Trang trí đường diềm

18 1,460 4
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

MOÂN MÓ THUAÄT LÔÙP 6 Ñöôøng dieàm Tieát 14: BAØI 14 Veõ trang trí ITHẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM? Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài,trên đó có các họa tiết được sắp xếp lặp đi, lặp lại,đều đặn và liên tục,giới hạn trong hai đường song song (thẳng,cong hoặc tròn) Ứng dụng: Trong đời sống,đường diềm được sử dụng để trang trí nhiều đồ vật như:bát,đóa;khăn, áo,mũ;giường,tủ,v.v… Từ xưa,các nghệ nhân đã biết dùng đường diềm vào trang trí mặt trống đồng và nhiều công trình kiến trúc như đình,chùa,bia đá,v.v Đường diềm trên mặt trống đồng Đường diềm chạm khắc trên bia đá Đường diềm trên y phục của dân tộc Hmông Quan sát-Nhận xét Họa tiết sắp xếp xen kẽ Họa tiết sắp xếp nhắc lại Nhận xét Nhận xét Mảng hình vuông,mảng hình chữ nhật xếp xen kẽ Đường diềm được tạo từ 6 mảng hình vuông,họa tiết xếp xen kẽ Nhận xét Nhận xét Nhận xét:  Các mảng đều là hình vuông(có 6 mảng) Họa tiết trong các mảng trang trí theo kiểu đối xứng *Nhận xét: Các mảng đều là hình vuông Họa tiết trang trí theo kiểu mảng hình không đều * Nhận xét: * Nhận xét: Các mảng đều là hình chữ nhật Họa tiết:Trang trí theo mảng hình không đều • IICÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN: 1/Kẻ hai đường thẳng song song: [...]... tục,giới hạn trong hai đường song song (thẳng,cong hoặc tròn)Ứng dụng: Trong đời sống ,đường diềm được sử dụng để trang trí nhiều đồ vật như:bát,đóa;khăn, áo,mũ;giường,tủ,v.v… Từ xưa,các nghệ nhân đã biết dùng đường diềm vào trang trí mặt trống đồng và nhiều công trình kiến trúc như đình,chùa,bia đá,v.v Đường diềm trên mặt trống đồng Đường diềm chạm khắc trên bia đá Đường diềm trên y phục của... mảng)Họa tiết trong các mảng trang trí theo kiểu đối xứng Nêu cách trang trí một đường diềm đơn giản?û Đáp án: Kẻ hai đường thẳng song song Chia khoảng để vẽ họa tiết nhắc lại hoặc xen kẽ Vẽ họa tiết cho đều vào các mảng hình Lựa chọn màu sắc (thường sử dụng nhóm màu bổ túc) MÔN MĨ THUẬT LỚP 6 ITHẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM? Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài,trên đó có các họa... trên mặt trống đồng Đường diềm chạm khắc trên bia đá Đường diềm trên y phục của dân tộc Hmông 2/Chia khoảng để vẽ họa tiết nhắc lại hoặc xen kẽ :Chia khoảng đều nhauChia khoảng to,nhỏ xen kẽ Đường diềm Quan sát-Nhận xétHọa tiết sắp xếp xen kẽHọa tiết sắp xếp nhắc lạiNhận xétNhận xét . LÔÙP 6 Ñöôøng dieàm Tieát 14: BAØI 14 Veõ trang trí ITHẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM? Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài,trên đó có các họa tiết được sắp. biết dùng đường diềm vào trang trí mặt trống đồng và nhiều công trình kiến trúc như đình,chùa,bia đá,v.v Đường diềm trên mặt trống đồng Đường diềm chạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang trí đường diềm, Trang trí đường diềm, Trang trí đường diềm

Bình luận về tài liệu trang-tri-duong-diem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP