DINH LUẬT NIUTON(TC)

23 92 0
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:26

Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Thế nào là hệ kín? Cho ví dụ Câu hỏi 2: Định nghĩa động lượng Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng cho hệ có 2 vật. Bài: Nội dung chính: 1.Súng giật khi bắn. 2.Đạn nổ 3.Ví dụ I. Súng giật khi bắn: Để giảm bớt sự giật lùi của súng Quan sát tư thế bắn súng: Tại sao phải đặt bá súng vào vai ? Tại sao súng lại bị giật lùi ? Giả sử có một khẩu súng đại bác, khối lượng M ban đầu đứng yên trên mặt phẳng ngang,bắn ra một viên đạn có khối lượng m với vận tốc v M v m Hệ gồm súng và đạn trước khi bắn có phải là hệ kín ?  Hệ trên là kín theo phương ngang. Bởi vì, trên phương này hình chiếu của ngoại lực là trọng lực P và phản lực N là bằng 0. M m P N Vậy định luật bảo toàn được viết như thế nào ? Dấu “-”chứng tỏ rằng vận tốc của đạn và súng ngược nhau ( súng giật về phía sau ) st PP  = vmVM    += 0 M vm V   −= Dấu “ –” trong biểu thức trên có ý điều gì? Chuyển động này của súng gọi là chuyển động bằng phản lực v V Làm sao giảm vận tốc giật của súng? Dựa vào biểu thức: _ Tăng M đồng thời giảm m, v (nhưng phải có giới hạn). _ Cải tiến kỹ thuật chế tạo súng ít bị giật hơn, kể cả súng không giật. M vm V   −= Định luật bảo toàn động lượng có đúng cho trường hợp này ? II. Đạn nổ: Giả sử khẩu súng trên bắn ra một viên đạn khối lượng m với vận tốc v, sau đó nổ thành 2 mảnh có khối lượng m 1 , m 2 có vận tốc là v 1 , v 2 m m 1 m 2 [...]... trước và sau khi nổ thành 2 mảnh là hệ kín bởi vì nội lực khi nổ là rất lớn so với ngoại lực ( trọng lực ) tác dụng. Áp dụng ĐL bảo toàn động lượng:p1pp201221pppppp−=→+= Định luật bảo toàn động lượng có đúng cho trường hợp này ?II. Đạn nổ:Giả sử khẩu súng trên bắn ra một viên đạn khối lượng m với vận tốc v, sau đó nổ thành 2 mảnh có khối lượng m1, m2 có vận tốc là... theo phương ngang với vận tốc 500 m/s. Hỏi mảnh kia bay theo phương nào, vận tốc ? Kiểm tra bài cũ:Câu hỏi 1: Thế nào là hệ kín? Cho ví dụCâu hỏi 2: Định nghĩa động lượng Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng cho hệ có 2 vật. I. Súng giật khi bắn: Để giảm bớt sự giật lùi của súngQuan sát tư thế bắn súng: Tại sao phải đặt bá súng vào vai ? Vận dụng:1.Nếu bong bóng tuột . nào là hệ kín? Cho ví dụ Câu hỏi 2: Định nghĩa động lượng Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng cho hệ có 2 vật. Bài: Nội dung chính: 1.Súng giật. chiếu của ngoại lực là trọng lực P và phản lực N là bằng 0. M m P N Vậy định luật bảo toàn được viết như thế nào ? Dấu “-”chứng tỏ rằng vận tốc của đạn
- Xem thêm -

Xem thêm: DINH LUẬT NIUTON(TC), DINH LUẬT NIUTON(TC), DINH LUẬT NIUTON(TC)

Bình luận về tài liệu dinh-luat-niuton-tc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP