đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kỳ 2 ban nâng cao

3 522 2
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:25

Bài kiểm tra 1 tiết. Học kì ii. Môn: Địa lí 10- KHXH & NV Họ và tên:.Lớp: 10 C 2 Đề Ra I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Chọn ý đúng nhất trong các câu sau: Câu 1. Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu ngời, tỉ suất sinh thô là 21% 0 . Vậy số trẻ em sinh ra trong năm là bao nhiêu? A. 126 triệu ngời. B. 132 triệu ngời. C. 136 triệu ngời. D. 140 triệu ngời. Câu 2. Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu ngời trong đó dân số Nam là 40,33 triệu ngời. Vậy tỉ số giới tính (T NN ) là bao nhiêu? A. 95,4%. B. 96,6% C. 97,3% D. 97,8% Câu 3. Theo thống kê năm 2005 thì mật độ dân số thế giới là bao nhiêu? A. 38 ngời/km 2 B. 48 ngời/km 2 C. 83 ngời/km 2 D. 58 ngời/km 2 Câu 4. trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào có vai trò quan trọng hơn cả? A. Cơ cấu lãnh thổ B. Cơ cấu ngành kinh tế C. Cơ cấu thành phần kinh tế D. Kinh tế có vốn đàu t nớc ngoài. Câu 5. Nớc nhận đầu t nớc ngoài vào nhiều hơn đầu t ra nớc ngoài thì: A. GDP > GNI B. GDP < GNI C. GDP = GNI D. Cả 4 ý trên Câu 6. Đặc điểm nào sau đây để phân biệt nông nghiệp với các ngành kinh tế khác? A. Khí hậu B. Máy móc C. Đất trồng D. Nguồn nớc Câu 7. Loại vật nuôi nào chiếm vị trí hàng đầu trong ngành chăn nuôi? A. Trâu B. Bò C. Lợn D. Gia cầm Câu 8. Dân số Việt Nam năm 2005 là 83,3 triệu ngời, tỉ lệ gia tăng tự nhiên là 1,32% và không đổi thì năm 2006 dân số nớc ta là bao nhiêu? ( giả sử gia tăng cơ học không đáng kể) A. 84,4 triệu ngời B. 83,6 triệu ngời C. 85,7 triệu ngời D. 84,6 triệu ngời. II. Tự luận (6 điểm). Câu 1 (2 điểm). Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ học ? Câu 2 (4 điêm). a) Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lợng lơng thực năm 2000 của các nớc sau: Tên nớc Tổng số (triệu tấn) Cơ cấu các loại lơng thực ( % ) Lúa mỳ Lúa gạo Ngô Loại khác Trung Quốc 407,6 25 48 25 2 Hoa Kì 356,5 17 3 74 6 ấn Độ 236,5 30 56 5 9 b) Qua biểu đồ đã vẽ cho nhận xét. Bài Làm I. Trắc nghiệm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 ý đúng II. Tự luận . Điểm . . . . . . . . . . . . . . . . Bài kiểm tra 1 tiết. Học kì ii. Môn: Địa lí 10- KHXH & NV Họ và tên: Lớp: 10C 2 Đề Ra I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Chọn ý đúng nhất trong các câu sau: Câu 1. Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu ngời, tỉ suất tử thô là 9% 0 . Vậy số chết trong năm là bao nhiêu? A. 52,4 triệu ngời. B. 56,4 triệu ngời. C. 58,2 triệu ngời. D. 62,4 triệu ngời. Câu 2. Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu ngời trong đó dân số Nam là 40,33 triệu ngời. Vậy tỉ lệ Nam trong tổng số dân là bao nhiêu? A. 47,13%. B. 48,25% C. 49,14% D. 49,32% Câu 3. Theo thống kê năm 2005 thì tỉ lệ dân số thành thị thế giới là bao nhiêu? A. 48% B. 50% C. 52% D. 54% Câu 4. trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào có vai trò quan trọng hơn cả? A. Cơ cấu lãnh thổ B. Kinh tế có vốn đàu t nớc ngoài. C. Cơ cấu thành phần kinh tế D. Cơ cấu ngành kinh tế Câu 5. Nớc đầu t ra nớc ngoài nhiều hơn tiếp nhận đầu t nớc ngoài vào thì: A. GDP > GNI B. GDP < GNI C. GDP = GNI D. Cả 4 ý trên Câu 6. Sản xuất nông nghiệp vào điều kiện tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào? A. Khí hậu B. Địa hình C. Đất trồng, cây trồng, vật nuôi D. A và C Câu 7. Loại vật nuôi nào chiếm vị trí thứ hai trong ngành chăn nuôi? A. Trâu B. Bò C. Lợn D. Gia cầm Câu 8. Dân số Thái Lan năm 2005 là 65 triệu ngời, tỉ lệ gia tăng tự nhiên là 0,7% và không đổi thì năm 2006 dân số Thái Lan là bao nhiêu? ( giả sử gia tăng cơ học không đáng kể) A. 66,46 triệu ngời B. 65,46 triệu ngời C. 65,7 triệu ngời D. 66,56 triệu ngời. II. Tự luận (6 điểm). Câu 1 (2 điểm). Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số thực tế ? Câu 2 (4 điêm). a) Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sản lợng lơng thực năm 2000 của các nớc sau: Tên nớc Tổng số (triệu tấn) Cơ cấu các loại lơng thực ( % ) Lúa mỳ Lúa gạo Ngô Loại khác Trung Quốc 407,6 25 48 25 2 Hoa Kì 356,5 17 3 74 6 ấn Độ 236,5 30 56 5 9 b) Qua biểu đồ đã vẽ cho nhận xét. Bài Làm I. Trắc nghiệm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 ý đúng Điểm II. Tù luËn . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài kiểm tra 1 tiết. Học kì ii. Môn: Địa lí 10 - KHXH & NV Họ và tên: .Lớp: 10 C 2 Đề Ra I. Trắc nghiệm khách quan (4. . Bài kiểm tra 1 tiết. Học kì ii. Môn: Địa lí 10 - KHXH & NV Họ và tên:. .Lớp: 10 C 2 Đề Ra I. Trắc nghiệm khách quan (4
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kỳ 2 ban nâng cao, đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kỳ 2 ban nâng cao, đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kỳ 2 ban nâng cao

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-lop-10-hoc-ky-2-ban-nang-cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP