giao an cong nghe day du lop 9

92 865 8
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/92 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SUỐI ĐÁ LỚP 9 NĂM HỌC : 2008 – 2009 GIÁO VIÊN BỘ MÔN : LÊ THỊ DIỆU 2 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 CÔNG NGHỆ 9 LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ * Mục tiêu chương : a- Về kiến thức : - Biết được vò trí, một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện. - Biết các quy tắc an toàn lao động khi lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết được 1 số kí hiệu quy ước thông thường trong sơ đồ, khái niệm sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện cơ bản trong nhà. - Biết công dụng, cách sử dụng 1 số dụng cụ thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Hiểu qui trình và những yêu cầu kó thuật cơ bản của công việc lắp đặt mạng điện trong nhà. b- Về kó năng : - Biết lắp đặt điện đúng kó thuật. - Nối được dây dẫn điện đúng qui trình. - Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ đi dây của 1 số mạch điện đơn giản. - Lắp đặt được 1 số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà đúng qui trình và đạt kó thuật. c-Về thái độ : - Làm việc đúng qui trình, khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Yêu thích hứng thú với công việc. Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 3 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 Tiết 1 : Ngày dạy : Tuần 1. BÀI 1 – GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG. 1 -Mục tiêu: a- Kiến thức : - Biết được vò trí, vai trò cùa nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Nắm được 1 số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. b – Kó năng : - Biết vận dụng lý thuyết vào đời sống thực tiễn. c – Thái độ : - Biết làm việc đảm bảo an toàn lao động, có đònh hướng sau này về nghề nhgiệp. - Biết tiết kiệm năng lượng điện, góp phần tiết kiệm tài nguyên môi trường. 2 – Chuẩn bò : T : Tranh ảnh về nghề điện dân dụng. - Nhgiên cứu SGK và SGV về nội dung bài. H : Chuẩn bò 1 số bài hát, bài thơ về nghề điện. 3 – Phương pháp : - Chia nhóm cho H thảo luận. - Dùng câu hỏi gợi ý cho HS. 4 – Tiến trình : 4.1 – Ổn đònh tổ chức : - Kiểm tra só số H. 4.2 - Kiểm tra bài cũ : - Giới thiệu sơ lược về nội dung chương trình của mô đum : “ Lắp đặt mạng điện trong nhà “ Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 4 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 4.3 – Giảng bài mới : Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học * Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học. T : Tổ chức cho H phân thành 5 – 6 nhóm để thi hát, đọc thơ các hành động về nghề điện giữa các nhóm. * Hoạt động 2 : Tìm hiểu về vò trí, vai trò của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống. T : Đặt câu hỏi cho H trả lời : - Những đồ dùng nào trong nhà em có sử dụng điện. - Các thiết bò trong lao động sản xuất có sử dụng điện không ? - Các đồ dùng điện, thiết bò hỏng ta phải làm gì ? - Từ đó, T dẫn dắt đi đến kết luận. Trong sinh hoạt và lao động sản xuất chúng ta sử dụng năng lượng điện phải như thế nào? ( tiết kiệm ) * Hoạt động 3 : Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề. - Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng là gì ? ( HS trả lời theo hiểu biết của mình ). T : Cho H đọc mục 2 ; - Đặt câu hỏi : Theo em, hiểu nội dung lao động nghề điện dân dụng bao gồm mhững lónh vực gì ? - Chia nhóm thảo luận trả lời bài I – Vai trò, vò trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống. - Nghề điện dân dụng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện. - Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. II – Đặc điểm và yêu cầu của nghề: -1 Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng : ( Xem SGK / 5 ) 2 – Nội dung lao động của nghề điện dân dụng : * Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt như : - Mạng điện chiếu sáng trong nhà. - Đường dây hạ áp. * Lắp đặt thiết bò và đồ dùng điện như: - Máy điều hòa không khí. - Máy bơm nước. Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 5 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 tập ở mục 2. - Cử đại diện nhóm phát biểu. T : Bổ sung và kết luận. ( T : Tuyên dương nhóm trả lời tốt ). T : Cho H đọc mục 3 : - Đặt câu hỏi : Theo em, người thợ điện làm việc trong điều kiện như thế nào ? - HS trả lời : T : Yêu cầu HS làm bài tập điền dấu theo nhóm. - Cử đại diện nhóm trả lời. - Nhóm khác nhận xét. T – Bổ sung và khẳng đònh và cho HS ghi vào tập. T : Chia nhóm yêu cầu HS đọc và thảo luận trả lời các yêu cầu đối với người lao động của nghề điện dân dụng ? - Cử đại diện nhóm trả lời. - HS nhận xét. - T : Bổ sung, đi đến kết luận. T : Đặt câu hỏi : - Hiện nay, việc xây dựng nhà ở như thế nào ? ( Phát triển mạnh  nghề điện dân dụng cũng phát triển theo ) ? Hiện nay, ở miền núi, nông thôn có điện đến chưa ?( H trả lời ). T : Giới thiệu các trường đào tạo nghề điện dân dụng trong tỉnh, ở đòa phng, …… T : Thông báo như SGK / 8. H cho thêm ví dụ cụ thể. 4.4- Củng cố và luyện tập : * Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bò và đồ dùng điện như : - Sửa chữa quạt điện. - Bảo dưỡng sửa chữa máy giặt. 3 – Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng : - Việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành ngoài trời, trên cao, lưu động, nguy hiểm. - Việc lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bò … được tiến hành trong nhà. 4 – Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động : - Các yêu cầu : - Kiến thức. - Kó năng. - Thái độ. - Sức khỏe. ( Xem SGK / 7 ) 5 – Triển vọng của nghề : ( SGK / 7 ) 6- Những nơi đào tạo nghề : ( SGK/ 8 ) 7 – Những nơi hoạt động nghề : ( SGK / 8 ) Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 6 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 - Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ? - Nghề điện dân dụngcó triển vọng phát triển như thế nào ? - Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào ? về học tập và sức khỏe. ( T : Đánh giá, cho điểm ) - Nhận xét tiết học. 4.5 – Hướng dẫn H tự học ở nhà : Học bài . Chuẩn bò cho bài sau : Sưu tầm : “ Các bài mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện “. 5 – Rút kinh nghiệm : Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 7 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 Tiết 2 : Ngày dạy : Bài 2 : VẬT LIỆU DÙNG ĐIỆN TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ. 4.1 – Ổn đònh tổ chức 1 - Mục tiêu : a- Kiến thức : - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện. - Nắm được công dụng tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu. b – Kó năng : - Yêu thích môn học. - Biết tiết kiệm vật liệu, biết giữ sức khỏe cho con ngừoi. 2 – Chuẩn bò : T – 1 số dây dẫn điện và cáp điện. - 1 số vậït liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ. - 1 số vật cách điện của mạng điện. H – Có thể sưu tầm thêm 1 số mẫu về vật liệu của mạng điện. 3 – Phương pháp : - Dùng mẫu vật cho H thấy và minh họa. - Cho H thảo luận theo nhóm. - Dùng câu hỏi phát vấn HS. 4 – Tiến trình : : KTSS. 4.2 – Kiểm tra bài cũ : - Nêu nội dung lao động của nghề điện dân dụng là gì ? - Nghề điện dân dụng có triển vọng như thế nào ? - Điều kiện làm việc của nghề điện dâ dụng như thế nào ? Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 8 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 4.3 – Giảng bài mới Hoạt dộng của GV và HS Nội dung bài học * Hoạt động1 : Giới thiệu mục tiêu bài học. T – Giới thiệu mục tiêu bài học. T – Đặt câu hỏi với HS : - Ở mạng điện trong nhà có những vật liệu gì ? ( Dây dẫn, thiết bò điện, đồng hồ điện, …….) - Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem dây dẫn điện có những loại nào, cấu tạo ra sao và cách sử dụng như thế nào ? * Hoạt động 2: Tìm hiểu dây dẫn điện. T- Đưa ra 1 số mẫu dây dẫn và cáp cho HS quan sát. - Đặt câu hỏi : Em hãy phân biệt dây dẫn và cáp. - Cho H thảo luận và làm bài tập phân loại dây dẫn điện trong SGK. T : Chú ý HS : “ Lõi “ khác “ Sợi “. - Cử H trình bày kết quả. - Để củng cố khái niệm dây dẫn, T cho Hs làm bài tập điền chỗ trống ở mục 1. T : Yêu cầu HS quan sát. H 2.2/10 – SGK. - Dây dẫn điện được bọc cách I - Dây dẫn điện : 1 – Phân loại : Bảng 2-1 .Phân loại dây dẫn : - Dây dẫn trần : d - Dây dẫn bọc cách điện : a, b, c. - Dây dẫn lõi nhiều sợi : b, c - Dây dẫn lõi 1 sợi : a Bài tập : Điền từ : * Bọc cách điện. * Nhiều, nhiều. -2 Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện: - Gồm hai phần. Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 9 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 điện gồm mấy phần ? Kể tên ? ( lõi, vỏ ). - Chúng được làm bằng vật liệu gì ? Lõi có đặc điểm gì ? ( Có thể là 1sợi hoặc nhiều sợi ). T – Giới thiệu thêm có loại dây dẫn có thêm lớp vỏ bảo vệ bên ngoài vỏ cách điện. T : Sau khi dọn vệ sinh xong chúng ta có nên đốt phần vỏ dây vụn không? Vì sao? T – Yêu cầu H đọc và trả lời câu hỏi SGK. - Có phải muốn sử dụng dây dẫn điện bất kỳ nào cho 1 mạng điện không ? T – Giải thích  Khi chọn dây dẫn điện phải tuân theo thiết kế của mạng điện. T – Giới thiệu ký hiệu dây dẫn trên bản thiết kế. T – Yêu cầu giải thích kí hiệu: M ( 2 × 1,5 ). - Để an toàn thì khi sử dụng dây dẫn điện cần lưu ý điềugì ? 4.4 – Củng cố và luyện tập : - Dây dẫn điện thường có mấy loại ? - Nêu cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện ? Khi bò đứt dây điện, có nên dùng bọc nhựa quấn và đốt không? - Lõi thường làm bằng Cu, Al được tạo thành 1 sợi hoặc nhiều sợi. - Vỏ cách điện thường bằng cao su, ( PVC ). * Vỏ gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp là ? 3- Sử dụng dây dẫn điện : - Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện thường là : M ( n × F) M : Là lõi đồng. n : Số lõi dây. F : Tiết diện lõi ( mm 2 ). - Khi sử dụng dây dẫn điện cần chú ý : - Kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây tai nạn điện. - Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài. 4.5 – Hướng dẫn H tự học ở nhà : Học bài, đọc và tìm hiểu trước phần còn lại của bài. Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 10 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 5 – Rút kinh nhgiệm : Giáo viên : Lê Thò DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 11 [...]... Nghệ Lớp 9 Tiết 15.Ngày dạy : Tuần 15 Thiếu 1 tiêt16 của bai này Bài 7.THỰC HÀNH : MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TT)1 – Mục tiêu :- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống quỳnh quang.- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống quỳnh quang.- Lắp đặt mạch điện đèn ống quỳnh quang đúng qui trình và yêu cầu kỹthuật.- Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.2 – Chuẩn bị :T : Bộ đèn quỳnh quang ,... THCS SUỐI ĐÁ 29 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 4.3 : Giảng bài mới :Hoạt động của GV và HS Nội dung bài dạyHĐ3 : Thực hành mối nối tiếp dây dẫnđiện .T : Thao tác mẫu cách thực hiện mốinối nối tiếp dây dẫn điện cho H quansát.T : Thao tác mẫu cách thực hiện mốinối phân nhánh đối với dây dẫn lõinhiều sợi .T : Lưu ý H thực hiện thao tác phảichính xác và đúng theo qui trình, đảmbảo an toàn khi thực... – Kiểm tra bài cũ :- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống quỳnh quang ?- 4.3 – Giảng bài mới :Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học* HĐ3 : Lắp đặt mạch điện đèn ốnghuỳnh quang. 3 – Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnhGiáo viên : Lê Thị DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 51 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 trí và thực hiện đo điện trở theo nhữngnội dung.- Mắc que đo vào đồng hồ - Hiệu chỉnh số 0 của đồng hồ -... Giáo án Công Nghệ Lớp 9 Tiết 9. Ngày dạy : Tuần 9 Bài 5.THỰC HÀNH : NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT )1 – Mục tiêu :a- Kiến thức :- Biết vận dụng phương pháp nối dây dẫn điện để nối đúng, nối rẽ hoặc dùng phụ kiện.b- Kó năng :- Rèn luyện kỹ năng nối và cách điện mối nối phân nhánh và mối nối dùng phụ kiện.c- Thái độ :- Giáo dục cho Hs tính làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học và an toàn.2 – Chuẩn bị... Công Nghệ Lớp 9 -Vẽ sơ đồ lắp đặt bảng điện ?T : Nhận xét- Cho điểm.4.3- Giảng Bài mới :Hoạt động của gv và hs Nội dung bài họcHĐ5: Lắp đặt mạch điện bảng điện.-T : Hướng dẫn HS các bước 1, 2, 3,4, 5 của quy trình lắp đặt mạch điện bảngđiện.-T : Chia nhóm và phát dụng cụ cho mỗi nhóm . Yêu cầu HS thực hành cácnội dung đã hướng dẫn.-H : chia nhóm, nhận dụng cụ thực hành các nội dung mà T yêu... Hướng dẫn H tự học ở nhà :- Chuẩn bị bài 7 : Thực hành : Lắp mạch điện đèn huỳnh quang.Giáo viên : Lê Thị DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 45 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 CÔNG NGHỆ 9 LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ* Mục tiêu chương :a- Về kiến thức :- Biết được vị trí, một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện.- Biết các quy tắc an toàn lao động khi lắp đặt mạng điện trong nhà.- Biết được 1 số kí hiệu quy ước... Lưu ý cho HS nếu dùng mũi khoancần sử dụng đúng cách , đúng vị trí.Nếu trong khi khoan bụi sắt, đồng rơiem phải làm gì? ( Cần phải hứngnhững vụn sắt và dọn vệ sinh )- Dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặtmạng điện gồm : Kìm, búa, khoan, tuavít, thước, …….* Công dụng của từng dụng cụ :a- Thước : Đo kích thước,khoảng cách.b- Thước cặp : Đo đường kínhdây dẫn ,…….c- Panme : Dụng cụ đo chính xácđường... SGK /18 )II- Nội dung và trình tự thực hành.1 – Tìm hiểu đồng hồ đo điện :a- Ampe kế :- Kí hiệu : A- Đại lượng đo : Cường độ dòngđiện.- Thang đo.+ GHÑ : 5A ; ÑCNN : 0,1A.+ GHÑ :1A ; ĐCNN : 0,2A.- Vỏ bảo vệ : Bằng nhựa cáchđiện, mặt có đồng hồ chỉ giá trị cườngđộ dòng điện.- Sử dụng : Mắc nối tiếp thiết bịđiện.b- Vôn kế :- Kí hiệu : V- Đại lượng đo : Hiệu điện thếThang đo : GHĐ : 12V... :( Xem SGK / 5 )2 – Nội dung lao động của nghềđiện dân dụng :* Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinhhoạt như :- Mạng điện chiếu sáng trongnhà.- Đường dây hạ áp.* Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện như:- Máy điều hòa không khí.- Máy bơm nước.Giáo viên : Lê Thị DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 5 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 - Nên hướng dẫn kỹ cho HS cách lắp đặt mạch điện.- Thời gian:- Do các em chuẩn bị... AGiáo viên : Lê Thị DIỆU TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ 41 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 Tiết 5:Ngày dạy : 27 /9/ 2007Bài 3.DỤNG CỤ TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN ( tt )1 – Mục tiêu :a – Kiến thức :- Biết được công dụng và phân loại một số đồng hồ đo điện .- Biết công dụng 1 của số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện .b- Kỹ năng :- Hiểu được tầm quan trọng của đo lường điện trong nghề điện dân dụng.c- Thái độ :- . TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SUỐI ĐÁ LỚP 9 NĂM HỌC : 2008 – 20 09 GIÁO VIÊN BỘ MÔN : LÊ THỊ DIỆU 2 Giáo án Công Nghệ Lớp 9 CÔNG NGHỆ 9 LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ. Giáo án Công Nghệ Lớp 9 H quan sát. Hỏi : Em hãy phân biệt dây dẫn và cáp ? - HS thảo luận, trả lời. - T : Bổ sung. T – Yêu cầu HS quan sát hình 2 -3/SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an cong nghe day du lop 9, giao an cong nghe day du lop 9, giao an cong nghe day du lop 9

Bình luận về tài liệu giao-an-cong-nghe-day-du-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP