DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 395
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Mô tả: UBND THị Xã UÔNG Bí Đề KIểM TRA HOC Kì II PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO LớP 9, NĂM HọC 2007-2008 MÔN: HOá HọC Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) ========= A/ Phần trắc nghiệm Câu I: ( 2 điểm) Hiện tợng nào xảy ra khi cho Na vào nớc có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein không màu: a: Na nóng chảy thành giọt tròn, nổi và chạy trên mặt nớc. b: Dung dịch tạo thành có màu hồng. c: Có khí thoát ra. d: Tất các hiện tợng trên. Câu II: (2 điểm) Cho 3,36 lit khí axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn có thể phản ứng với tối đa với bao nhiêu gam brom trong nớc brom. a: 16 gam. b: 32 gam. c: 48 gam. d: 54 gam. Hãy chọn phơng án đúng. B/ Phần tự luận Câu I: (3 điểm)Có các ôxit: MgO, SO2, CO2, Al2O3. Oxit nào có thể tác dụng đợc với dung dịch: A: Axit sunfuric? B: Natri hiđoxit? Viết các phơng trình hóc học phản ứng. Câu II: ( 3 điểm) Dẫn 19,04 lít hỗn hợp gồm C2H2, C2H4 và CH4 qua binh đựng dung dịch nớc brom d thấy có 6,72 lit khí thoat ra và 120 gam brom phản ứng. Tính thành phần phần trăm theo khối lợng của từng khí trong hỗn hợp. Các thể tích đều đo ở đktc. ( Biết NKT : H=1 ; C=12 , Br=80) ---------------Hết---------------- . UBND THị Xã UÔNG Bí Đề KI M TRA HOC Kì II PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO LớP 9, NĂM HọC 2007-2008 MÔN: HOá HọC Thời gian: 45 phút (. hồng. c: Có khí thoát ra. d: Tất các hiện tợng trên. Câu II: (2 điểm) Cho 3,36 lit khí axetilen ở điều ki n tiêu chuẩn có thể phản ứng với tối đa với bao nhiêu

— Xem thêm —

Xem thêm: DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008, DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008, DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ki-ii-mon-hoa-lop-9-n-m-hoc-2007-2008

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.300563097 s. Memory usage = 18.45 MB