BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35

9 339 2 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

GIáO áN SINH 6 Tiết 31 : sinh sản sinh dỡng dongời S : A-Mục tiêu bài học : -Hiểu dợc thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép cây , nhân giống vô tính trong ống nghiệm . - Biết đợc những u việt của nhân giống vô tính trong ống nghiệm . - Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận biết so sánh . - Giáo dục lòng yêu thích môn học . B-Ph ơng phá p : -Thực hành quan sát vật mẫu ,tranh vẽ . c-Ph ơng tiện dạy học : + G/v:-Vật mẫu cành dâu,rau khoai .ngọn mía ,rau muống dâm đã ra rễ . + H/s: cành rau muống, rau khoai giâm đã ra rễ . -Mỗi nhóm 1 đoạn thân, cành( Nhãn ,trứng cá ) và 1 mắt ghép (chồi ),1 đoạn thân cành sắn .cáu tạo thân . A- Tiến trình bài dạ y : I- Ôn định (1): II- Bài củ (5): Kể tên 3 cây cỏ dại sinh sản bằng thân rể. Muốn diệt cỏ dại ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm nh thế? III- Bài mới : 1- Đặt vấn đề : Giâm cành, chiết cành ,ghép cây nhân giống vô tính trong ống nghiệm là cách sinh sản do con ngời tạo nhằm mục đích nhân giống cây trồng . 2-Triển khai bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh H1 (6) : - G/v hớng dẫn h/s quan sát vật mẫu :cành săn ,dây khoai lang và H27.1 sgk - G/v: mắt của cành sắnở dọc cành giâm phải to, cành bánh tẻ, không bị sâu bệnh . ? 1 đoạn cành săn ,khoai có đủ mắt chồi cắm xuống đất ẩm sau 1 thời gian có hiện tợng gì ? ? Vậy giâm cành là gì ? - G/v h/d học sinh đặt cành giâm chọn cành to khoẻ có đủ mắt ,chồi cắm xuống đất chéch 1 góc 45 0 c . ? Địa phơng em giâm cành đối với những loại cây nào / ? Cành của những cây này có đặc điểm gì ? 1.Giâm cành ; -Hoạt động độc lập .Quan sát H 27.1 + Vật mẫu . -Cành săn khoai hút ẩm từ mấu thân mọc rễ phụ, mọc chồi non sau 1 thời gian phát triển thành cây mới . -Cắt 1 đoạn thân ,cành cây mẹ có đủ mắt ,chồi giâm xuống đất ẩm phát triển thành cây mới . + Kết luận : Giâm cành là cắt 1 đoạn hân, cành của cây mẹ cắm xuống đất ẩm cho ra rễ thành cây mới . - Khoai sắn, mía ,dâu . - có khả năng ra rễ phụ nhanh - Tốn ít công ,nhân giống nhanh. 2-Chiết cành : 1 GIáO áN SINH 6 H2 (9) : ? P/pháp này có u điểm gì ? ? Em nào thấy ngời ta chiết cành cha ? Họ làm thế nào ? - G/v cho h/s trả lời . - H/d h/s quan sát H27.2 sgk. - G/v; chọn 1cành khoẻ không sâu cắt bỏ 1 khoanh vỏgồm cả mạch rây, bọc đất ẩm,phân quanh chổ cắt, cành chiết ra rễ ngay trên cay cắt cành đem trồng . ? Chiết cành là gì ? ? Vì sao cành chiết rễ chỉ có thể ra từ mép vỏ phía trên chỏ cắt ? - G/v: h/d các bớc chiết cành . ? Kể tên 1 số cay đợc trồng bằng cách chiết ? ? Vì sao những cây này không trồng bằng cách giâm? ? Phơng pháp này có u điểm gì ? Nhợc ? H3 (10) : - G/v h/d hs hoạt động nhóm . - Q/s H 27,3 +t/tin sgk ? Em hiểu thế nào ghép cây ? ?Có mấy cách ghép cây? ? Ghép mắt gồm những bớc nào ? - G/v huớng dẫn cách làm . - Gọi các nhóm trả lời . ? Tại sao khi gốc ghép p/triển thì ca gốc ghép ? ? Ghép cây có u điểm gì ? ? Thờng ghép mắt đối với những loại cây nào ? - G/v :p/pháp chiết ,ghép ,giâm là p/ pháp nhân giống cổ truyền . H4 (7) : - G/v :y/c h/sđọc t/tin sgk .Q/s H 27.4 sgk ? Nhân giống vô tính trong ống nghiệm đợc hình thành từ bộ phận nào của cây ? - G/v h/dthêm q/trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm. ? Cho biết thành tựu nhân giống vô tính -- Q/sát H 27.2 sgk chú ý các bớc tiến hành thí nghiệm này . -Tạo điều kiện cho cành chiết ra rểtrên cây mẹ cắt cành chiết đem trồng . --Vì khi cắt bỏ khoanh vỏ lắct cả mạch rây nên chất hữu cơ do lá chế tạo v/c đến chổ cát bị ứ lạimép trên phình to rặgp đất ẩm ra rễ . + Kết luận : Chiết cành làm cho cành ra rẽ trên cây cắt đem trồng thành cây mới . -Cây này chậm ra rễ phụ . -Ưu :ra hoa .quả nhanh , nhiều -Nhợc : Mau tàn ,dễ sâu 1- Ghép cây ; - Hoạt động nhóm - Có 2 cách :ghép mắt , ghép cành . - Có 4 bớc : -rạch vỏ chử Tgốc ghép -Cắt mắt ghép lấy 1 phần gổ -Luồn mắt ghép vào vết rạch -Buộc dây giữ mắt ghép -Các nhóm nêu cách làm nhóm mình . -Để chất d/dỡng dồn vào nuôi cành ghép ( mắt ghép ) -(các cây ăn quả ,cây công nghiệp ) + Kết luận : Ghép câylà dùng 1 bọ phận sinh dỡng( mắt ,chồi ,cành ghép )của 1 cây gắn vào 1 cây khác(gốc ghép ) cho tiếp tục phát triển. 2- Nhân giống vô tính trong ống nghiệm : - Đọc t/tin sgk. - Từ mô phân sinh . -Từ 1 củ khoai trong 8 tháng thu 2000triệu mầm giống đủ trồng 40 ha . +Kết luận : Nhân giống vô tính trong ống 2 GIáO áN SINH 6 trong ống nghiệm mà em biết ? ? P/pháp này có u điểm gì ? ? S/sánh p/pháp nhân giống cổ truyền có gì khác nhau ? - H/s trả lời , kết luận . nghiệm là p/pháp tạo ra nhiều giống cây mới từ 1 mô. IV_ Cũng cố (5) : - Cho h/s đọc kết luận sgk ? Qua các p/pháp trên nêu k/niệmt/nào sinh sản sinh dỡng do ngời ? ? Vận dụng k/thức đã học, hoàn thành bảng sau : Các p/pháp Giâm cành Chiết cành Ghép cây Các bớc t/hành chọn, cắt cành chọn cành khoẻ cắt bỏ 1 khoanh vỏ Rạch vỏ chử T, có 4 bớc Cây mới mọc ra từ bọ phận nào Từ mấu của cành Rễ mọc từ mép trên phần vỏ bị cắt Mắt ghépp/triểntiếp tủctên gốc ghép Phần đó thuộc c/q? cơ quan inh dỡng cơ quan sinh dỡng cơ quan sinh dỡng Kết quả tạo thành cây mới tạo thành cây mới tạo thành cây mới V-Dặn dò (2): Câu hỏi 1, 2, 3 sgk . -Đọc em có biết -Tập giâm cành, ghép , chiết cây sau 4 tuần b/cáo kết quả , -Mỗi nhóm chuẩn bị : 1 hoa bởi, 1hoa dâm bụt ,1hoa bởi đã bắt đầu hình thành quả . -N/cứ bài mới : Cấu tạo chức năng của hoa . Tiết 32 : ch ơng 6 : hoa - sinh sản hữu tính cấu tạo chức năng của hoa S : A -Mục tiêu bài học : -Học sinh phân biệt các bộ phận chính của hoa ,các đặc điểm cấu tạo chức năng từng bộ phận . -Giải thích đợc vì sao nhị và nhuỵ là nhữngbộ phận sinh sản chủ yếu của hoa . -Rèn luyện kỹ năng q/ sát , phân tích từng bộ phận của hoa . -giáo dục ý thức bảo vệ thực vật ,tìm hiểu thiên nhiên . B-ph ơng phá p : thực hành q/ sát mẫu vật ,tranh vẽ -Thảo luận nhóm . C -Ph ơng tiện dạy học : + G/v : -Chuẩn bị hoa bỏi ,hoa dâm bụt ,hoa hồng . -!hoa bởi đã bắt đầu hình thành quả -Tranh vẽ 28.1.2.3 sgk,kính lúp q/sat hạt phấn.dao lam cắt bầu nhuỵ . + H/s :mỗi nhóm chuản bị 1 hoa bởi, hoa dâm bụt , hoa loa kèn . D-tiến trình bài dạy : I-Ôn định (1): II-Bài củ (4) : Chiết cành khác dâm cành ở điểm nào ? Có u điẻm gì ? 3 GIáO áN SINH 6 III- Bài mới ; 1.Đặt vấn đề : Hoa là cơ quan sinh sản của cây.Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh sản nh thế nào ? 2.Triển khai bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh H1 (18) : - G/v :cho h/s quan sát hoa thật, xác định các bộ phận của hoa . - Đói chiếu H 28.1 sgk ghi nhớ các bộ phận. - H/s ; tách các bộ phận của hoa q/s các đặc điểm về số lợng, màu sắc ,nhị nhuỵ, xếp các bộ phận đã tách trên giấy gọn gàng . - Lấy 1 nhị, tách bao phấn dầm nhẹlên giấy dùng lúp q/sát, so sánh với H28.2 sgk. ? Nhị hoa nằm ở bộ phận nào ? ? Hạt phấn nằm ở đâu ? - Tách riêng nhuỵ dùng dao cắt ngang bầu q/ sát so sánh H 28.3 sgk . ? Noản nằm ở đâu ? ? Nhuỵ gồm những bộ phận ? - G/v : Cho h/s tìm đĩa mạt. - Cho các nhóm trình bấycc bộ phận của hoa . - G/v chốt lại kiến thức= cách treo tranh g/thích hoa cấu tạo nhị và nhuỵ. - Gọi 2 h/sinhtách hoa dâm bụt, hoa loa kèn trình bày các bọ phận của hoa . - Bổ sung -kết luận . H2 (15) : - H/dẫn h/s đọc t/tin sgk trả lời . - G/v : Tìm xem tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ở đâu ? ? Thuộc bộ phận nào của hoa ? ? Còn bộ phận nào của hoa chứa t/bào sinh dục đực nữa không? ? Những bộ phận nào của hoa có c/ năng sinh sản chủ yếu ? Vì sao ? ? Bộ phận nào bao bọc nhị và nhuỵ ? ? Có chức năng gì ? - Gọi h/s trả lời bổ sung . 1- Các bộ phận của hoa : - Thảo luận nhóm . -Q/s hoa bởi + H28.1 xác định các bộ phận của hoa . -Các nhóm tách hoa đặt trên giấy, đếm số cánh hoa , màu sắc , nhị nhuỵ . -Tách 1 nhị quan sát dới lúp so sánh H 28.2 sgk . -(Gồm chỉ nhị ,bao phấn chứa hạt phấn ) -ở bao phấn . -cắt ngang bầu so sánh h 28.3 sgk . -Nằm trong bầu . -Đầu nhuỵ, vòi nhuỵ , bầu nhuỵ . -Các nhóm trình bày bổ sung . + Kết luận :- Hoa gồm các bộ phận : Đài , tràng nhị , nhuỵ . -Nhị gồm :Chỉ nhị bao phấn chứa hạt phấn. -Nhuỵ :Đầu ,vòi nhuỵ, noãn ở trong bầu . 2.Chức năng các bộ phận của hoa : -Hoạt động cá nhân . - Đọc t/tin sgk, quan sát kỹ các phần của hoa trả lời câu hỏi : -T/bào sinh dục đực nẳmtong hạt phấn của nhị -T/bào sinh dục cái năm trong noãn của nhuỵ . -Nhị và nhuỵ là 2 bộ phận sinh sản chủ yếucủa hoa vì chứa t/bào sinh dục đực và t/bào sinh dục cái . -Đài hoa , tràng hoa họp thành họp thành bao hoa có chức năng bảo vệ nhị và nhuỵ . + Kết luận : -Đài hoa ,tràng hợp thành bao hoa bảo vệ các 4 GIáO áN SINH 6 bộ phận bên trong. -Nhị , nhuỵ sinh sản duy trì nòi giống IV- Cũng cố bài (4): - H/s đọc kết luận sgk. - Gọi h/s lên bảngcầm 1 bông hoa xác định các phần của hoa . - Gọi h/s lên bảngchọn các bộ phận của hoa ghép thành 1 bông hoa hoàn chỉnh - Hoàn thành sơ đồ cấu tạo chức năng của hoa : chức năng : . Các bộ phận của hoa : . . V- Dặn dò (3) : -Trả lời câu hỏi sgk . - Làm bài tập khó vẽ cấu tạo của hoa . - Chuẩn bị bài mới ;mỗi nhóm : 2 hoa đơn tính :Mớp, da chuột . 2 hoa lỡng tính nh hoa bởi , hoa cà ,hoa cải . 1hoa đơn độc, 1hoa cụm Tiết 33: các loại hoa S : A -Mục tiêu bài học : -Phân biệt đựoc 2 loại hoa : Đơn tính , lỡng tính . -Phân biệt 2 cách xếp hoa trên cây,ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm . -Rèn kỹ năng quan sát hoạt động nhóm . - Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên . B-Ph ơng phá p : Thực hành quan sát mẫu vật tranh vẽ -Thảo luận nhóm . C-Ph ơng tiện dạy học : + G/v : Chuẩn bị 1 số hoa đơn tính, lỡng tính ,hoa mọc đơn độc , hoa mọc cụm .Tranh ảnh về các loại hoa . + H/s : mang đầy đủ các loại hoa đẵ dặn. - Kẽ bảng trang 97 vào vở bài tập .tìm hiểu 1 số loại hoa . D -Tiến trình bài dạy : I - Ôn định (1): II- Bài củ (6) : Nêu đặc điểm , chức năng các bộ phận chính của hoa . Bộ phận nào quan trọng nhất ? Vì sao ? III- Bài mới : 1.Đặt vấn đề : Các loại hoa khác nhau nh thế nào? Muốn biết rỏ, ta đi vào bài mới. 2.Triển khai bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 GIáO áN SINH 6 H1 (18) : - G/v kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - G/v yêu cầu các nhóm đặt hoa lên bàn quan sát hoàn thành cột 1,2,3 vở bài tập . - Phân chia các loại hoa thành 2 nhóm . - G/v bổ sung và thống nhất cách phân chia theo bộ phận sinh sản của hoa . - G/v treo bảng phụ gọi các nhóm điền vào bảng . - G/v qua bảng trên hãy phân chia hoa thành 2 nhóm . - G/v hỡng dẫn h/s làm bài tập điền từ sgk . - Gọi h/s đọc bài làm của mình . - Từ bài tập trên và tên gọi các nhóm hoa hãy điền vào cột 4 ở bảng trên . - Gọi h/s đọc kết quả cuối cùng ở bảng. ? Dựa vào bộ phận sinh sản chia hoa thành mấy nhóm ? ? Thế nào là hoa đơn tính ? ? Thế nào là hoa lỡng tính? - Gọi 1 số h/s lên phân biệt 2 nhóm hoa . H2 (13) : - G/v hớng dẫn h/s đọc t/tin sgk =quan sát H 29.2 sgk+ quan sát mẫu vật phân biệt 2 kiểu xếp hoa trên cây. G/v cho 1 số ví dụ về hoa cụm :hoa ngâu ,hoa huệ , hoa phợng,cúc, vạn thọ . - G/v có thể tách hoa cúc, hoa thọ ra từng hoa nhỏ cho h/s quan sát biết có nhiều hoa 1.Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản: -Q/sat các loại hoa đối chiếu H 29.1sgk hoàn thành cột 1,2,3 vở bài tập . -Dựa vào các cột dó phân chia hoa thành 2 nhóm . +Nhóm 1 : Hoa có đủ 2 bộ phận sinh sản nhị và nhuỵ/1 hoa . +Nhóm 2 Gồm các hoa thiếu 1 trong2 bộ phận sinh sản nhị và nhuỵ -Các nhóm lên hoà thành bảng. -Đọc bài làm ở bảng và phân chia hoa thành 2 nhóm chính : Tên cây các bộ phân s/sản thuộcnhóm nào nhị nhuỵ H.mớpcái x đơn tính H,mớpđực x đơn tính Hoa cải x x lỡngtính . Hoa cà x x lỡngtính -Chọn từ thích hợp điền vào bài tập . a,Hoa co đủ nhị và nhuỵ là hoa lỡng tính. b,Hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là hoa đơn tính. + Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là hoa đực . +Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là hoa cái . -H/s vận dụng bài tập điền vào cột 4 -Chia 2 loại hoa -Hoa đơn tính :Thiếu nhị hoặc nhuỵ -Hoa lỡng tính : Có đủ nhị , nhuỵ . +Kết luận :Căn cứ vào bộ phận sinh sản chia hoa thành 2 nhóm : +Hoa lỡng tính: Hoa có đủ nhị và nhuỵ/1hoa chỉ có nhị là hoa đực +Hoa đơn tính : chỉ có nhuỵ là hoa cái . 2.Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây : -Đọc t/tin sgk + quan sát H29.2 sgk + mẫu vật phân biệt 2 cách xếp hoa trên cây . +Hoa mọc đơn độc : ớt , hoa sen , hoa hồng +Hoa mọc cụm : Hoa phợng, hoa thọ,hoacúc 1cuống chính có nhiều cuống con(1cuống) mang nhiều hoa . 6 GIáO áN SINH 6 trên cùng 1 cuống. ? Thế nào hoa mọc đơn độc ? ? Thế nào hoa mọc cụm? - Gọi h/s trả lời -kết luận +Kết luận :Có 2 cách mọc của hoa ; -Hoa mọc đơn độc . -Hoa mọc cụm . IV- Cũng cố bài (5) : -Gọi hs đọc kết luận sgk . - Căn cứ đặc điểm nào phân biệt hoa lõng tính ,hoa đơn tính ? - G/v gọi h/s lên phân biệt hoa đơn tính ,hoa lỡng tính .Hoa mọc cụm ,hoa mọc đơn độc . ? Điền các cụm từ thích hợp : a, Hoa đơn tính là . b, Hoa lỡng tính là . c, Có cách mọc là . V- Dặn dò ( 2) : - Trả lời câu hỏi 1, 2,3 sgk. - Su tầm ép khô 1 số loại hoa em a thích . - ôn tập chơng rễ, thân ,lá . Tiết 34: ôn tập học kì I S : . A- Mục tiêu bài học : Cũng cố những phần kiến thức cơ bản trọng tâm trong chơng choh/s - Phát huy tính tích cực tự giác trong học tập của học sinh . - Rèn luyện kỹ năng làm đề cơng ôn tập cho h/s . A- Ph ơng phá p : Vấn đáp C-Ph ơng tiện dạy học : 1 số câu hỏi trọng tâm D-Tiến trình bài dạy : I- Ôn định (1): II- Bài củ : Kiểm tra trong phần ôn tập . III_Nội dung ôn tập (39): ôn tập theo hệ thống câu hỏi . 7 GIáO áN SINH 6 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Thực vât có hoa gồm có mấy cơ quan ? Nêu chức năng từng cơ quan ? 2, ? Rễ có mấy miền ? Nêu chức năng mỗi miền? - H/s nêu đợc các miền ? c/n. ? 3.Cấu tạo Miền hút của rễ ?C/năng? (Sơ đồ cáu tạo miền hút của rễ ) ? 4 Có mấy loại rễ biến dạng ? Chức năng mỗi loại ? ? 5.Thân mang những bọ phận nào ?Phân biệt chồi lá , chồi hoa ? ? 6.Cấu tạo trong thân non ? C/n? (Sơ đồ cấu tạo trong thân non ) ? 7. Những đặc điểm nào chứng tỏ tỏ lá rất đa dạng , phong phú ? ? 8.Cấu tạo trong phién lá gồm những phần nào? C/n? ? 9, Làm t/n nào để biết lá cây chế tạo tinh bột khi có a/sáng? ? 10. So sánh quá trình quang hợp và hô hấp giống và khác nhau điểm nào ? ? 11. Giải thích vì sao 1 số lá cây có màu đỏ (Rau dền đỏ ) lá vẫn q/hợp đợc? -Thực vật có hoa gồm có 2 cơ quan ; -cơ quan sinh dỡng :Rễ ,thân , lá :nuôi dỡng cây. -cơ quan sinh sản : Hoa ,quả .hạt : Duy trì phát triển nòi giống . +Có 4 miền ; -Miền trỡng thành : Dẫn truyền -miền sinh trởng : Làm cho rễ dài ra -miền hút :Hấp thụ nớc, muối khoáng -Miền chóp rễ : Che chở ,bảo vệ cho đầu rễ + H/s nêu đợc các bộ phận cính của miền hút -Viết đợc sơ đò cấu tạo miền hút của rễ . + Có 4 loại : -Rễ củ : Chứa chất dự trử cho cây ra hoa tạo -Rễ móc : Giúp cây leo lên -Rễ thở : Giúp cây ho hấp trong không khí -Giác mút : Lấy t/ ăn từ cây chủ . + H/s nêu đợc các bộ phận của thân :Thân chính ,cành, chồi ngọn , chồi nách -phân biệt chồi lá , chồi hoa . -Chồi lá :có mô phân sinh ngọn, p/t-cành,lá -chồi hoa:có mầm hoa,p/t-cành mang hoa,hoa -H/s nêu dợc các bộ phận cấu tạo trong thân non . -Viết đợc sơ đồ cấu tạo . +Nêu đợc : -Lá có nhiều hình dạng . -Hình dạng phiến lá -Kích thớc của lá . -Các dạng gân lá -Các kiểu xếp lá trên thân ,cành . +Nêu đợc các phần cấu tạo trong phiến lá - biểu bì -thịt lá - gân lá . - C/năng từng phần . +H/ strình bày đợc cách tiến hành t/nghiệm -Nêu đợc kết quả t/n. -Rút ra đợc kết luận . + Nêu đợc 2 điểm giống nhau . -Nêu dợc các diểm khác nhau: (về thời gian , địa điểm ,nguyên liệu , sản phẩm 2quá trình ) +G/t đợc màu đỏ do sắc tố của lá - trong lá vẫn có diệp lục . IV- Cũng cố bài (3) :- G/v nhấn mạnh 1 số vấn đề q/trọng 8 GIáO áN SINH 6 - H/dẫn thêm cách điền từ ,chọn câu trả lời đúng . - Liên hệ thực tế . V- Dặn dò (2) : - H/s ôn tập làm đề cơng,học kỹ bài - Gi sau thi học kỳ 1. Tiết 35 : kiểm tra học kì 1 S: A-M ục tiêu bài họ c : -Nắm đợc mức độ học bài , làm bài của học sinh . -Phát huy ý thức suy nghĩ độc lập tự giác làm bài của học sinh . -Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào bài làm . B -Ph ơng phá p : Kiểm tra trắc nghiệm ,tự luận B- Ph ơng tiện dạy h ọc : C- Nội dung kiểm tra : I-Đề ra : ( Kèm theo đề và đáp án ) II- Đáp án : III- Cũng cố bài : - Thu b i . IV - Dặn dò ( 1) : - Chuẩn bị bài học sau : Cấu tạo chức năng của hoa - Mỗi nhóm chuẩn bị : 1 hoa bởi ( hoa cà ,hoa cam ) .1 hoa loa kèn . - Kính lúp , 1 dao nhỏ cắt ngang bầu, 1 hoa bởi sắp thành quả . 9 . GIáO áN SINH 6 Tiết 31 : sinh sản sinh dỡng dongời S : A-Mục tiêu bài học : -Hiểu dợc thế nào là giâm. cơng,học kỹ bài - Gi sau thi học kỳ 1. Tiết 35 : kiểm tra học kì 1 S: A-M ục tiêu bài họ c : -Nắm đợc mức độ học bài , làm bài của học sinh .
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35, BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35, BÀI SOẠN SINH 6 TIẾT 31-35

Bình luận về tài liệu bai-soan-sinh-6-tiet-31-35

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP