Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11599 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 650
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

Mô tả: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. BIÊN HÒA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. BIÊN HÒA Trường THCS B Trường THCS B ùi Hữu Nghĩa ùi Hữu Nghĩa Giáo án Hội giảng Giáo án Hội giảng Môn Sinh học 8 Môn Sinh học 8 Năm 2006 Năm 2006 Kiểm tra bài cũ Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở ruột non là gì? 1. Axít amin 2. Glyxêrin và axít béo 3. Đường đơn 4. Nước, muối khoáng và vitamin Trả lời a. 1,2,3 b. 1,2,4 c. 1,3,4 d. 2,3,4 e. 1,2,3,4 Tuần 15 – Tiết 30 – Ngày dạy Tuần 15 – Tiết 30 – Ngày dạy Giaùo vieân : Tröông Thò Huyeàn Traân Bài 29 Bài 29 : : HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN VÀ THẢI PHÂN Thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở ruột non sẽ được hấp thụ như thế nào? I. I. HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG (trang 93, 94 SGK) Hoạt động 1 : Quan sát hình 29.1 trang 93 sgk, hãy tìm hiểu cấu tạo trong của ruột non Thảo luận : 1. Niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? … . . 2. Mỗi lông ruột có cấu tạo như thế nào? …………………………………. …………………………………. …………………………………. 3. Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non có ý nghĩa gì? …………………………………. …………………………………… …. Có nhiều nếp gấp và nhiều lông ruột Có hệ thống mao mạch dày đặc bao quanh mạch bạch huyết và nhiều lông cực nhỏ - Tăng diện tích hấp thụ - Hiệu quả hấp thụ cao 8 8  Thành phần các chất dinh Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? là gì? Hoạt động 2 : Quan sát hình 29.2 sgk trang 93. Hoạt động 2 : Quan sát hình 29.2 sgk trang 93. Hãy cho biết : Hãy cho biết : 1. Khoảng cách tính từ miệng đến 50cm chỉ 1. Khoảng cách tính từ miệng đến 50cm chỉ đoạn nào của ống tiêu hóa? đoạn nào của ống tiêu hóa? Thực quản, dạ dày. Thực quản, dạ dày. 2. Thành phần các chất dinh dưỡng có thể 2. Thành phần các chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ ở đoạn này là gì? được hấp thụ ở đoạn này là gì? Một ít nước và muối khoáng hòa tan Một ít nước và muối khoáng hòa tan 3. Khoảng cách từ 100cm đến 300cm (tính từ 3. Khoảng cách từ 100cm đến 300cm (tính từ miệtng) chỉ đoạn nào của ống tiêu hóa? miệtng) chỉ đoạn nào của ống tiêu hóa? Ruột non Ruột non 4. Mức độ hấp thụ một số chất dinh dưỡng ở 4. Mức độ hấp thụ một số chất dinh dưỡng ở ruột non được biểu diễn như thế nào? ruột non được biểu diễn như thế nào? Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần Bắt đầu ở tá tràng rồi mạnh lên ở các phần tiếp theo tiếp theo 5. Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp 5. Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? thụ ở ruột non là gì? + Đường đơn + Đường đơn + Axit amin + Axit amin + Axit béo, glyxêrin + Axit béo, glyxêrin + Vitamin , nước và muối khoáng hòa tan + Vitamin , nước và muối khoáng hòa tan Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua niêm mạc ruột non nhờ những cơ chế nào và được vận chuyển trong cơ thể bằng những con đường nào? . vieân : Tröông Thò Huyeàn Traân Bài 29 Bài 29 : : HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN VÀ THẢI PHÂN Thành phần các chất dinh dưỡng. phần các chất dinh Thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? là gì? Hoạt động 2 : Quan sát hình 29. 2 sgk

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân, Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân, Bài 29 : Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-29-hap-thu-chat-dinh-duong-va-thai-phan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.459933042526 s. Memory usage = 18.46 MB