Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

24 666 1
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. BIÊN HÒA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. BIÊN HÒA Trường THCS B Trường THCS B ùi Hữu Nghĩa ùi Hữu Nghĩa Giáo án Hội giảng Giáo án Hội giảng Môn Sinh học 8 Môn Sinh học 8 Năm 2006 Năm 2006 Kiểm tra bài cũ Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở ruột non là gì? 1. Axít amin 2. Glyxêrin và axít béo 3. Đường đơn 4. Nước, muối khoáng và vitamin Trả lời a. 1,2,3 b. 1,2,4 c. 1,3,4 d. 2,3,4 e. 1,2,3,4 Tuần 15 – Tiết 30 – Ngày dạy Tuần 15 – Tiết 30 – Ngày dạy Giaùo vieân : Tröông Thò Huyeàn Traân Bài 29 Bài 29 : : HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN VÀ THẢI PHÂN Thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở ruột non sẽ được hấp thụ như thế nào? I. I. HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG (trang 93, 94 SGK) Hoạt động 1 : Quan sát hình 29.1 trang 93 sgk, hãy tìm hiểu cấu tạo trong của ruột non Thảo luận : 1. Niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? … . . 2. Mỗi lông ruột có cấu tạo như thế nào? …………………………………. …………………………………. …………………………………. 3. Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non có ý nghĩa gì? …………………………………. …………………………………… …. Có nhiều nếp gấp và nhiều lông ruột Có hệ thống mao mạch dày đặc bao quanh mạch bạch huyết và nhiều lông cực nhỏ - Tăng diện tích hấp thụ - Hiệu quả hấp thụ cao 8 8  Thành phần các chất dinh Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? là gì? Hoạt động 2 : Quan sát hình 29.2 sgk trang 93. Hoạt động 2 : Quan sát hình 29.2 sgk trang 93. Hãy cho biết : Hãy cho biết : 1. Khoảng cách tính từ miệng đến 50cm chỉ 1. Khoảng cách tính từ miệng đến 50cm chỉ đoạn nào của ống tiêu hóa? đoạn nào của ống tiêu hóa? Thực quản, dạ dày. Thực quản, dạ dày. 2. Thành phần các chất dinh dưỡng có thể 2. Thành phần các chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ ở đoạn này là gì? được hấp thụ ở đoạn này là gì? Một ít nước và muối khoáng hòa tan Một ít nước và muối khoáng hòa tan 3. Khoảng cách từ 100cm đến 300cm (tính từ 3. Khoảng cách từ 100cm đến 300cm (tính từ miệtng) chỉ đoạn nào của ống tiêu hóa? miệtng) chỉ đoạn nào của ống tiêu hóa? Ruột non Ruột non 4. Mức độ hấp thụ một số chất dinh dưỡng ở 4. Mức độ hấp thụ một số chất dinh dưỡng ở ruột non được biểu diễn như thế nào? ruột non được biểu diễn như thế nào? Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần tiếp theo tiếp theo 5. Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp 5. Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? thụ ở ruột non là gì? + Đường đơn + Đường đơn + Axit amin + Axit amin + Axit béo, glyxêrin + Axit béo, glyxêrin + Vitamin , nước và muối khoáng hòa tan + Vitamin , nước và muối khoáng hòa tan Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua niêm mạc ruột non nhờ những cơ chế nào và được vận chuyển trong cơ thể bằng những con đường nào? [...]... 2. Hấp thụ có chọn lọc 3. Niêm mạc ruột chỉ cho các chất dinh dưỡng đi theo một chiều : từ ruột non vào máu và bạch huyết mà không đi theo chiều ngược lạiHãy quan sát hình 29. 2 trang 94 sgk và cho nhận xét về cơ chế hấp thụ của niêm mạc ruột nonTĩnh mạch chủ trên Tim Tĩnh mạch chủ dướiGan Mạch bạchhuyết Mao mạch máu Chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu Chất dinh dưỡng hấp thụ vào... trưng và các vitamin tan trong dầu - Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu ổn định - Khử độc 21Kết luận Vai trò chủ yếu của ruột già là hấp thụ nước và thải phân Tại ruột già, nước tiếp tục được hấp thụ, phần chất bã còn lại sẽ rắn đặc hơn và thải ra ngoài nhờ sự co bóp các cơ ở hậu môn phối hợp với các cơ thành bụng. Đó là sự thải phân 1. Hấp thụ triệt để các chất dinh dưỡng ... Mức độ hấp thụ một số chất dinh dưỡng ở 4. Mức độ hấp thụ một số chất dinh dưỡng ở ruột non được biểu diễn như thế nào?ruột non được biểu diễn như thế nào? Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần tiếp theotiếp theo5. Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp 5. Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? thụ ở ruột... gấp và nhiều lông ruột Có hệ thống mao mạch dày đặc bao quanh mạch bạch huyết và nhiều lông cực nhỏ - Tăng diện tích hấp thụ - Hiệu quả hấp thụ cao Các em hãy nghiên cứu nội dung mục III của bài trang 95 sgk và cho biết vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người là gì? - Hấp thụ nước - Thải phân 1515 CCác chất dinh dưỡng được hấp ác chất dinh dưỡng. .. dung toàn bài, chúng ta cùng tìm hiểu và giải đáp “Ô chữ” sau Thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở ruột non sẽ được hấp thụ như thế nào? 24 Thực hiện tháng 11 năm 2006 Các cơ quan tiêu hóa 1.Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua thành ruột và được vận chuyển về tim bằng những con đường nào? …………………………………… ……. ……………………………… 2. Các chất dinh dưỡng nào hấp thụ và vận chuyển... Mạch bạchhuyết Mao mạch máu Chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu Chất dinh dưỡng hấp thụ vào bạch huyết Chất bã, chất độc 88 Thành phần các chất dinh Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì?là gì? Thảo luận : 1. Niêm mạc ruột non có đặc điểm gì?… 2. Mỗi lông ruột có cấu tạo như thế nào?………………………………….………………………………….………………………………….3.... nào của ống tiêu hóa?đoạn nào của ống tiêu hóa? Thực quản, dạ dày.Thực quản, dạ dày.2. Thành phần các chất dinh dưỡng có thể 2. Thành phần các chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ ở đoạn này là gì?được hấp thụ ở đoạn này là gì? Một ít nước và muối khoáng hòa tanMột ít nước và muối khoáng hòa tan3. Khoảng cách từ 100cm đến 300cm (tính từ 3. Khoảng cách từ 100cm đến 300cm (tính từ... thụ và vận chuyển theo đường máu? ………………………………… 3. Đường bạch huyết hấp thụ và vận chuyển những chất dinh dưỡng nào? …………………………………………… ……………………………………………4. Gan đóng vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim? …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………Quan sát hình 29. 3 và dựa vào kết quả phiếu học tập, hãy trả lời những câu hỏi sau Tĩnh mạch chủ... được hấp ác chất dinh dưỡng được hấp thụ qua niêm mạc ruột nhờ thụ qua niêm mạc ruột nhờ những cơ chế nào?những cơ chế nào? Kiểm tra bài cũ Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở ruột non là gì?1. Axít amin 2. Glyxêrin và axít béo 3. Đường đơn 4. Nước, muối khoáng và vitaminTrả lời a. 1,2,3 b.... Phiếu học tập : Hãy chọn và đánh dấu x cho ý đúng trong bảng tóm tắt sauCác chất dinh dưỡng được vận chuyểnĐường máuĐường bạch huyếtĐường đơnXAxit aminXLipit đặc trưngX XVitamin tan trong nướcXVitamin tan trong dầuXMuối khoáng hòa tanXNướcX Hoạt động 2 : Quan sát hình 29. 2 sgk trang 93.Hoạt động 2 : Quan sát hình 29. 2 sgk trang 93. Hãy cho biết : Hãy cho biết : 1. Khoảng . vieân : Tröông Thò Huyeàn Traân Bài 29 Bài 29 : : HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN VÀ THẢI PHÂN Thành phần các chất dinh dưỡng. phần các chất dinh Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? là gì? Hoạt động 2 : Quan sát hình 29. 2 sgk
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân, Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân, Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Bình luận về tài liệu bai-29-hap-thu-chat-dinh-duong-va-thai-phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP