ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12

1 595 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN _ Khối B Thời gian: 180 phút ……… Câu I (2 điểm) 1. Khảo. trình: cos3xcos 3 x – sin3xsin 3 x = 8 232 + . 2. Giải phương trình: )(25329 4123 2 Rxxxxxx ∈+−+−=−+− Câu III ( 3 điểm) 1. Trong không gian với hệ tọa độ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn