Bài giảng tin học lớp 9 - phần mềm trình chiếu

2 2,095 14
Nguyễn Minh

Nguyễn Minh Gửi tin nhắn

Tải lên: 29 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 00:24

Bài giảng tin học lớp 9 - phần mềm trình chiếu GV: Nguyễn Nhựt Minh Ngày soạn: 20/11/2012 Ngày dạy: 26/11/2012 (lớp 9A2) – 27/11/2012 (lớp 9A1) Tiết: 29 - Tuần: 15 Chương III: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU    I. Mục tiêu: - Kiến thức: Biết được mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất. Biết được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung. - Kĩ năng: Nhận thức được vai trò của phần mềm trình chiếu. - Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định. II. Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên: SGK, giáo án - Học sinh : SGK, tập, viết. III.Tiến trình bài dạy: 1) Kiểm tra bài cũ (5’): - Câu 1: Xã hội tin học hóa là gì? Để xây dựng xã hội tin học hóa mỗi người chúng ta cần phải làm gì? - Câu 2: Vì sao xã hội tin học hóa là tiền đề phát triển của nền kinh tế tri thức? - Câu 3: Nêu những mặt trái của tin học và máy tính? 2) Dạy nội dung bài mới (35ph). Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu trình bày và công cụ hỗ trình bày - GV: Nêu những hoạt động được gọi là trao đổi thông tin? - GV giới thiệu các hoạt động trình bày - GV: Trình bày là gì? Cho VD? - GV: Những công cụ nào có thể hỗ trợ cho việc trình bày? - GV: Để máy tính trở thành công cụ hổ trợ trình bày có hiệu quả thì máy tính cần có gì? - GV: Phần mềm trình chiếu là gì? - GV nhận xét - HS thảo luận và trả lời - HS trả lời và cho VD - HS trả lời - HS trả lời tham khảo SGK và trả lời - HS trả lời. 1. Trình bày và công cụ hỗ trình bày - Trình bày là hình thức chia sẻ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người khác - Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử - Phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ trình bày một cách hiệu quả. Hoạt động 2: Tìm hiểu chức nămg của phần mềm trình chiếu - GV: Phần mềm trình chiếu có chức năng cơ bản nào? - GV nhấn mạnh HS sự khác nhau giữa khái niệm "Bài trình chiếu" và "Trang chiếu" qua hình 61/77 SGK - GV: Có thể in bài trình chiếu ra giấy không? - GV: Sử dụng bài trình chiếu dưới dạng điện tử có những lợi ích gì? - GV nhận xét - HS tham khảo SGK và trả lời - HS chú ý theo dõi - HS thảo luận trả lời - HS trả lời theo ý hiểu. 2. Phần mềm trình chiếu Mọi phần mềm trình chiếu đều có những chức năng cơ bản sau: - Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang chiếu. - Trình chiếu các trang chiếu, hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn hình. 3) Củng cố (3’): - Cho HS đọc và trả lời các câu hỏi 1, 2 trang 78 SGK Giáo án môn Tin học – 9 Trang 1 /2 GV: Nguyễn Nhựt Minh 4) Dặn dò (2’): - Học thuộc bài. - Xem trước phần 3 “Bài 8: Phần mềm trình chiếu”. - Đọc trước bài đọc thêm “Công cụ hỗ trợ trình bày xưa và nay”. *) Rút kinh nghiệm tiết dạy: Giáo án môn Tin học – 9 Trang 2 /2 . 26/11/2012 (lớp 9A2) – 27/11/2012 (lớp 9A1) Tiết: 29 - Tuần: 15 Chương III: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Bài 8: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU    I. Mục tiêu: - Kiến thức:. nhiều người khác - Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử - Phần mềm trình chiếu là công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tin học lớp 9 - phần mềm trình chiếu, Bài giảng tin học lớp 9 - phần mềm trình chiếu, Bài giảng tin học lớp 9 - phần mềm trình chiếu

Bình luận về tài liệu bai-giang-tin-hoc-lop-9-phan-mem-trinh-chieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP