Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn

Steve Ballmer
Steve Ballmer(11587 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 651
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:25

Mô tả: Giíi thiÖu Gi¸o ¸n ®iÖn tö M«n ng÷ v¨n líp 8 Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Một số quy định trong giờ học. Phần phải ghi vào vở Các đề mục Khi có biểu tượng xuất hiện Khi thảo luận nhóm phải tập trung Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Em có cảm nhận gì về nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu qua bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác ? H y đọc thuộc lòng bài thơã Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. Kiểm tra bài cũ: Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. Bài 16. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Bi th cn c vi ging iu nh th no ? Tiết 58: Đọc - hiểu văn bản Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát đập đá ở Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1) Lừng lẫy (2) làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể (3) mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, (4) Mưa nắng càng bền dạ sắt son. (5) Những kẻ vá trời (6) khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con ! Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) 2. Chỳ thớch a. Tỏc gi Em có hiểu biết gì về Phan Châu Trinh ? - Là nhà chí sĩ yêu nước, có tư tưởng dân chủ, có tầm nhìn xa trông rộng. Phan Châu Trinh (1872 1926 ) Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát I. c Chú thích: 1. Đọc. 2. Chú thích a. Tác giả. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1) Lừng lẫy (2) làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể (3) mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, (4) ưa nắng càng bền dạ sắt son.(5) Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con ! b. Tác phẩm. Văn bản được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? Em có hiểu biết gì về địa danh Côn Lôn ? Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Nhà tù Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát . biết gì về địa danh Côn Lôn ? Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng. Tr-ờng THCS Tràng Cát Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng THCS Tràng Cát Nhà tù Côn Đảo Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn Giáo viên: Tr-ờng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn, Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn, Bài 16: Đập đá ở Côn Lôn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-16-dap-da-o-con-lon

Đăng ký

Generate time = 0.21182990074158 s. Memory usage = 18.53 MB