Cấu tạo trong của thỏ nhà

17 247 2
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

Câu hỏi: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống? - Bộ lông mao dày xốp. - Chi trước ngắn. - Chi sau dài, khoẻ. - Mũi thính, lông xúc giác nhạy bén. - Tai có vành tai lớn, cử động. - Mắt có mí, cử động được. I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ: 1 . B ộ x ư ơ n g : 5 4 9 2 8 6 3 1 7 1. Xương đầu; 2. Cột xương sống; 3. Các đốt sống cổ (7 đốt); 4. Xương sườn; 5. Xương mỏ ác; 6. Xương chi trước; 7. Các xương chi trước; 8. Đai chi sau; 9. Các xương chi sau. BỘ XƯƠNG THẰN LẰN BỘ XƯƠNG THỎ 1. Xương đầu; 2. Cột sống; 3. Xương sườn; 4. Đai chi trước; 5. Các xương chi trước; 6. Đai chi sau (đai hông); 7. Các xương chi sau; 8. Các đốt sống cổ (8 đốt) I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ: 1 . B ộ x ư ơ n g : 2. Hệ cơ: II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1. Khí quản 2. Phổi 3. Tim 4. Thực quản 5. Dạ dày 6. Ruột non 7. Ruột già 8. Ruột thẳng 9. Ruột tịt 10. Gan 11. Túi mật 12. Tuỵ 13. Thận 14. Hệ sinh dục 15. Hậu môn 16. Cơ hoành 17. Lá lách 7 9 Xác định vị trí và thành phần của các hệ cơ quan. Hệ cơ quan Vị trí Các thành phần Tiêu hoá Tuần hoàn Hô hấp Bài tiết 1. Khí quản 2. Phổi 3. Tim 4. Thực quản 5. Dạ dày 6. Ruột non 7. Ruột già 8. Ruột thẳng 9. Ruột tịt 10. Gan 11. Túi mật 12. Tuỵ 13. Thận 14. Hệ sinh dục 15. Hậu môn 16. Cơ hoành 17. Lá lách 7 9 I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ: 1 . B ộ x ư ơ n g : 2. Hệ cơ: II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1. Tiêu hóa: 2. Tuần hoàn và hô hấp: a. Tuần hoàn: 1.Tim, 2. Các mạch, 3. Hệ mao mạch phổi, 4. Hệ mao mạch các cơ quan 3 I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ: 1 . B ộ x ư ơ n g : 2. Hệ cơ: II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1. Tiêu hóa: 2. Tuần hoàn và hô hấp: a. Tuần hoàn: b. Hô hấp: 5 [...]... mật12. Tuỵ13. Thận14. Hệ sinh dục15. Hậu môn16. Cơ hoành17. Lá lách79 I. BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ:1. Bộ xương:2. Hệ cơ:II. CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: Câu hỏi: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống?- Bộ lông mao dày xốp.- Chi trước ngắn.- Chi sau dài, khoẻ.- Mũi thính, lông xúc giác nhạy bén.- Tai có vành tai lớn, cử động.- Mắt có mí, cử động được.... Xương đầu; 2. Cột xương sống; 3. Các đốt sống cổ (7 đốt); 4. Xương sườn; 5. Xương mỏ ác; 6. Xương chi trước; 7. Các xương chi trước; 8. Đai chi sau; 9. Các xương chi sau.BỘ XƯƠNG THẰN LẰNBỘ XƯƠNG THỎ1. Xương đầu; 2. Cột sống; 3. Xương sườn; 4. Đai chi trước; 5. Các xương chi trước; 6. Đai chi sau (đai hông); 7. Các xương chi sau; 8. Các đốt sống cổ (8 đốt) 1. Khí quản2. Phổi3. Tim4. . B 1. Bộ xương của thỏ có nhiều điểm giống 2. Cột sống mềm mại khi ngồi có thể 3. Bộ răng thỏ thuộc kiểu 4. Hô hấp của thỏ gồm Câu hỏi: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống? - Bộ lông mao dày xốp. - Chi trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo trong của thỏ nhà, Cấu tạo trong của thỏ nhà, Cấu tạo trong của thỏ nhà

Bình luận về tài liệu cau-tao-trong-cua-tho-nha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP