BAI 54 POLIME

8 71 0 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỒNG THÁP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 9 NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG : RƯỢU ÊTYLIC Công thức phân tử:C 2 H 5 OH Phân tử khối: 46 I/ Tính chất vật lí: II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: IV/ Ứng dụng: V/ Điều chế: : I.Tính chất vật lí: Trạng thái ,màu sắc,tính chất của rượu êtylic? Rượu êtylic là chất lỏng, không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, là dung môi của nhiều chất Độ rượu là gì? Độ rượu là số mililit rượu nguyên chất co trong 100ml hỗn hợp rượu và nước Vậy người ta nói rượu 45 o điều này có ý nghĩa gì ? Trong một 100ml hỗn hợp rượu có 45ml rượu nguyên chất RƯỢU ÊTY LIC CTPT:C 2 H 5 OH PTK: 46 I/ Tính chất vật lí II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: 1/ Cháy trong oxi: 2/ Tác dụng với natri: 3/ Tác dụng với axit axêtic: IV/ Ứng dụng : V/ Điếu chế: RƯỢU ÊTY LIC CTPT:C 2 H 5 OH PTK: 46 I/ Tính chất vật lí : II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: 1/ Cháy trong oxi: 2/ Tác dụng với natri: 3/ Tác dụng với axit axêtic: IV/ Ứng dụng : V/ Điếu chế: II. Công thức cấu tạo: Hãy lắp ráp mô hình và chỉ ra công thức cấu tạo của rượu êtylic? Mô hình dạng rỗng và dạng đặc: Công thức thu gọn: CH 3 -CH 2 -OH III. Tính chất hoá học: Rượu êtylic có cháy không?(thí nghiệm) Rượu êtylic cháy với ngọn lửa máu xanh và tỏa nhiều nhiệt C 2 H 5 OH + 3O 2(k ) 2CO 2(k ) + 3 H 2 O (l ) Rượu êtylic có phản ứng với natri không?(thí nghiệm) Tác dụng với oxi tạo ra muối natri êtylat và giải phóng khí hidro. 2C 2 H 5 OH (l ) + Na ® C 2 H 5 ONa (dd ) +H 2 O (l ) Tại sao ta thấy viên natri vo tròn và chạy trên mặt chất lỏng? Do phản ứng diễn ra mạnh và tạo ra nhiều khí nên đẩy viên natri chạy. Chú ý: chỉ sử dụng một lượng nhỏ natri và rượu phải nguyên chất. RƯỢU ÊTY LIC CTPT:C 2 H 5 OH PTK: 46 I/ Tính chất vật lí : II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: 1/ Cháy trong oxi: 2/ Tác dụng với natri: 3/ Tác dụng với axit Axêtic: (bài 45) IV/ Ứng dụng : V/ Điếu chế: C 2 H 5 OH IV. Ứng dụng: Rượu êtylic có những ứng dụng nào? Rượu bia Dược phẩm Cao su tổng hợp Pha vecni,nước hoa Axit axêtic C 2 H 5 OH RƯỢU ÊTY LIC CTPT:C 2 H 5 OH PTK: 46 I/ Tính chất vật lí : II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: 1/ Cháy trong oxi: 2/ Tác dụng với natri: 3/ Tác dụng với axit axêtic: IV/ Ứng dụng : V/ Điếu chế: V. Điều chế: Rượu êtylic có thể đựợc điều chế từ những nguyên liệu nào? Từ tinh bột , đường và êtylen Cho biết các phương pháp điều chế rượu etylic? Tinh bột hoặc đường lên men Rượu êtylic C 2 H 4 +H 2 O axit C 2 H 5 OH RƯỢU ÊTY LIC CTPT:C 2 H 5 OH PTK: 46 I/ Tính chất vật lí : II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: 1/ Cháy trong oxi: 2/ Tác dụng với Natri: 3/ Tác dụng với axit axêtic: IV/ Ứng dụng : V/ Điếu chế: RƯỢU ÊTY LIC CTPT:C 2 H 5 OH PTK: 46 I/ Tính chất vật lí : II/ Công thức cấu tạo: III/ Tính chất hóa học: 1/ Cháy trong oxi: 2/ Tác dụng với Natri: 3/ Tác dụng với axit axêtic: IV/ Ứng dụng : V/ Điếu chế: CỦNG CỐ: 1/Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Rượu êtylic phản ứng với natri vì: a/ Trong phân tử có nguyên tử oxi b/Trong phân tử có nguyên tử oxi và nguyên tử hidro c/ Trong phân tử có nguyên tử cacbon, oxi va hidro d/Trong phân tử có nhóm –OH 2/ Tính số ml rượu êtylic có trong 500ml rượu 45 o ĐÁP ÁN: 1d/ Trong phân tử có nhóm –OH 2/ 225ml
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 54 POLIME, BAI 54 POLIME, BAI 54 POLIME

Bình luận về tài liệu bai-54-polime

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP