Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng tại bệnh viện đại học y hà nội

119 581 8
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 21:11

1 T VN Tỳi tha i trng l bnh lnh tớnh ca i trng, thng tin trin thnh cỏc t viờm cp, cú th nhiu t tỏi phỏt v phỏt trin thnh cỏc loi bin chng ngoi khoa cp cu Trong thc t cỏc bỏc s cú th thy tỳi tha i trng nhiu tớnh nh m bng, m t thi, chn oỏn phõn bit viờm tỳi tha vi mt bnh khỏc cp cu nh viờm rut tha, viờm phn ph, viờm rut kớch thớch Bnh nhõn cú th vo vin bnh cnh viờm tỳi tha cp hay mt cỏc bin chng ca tỳi tha nh ỏp xe quanh tỳi tha, ỏp xe khung chu, rũ i trng, hp i trng tỳi tha gõy tc rut hon ton hay bỏn tc rut, nng nht l cỏc ca viờm phỳc mc m hay viờm phỳc mc phõn bng tỳi tha v lm nguy kch n tớnh mng Do l mt bnh khỏ ph bin nờn ti cỏc nc phỏt trin cng nh Vit nam, nhiu nghiờn cu v thng kờ v bnh ny ó c cụng b Hin s cụng b ti M v tng bnh tỳi tha i trng khong 5% sau tui 40, n 80% tui 80 [1] Hin cng thy t l bin chng ca tỳi tha i trng tng lờn lm chi phớ y t ca bnh ny cng tng lờn ỏng k, ti M vi c tớnh 450.000 lt nhp vin v triu ln khỏm bnh chớnh thc, 112.000 ca mt sc khe v 3.000 ca cht hng nm [2] Cú khong 10 20% cỏc ca cú biu hin triu chng t viờm, 10 - 20% l phi nhp vin vỡ bnh nng v 20 - 25% cn phi m Cú s liu cho thy t l nam gii mc bnh nhiu hn v tr hn n gii, nhng s ny cng cú nhiu tỏc ng vỡ n gii tr cú th khụng chn oỏn y triu chng cú th b che lp ln vi cỏc bnh ph khoa tui sinh v nhng ph n ln tui thng chn oỏn nhm thnh bnh viờm rut kớch ng (IBS) Bin chng thng tỳi tha thng thy xy nhiu nam gii di 50 tui v n gii trờn 50 tui Cng ti M v cỏc nc cụng nghip, t cú ỏp dng chp CT chn oỏn v ỏp dng phu thut ni soi cựng vi nhng nghiờn cu gp thỡ nhiu thụng tin mi v chn oỏn, iu tr v tiờn lng bnh ó v ang thay i Ti Vit Nam bnh tỳi tha i trng ó c nghiờn cu nhng k thut v s lng cũn hn ch, nhiu hiu bit v chn oỏn v iu tr cha c th thnh phỏc nờn cũn cn c b sung cp nht Hin ti Bnh vin i hc Y H ni l mt c s khỏm cha bnh hin i, thng xuyờn tip nhn cỏc bnh nhõn cp cu cú viờm tỳi tha i trng, s ú cú iu tr bo tn v phu thut Nhm gúp phn vo nghiờn cu khoa hc v cp nht cỏc kin thc mi v lnh vc ny chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng v ỏnh giỏ kt qu phu thut iu tr bnh tỳi tha i trng cú bin chng ti Bnh vin i Hc Y H Ni vi hai mc tiờu: Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng bnh tỳi tha i trng cú bin chng c iu tr ti Bnh vin i hc Y H Ni ỏnh giỏ kt qu sm phu thut iu tr bnh tỳi tha i trng cú bin chng CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 GII PHU V SINH Lí I TRNG 1.1.1 V trớ, kớch thc v hỡnh th ngoi - V trớ: T hay cũn gi l rut gi to nờn mt khung hỡnh ch U ngc, gp khỳc thnh on, to nh nhng on chi, ụm ly tiu trng, t trỏi sang phi l: manh trng v rut tha, T lờn, gúc T phi (T gúc gan), T ngang, gúc T trỏi (T gúc lỏch), T xung v T sigma [3] - Kớch thc: T di t 1,4 1,8m, bng khong 1/4 chiu di ca rut non ng kớnh gim dn t manh trng (7cm) ti T sigma, gión to ng kớnh T cú th tng lờn nhiu ln [4] - Hỡnh th ngoi: ngoi c im to hn v c nh hn rut non, T cũn cú nhng c im khỏc nh sau: cỏc di sỏn T, tỳi phỡnh T, mu ph mc ni (bm m) Hỡnh 1.1: Hỡnh th ngoi ca i trng (ngun internet) 1.1.2 Cỏc phn ca T T bao gm: manh trng v rut tha, T lờn, T ngang, T xung v T sigma Trong ú T phi bt u t van Bauhin n gia T ngang, T trỏi l phn cũn li ca T, bt u t gia T ngang cho n ht T sigma - Manh trng v rut tha: Manh trng thng h chu phi (HCP) nhng nu cú s o ngc thỡ cú th h chu trỏi (HCT) Manh trng di 6cm v rng t - 8cm, thng di ng Ba di c dc ca T chm li ỏy manh trng to nờn ch bỏm ca rut tha Kt trng lờn Hi trng L rut tha Rut tha Manh trng Hỡnh 1.2: Manh trng v rut tha (ngun http://medicare.health.vn) - i trng lờn: di khong 15cm, hp hn manh trng v tip theo manh trng t gúc hi manh trng i lờn, ti mt di gan thỡ gp li thnh gúc i trng phi - i trng ngang: di khong 50cm, bt u t gúc i trng phi, chy ngang qua bng sang h sn trỏi, ti u trc ca t thỡ qut xung di v sau, to thnh gúc i trng trỏi T ngang cú mc treo di nờn di ng nhiu nht Gia b cong ln ca d dy v T ngang cú mc ni ln, nhng ti gúc lỏch v gúc gan T c c nh - i trng xung: di khong 25cm, bt u t gúc T trỏi i xung qua vựng bng bờn, ti mo chu thỡ cong xung di v vo trong, tn ht b c tht lng chu bi i trng sigma - i trng sigma: di khong 40cm, bt u t h chu trỏi b c tht lng chu, un thnh mt quai hỡnh ch sigma (S), rt thay i v chiu di ú cú th nm chu hụng hoc vt lờn trờn bng 1.1.3 Cu to v hỡnh th Hỡnh 1.3: Cu to thnh i trng (ngun http://medicare.health.vn) Nhỡn chung T t ngoi vo cú lp: - Lp mc: l phỳc mc tng ca i trng, bc hon ton cỏc on di ng tr ng bỏm ca mc treo, song khụng ph mt dớnh vo thnh bng sau ca cỏc on T c nh - Lp c: + Lp ngoi l di c dc, phn ln c dc trung to thnh di c dc, phn nh cũn li tri u rt mng + Lp l c vũng, trung nhiu hn nhng ch tht gia cỏc bu T - Lp di niờm mc: l t chc liờn kt cú nhiu mch mỏu v thn kinh - Lp niờm mc: cú nhiu nang bch huyt n c, cỏc tuyn niờm mc di v nhiu hn rut non nhng ch tit cht nhy [5] 1.1.4 Mt s c im ca i trng v ỏp dng phu thut [5] So vi rut non T cú c im v hỡnh th, c im v cu to: - Bn c im v hỡnh th l: 1) To hn, 2) Cú di c dc, 3) Cú bu, 4) Cú mu ph mc ni - Ba c im v cu to, liờn quan n chc nng v ỏp dng thc t l: + Huyt qun nghốo nn + Thnh mng + Niờm mc khụng cú tớnh cht ca mt niờm mc hp thu cht dinh dng, m ch hp thu nc, mui khoỏng, cỏc cht hũa tan cũn li cỏc cht cn bó kt phõn o thi m thụi - Mt c im khỏc l cỏc cht i trng rt bn v d nhim trựng Do nhng iu kin trờn, phu thut T cng cú nhiu khú khn v ũi hi mt vi nguyờn tc k thut t m hn: - Phi ct T gn mt thõn ng mch to, cng gn cng tt - Vỡ mch mỏu chy thng gúc vo T v tip ni vi rt ớt T nờn ct T phi ct chch, lm vo b t - Mi khõu khụng chc v hay tut, rt nhim trựng, cng sang trỏi cng d nhim trựng Mi khõu phi t lờn cỏc di sỏn T l ch chc nht ca T Khi cp bng kỡm, phi cp nh nhng thnh rut b dp nỏt - Trỏnh tht cỏc mu ph mc ni (bm m), nu cn tht thỡ khụng nờn tht sỏt ch bỏm i trng - T lờn v xung dớnh vo thnh bng sau, nờn mun lụi ngoi phu thut, phi rch phỳc mc dc theo b ngoi ca rut búc tỏch thnh bng 1.1.5 Mch mỏu v thn kinh M mc treo trng di M i trng trỏi Cỏc M i trng sigma M trc trng trờn Hỡnh 1.4: ng tnh mch mc treo trng di (ngun http://medicare.health.vn) ng mch: - T trỏi c nuụi bi cỏc nhỏnh ca ng mch mc treo trng di ng mch mc treo trng di c tỏch t ng mch ch bng ngang t sng tht lng phớa trờn v trớ phõn ụi ca ng mch ch bng 5cm ng mch i xung v sang trỏi mc treo T xung v tn cựng ngang mc t sng cựng ng mch mc treo trng di cú ngnh chớnh, gm cú: ng mch T trỏi, cỏc ng mch T sigma, ng mch trc trng trờn - T phi c cp mỏu bi cỏc nhỏnh tỏch t ng mch mc treo trng trờn gm cú ng mch hi i trng, ng mch T phi, ng mch gúc phi T v ng mch T gia Tnh mch: Cỏc tnh mch ca T gm tnh mch chớnh l tnh mch mc treo trng trờn v tnh mch mc treo trng di, dn lu nhng phn T c cp mỏu bi nhng ng mch cựng tờn, v vo tnh mch ca + Nhn mỏu t T phi gm cú cỏc nhỏnh v tnh mch mc treo trng trờn: tnh mch hi i trng, tnh mch T phi, tnh mch T gia + Nhn mỏu t T trỏi gm cú cỏc ỏm ri tnh mch v tnh mch mc treo trng di: cỏc tnh mch T sigma, tnh mch T trỏi Bch huyt: Hỡnh 1.5: Cỏc nhúm hch bch huyt ca T (ngun http://bsxqtuan.wordpress.com) Bch huyt ca T dn lu theo tng chng qua cỏc nhúm hch, gm cú: + Nhúm hch nm cnh i trng dc theo b ca T + Nhúm hch trung gian nm mc treo T i theo cỏc cung mch cựng tờn + Nhúm hch mc treo trng trờn v mc treo trng di Thn kinh: + T phi nhn thn kinh giao cm t hch thn kinh bng v hch thn kinh mc treo trng trờn; v nhn thn kinh i giao cm t cỏc dõy thn kinh X + T trỏi nhn thn kinh giao cm t cỏc hch thn kinh tht lng v ỏm ri h v trờn Thn kinh i giao cm ca T trỏi xut phỏt t thn kinh tng chu 1.1.6 Sinh ca i trng [6] Chc nng chớnh ca T l hp thu, bi tit, ng v tiờu húa T tip tc cỏc cụng vic ca hi trng, bin nhng th cũn li lũng hi trng thnh phõn na c na lng, ri tớch cha nú lũng T cho n thi im thớch hp tng phõn ngoi Mi on T cú nhng chc nng khỏc nhau, on u T hp thu nc v in gii nhiu hn on xung Mt chc nng T bnh hay m s lm mt liờn tc thc n d tha v lm tng mt nc v in gii 1.2 TI THA I TRNG Hỡnh 1.6: Hỡnh nh tỳi tha i trng (ngun internet) 10 1.2.1 Gii phu bnh V gii phu bnh hc ca bnh TTT, cú gi thuyt cho rng s gia tng ỏp lc lũng i trng kt hp vi nhng im yu ca thnh T l nguyờn nhõn gõy TTT, co tht ỏp lc i trng tng n 90mmHg vi bnh nhõn tỳi tha, cao hn ln so vi i trng bỡnh thng Ngoi ra, ỏp lc i trng thay i nhiu phõn on khỏc ch khụng ng u, ỏp lc to cỏc thoỏt v nh v tng dn trờn thnh i trng, cỏc lp c thnh i trng tỏch cho niờm mc li ra, cỏc mch mỏu ca thnh i trng cng nh hng gión hoc b y ngoi (Vasa recta brevia) Cỏc quan sỏt v nghiờn cu bnh hc cng khụng thy tỳi tha gõy gión trờn di c dc ca i trng, cỏc kt qu nghiờn cu trờn to nờn gi thuyt tỳi tha l mc phi th phỏt, tỳi tha gi i trng xớch ma l ni gp nhiu nht ỏp lc i trng ti õy thay i mnh v nhiu nht, iu ny c gii thớch bng nh lut Laplace rng ỏp lc lờn thnh ng thỡ t l thun phộp nhõn vi ỏp lc ng v bỏn kớnh ca ng Nờn ngi ta cho rng ỏp lc cao nht thc t l ti i trng xich ma iu ny cng gii thớch c i vi bnh nhõn cú khuụn phõn to hn thỡ thnh rut to hn l hai yu t gim co tht on ca i trng giỳp cho gim nguy c ca bnh tỳi tha Ngoi v bnh hc, TTT li cú khỏi nim l tỳi tha tht hay tỳi tha bm sinh nú cú y cỏc lp ca thnh rut, ch khụng mt lp c nh tỳi tha gi Nhng hu ht ta nghiờn cu v gp thc t l loi tỳi tha gi mc phi ụi trờn lõm sng cũn cú loi tỳi tha c bit l tỳi tha khng l (giant colonic diverticulum) him gp cú th phi hp vi tỳi tha i trng xớch ma, thuc loi tỳi tha gi gõy viờm v cú v trớ ti b t ca rut, mt s trng hp chn oỏn nhm l rut ụi bm sinh, nhiờn ch nh v iu tr loi tỳi tha ny khụng gp nhiu khú khn c Cm ng phỳc mc: Cú: HSP HST HCT Khp bng HCP HSP HST HCT Khp bng Khụng Triu chng ton thõn: a St: Cú: St 38.5 Nhit : Khụng St > 38.5 : b Du hiu nhim trựng: Khụng Cn lõm sng: a XQ bng KCB: Cú: Lim hi Khụng Mc nc- hi b Siờu õm bng: Cú: Hỡnh nh tỳi tha Khụng Dy thnh i trng Thõm nhim xung quanh T Dch khu trỳ Dch bng Khụng phỏt hin c Chp XQ khung i trng cú cn quang (barium): Cú: Hỡnh nh tỳi tha Khụng Dy thnh v hp lũng T Thng tỳi tha T p xe tỳi tha ng hm, rũ d Chp CT scanner bng: Khụng V trớ tỳi tha: i trng P i trng T C TP v TT S lng tỳi tha: Mt tỳi tha Nhiu tỳi tha Hỡnh nh tn thng: ỏp xe Viờm tỳi tha Dy thnh T Thõm nhim m dch khu trỳ Dch bng Khớ bng Khụng phỏt hin tn thng e Soi T: Khụng V trớ tỳi tha: Manh trng T lờn T ngang T xung T sigma Hỡnh nh: Hỡnh nh tỳi tha T Cú phõn tỳi tha Cú mỏu tỳi tha S lng: Mt tỳi tha Nhiu tỳi tha f Xột nghim mỏu: Cụng thc mỏu: HC: Hb: S lng bch cu: Di 10.000 T 10.000 n 15.000 Trờn 15 ng mỏu mmol/ l > mmol/ l Tin s: a Ri la tiờu húa: Khụng b Ch n ớt cht x: Khụng c Tin s dựng Corticoid v thuc c ch dch: Cú d Mc bnh ni khoa: i thỏo ng Cao huyt ỏp Bnh tim mch e iu tr viờm thỳi tha T: Khụng S ln iu tr: ln Thi gian phỏt hin bnh: nm S ln vo vin: ln f Phu thut bng: Nhiu ln > nm Nhiu ln Khụng Chn oỏn: a Khụng m: Viờm tỳi tha manh trng Viờm tỳi tha i trng lờn Viờm tỳi tha i trng ngang Viờm tỳi tha i trng xung Viờm tỳi tha i trng sigma b Trc m Viờm rut tha Tc rut Viờm phỳc mc Thng tng rng p xe bng Viờm tỳi tha T thng c Sau m: iu tr: a iu tr ni khoa: Cú S dng khỏng sinh Loi Ht au bng: ngy Ht st: ngy Thi gian iu tr: ngy Khụng Phi hp b iu tr ngoi khoa: M cp cu M phiờn M ni soi M m M NS chuyn m m c Phng phỏp m: Ct v khõu vựi tỳi tha M thụng manh trng Ct on i trng ni Ct on i trng ,lm HMNT kiu Hartmann Lm sch + DL ỏp xe d Thi gian m: phỳt e Trung tin sau m ngy th: f Thi gian nm iu tr sau m:ngy Tai bin v bin chng: .Chy mỏu sau m Nhim trựng vt m Bc ming ni p xe tn d Rũ tiờu húa Tc rut sm sau m T vong Thuc sau m: Khỏng sinh Phi hp H Ni, ngy thỏng nm Bỏc s lm bnh ỏn DANH SCH BNH NHN STT H v Tờn Gii Tui Ngy vo vin Ngy vin MB SLT Nguyn Vn Th Nam 63 18/04/2012 26/04/2012 K57 262482 Lờ Vn D Nam 65 22/04/2012 12/05/2012 K57 266152 Nguyn ỡnh C Nam 58 08/05/2012 31/05/2012 K57 76854 Nguyn Chu M Nam 60 24/01/2013 05/02/2013 K57 013543 m Th Kim Ch N 25 05/03/2013 18/03/2013 K57 032724 Nguyn Tớch M Nam 46 14/03/2013 03/04/2013 K57 040463 Trn Thanh B Nam 59 26/03/2013 08/07/2013 K57 29479 Lờ Vn H Nam 56 02/10/2013 17/10/2013 K57 223023 H Th Nam 24 04/10/2013 18/10/2013 K57 233351 10 Trnh Minh Ch Nam 56 26/10/2013 08/11/2013 K57 258236 11 Nguyn Xuõn S Nam 63 25/11/2013 09/12/2013 K57 288091 12 Trn Th Ng N 58 30/11/2013 10/12/2013 K57 294801 13 Ngụ Minh Nam 39 24/12/2013 07/01/2014 K57 318881 14 o Xuõn S Nam 38 08/01/2014 23/01/2014 K57 330437 15 Nguyn Xuõn Tr Nam 38 02/02/2014 18/02/2014 K57 344286 16 Nguyn ng H Nam 43 25/02/2014 06/03/2014 K57 358939 17 Trn Vn T Nam 37 04/04/2014 12/04/2014 K57 395121 18 Trn Vn Nam 38 18/04/2014 24/04/2014 K57 412796 19 Nguyn Vn T Nam 45 19/04/2014 06/05/2014 K57 414636 20 Nguyn Th H N 37 21/04/2014 06/05/2014 K57 415699 21 Nguyn Th T N 78 24/05/2014 30/05/2014 K57 448184 22 ng Minh C Nam 31 24/06/2014 30/06/2014 K57 480991 23 Lng Quy L Nam 56 27/06/2014 09/07/2014 K57 485146 24 H Th H N 54 08/07/2014 15/07/2014 K57 499384 25 Bựi Th L N 36 19/07/2014 24/07/2014 K57 511343 26 Nguyn Th Th N 59 30/09/2014 08/10/2014 K57 594339 27 Trng Quang Tr Nam 36 07/10/2014 16/10/2014 K57 600731 28 Nguyn Hng Nam 31 14/10/2014 04/11/2014 K57 610000 29 Nguyn Th Ph N 31 14/10/2014 20/10/2014 K57 611114 30 V Xuõn T Nam 44 17/10/2014 25/10/2014 K57 614890 31 ng Minh D N 58 20/11/2014 25/11/2014 K57 656168 32 Phm Vn T Nam 47 11/12/2014 29/12/2014 K57 681045 33 Nguyn Th H N 46 12/12/2014 18/12/2014 K57 682947 34 Nguyn Vn H Nam 36 13/12/2014 19/12/2014 K57 683522 35 Nguyn Th S N 71 15/12/2014 19/12/2014 K57 683786 36 Nguyn Vn K Nam 49 21/12/2014 25/12/2014 K57 690417 37 Nguyn Hu C Nam 55 24/12/2014 05/01/2015 K57 692692 38 Nguyn Tn H Nam 37 26/01/2015 29/01/2015 K57 021140 39 Trn Vn L Nam 35 03/02/2015 09/02/2015 K57 028544 40 Lờ ỡnh C Nam 51 05/02/2015 12/05/2015 K57 030172 41 Triu Vn M Nam 39 07/02/2015 12/02/2015 K57 301809 42 Lờ Th kim H N 52 14/02/2015 18/02/2015 K57 036188 43 Lờ Cụng D Nam 36 20/03/2015 28/03/2015 K57 063464 44 Nguyn Vn D Nam 83 31/03/2015 08/04/2015 K57 073953 45 Trn Vn H Nam 56 02/04/2015 07/04/2015 K57 077754 46 Hong Nam 72 12/08/2015 19/08/2015 K57 239495 XC NHN CA THY HNG DN GS.TS H VN QUYT XC NHN CA PHềNG KHTH BNH VIN I HC Y H NI B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHAN TIN MNH Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết phẫu thuật điều trị bệnh túi thừa đại tràng biến chứng Bệnh viện Đại Học Y Nội Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s : 60720123 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS H VN QUYT H NI - 2015 LI CM N hon thnh lun ny, bn thõn tụi ó nhn c s quan tõm ca cỏc quý thy cụ, ng nghip v bn bố ó tn tỡnh giỳp , to iu kin cho tụi hon thnh lun ny Cho phộp tụi by t lũng bit n sõu sc ca mỡnh n : Ban giỏm hiu Trng i hc Y H Ni Phũng o to sau i hc Trng i hc Y H Ni B mụn Ngoi Trng i hc Y H Ni Ban Giỏm c Bnh vin i hc Y H Ni Ban ch nhim khoa Ngoi Bnh vin i hc Y H Ni Phũng K hoch tng hp, Phũng Lu tr h s Bnh vin i hc Y H Ni ng y, Lónh o Bnh vin Vit c, Bnh vin Bch Mai Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc xin gi n GS.TS H Vn Quyt khoa Ngoi Bnh vin i hc Y H Ni, thy ó ht lũng ging dy, tn tỡnh dỡu dt v truyn t kinh nghim quý bỏu cho tụi hc tp, nghiờn cu khoa hc v thc hin lun ny Tụi xin chõn thnh cm n cỏc Giỏo s, Phú giỏo s, Tin s hi ng chm lun ó úng gúp nhng ý kin quý bỏu hon thin lun ny Tụi cng xin cm n ng y, Lónh o Bnh vin a khoa tnh Phỳ Th, ó to iu kin cho tụi sut thi gian hc v hon thnh lun Cui cựng, tụi xin gi li cm n sõu sc nht n gia ỡnh, bn bố ng nghip ó ng viờn khớch l, ng h, giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Xin trõn trng cm n ! H Ni, ngy 30 thỏng 12 nm 2015 Hc viờn Phan Tin Mnh LI CAM OAN Tụi l Phan Tin Mnh, Cao hc khúa 22, Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Ngoi khoa, xin cam oan õy l Lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca thy GS.TS H Vn Quyt Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp nhn ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 30 thỏng 12 nm 2015 Ngi vit cam oan Phan Tin Mnh DANH MC CC CH VIT TT BC BN CT CUPM T HCP HCT HSP HST HMNT KS PUTB TTT VPM VRT VTTT Bch cu Bnh nhõn Chp ct lp vi tớnh bng (Computer tomography scanner) Cm ng phỳc mc i trng H chu phi H chu trỏi H sn phi H sn trỏi Hu mụn nhõn to Khỏng sinh Phn ng thnh bng Tỳi tha i trng Viờm phỳc mc Viờm rut tha Viờm tỳi tha i trng MC LC MT S HèNH NH MINH HA PH LC DANH MC BNG DANH MC BIU DANH MC HèNH 3,7,12,20,21,23,24,26,49,50,53,54,62,63,64,65,78,79,80,82,94,95 1-2,4-6,8-11,13-19,22,25,27-48,51,52,55-61,66-77,81,83-93,96-112,117- ... thuật điều trị bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng điều trị Bệnh viện. .. số có điều trị bảo tồn phẫu thuật Nhằm góp phần vào nghiên cứu khoa học cập nhật kiến thức lĩnh vực tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết phẫu thuật. .. điều trị Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Đánh giá kết sớm phẫu thuật điều trị bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ ĐẠI TRÀNG 1.1.1 Vị trí,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng tại bệnh viện đại học y hà nội , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng tại bệnh viện đại học y hà nội , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị bệnh lý túi thừa đại tràng có biến chứng tại bệnh viện đại học y hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn