chương trinh hanh động

7 562 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

. Đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học cơ bản trên lớp như. Tổ chức các hoạt động theo cặp, nhóm. CHIẾN. HIỆN Thực hiện phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động trên lớp. Thực hiện các phương pháp tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm. Nâng cao kỹ năng nghe, nói và
- Xem thêm -

Xem thêm: chương trinh hanh động, chương trinh hanh động, chương trinh hanh động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn