Ca dao về tình cảm gia đình

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9675 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 654
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Mô tả: -Ơn cha nặng lắm ai ơi! -Chiều chiều xách giỏ hái rau Nghiã mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang Ngó lên mà mẹ ruột đau chín chiều. -Con người có cố, có ông -Thua là thua mẹ thua cha Ngư sông có cội ,như sông có nguồn. Chò em một lưá , ai mà thua ai. -Mẹ nuôi con biển hồ lai láng -Nuôi con chẳng dạy chẳng răn Con nuôi mẹ tính tháng, tính ngày. Thà rằng nuôi chó cho ăn giữ nhà. Con hư, tại mẹ tại cha -Trời cao, biển rộng dất dày Cháu hư thì tại cả bà lẫn ông. Ơn cha nghiã mẹ, ơn thầy chớ quên. -Một mai gặt luá đem về -Bố đi cày rẽ ruộng người Thờø cha kính mẹ, nhiều bề hiếu trung. Mẹ đi cấy mướn, để nuôi cả nhà. -Có cha có mẹ bù trì Không cha không mẹ lấy gì con ăn. -Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. -Khôn ngoan nhờ ấm cha ông Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ Đạo làm con chớ hững hờ Phải đem kính hiếu mà thờ song thân. -Mất cha, con cũng u ơ , Mất mẹ con cũng bơ vơ một mình Chim còn mến cội mến cành Làm con mến nghiã sinh thành công lao. . tại mẹ tại cha -Trời cao, biển rộng dất dày Cháu hư thì tại cả bà lẫn ông. Ơn cha nghiã mẹ, ơn thầy chớ quên. -Một mai gặt luá đem về -Bố đi cày rẽ ruộng

— Xem thêm —

Xem thêm: Ca dao về tình cảm gia đình, Ca dao về tình cảm gia đình, Ca dao về tình cảm gia đình

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.107831001282 s. Memory usage = 17.6 MB