chương trình hành động

7 444 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

. Đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học cơ bản trên lớp như. Tổ chức các hoạt động theo cặp, nhóm. CHIẾN. tổ chức hoạt động trên lớp. Thực hiện các phương pháp tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm. Nâng cao kỹ năng nghe, nói và giới thiệu (thuyết trình) trước tập
- Xem thêm -

Xem thêm: chương trình hành động, chương trình hành động, chương trình hành động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn