giao an thi giao vien day gioi cap tinh

1 637 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

TUẦN: 06 NGÀY SOẠN: 05/10/08 TIẾT : 06 NGÀY DẠY : 07/10/08 Bài 6: THỰC HÀNH :QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG -------------- I.Mục tiêu: − Luyện tập và vẽ ảnh của 1 vật đặt trước gương phẳng. − Xác đònh được vùng nhìn thấy của gương phẳng. II. Chuẩn bò: − Gương phẳng, bút chì, thước chia độ, mẫu báo cáo. III. Hoạt động dạy và học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Hoạt động 1: Vẽ ảnh của vật đơn giản. - Xác đònh ảnh của bút chì. +Đặt vuông góc với gương phẳng. +Đặt song song gương phẳng. B. Hoạt động 2: Xác đònh vùng nhìn thấy của gương phẳng. - Hd hs cách đánh dấu vùng nhìn thấy của gương phẳng. +Đặt cố đònh gương phẳng. +Ngồi giữa gương phẳng với 1bàn . +Đánh dấu khoảng cách nhìn thấy của bàn phía sau long. Phần bàn nhìn thấy được vùng nhìn thấy ảnh của gương phẳng. - Di chuyển gp ra xa (gần) mắt hơn xem sự thay đổi của vùng nhìn thấy. - Y/c hs xem và nêu giải pháp thực hiện c4. - Hd: xác đònh vò trí của các ảnh M’,Nhận xét’, ảnh của mắt. C. Hoạt động 3:củng cố và nhận xét tíêt thực hành. - Vẽ ảnh : +Dựa theo t/c ảnh. +Dựa theo đl phản xạ ánh sáng. - Vùng nhìn thấy:vùng giới hạn trước gương phẳng mà ta thấy được ảnh. - Mắt chỉ nhìn thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng khi có ánh sáng phản xạtừ ảnh đến mắt (tia phản xạ lọt vào mắt). - Nhận xét tiết TH. - Về nhà xem trước bài mới+BT - Quan sát - Vẽ ảnh vào mẫu báo cáo. Q Q’ M M’ P P’ PQ là vùng nhìn thấy được. N M Mắt IV/ Rút kinh nghiệm: - . - . . TUẦN: 06 NGÀY SOẠN: 05/10/08 TIẾT : 06 NGÀY DẠY : 07/10/08 Bài 6: THỰC HÀNH :QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG -------------- I.Mục tiêu:. phản xạ lọt vào mắt). - Nhận xét tiết TH. - Về nhà xem trước bài mới+BT - Quan sát - Vẽ ảnh vào mẫu báo cáo. Q Q’ M M’ P P’ PQ là vùng nhìn thấy được. N
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an thi giao vien day gioi cap tinh, giao an thi giao vien day gioi cap tinh, giao an thi giao vien day gioi cap tinh

Bình luận về tài liệu giao-an-thi-giao-vien-day-gioi-cap-tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP