Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn

32 680 2
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:25

Giíi thiÖu Gi¸o ¸n ®iÖn tö M«n ng÷ v¨n líp 8 Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Một số quy định trong giờ học. Phần phải ghi vào vở Các đề mục Khi có biểu tượng xuất hiện Khi thảo luận nhóm phải tập trung Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Em có cảm nhận gì về nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu qua bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác ? H y đọc thuộc lòng bài thơã Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. Kiểm tra bài cũ: Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. Bài 16. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Bi th cn c vi ging iu nh th no ? Tiết 58: Đọc - hiểu văn bản Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát đập đá ở Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1) Lừng lẫy (2) làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể (3) mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, (4) Mưa nắng càng bền dạ sắt son. (5) Những kẻ vá trời (6) khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con ! Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) 2. Chỳ thớch a. Tỏc gi Em có hiểu biết gì về Phan Châu Trinh ? - Là nhà chí sĩ yêu nước, có tư tưởng dân chủ, có tầm nhìn xa trông rộng. Phan Châu Trinh (1872 1926 ) Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. 2. Chú thích a. Tác giả. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1) Lừng lẫy (2) làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể (3) mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, (4) ưa nắng càng bền dạ sắt son.(5) Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con ! b. Tác phẩm. Văn bản được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? Em có hiểu biết gì về địa danh Côn Lôn ? Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Nhà tù Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát [...]... nét riêng về nội dung tư tưởng và hình nét riêng về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của bài thức nghệ thuật của bài Vào nhà ngục Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tácQuảng Đông cảm tác và bài và bài Đập đá ở Đập đá ở Côn Lôn ? Côn Lôn ? Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích:1. Đọc. Tiết 58Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)2.... Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. Bài 16.Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Bi th cn c vi ging iu nh th no ?Tiết 58: Đọc - hiểu văn bản Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát đập đá ở Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1)Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.Xách búa đánh tan năm bảy đống,Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn.Tháng ngày bao quản thân... Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát II. Tìm hiểu văn bản.Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1)Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.Xách búa đánh tan năm bảy đống,Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Tiết 58Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)1. Bốn câu đầu Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Tháng ngày... Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Bốn câu thơ đầu tác tác giả nói tới công việc gì của người tù?Em hiểu công việc đó như thế nào ? ập đá : gian nan, khổ cực.Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1)Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.Xách búa đánh tan năm bảy đống,Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. ở câu thơ đầu tác giả đưa ra quan niệm nào ? Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo... tác trong hoàn cảnh nào ? Em có hiểu biết gì về địa danh Côn Lôn ? Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Một số quy định trong giờ học.Phần phải ghi vào vởCác đề mụcKhi có biểu tượng xuất hiệnKhi thảo luận nhóm... sĩ yêu nước, có tư tưởng dân chủ, có tầm nhìn xa trông rộng.Phan Châu Trinh (1872 1926 ) Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Em có thể bình đôi lời về hình ảnh người tù qua bốn câu thơ đầu.Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn (1)Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.Xách búa đánh tan năm bảy đống,Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng... : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Em hÃy nhận diện thể thơ của văn bản ? Bài thơ được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Hình ảnh nào xuyên suốt bài thơ ?Hình ảnh đó có liên quan gì đến tác giả ? Trình bày sự hiểu biết của emvề thể thơ này ? Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn (1)Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.Xách búa đánh... Tư thế hiên ngang, ngạo nghễ của người tù cách mạng. Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích:1. Đọc.2. Chú thícha. Tác giả. Tiết 58Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1)Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.Xách búa đánh tan năm bảy đống,Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn.Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4)ưa... thường.Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác- Một việc hệ trọng thì coi bình thường- Giọng thơ: vui, hóm hỉnhập đá ở Côn Lôn -Một công việc tầm thường nâng lên thànhtư thế, khí phách- Giọng điệu hào hùngKhác nhau: Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Tiết 58Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) II. Tìm hiểu văn bản. 1. Bốn câu thơ đầu- Bút pháp lÃng mạn, nghệ thuật đối,... văn bản.1. Bốn câu đầu1. Bốn câu đầu2. Bốn câu cuối2. Bốn câu cuốiGhi nhớ. Sgk/150Ghi nhớ. Sgk/150Tiết 58Tiết 58Văn bản :Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)(Phan Châu Trinh) III. Luyện tập Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát ã Bốn câu thơ cuối để lại trong em ấn tượng sâu đậm gì về người tù cách mạng Phan Châu Trinh ?Tháng . biết gì về địa danh Côn Lôn ? Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng. Tr-ờng THCS Tràng Cát Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Nhà tù Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn, Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn, Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn

Bình luận về tài liệu bai-16-dap-da-o-con-lon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP