Bản kiểm điểm đảng viên

6 13,988 122
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

Đảng bộ huyện bắc yên Chi bộ:Trờng PTDT Nội Trú **** đảng cộng sản việt nam Bắc yên, ngày 30 tháng 11 năm 2007 Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lợng đảng viên Họ và tên: ĐặngĐức Mạnh Chức vụ hiện nay: Giáo viên giảng dạy Là đảng viên thuộc chi bộ Trờng PTDT Nội Trú, Đảng bộ Huyện Bắc Yên I. đảng viên kiểm điểm 1- T tởng chính trị Tôi luôn có lập trờng t tởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đờng lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc. Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn đợc tiếp thu kịp thời mọi chủ trơng, đờng lồi của Đảng, pháp luật của nhà nớc.Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đờng lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc. Tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truền cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. 2- Về phẩm chất đạo đức lối sống. Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tuyên truyền và phòng chống Ma túy và các biêu hiện tiêu cực trong nhà trờng và trong XH. Không vi phạm những điều đảng viên không đợc làm, trung thực trớc Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gơng mẫu trớc học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trờng và của Đoàn cấp trên. Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình, Tôi luôn phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đợc nhân dân tín nhiệm. 3- Về thực hiện nhiệm vụ đợc giao. Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trờng. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ đợc giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó. + Đối với công tác Đoàn: Là phó bí th Đoàn trờng tôi luôn gơng mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trờng và của Đoàn cấp trên. Cùng với BCH phấn đấu đa Đoàn trờng trở thành Đoàn vững mạnh. + Đối với công tác giảng dạy: Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ hờng xuyên. Không bỏ giờ bỏ tiết, bỏ buổi dạy . + Đối với công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ. Là một đảng viên tôi thờng xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và gơng mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi c trú. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong nhà trờng. 4- Về tổ chức kỉ luật. Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng, luật và nghị định của nhà nớc, các chủ trơng của Tỉnh uỷ về phòng chống ma tuý. Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoat Đảng. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ. Việc thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, nhà trờng và các đoàn thể tôi luôn chấp hành tốt. 5- Đánh giá chung + Ưu điểm: Thực hiện tốt các chủ trơng đờng lối chính sách của Đảng và Nhà nớc, luôn có ý thức phê và tự phê bình cao. Luôn trau rồi đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, luôn học hỏi và giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp, thơng yêu, quan tâm và giúp đỡ các em học sinh. Luôn thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội dung rong giáo dục. + Nhợc điểm: Tuy nhiên trong quá trình công tác và cuộc sống không tránh khỏi những mặt hạn chế cụ thể là: - Là phó bí th Đoàn trờng do không có nghiệp vụ nên còn hạn chế trong công tác hoạt động của Đoàn trờng - Là một giáo viên mới đợc chuyển đến công tác tại trờng PTDT Nội Trú là một ngôi trờng chuyên biệt nên còn nhiều bỡ ngỡ vì vậy còn hạn chế trong mọi công việc. Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm 2007. Kính mong đợc sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong nhà trờng để tôi đợc tiến bộ hơn trong năm sau. 6-Tự nhận loại: Hoàn thành nhiệm vụ Ngời tự kiểm điểm Đặng Đức Mạnh II-ý kiến nhận xét và kết quả biểu quyết của chi bộ 1- ý kiến nhận xét (tóm tắt kết luận đã đợc thông qua chi bộ của đồng chí chủ trì) + Ưu điểm: + Khuyết điểm: 2,Kết quả bỏ phiếu của chi bộ T/M chi bộ Bí th III. cấp uỷ cơ sở quyết định kết quả đánh giá chất lợng đảng viên. Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định: ( Loại của đảng viên, biểu dơng hoặc khen thởng đảng viên xuất sắc, hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm nếu có) . T/M cấp uỷ cơ sở (Ký tên, đóng dấu) Cơ quan: Trờng PTDT Nội Trú ------***------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Bắc yên, ngày 30 tháng 11 năm 2007 Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ Năm 2007 Họ và tên: Đặng Đức Mạnh Đơn vị công tác: Trờng PTDT Nội Trú - Bắc Yên. Chức vụ: Giáo viên . Nhiệm vụ đợc phân công: Phó bí th Đoàn trờng + Giảng dạy + Chủ nhiệm I- Về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ đợc giao Thực hiện sự phân công của chi bộ, ban giám hiệu tôi luôn hoàn thành mọi công việc đợc giao. Trong nhiệm vụ đợc phân công tôi luôn đảm bảo đúng khối lợng công việc và đạt đợc chất lợng, hiệu quả tơng đối cao. Tôi luôn đoàn kết, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong nh tr ờng. Với sự cố gắng phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất hoàn thành mọi nhiệm vụ đợc giao. Trong hoạt động phong trào trong nhà trờng tôi cũng tham gia sôi nổi, cùng với các đồng chí trong nhà trờng cũng đã đạt đợc những kết quả nhất định. Luôn hoàn thành đợc những nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình đợc cấp trên giao phó. Có ý thức tốt trong việc xây dựng chi bộ, nhà trờng và các đoàn thể trong hệ thống chính trị của đơn vị. + Đối với công tác Đoàn: Với cơng vị là phó bí th Đoàn trờng, tôi luôn thực hiện tốt những nội quy quy chế của nhà trờng đồng thời phấn đấu trở thành một đảng viên g- ơng mẫu luôn là tấm gơng cho HS noi theo, và luôn thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trờng và của Đoàn cấp trên. Cùng với BCH phấn đấu đa Đoàn trờng trở thành Đoàn vững mạnh. + Đối với công tác giảng dạy: Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ hờng xuyên. Không bỏ giờ bỏ tiết, bỏ buổi dạy . + Đối với công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đa lớp trở thành một lớp đoàn kết. II- Phẩm chất chính trị. Trong công tác và cuộc sống tôi luôn giữ vững lập trờng t tởng. Với nhiệm vụ đợc phân công phụ trách tôi chấp hành nghiêm chỉnh việc quán triệt, cụ thể hoá đờng lối, nghị quyết, chỉ thi của Đảng, nhà nớc. Để bảo vệ cơng lĩnh, điều lệ, quan điểm, đờng lối, chính sách của Đảng và Nhà n- ớc tôi luôn đấu tranh bảo vệ cái đúng, thẳng thắn đấu tranh chống lại điều sai trái. Trong những quan điểm nh trên để làm đợc tôi luôn ý thức rằng phải hoàn thiện chính mình. Do vậy tôi luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ và sự hiểu biết cá nhân. III- Về phẩm chất đạo đức lối sống. Là một đảng viên trong chi bộ đảng tôi luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt những điều đảng viên không đợc làm. Biết sống tiết kiệm, không có t tởng và biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, sánh nhiễu hoặc mu lợi cá nhân đồng thời có thái độ kiên quyết trong việc chống lãng phí, chống tham nhũng tiêu cực, có ý thức tuyên truyền phòng chống Ma tuý. Bản thân tôi không vi phạm những điều Đảng viên không đợc làm theo quy định số 19 /QĐ/TW ngày 3/1/2002 của bộ chính trị. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Đồng thời nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia đầy đủ những hoạt động và chấp hành những quy định ở nơi c trú Tôi luôn có ý thức giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết trong tập thể chi bộ. Thờng xuyên thực hiện công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng. Đồng thời luôn thể hiện lối sống giản dị, tiết kiệm học tập theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Nghiêm túc phục tùng sự phân công, luân chuyển cán bộ của tổ chức. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, của nhà trờng và các đoần thể. *) Đánh giá chung: + Ưu điểm: Thực hiện tốt các chủ trơng đờng lối chính sách của Đảng và Nhà nớc, luôn có ý thức phê và tự phê bình cao. Luôn trau rồi đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, luôn học hỏi và giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp, thơng yêu, quan tâm và giúp đỡ các em học sinh. + Nhợc điểm: Tuy nhiên trong quá trình công tác và cuộc sống không tránh khỏi những mặt hạn chế cụ thể là: - Là phó bí th Đoàn trờng do không có nghiệp vụ nên còn hạn chế trong công tác hoạt động của Đoàn trờng. - Là một giáo viên mới đợc chuyển đến công tác tại trờng PTDT Nội Trú là một ngôi trờng chuyên biệt nên còn nhiều bỡ ngỡ vì vậy còn hạn chế trong mọi công việc. Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm 2007. Kính mong đợc sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong nhà trờng để tôi đợc tiến bộ hơn trong năm sau. IV- Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ Bắc yên, ngày 30 tháng 11năm 2007 Ngời tự nhận xét, đánh giá Đặng Đức Mạnh *) Kết quả đánh giá của cán bộ, công chức cơ quan 1- Kết quả chấm điểm: Số ngời tham gia bỏ phiếu chấm điểm.ngời, tổng cộng số điểmđiểm, số điểm bình quân.điểm. 2- Kết quả phân loại: + Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ: + Chiều hớng và khả năng phát triển: . T/M Cơ quan Thủ trởng *Tóm tắt nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác + Ưu điểm: . . . + Khuyết điểm: . . . + Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ: + Chiều hớng và khả năng phát triển: T/M tập thể lãnh đạo Thủ trởng . đảng viên Họ và tên: ĐặngĐức Mạnh Chức vụ hiện nay: Giáo viên giảng dạy Là đảng viên thuộc chi bộ Trờng PTDT Nội Trú, Đảng bộ Huyện Bắc Yên I. đảng viên kiểm. Đảng bộ huyện bắc yên Chi bộ:Trờng PTDT Nội Trú **** đảng cộng sản việt nam Bắc yên, ngày 30 tháng 11 năm 2007 Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lợng đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kiểm điểm đảng viên, Bản kiểm điểm đảng viên, Bản kiểm điểm đảng viên

Bình luận về tài liệu ban-kiem-diem-dang-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP