tiet-31-35

Đăng ký

Generate time = 0.10239791870117 s. Memory usage = 18.59 MB